Bude každý druhý človek autista?

Na Slovensku žije viac ako 60 tisíc ľudí s autizmom. Počet detí s touto diagnózou neustále pribúda. Čím to je?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Kedysi to boli čudáci...

Kedysi autizmus ako pojem či diagnóza neexistoval. Boli to rôzni miestni „čudáci,“ nad ktorými ľudia krútili hlavami, alebo sa im posmievali. Autizmus ako diagnóza sa do odborných učebníc dostal až neskôr. A aj keď sa už o tejto diagnóze začalo vyučovať v školách, v praxi s tým prišiel do kontaktu málokto. No keďže detí s touto diagnózou pribúda, v posledných rokoch sa o autizme dozvedáme stále viac...

Autisti v materskej škole

Keď som prišla pracovať do špeciálnej triedy materskej školy, netušila som, na akú „ťažkú pôdu“ vstupujem...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zákon č. 273/2021 Z.z. z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Okrem iného aj to, že každé dieťa, ktoré do konca augusta dovŕši vek 5 rokov, musí nastúpiť do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie. Platí to pre všetky deti, aj pre tie so zdravotným znevýhodnením. A tak sa v riadnych, no najmä v špeciálnych triedach mnohých škôlok ocitli aj viaceré deti, ktoré dovtedy takpovediac „nevykročili z domu.“

Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami je náročná na trpezlivosť, na sebaovládanie, na psychohygienu. To všetko musia učiteľky aj odborní zamestnanci, ktorí tam pôsobia, zvládať na dennom poriadku. Nie vždy to ide ľahko. Deti skúšajú hranice, a väčšinou nechcú robiť to, čo učiteľky od nich práve chcú. Miestami je to doslova „boj“.

SkryťVypnúť reklamu

Tieto deti nedokázali napríklad sedieť pri stole, či vydržať pri krátkej jednoduchej hre. Nevedeli chodiť na záchod, ani si umyť ruky. Na umývanie rúk neboli niektoré z nich vôbec naučené. Autisti vraj nemajú radi vodu. To síce môže byť pravda, no keďže ruky sa pred jedením jednoducho umývať musia, táto činnosť sa pre ne v prvých mesiacoch navštevovania škôlky stala doslova „týraním.“ Sebaobsužné a hygienické návyky boli pre mnohé z nich veľkou neznámou. Niektoré z nich nosia ešte aj vo veku 5- 6 rokov plienky. A tak naša práca, učiteliek aj odborných zamestnancov, spočívala v prvých mesiacoch v učení detí základným sebaobslužným a hygienickým návykom. Bolo to náročné obdobie, keďže takéto deti odmietajú poslúchnuť akýkoľvek pokyn. Veľkej obľube sa u nich teší napríklad hádzanie sa o zem, kričanie, zúrenie. A tak to miestami v triede vyzeralo ako v riadnej „divočine“ a ruky a chrbáty učiteliek dostávali poriadne zabrať.

SkryťVypnúť reklamu

Kým spomínaný zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre deti od 5 rokov veku neplatil, viaceré deti so špeciálnymi potrebami išli v takom„nesocializovanom stave“ rovno do základnej školy, čo muselo byť pre učiteľky poriadne náročné.

Čo je to autizmus?

Autizmus, /Porucha autistického spektra, skratka PAS/ je neurovývinová porucha, tzv. pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. U takýchto detí je prítomný oneskorený vývin reči, ťažkosti v sociálnych interakciách, a stereotypné záujmy, hra. Zjednodušene povedané, jednotlivé zložky mozgu zodpovedné za konkrétne dielčie funkcie spolu nespolupracujú tak, ako by mali, nie sú integrované.

SkryťVypnúť reklamu

Obrázok blogu

Zdroj: A Homeopatia

Príčiny autizmu

Podľa posledného zverejneného výskumu z USA je každé 54- te dieťa autista. Príčiny autizmu sú rôzne a viaceré. Na prvom mieste sa hovorí o genetických faktoroch, ďalej ide o vplyvy prostredia, diskutuje sa aj o vplyve očkovania, atď. Jednou z najväčších záhad autizmu je to, prečo sa u niektorých ľudí vyvíja mozog tak odlišným spôsobom?

