Poznávanie histórie Zlatých Moraviec

Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
Písmo: A- | A+

Kultúrne leto v Zlatých Moravciach ožilo aj tohto roku celoeurópskym podujatím Noc múzeí a galérií už tradične so spomienkou na život rodiny Migazzi pod názvom Krokom po minulosti rodiny Migazzi.

Obrázok blogu

V priestoroch bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov mesto Zlaté Moravce pripravilo v piatok 10. septembra 2021 pre milovníkov histórie bohatý kultúrny program za spolupráce s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach, Ponitrianskym múzeom v Nitre – Mestským múzeom v Zlatých Moravciach a Miestneho odboru Matice Slovenskej,. Kultúrne podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj. Sprievodnými akciami návštevníkov sprevádzala organizátorka podujatia PaedDr. Klaudia Ivanovičová.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Prvým sprievodným podujatím bola prednáška O živote rodiny Migazzi

V priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach lektorka múzea pani Viera Tomová privítala regionálneho historika Mariána Tomajku.

Obrázok blogu

Bohatú minulosť Zlatých Moraviec pripomínajú viaceré historické pamiatky, medzi nimi najmä kaštieľ, ktorý patril rodine Migazziovcov. V súčasnosti v jeho priestoroch sídli Mestské múzeum - pobočka Ponitrianskeho múzea v Nitre, kde sa organizuje množstvo kultúrnych podujatí.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

V tento deň od včasného rána boli sprístupnené aj zaujímavé oddelenia kultúrneho dedičstva horného Požitavia so zbierkami zbraní, archeológie, paleontológie, hornín a minerálov, ktorými návštevníkov sprevádzala lektorka múzea Mgr. Ivana Valkovičová.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Stretnutie s rodinou Viliama Migaziiho

Starobylé podzemné priestory kaštieľa, ktoré dodnes dýchajú tajomnou históriou našich predkov, bývajú sprístupnené verejnosti iba raz do roka, kedy ožíva sám gróf Viliam Migazzi a prihovára sa k návštevníkom s celou svojou rodinou.

Obrázok blogu

Posledného potomka talianskeho šľachtického rodu, Tekovského župana, v divadelnom vystúpení herecky stvárňuje už roky Marián Tomajko.

Obrázok blogu

Grófovu manželku Antóniu Migazzi rodenú Marczibányi tohto roku spodobnila Anna Urbanovičová. Gróf Migazzi mal 6 dcér, Irmu, Eugéniu, Vilmu a Antóniu. Ďalšie dve dcéry manželov Migaziovcov Margita a Melánia sa nedožili dospelosti.

Obrázok blogu

O svojom zaujímavom živote porozprávala najskôr najstaršia dcéra Irma, (Klaudia Ivanovičová). Vydala sa za Imricha Erdödyho, majiteľa hlohoveckého panstva a svetoznámych kúpeľov Piešťany, ktoré sú pomenované po Irme.

Obrázok blogu

Druhá Migazziho dcéra Eugénia (Anna Kiššová) bola manželkou grófa Karola Forgácha a matkou posledného Forgácha vlastniaceho hrad Jelenec Gýmeš.

Obrázok blogu

Tretia dcéra Vilma (Mária Šabová) bola manželkou grófa Huga Oberndorfa, ktorému patrili Kúpele Dudince.

Obrázok blogu

Najmladšia dcéra Antónia (Jana Hullová) uzavrela manželstvo s barónom Štefanom Ambrózym, ktorý dostal ako svadobný dar veľkostatok vo Vieske nad Žitavou. Na darovanom pozemku si postavili kaštieľ a založili svetoznámy stále kvitnúci park Arborétum Mlyňany.

Obrázok blogu

Sprievodné akcie podujatia

Kultúrny program bol obohatený o rozprávkové predstavenie, ktoré sa odohralo na nádvorí kaštieľa po názvom Dračí príbeh v podaní divadelných umelcov z Partizánskeho.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

O nič menej zaujímavá bola pripravená atrakcia najmä pre rodičov s deťmi, povozenie sa na koči s konským záprahom okolo bývalého kaštieľa Migazziovcov.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pre záujemcov o históriu Zlatých Moraviec bola sprístupnená Národná kultúrna pamiatka Slovenska, pietny park s neorománskym mauzóleom rodiny Migazziovcov, v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama Migazziho a manželky Antónie. Návštevníkov mauzólea sprevádzal Marián Tomajko.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Vo večerných hodinách kultúrny program pokračoval koncertom Hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA z Nitry. Z historických hudobných nástrojov zaznela hudba zo 17. storočia v podaní manželov Žilíkových a pána Kudláčeka, obohatená pútavým rozprávaním.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Poznávanie histórie Zlatých Moraviec

fotocopyrightantonkaiser

Skryť Zatvoriť reklamu