Napájajúci dych prírody... 2021

Písmo: A- | A+

Keď láska vo mne horí... Môj výdych nájde vdych?... Jar si ma vezme, môj dych aj výdych... Pľúca naplní a lieči...vylieči celé telo, myseľ, city...

Tie rozhorievajúce sa plamienky spoja sily v nádeji,
ktorú môže dať len príroda v jej prebúdzaní sa...

Nech gniavi ma hocičo...uváženosť dychu Jari, prebudenie, nové ciele zasieva...
Vnímavosťou k prírode prijmem jej dych, a bolesť spomalí, odstráni, keď zdravie dáva...

Dýcha všetko na Zemi dychom jej rozmerov v čase vznikov, vývojoch, zánikoch...
však vždy v jej dychu...
Ohňom dáva ho do pohybu...pohyb a dych ohrievajú ma...
človečie moje nezdary odparí...prijme...tvorbu rozdúcha...
Vo všeobjímajúcu, asertívnu, harmonickú ako ona...Zem...

 Ami

Napájajúci dych prírody... 2011
Napájajúci dych prírody... 2011 (zdroj: Ami - Anna Miľanová)
Skryť Zatvoriť reklamu