Autizmus má viacero stupňov, od ľahkého tzv. Aspergerovho syndrómu /diagnostikuje sa trochu neskôr, v období navštevovania základnej školy, niekedy až počas štúdia na strednej škole/, až po tzv. ťažký autizmus, kedy je prítomná aj mentálna retardácia.

Viac o príčinách autizmu sa môžete dozvedieť na tomto linku:

https://spektrum.life/pricina-autizmu-co-vieme-co-nevieme-co-predpokladame/

Varovné príznaky autizmu

Odborníkmi boli identifikované určité faktory, ktoré možno vnímať ako varovné príznaky autizmu. Patrí medzi ne to, keď dieťa nereaguje na svoje meno, nenadviaže očný kontakt, nekomunikuje gestami, v hre je prítomná nápadná stereotypia, rutina. Dieťa sa hrá stále s rovnakou hračkou, má problém so zmenami, odmieta ich. Vyžaduje si stále tú istú rutinu v hre aj v denných aktivitách. Veľmi často sa pritom zameriava na detail a uniká mu celok. Autisti sú tzv. jednokanáloví, robí im veľký problém naraz zapojiť viacero zmyslov.

Raný screening

V súčasnej dobe sú už k dispozícii moderné screeningové diagnostické nástroje, ktoré dokážu zachytiť príznaky autizmu už v ranom veku dieťaťa. Realizujú ho detskí lekári. Prvý screening sa robí vo veku 18 mesiacov veku dieťaťa a následne sa v 24 mesiacoch opakuje.

Autizmus sa diagnostikuje medzi 2- 3 rokom veku dieťaťa. Diagnózu môže stanoviť iba tím odborníkov po dôkladnom a komplexnom vyšetrení. V niektorých prípadoch je autizmus diagnostikovaný v staršom veku, alebo až v dospelosti, najmä v prípadoch, kedy autizmus nesprevádzajú poruchy učenia. Prognóza je lepšia u ľudí, ktorí majú vyššie IQ, kde sa reč rozvinie do 5 roku veku, a kde je dobrá podpora rodiny.

Aplikácie na rozpoznávanie prvých príznakov autizmu

Ak majú rodičia podozrenie na poruchu autistického spektra u svojho dieťaťa, na tomto linku nájdu nástroje, aplikácie a videá, ktoré im môžu pomôcť pri rozpoznávaní jej príznakov a podporiť ich v rozhodnutí vyhľadať odbornú pomoc, ak bude na to dôvod.

https://spektrum.life/nastroje-na-rozpoznanie-skorych-prejavov-autizmu/

Diagnostické kontakty je možné nájsť v sekcii: Kam sa obrátiť.

Obrázok blogu

Zdroj: npz.sk

Kľúčová je včasná intervencia

Je preukázané, že pre tieto deti je kľúčová raná intervencia, tzv. okno do 5 rokov. Skoré zásahy zmierňujú príznaky autizmu. Keď sa investuje do úvodu, do včasnej intervencie dieťaťa, väčšinou už neskôr toľko intervencií potrebných nebude. V mnohých prípadoch takéto deti už nepotrebovali v základnej škole ani asistentku.

Veľkou pomocou je v tejto súvislosti tzv. Služba včasnej intervencie. Ide o sociálnu službu, ktorá je bezplatná. Odborné pracovníčky služby navštevujú rodiny priamo v ich domácnostiach. Rodičom dieťaťa poskytnú bezpečný priestor, psychologickú podporu, umožnia im zdieľať ich obavy, strach, hnev, frustráciu a pod. Poskytnú im rady, ako s dieťaťom komunikovať, ako sa s ním hrať, ako zvládať návštevy a vyšetrenia u lekára a pod. Služba im zároveň môže poskytnúť, resp. zapožičať rôzne senzorické, edukačné pomôcky a hračky.

Na Slovensku pôsobí od roku 2014 aj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Hovorí o tom, že je nevyhnutné, aby sa rodiny s deťmi s autizmom navzájom spájali a zároveň aby sa spájali aj s odborníkmi.

