Kauza DPB: Čo robiť, keď Platiť sa oplatí pýta stovky eur za pokutu z MHD

Písmo: A- | A+

Kto naozaj cestoval bez lístka, mal by istinu zaplatiť. Sporiť sa dá o príslušenstvo, v ktorom môžu byť ukryté nafúknuté trovy právneho zastúpenia.

Od zverejnenia blogu V bratislavskej MHD prebehol najväčší biznis s pokutami, ovplyvní vyše 100-tisíc ľudí sa mi ozvalo do sto čitateľov, ktorým prišla výzva na zaplatenie dlhu od spoločnosti Platiť sa oplatí.

Táto firma vlani v decembri kúpila 127-tisíc pohľadávok z pokút voči cestujúcim v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) a teraz ich začala vymáhať. Dotýkať sa to môže odhadom 100-tisíc ľudí.

Spísal som niektoré životné situácie čitateľov, ktorí sa mi ozvali a pridal k tomu názor, ako by som sa v tej-ktorej situácii zachoval a prečo. Tento blog poskytuje iba obmedzený a základný prehľad o fungovaní vymáhania dlhov z pohľadu dlžníka.

Ak od vás Platiť sa oplatí vymáha na príslušenstve sto a viac eur, odporúčam pred zaplatením dlhu vyhľadať najbližšieho advokáta (cez web Slovenskej advokátskej komory) a investovať pár desiatok eur aspoň do hodinovej konzultácie prípadu. Kto na advokáta nemá, nech sa obráti na štátne Centrum právnej pomoci.

Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnost

1. Časť čitateľov napísala, že Platiť sa oplatí od nich vymáha istinu 70,70 eura a vyše 100-eurové príslušenstvo, hoci v bratislavskej MHD nikdy necestovali a tak nemohli dostať ani pokutu. Ďalší priznali, že síce v MHD cestovali, ale vylučujú, že by niekedy dostali pokutu.

V takomto prípade by som najprv kontaktoval spoločnosť Platiť sa oplatí, zveril sa jej s pochybnosťami o oprávnenosti pohľadávky a požiadal ju o vysvetlenie, kedy a ako údajný dlh vznikol. Ak by trvali na tom, že pohľadávka je oprávnená, požiadal by som ich, aby mi poskytli kópiu všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú údajného dlhu.

Po ich preštudovaní si treba zodpovedať základné otázky. Mám dôkaz alebo svedkov, ktorí mi dosvedčia, že som v čase údajnej jazdy v MHD bez lístka nebol vo vozidle? Ak je hlásenie revízora podpísané cestujúcim, je podpis môj? Ak si na základe týchto údajov a dokumentov spomeniem, že som išiel vo vozidle MHD bez lístka, pokutu 70,70 eura by som zaplatil a o výšku vymáhaného príslušenstva sa ďalej sporil.

Ak by som naopak nadobudol podozrenie, že ide o zneužitie osobných údajov, obrátil by som sa na políciu alebo prokuratúru s oznámením podozrenia zo spáchania prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi (§ 374 TZ).

Spoločnosť môže aj takúto pohľadávku ďalej vymáhať a to aj cez súd. V takom prípade by som súd informoval, že pohľadávka nie je oprávnená s odkazom na zneužitie údajov a snažil sa to preukázať, napr. letenkou či účtom za hotel, podľa ktorých som bol v čase údajnej jazdy v cudzine alebo výsluchom kolegov, keď som bol počas údajnej jazdy na rokovaní.

Súd možno prehrám a budem nakoniec nútený zaplatiť. Ak neskôr policajné vyšetrovanie ukáže, že v prípade boli zneužité osobné údaje, môžem zaplatené peniaze vymáhať naspäť.

Prístup k dokumentom

Vymáhači môžu odmietnuť poskytnúť podrobnosti a dokumenty o vymáhanej pohľadávke. Alebo ich kopírovanie spoplatnia odradzujúco vysokou sumou.

V takom prípade by som adresoval vymáhačskej spoločnosti žiadosť podľa zákona o ochrane osobných údajov o poskytnutie všetkých osobných údajov, ktoré o mne spracúva (podrobnosti sú v ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., od 25. mája bude účinný nový zákona č. 18/2018 Z. z. a v ňom sú podrobnosti v § 21). Aj v tomto prípade môže inkasná firma kopírovanie dokumentov spoplatniť, ale podľa zákona to musí byť „primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom“.

Ak by aj toto odmietla alebo spoplatnila neprimerane vysokou sumou, obrátil by som sa s podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

2. Platiť sa oplatí kúpila od Dopravného podniku Bratislava pohľadávky z rokov 2006 až 2016, teda aj veľmi staré. Čitatelia sa preto v e-mailoch aj správach pýtajú, ako je to s ich premlčaním.

