Registrácia

Ešte predtým, ako sa zaregistrujete, prosím, prečítajte si pozorne, návod ako si vytvoriť nový blog a Kódex blogera. Ak máte problém s registráciou alebo otázku, napíšte nám na blog@sme.sk.

POZOR! Registrácia nie je automatická! Vašu žiadosť posúdia správcovia servera a pokiaľ nebude úplná alebo pokiaľ v nej budú zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, bude zamietnutá. Server Sme.sk si zároveň vyhradzuje právo výnimočne zamietnuť žiadosť aj bez udania dôvodu.

Čím viac údajov o sebe vyplníte, tým je väčšia vaša šanca na úspešné zaregistrovanie.

Máte už na blog.sme.sk vytvorený blog? Prihláste sa.

*
*
*
*
*
*Uveďte kompletnú adresu v tvare ulica, číslo, obec, PSČ
*Radi by sme vedeli, aká je veková štruktúra našich blogerov, údaje poslúži len pre internú potrebu a nikde nebude zobrazený.
Občas sa stáva, že bloger napíše tak zaujímavý text, že ho potrebujeme kontaktovať okamžite – napríklad sa niečo udeje v meste, kde býva, a denník SME o tom pripravuje článok. Vtedy by sme vás radi skontaktovali a opýtali sa na váš názor - ak s tým súhlasíte, prosím, vyplňte svoje telefónne číslo (môže byť aj zahraničné) - použité bude len výnimočne. Môžete vložiť aj viacero čísiel. Údaj nebude nikde zverejnený.
Táto položka slúži na vyplatenie prípadného honoráru za váš text. Ak nemáte bežný účet, môžete použiť IBAN rodinného príslušníka. Tento údaj nebude nikde zverejnený.
Napíšte nám aspoň päť súvislých viet o sebe. Ale naozaj. Aj na základe týchto viet sa totiž rozhodujeme, či vašu registráciu schválime. Tento text slúži len na posúdenie vašej žiadosti a nikde sa nezobrazí.
*Krátka informácia pre vašich čitateľov - tento text sa zobrazí na vašom blogu pod vašou fotkou. Neskôr ho môžete zmeniť.
zadajte aspoň 100 znakov
Dôvodom môže byť napríklad strach z postihu zo strany zamestnávateľa v prípade, ak sa chystáte písať o svojej práci. Svoje dôvody vysvetlite čo najpodrobnejšie a uveďte. Ak to neurobíte, bude registrácia zamietnutá ako celok. Uveďte tiež, aký pseudonym chcete používať. Musí ísť o Meno a Priezvisko, ktoré pripomína bežné civilné meno. Aj ak žiadate o vystupovanie pod pseudonymom, musíte uviesť svoje pravé meno a všetky ostatné povinné údaje.
zadajte aspoň 30 znakov

Už ste čítali?