Rodina musí byť edukovaná

Dôležitý je včasný, skorý začiatok a podpora založená na zapojení rodičov ako "ko-terapeutov" pre svoje dieťa. Na to však rodičia musia byť vzdelávaní, edukovaní. Mnohí rodičia detí s autizmom však často nevedia, ako so svojím dieťaťom pracovať, ako sa s ním majú hrať, učiť ho a pod. Rodič musí najprv pochopiť, porozumieť, prečo sa jeho dieťa správa tak, ako sa správa, prečo reaguje tak, ako reaguje. Často ide vlastne len o zmenu životného štýlu danej rodiny. Do tejto práce je dobré zapojiť aj starých rodičov. Existujú aj rôzne svojpomocné skupiny- združenia rodičov, ktoré zvyknú organizovať spoločné podujatia, napríklad letné pobyty, tábory a pod. ktoré prospejú nielen samotným deťom, ale slúžia aj ako psychohygiena pre rodičov.

Viaceré informačné stránky pre rodičov detí s PAS je možné nájsť napríklad aj na facebooku. Rodičia tam nájdu množstvo cenných informácií, rád aj postrehov nielen zo strany odborníkov, ale aj od iných rodičov detí s autizmom, ktorí tam zdieľajú svoje skúsenosti a môžu si tak navzájom poradiť. Sú to napríklad stránky: Priatelia autistov na Facebooku, AUTIZMUS, PAS- poruchy autistického spektra.

Inklúzia v školách

Pre takéto deti je veľmi potrebné a prospešné inkluzívne vzdelávanie, teda to, aby boli integrované v bežných triedach medzi zdravými deťmi. Zdravé, neurotypické deti totiž deti s autizmom „ťahajú,“ pomáhajú im napredovať. Pre učiteľky to samozrejme nie je vôbec ľahké a nie každá umiestnenie takéhoto dieťaťa v triede, či už v materskej škole, alebo v základnej škole, víta. Chce to citlivý prístup a trpezlivosť. Zdravým deťom v triede je pritom potrebné vysvetliť, aké dieťa medzi nimi je, ako majú naňho reagovať a komunikovať s ním.

Terapie, intervencie, podporné programy

V súčasnosti existuje viac ako 300 rôznych intervencií pre deti s poruchami autistického spektra.

K dispozícii sú viaceré zariadenia, ktoré v danej oblasti ponúkajú poradenstvo, diagnostiku, prácu s dieťaťom, rôzne formy terapie, výjazdy do domáceho prostredia, ako aj prednášky a školenia. Je možné ich nájsť na internete, napríklad aj na tomto linku:

https://spektrum.life/autizmus-prehlad-terapii/

Počas práce v materskej škole som študovala rôzne možnosti terapií pre deti s autizmom. Postupne som o nich pre rodičov detí spracovala niekoľko informačných letákov. Možno pomôžu aj niekomu ďalšiemu zorientovať sa v danej oblasti a urobiť prvý krok...

ABA terapia

V súčasnej dobe je k dispozícii široké spektrum terapií, intervencií a podporných programov. Terapie sa delia na kľúčové a doplnkové. Medzi kľúčové jednoznačne patrí ABA terapia, ktorá sa

v súčasnej dobe považuje za najefektívnejšiu metódu terapie autizmu.

Aplikovaná behaviorálna analýza sa uplatňuje v rôznych oblastiach a včasná intervencia autizmu je jednou z nich. Ide o súbor princípov a poznatkov o tom, ako sa ľudia učia. Účinnosť tejto terapie je najlepšie podložená vedeckým výskumom.