V občianskoprávnych vzťahoch je najznámejšia všeobecná trojročná premlčacia doba, ale v prípade práv z prepravy je kratšia (§ 108 Občianskeho zákonníka): „Práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok.“ Advokáti DPB išli niekedy natesno, napríklad v mojom prípade podali žalobu 25. januára 2017 za jazdu z 26. januára 2016, preto by som dodržanie lehoty vždy skontroloval.

Aj premlčanú pohľadávku je možné naďalej vymáhať a to dokonca súdne, úspech vymáhania závisí od právnej obrany a vedomostí dlžníka. Premlčanie sa totiž na súde neuplatňuje automaticky, dlžník musí vzniesť námietku premlčania. Túto námietku je možné vzniesť v ktoromkoľvek štádiu konania (5Cdo/120/2009). Ak som prehliadol vydanie platobného rozkazu pre pokutu za jazdu v MHD, môžem túto námietku vzniesť pri exekúcii.

V prípade, že DPB už má v rukách právoplatný platobný rozkaz a ten posunul na Platiť sa oplatí, premlčanie sa počíta inak. Veriteľ má v podstate desať rokov (§ 110 Občianskeho zákonníka) na to, aby dal návrh na exekúciu takéhoto platobného rozkazu. Ak by som mal dlh z roku 2006, prehliadol som platobný rozkaz z roku 2007 a dodnes nebol podaný návrh na exekúciu, dnes môžem exekúciu napadnúť námietkou premlčania.

Platiť sa oplatí však môže stále takúto pohľadávku vymáhať mimosúdne, pohľadávka totiž premlčaním nezaniká, iba ju nemožno vymáhať proti vôli dlžníka. Je teda na slobodnom rozhodnutí každého dlžníka, či vôbec a v akom rozsahu premlčaný dlh zaplatí.

Čo je čo: Istina = pokuta, resp. jej zostatok, Príslušenstvo = trovy právneho zastúpenia, zaplatený súdny poplatok, náklady na zasielanie upomienok a pod., Náklady spojené s vymáhaním = paušálny poplatok Platiť sa oplatí za zaslanie výzvy.
Čo je čo: Istina = pokuta, resp. jej zostatok, Príslušenstvo = trovy právneho zastúpenia, zaplatený súdny poplatok, náklady na zasielanie upomienok a pod., Náklady spojené s vymáhaním = paušálny poplatok Platiť sa oplatí za zaslanie výzvy. 

3. Platiť sa oplatí podľa niektorých čitateľov vymáha aj pohľadávky, ktorých istinu (pokutu) aj príslušenstvo už zaplatili.

V takom prípade je dôležité, či o zaplatení mám akýkoľvek doklad. DPB pri platbe v pokladnici vydá cestujúcemu potvrdenie o platbe. Pri bezhotovostnej platbe cez účet možno prevod nájdem v starých výpisoch, prípadne sa banky opýtam, či mi môže dať ich rovnopis. Zväčša je to spoplatnené, ale poplatok je výrazne nižší než suma, ktorú vymáha Platiť sa oplatí. Pri platbe pokuty poštovým platobným šekom ostáva cestujúcemu jeho ústrižok.

Ak dôkaz o platbe mám, ozvem sa Platiť sa oplatí a vysvetlím im, že záväzok som splatil a pohľadávku vymáhajú neoprávnene. Neviem, ako bude reagovať táto firma, ale vymáhači si spravidla nechajú poslať e-mailom kópiu dôkazu o platbe a ozvú sa naspäť, že je to v poriadku.

V prípade firmy Platiť sa oplatí by som uprednostnil písomný styk pred telefonátom a doporučené zásielky s doručenkami pred obyčajnými listmi.

Ak dôkaz o platbe nemám, nenapadá ma, ako sa proti vymáhaniu brániť. Ak si pamätám, kedy som pokutu zaplatili (s presnosťou aspoň na niekoľko dní), skúsil by som kontaktovať DPB, či o tom oni nemajú v účtovnej evidencii stopu. Výsledok je veľmi neistý, pretože DPB môže byť neochotný dobrovoľne dokument poskytnúť alebo dokument už vôbec nemá, lebo ich pre vek skartoval.

4. Veľa čitateľov je v situácii, že takmer 71-eurovú pokutu uznávajú a chceli by ju zaplatiť, ale majú veľký problém platiť príslušenstvo. Ďalší pokutu zaplatili už v minulosti a Platiť sa oplatí teraz od nich vymáha iba príslušenstvo.

V týchto prípadoch je kľúčové zistiť, či už bol v mojom prípade vydaný platobný rozkaz.

Ak áno a je vykonateľný, zaplatiť musím aj trovy, ktoré sú tam vyčíslené. S Platiť sa oplatí by som sa sporil nanajvýš o 5,50 eura, ktoré si na vymáhanú pohľadávku prihodila ako paušálne „náklady spojené s vymáhaním pohľadávky“. Takýto paušál je totiž nezákonný, firma musí náklady rozpočítať a odôvodniť ich primeranosť. V prípade vykonateľného platobného rozkazu nevidím cestu, ako sa vyhnúť plateniu prehnaných trov konania.

