Ublížiť človeku môže byť naďalej beztrestné...

Písmo: A- | A+

Asi pred tromi mesiacmi bola do parlamentu predložená novela zákona z dielne ministra pôdohospodárstva Ľ. Jahnátka, ktorá reagovala na minuloročné útoky agresívnych psov na nevinných ľudí. Tieto útoky spôsobili psy, ktorých majitelia porušovali platnú chovateľskú legislatívu. Boli frustrované, nemali výcvik, boli držané na reťazi a nemali voľný výbeh – toto všetko zvyšovalo ich agresivitu. Tieto psy si svoju agresivitu vybili na prvom živom tvorovi, ktorý im prišiel do cesty.

Žiaľ, boli to ľudské tvory a čo je najhoršie, jeden prípad skončil tragicky. Je celkom pochopiteľné, že Ministerstvo pôdohospodárstva sa snažilo prísť s novelou zákona, ktorá sprísňuje chov a držanie psov. Táto novela sa však stretla s kritikou nielen opozície ale predovšetkým s odporom odborníkov - veterinárov a kynológov. Novela chcela potrestať všetkých majiteľov psov bez rozdielu a žiaľ, doplatiť na ňu mali okrem psov aj slušní majitelia psov, ktorí sa o svojich miláčikov vzorne starajú. Novela zákona síce prešla prvým čítaním, ale minister Jahnátek ju už dvakrát stiahol z rokovania parlamentu, keď sa mala prerokovávať v druhom čítaní. Všetci sme sa tomu, priznám sa, potešili...

My sme na túto situáciu zareagovali novelou trestného zákona. Chceli sme dosiahnuť, aby bol každý majiteľ za svojho psa zodpovedný. Z prieskumu, ktorý bol realizovaný na vzorke 12 000 majiteľov psov, vyplynulo, že až 93% respondentov nemá ani potuchy, že existuje nejaká chovateľská legislatíva. Ak by štát dôsledne kontroloval jej dodržiavanie, situácia s nelegálnymi chovmi a agresívnymi psami by  u nás bola iná. Ako dosiahnuť, aby boli majitelia psov (predovšetkým bojových plemien) zodpovednejší? Jednou z ciest je represia. Tak ako to je napr. pri dopravných priestupkoch. Ak poruším pravidlá cestnej premávky (napr. prekročím rýchlosť), dostanem pokutu. Ak spôsobím nehodu, zisťuje sa príčina. Okrem iných vecí, napr. či nebol pred jazdou požitý alkohol. Samozrejme prichádza trest, ktorý zohľadňuje všetky okolnosti. Jeho výšku ovplyvňujú rôzne faktory. Okrem iného sa posudzuje aj rozsah a vážnosť zranení účastníkov nehody a škoda na majetku. Ak nezodpovedný vodič pri páchaní trestného činu svojim autom vedome ohrozí iné osoby, takéto konanie sa posudzuje ako útok so zbraňou.

Niečo podobné sme chceli do trestného zákona dostať našou novelou. Aby majitelia psov alebo osoby, ktoré psy vedú, boli trestnoprávne zodpovední za ich konanie. Psy nemôžu za svoju genetickú výbavu. Tú majú danú od prírody. Dôležité je to, ako svojho psa vychováva majiteľ. Ak bezdôvodne napadnú inú osobu alebo hospodárske zviera a spôsobia im zranenie, potrestaný by mal byť majiteľ psa alebo osoba, ktorá ho viedla. Takáto novela by bola predovšetkým bičom pre majiteľov bojových plemien. Ak by majiteľovi bojového plemena hrozilo za konanie svojho psa trestné stíhanie a možno aj väzenie (vo vážnych prípadoch, keď by bolo spôsobené vážne zranenie alebo smrť), asi by sa správal zodpovednejšie a svojho psa by dal vycvičiť atď. Mohol by som o našej novele písať oveľa obšírnejšie, ale je to zbytočné. Ako to už býva, vládni poslanci sa pri hlasovaní zdržali (je to celkom úspech, lebo ak s niečím nesúhlasia, hlasujú proti), a tak zákon nepostúpil do druhého čítania.

V praxi to bude znamenať to, že ak dôjde (dúfam, že nie) k útoku psa bojového plemena na človeka, pes bude utratený, jeho majiteľ si bude môcť zaobstarať ďalšieho a samozrejme nebude potrestaný...

 

Skryť Zatvoriť reklamu