ABA terapiu realizujú vyškolení odborníci. Terapeut najprv dôkladne zanalyzuje aktuálne správanie dieťaťa. Následne nastaví systém malých krokov na podporu a rozvoj dieťaťa vo všetkých potrebných oblastiach. ABA terapia verí, že správanie sa dá určitým konaním ovplyvňovať, ak dieťa dostane primeranú spätnú väzbu a ak sa jeho žiadúce správanie posilňuje (povzbudzovaním, pochvalou, oceňovaním, odmenou). Zároveň sa nežiadúce správanie snaží neposilňovať a postupne eliminovať (napr. prejavy agresie, sebapoškodzovania a pod.). ABA terapia nie je izolovanou terapiou, ale často na seba nabaľuje aj ďalšie terapie – logopédiu, fyzioterapiu a ďalšie. Viac informácií o ABA terapii sa dozviete aj na tomto linku:

https://spektrum.life/viac-aba-terapie-prinasa-viac-zrucnosti/

Reč

Veľmi dôležitý, kľúčový pre vývin detí je rozvoj reči, vybudovanie socio- komunikačného kanála. U detí s autizmom je takmer vždy narušená reč, buď nehovorí vôbec, alebo reč využíva nefunkčne.

Deti s autizmom majú v mnohých prípadoch narušenú komunikačnú schopnosť. Platí pri nich zásada, že s dieťaťom sa treba rozprávať tak, že povieme o jedno slovo viac, ako povie ono. A ak vôbec nerozpráva, nemôžeme naňho ísť celou vetou. Vhodnými pomôckami sú napríklad komunikačné kartičky, komunikačné knihy, alebo počítačové programy s hlasovými výstupmi.

Je samozrejme nevyhnutné, aby tieto deti pravidelne navštevovali logopedičku.

Jednou z metód, ktorá v tejto súvislosti stojí za zmienku a za vyskúšanie, je tzv. Vysokofrekvenčná terapia na rozvoj reči u detí. Ponúka ju Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva v Starej Ľubovni. /nie je potrebné tam cestovať/.

Terapia je určená pre deti, ktoré: nerozprávajú, alebo majú oneskorený vývin reči, majú prejavy autizmu, majú oneskorený psychomotorický vývin. Je vhodná pre deti od 2 do 12 rokov. Prebieha v domácom prostredí, vie byť zabezpečená online. Celkové trvanie terapie je 4-5 mesiacov. Autorkou terapie je lekárka- neurologička.

Ďalšie informácie je možné získať aj na internetovej stránke:

http://www.scsppstaralubovna.sk/vysokofrekvencna-terapia/

Pre viac informácií je možné kliknúť na odkaz: https://vysokofrekvencnaterapia.zombeek.sk

Obrázok blogu

Zdroj: Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva v Starej Ľubovni

Tipy na rozvoj komunikácie

Praktické tipy pre rozvoj komunikácie je možné nájsť aj na tomto linku:

https://spektrum.life/prakticke-tipy-pre-rozvoj-komunikacie-a-reci-u-autistickych-deti-1/

Detské znakovanie

Veľmi vhodnou pomôckou pre detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je aj detské znakovanie. Znakovanie je prirodzenou rečou každého dieťaťa. Nejedná sa pritom o posunkovú reč pre hluchonemých. Aj na Slovensku sa organizujú rôzne kurzy, online webináre detského znakovania, ktoré rodičov naučia dorozumievať sa s dieťaťom hravou formou.

Informácie je možné nájsť napríklad aj na stránke: www.rodinkavynimocnych.sk

Problémy so stravovaním

Stravovanie je u takýchto detí väčšinou problémové. Zjedia len jeden- dva typy jedla, pijú napríklad len vodu s jedným rovnakým sirupom a pod. Niektoré majú zvláštne chute, na pieskovisku jedia piesok, v triede si dajú plastelínu alebo si odhryznú z ceruzky. V špeciálnej triede aktuálne skúšame tieto svojské chute nahradiť obyčajnými tyčinkami. Viacerým chutia a postupne sa nimi snažíme presmerovať ich pozornosť od ostatného. Takéto deti by samozrejme mali byť pod kontrolou metabolických ambulancií. Existujú aj rôzne poradne, zaoberajúce sa danou problematikou. Patrí medzi ne napríklad aj Výživové poradenstvo- internetová poradňa. Tu je link:

https://www.andreas.sk/index.php?www=poradna

Niektorí rodičia na základe odporučení a skúseností iných rodičov skúšajú aj Apiterapiu a za zmienku stojí aj tzv. GAPS diéta.