V inej situácii budem, ak Platiť sa oplatí pýta prehnané príslušenstvo, ktoré ešte nebolo súdom priznané. V takom prípade by som istinu (pokutu 70,70 eura) zaplatil a firme sa ozval so žiadosťou, z čoho presne sa skladá príslušenstvo, posúdil jeho oprávnenosť a podľa toho informoval Platiť sa oplatí, do akej výšky príslušenstvo uznávam. Zvyšok by som nechal na rozhodnutie súdu.

Je správne a zákonné, že veriteľ požaduje zaplatiť príslušenstvo, má naň nárok a dlžník je povinný ho zaplatiť. V týchto prípadoch je sporná iba jeho výška (napr. DPB si pýta poplatok za spísanie žaloby, hoci ide o formulárové žaloby, súdy preto požadované trovy právneho zastúpenia niekedy aj samé znižujú). Netreba preto očakávať, že nakoniec zaplatím „nič“, tak to málokedy funguje.

5. Malá časť čitateľov je v podobnej situácii, ako ja: v čase kontroly cestovných lístkov mali platný predplatený cestovný lístok (tzv. električenku), ale nemali ho pri sebe a do 30 dní sa nedostavili do doplatkovej pokladnice DPB.

Opäť je kľúčové vedieť, či už bol vydaný platobný rozkaz alebo nie. Ak už je vykonateľný, treba dlh zaplatiť. V mojom prípade som sa proti rozkazu odvolal a namietam neprijateľnosť obchodných podmienok, pretože

  1. miestne (1 miesto v Bratislave) a časové (do 30 dní) ohraničenie dodatočného preukázania platného predplateného cestovného lístka vytvára značnú nerovnováhu medzi spotrebiteľom a dodávateľom,

  2. pokuta 70 eur za to, že cestujúci do 30 dní nepreukázal platný cestovný lístok, hoci údaj o jeho platnosti má DPB v evidencii, je neprimeraná, najmä vzhľadom na skutočnosť, že je rovnaká ako v prípade cestujúcich, ktorí skutočne nemajú zakúpený v čase jazdy cestovný lístok, hoci tieto situácie sú z pohľadu hospodárenia DPB odlišné,

  3. v prípade 70-centového základného cestovného, ktoré sa pripočítava k 70-eurovej pokute, ide o požiadavku na bezdôvodné plnenie, keďže cestujúci so zabudnutou električenkou už základné cestovné zaplatil v cene predplateného lístka.

Oznámenie o postúpení

Výzvy, ktoré Platiť sa oplatí posiela dlžníkom od apríla, posiela ako neoznačené obyčajné listové zásielke, nemajú doručenku a ani sa nepreberajú proti podpisu (nie sú doporučené). 

Občiansky zákonník pritom hovorí, že postúpenie pohľadávky je potrebné dlžníkovi oznámiť, inak môže dlžník splatiť dlh stále pôvodnému veriteľovi v pôvodnej výške, teda DPB.

V prípade sporu musí Platiť sa oplatí, resp. DPB toto oznámenie postúpenia preukázať.

6. Nájdu sa aj čitatelia, ktorí priznávajú, že jazdili bez cestovného lístka, ale odmietajú čokoľvek platiť. Nechcú platiť ani 70,70 eura.

Takýto postoj je nesprávny, nemá oporu v práve a zo stredno- a dlhodobého pohľadu by mi priniesol ešte väčšie náklady. Ak som naozaj nemal lístok, potom je správne, aby som pokutu zaplatil.

Myslím si, že sa tu nedá použiť ustanovenie Občianskeho zákonníka o neprijateľnosti neprimerane vysokej sankcie. Pokuta definovaná ako stonásobok základného cestovného k tomu zvádza, ale treba ju vnímať v kontexte.

Pokuta má dopravcovi poskytnúť náhradu časti nákladov spojených s administráciou prípadu (náklady na revízora, doplatkovú pokladňu a pod.) a má mať preventívny účinok. Aký by bol preventívny účinok sankcie vo výške 20-násobku základného cestovného (14 eur)? Cestujúcim by sa v takom prípade oplatilo jazdiť na čierno a raz za čas zaplatiť sankciu.

Ako zistím, či bol vydaný platobný rozkaz

Najspoľahlivejší spôsob je, že dlžník osobne príde na informačné centrum okresného súdu, ktorý je príslušný podľa miesta jeho bydliska dlžníka a vyžiada si potvrdenie o tom, či takéto rozhodnutie bolo vydané. Stojí to 2,50 eura.

Ak som sa počas posledných desiatich rokov sťahoval, obchodím všetky okresné súdy, v ktorých obvode som mal bydlisko.

Zdroj hl. fotografie (CC): flickr.com/photos/762_photo/2233509492/

Skryť Zatvoriť reklamu