Neuroterapia

Ďalšou terapiou pre deti s autizmom je tzv. Neuroterapia. Táto patentovaná terapia je prostredníctvom individuálnych telesných reakcií využívaná na znovuobnovenie poškodených funkcií. Mozog je tak do istej miery „prekvapovaný“ v milisekundovom rytme a odovzdáva ďalej informáciu ako tréningový efekt do poškodených aj zdravých štruktúr.

Ľudí, ktorí by túto terapiu už vyskúšali, zatiaľ v našom regióne nepoznám, no v rámci celého Slovenska sa určite nájdu.

Obrázok blogu

Kraniosakrálna terapia

Medzi liečebné metódy, ktoré zmierňujú úzkosť a stres, ktoré môžu sprevádzať autizmus, patrí aj Kraniosakrálna terapia. Keď sa úzkosť a stres u detí uvoľnia, denné funkcie sa zlepšia, niekedy dramaticky.

Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna dotyková masáž, ktorá prináša zlepšenie psychického a fyzického stavu, navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj. Povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela. Kraniosakrálna terapia pracuje s konceptom kraniosakrálneho systému, s pulzáciou mozgovomiechovej tekutiny. Táto tekutina vyživuje, detoxikuje a chráni celý nervový systém. Rytmus pulzácie je možné nahmatať na celom tele, rovnako ako tep srdca a dych.

Terapia má široké využitie pre deti aj pre dospelých.

- pri zvýšenej agresivite či hyperaktivite detí

- pri nespavosti detí

- pri poruchách učenia, koncentrácie, dyslexii, ADD/ADHD

- podporná liečba pri vývinových poruchách

- ako podporná rehabilitácia pri autizme (pomáha stabilizovať stav a zlepšuje výkyvy nálad a úzkosť spojenú so zvýšeným napätím v lebke)

- pri detskej mozgovej obrne

Obrázok blogu

Zdroj: kranialka.sk

Snoezelen terapia

Jednou z podporných a efektívnych metód práce s deťmi s poruchami autistického spektra je aj SNOEZELEN terapia. Táto metóda patrí medzi najradostnejší a najpríjemnejší druh terapií. Možno ju využiť na relaxačné, terapeutické a vzdelávacie účely.

Vyvinuli ju v Holandsku, odkiaľ sa postupne dostala aj k nám na Slovensko. Jej základom je pobyt detí a ich zmyslová stimulácia v tzv. Snoezelen miestnosti, nazývanej aj multisenzorická miestnosť.

Snoezelen je multifunkčná metóda, terapia, ktorá dokáže pomôcť deťom s mentálnym i telesným postihnutím, deťom s poruchami autistického spektra, alebo deťom s viacnásobným postihnutím. Jej hlavným cieľom je relaxácia, pokoj, uvoľnenie fyzického a psychického napätia, a zároveň stimulácia zmyslov pomocou využitia špeciálnych senzorických pomôcok.

Snoezelen miestnosť je špeciálne vybavená miestnosť, v ktorej sa využívajú hlavne prvky bazálnej multisenzorickej stimulácie. Na zmysly pôsobia senzorické podnety rôzneho spektra, svetelné, zvukové, hmatové prvky, vône a chute. Pobyt v miestnosti prispieva k podpore vývoja, k zlepšeniu komunikácie a k pozitívnym zmenách v správaní detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.

Obrázok blogu

Zdroj: 3lobit

Aminokyselinová terapia

Je preukázané, že aminokyselinové preparáty môžu účinne pomáhať pri liečbe detského autizmu. Terapia prináša dobré výsledky u detí s vývojovou dysfáziou, oneskoreným psychickým vývinom a oneskoreným vývinom reči. Výsledky liečby závisia od formy autizmu a stupňa postihnutia. Konzultácie s pacientmi sa robia on-line alebo v aminokyselinovom centre v Prahe.

Viac informácií je možné nájsť aj na facebookovej stránke:

https://facebook.com/pages/AminoCure_CZ/176637342441517?ref=hl

Arteterapia

Komunikácia s autistami môže prebiehať aj inými spôsobmi – napríklad pomocou farieb, hudby, hmatových vnemov, dotykov. Arteterapia je tak jedným z vhodných spôsobov, ako s takýmito deťmi komunikovať.

Animoterapie

Vhodnými doplnkovými metódami sú rôzne Animoterapie. Patrí medzi ne napríklad Hipoterapia, Felinoterapia, Canisterapia, Delfinoterapia. Sú pomerne známe a množstvo informácií o nich je dostupných aj na internete.

Obrázok blogu

Kam sa obrátiť, ak máte záujem o diagnostiku a terapie pre autistov:

Slovensko

https://spektrum.life/slovensko/

Na tomto linku je možné nájsť rôzne inštitúcie a odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť, ak máte záujem o diagnostiku, terapie, intervencie, alebo iné druhy služieb, ktoré súvisia s poruchou autistického spektra.

Ako je to v zahraničí

https://spektrum.life/zahranicie/

Na tomto linku je možné nájsť zahraničné zdroje, stránky popredných svetových inštitúcií, najnovšie poznatky z vedeckého výskumu, terapie a mnoho ďalších užitočných informácii v anglickom jazyku.

Odstraňovanie bariér a predsudkov

Odstraňovanie bariér a predsudkov v spoločnosti by malo začínať už v materských školách. Veľmi potrebné je vzdelávať aj zdravé deti o tom, že sú medzi nami aj deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. V materských školách je v tejto súvislosti vhodnou pomôckou napríklad projekt Vnímajkovia.

Vnímajkovia sú špeciálne ručne háčkované bábiky. Patrí k nim aj súbor edukačných materiálov, kniha, omaľovánky, pracovné listy, CD- čko atď. Deti si Vnímajkov radi berú do rúk a zvedavo počúvajú príbehy z veľkej zaujímavej knihy s názvom Vnímajkovia- hrejivé rozprávky... o Tmejke, ktorá nevidí a potrebuje pomoc okolia, o Chcejkovi, ktorý chodí v roztrhaných veciach, no napriek tomu je super kamarát, o Boľkovi so zlomenou nohou a rukou, ktorý sa podopiera barlou, o Rómke Inke s tmavou pleťou, ktorá hrá veľmi pekne na husličky, či o Veselke, ktorá má rada pohyb a všade rozdáva radosť. Bábiky- Vnímajkovia sa postupne stávajú novými kamarátmi škôlkarov. Aj prostredníctvom nich sa deti vďaka svojej prirodzenej zvedavosti a záujmu učia byť vnímavejšie, tolerantnejšie, láskavejšie... k ľuďom, k svojmu okoliu, ku všetkému, čo ich obklopuje. Bábiky pochádzajú z Oravy, sú projektom OZ V.I.A.C. a vyrobili ich ženy z Komunitného centra v Trstenej.

Obrázok blogu

Obľube detí sa tešia aj tzv. Empati karty, ktoré taktiež možno vhodne využiť na rozvoj ich empatie, vnímavosti, emočnej inteligencie.

Vhodné a zaujímavé edukatívne video pre deti materských a základných škôl o odlišnosti ľudí a o autizme je napríklad toto:

https://www.youtube.com/watch?v=gyYWNVgRB3Y

Autisti v dospelosti

V dospelosti sa ľudia s autizmom môžu boriť s rôznymi problémami. Vhodnou terapiou pre nich je napríklad Kognitívno- behaviorálna terapia. Pomáha meniť myslenie, získavať rozhľad, vytvárať viaceré náhľady na nejaký problém, učí adaptačným mechanizmom, spôsobom, ako nachádzať viaceré riešenia problému, a tým postupne meniť správanie na čo najviac funkčné.

Záver

Počuť aj názory, že autisti sú určitou subpopuláciou v ľudskom spoločenstve. A tiež aj také, že v budúcnosti bude autistom každý druhý človek. Pozitívnou správou je, že vyše 10 percent detí z autizmu vyrastie a veľká časť autistov má na niečo nadanie...Andrea Vörösová

Andrea Vörösová

Bloger 
  • Počet článkov:  89
  •  | 
  • Páči sa:  64x

Venujem sa edukačným programom pre dospelých a pre deti. Rada počúvam príbehy, názory a postrehy ľudí. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu