Čierne stavby to majú spočítané! Do roka a do dňa!

Písmo: A- | A+

Tak sa vraví, že šikovným patrí svet a sprostým lopata. Ibaže by ste s tou lopatou vedeli narábať dobre a hlavne rýchlo. Lebo potom by to bolo naopak. Lebo niekedy práca chvatná, môže byť aj platná...

Teplé, slnečné dni priam lákajú na maltu. Voda, piesok, ...cement...Sezóna miešačiek je v plnom prúde. Kto by vtedy myslel na papierovačky.

Obrázok blogu

Po 40 rokoch bude mať Slovensko na budúci rok nový stavebný zákon, ktorý nahradí zákon ešte z roku 1976. Prvotný plán účinnosti zákona má už síce dnes minimálne ročné meškanie, ale ako sa hovorí, na dobré sa oplatí počkať, či radšej neskôr, ako nikdy, alebo trpezlivosť ruže prináša, hoci mnohým to tŕnie môže mierne prekážať.

Novoschválený zákon by mal primárne vyriešiť nerovné postavenie tých, ktorí poctivo trávia leto pri miešačke, potom, ako mesiace až roky čakali na stavebné povolenie, a tými, ktorí poctivo trávia leto pri miešačke aj bez toho.

Čierne ovce rodiny?!

Ambíciou zákona je okrem iného skoncovať s čiernymi stavbami, ktoré dráždia mnohých Slovákov. Principiálne, samozrejme. Kto stihne stavbu bez povolenia dokončiť do konca júna budúceho roka, má šancu na to, že sa objekt nezbúra a dodatočne za pár rokov zlegalizuje. Nový zákon totiž bude obsahovať tzv. prechodné obdobie, trojročnú lehotu na dodatočné povolenie stavby, plynúcu od účinnosti predmetného zákona, teda od 1. júla 2016 (ďalších 5 rokov budú mať stavebné úrady na rozhodnutie). V praxi to bude znamenať, že prvá čierna stavba môže padnúť až v roku 2019. Predmetné sa však nevzťahuje na stavby dokončené po júni 2016. Tie budú búrané bez pardonu. Preto, keď už dráždiť hada bosou nohou, treba to robiť rýchlo, alebo radšej vôbec.

Zlegalizovať čiernu stavbu bude možné len v tom prípade, ak bude v súlade s územným plánom, v opačnom prípade dôjde k zbúraniu. Rovnaký scenár čaká i staviteľov, ktorí lehoty určené zákonom nestihnú.

Byť iným sa nevypláca alias návrat márnotratného syna...

Kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa uvarí. Ak ste už stavbu šťastlivo zapili, vysvätený máte každý roh, no až teraz zisťujete, že s tým jej povolením nebolo všetko s kostolným poriadkom, nie je dôvod na paniku a promptné hlásenie sa do Nového bývania. Na žiadosť stavebníka spĺňajúcu všetky náležitosti bude možné stavby postavené bez povolenia dodatočne povoliť, a to od účinnosti nového zákona, teda od 1. júla 2016, vo vyššie spomenutej prechodnej lehote, teda do 30. júna 2019. Dovtedy bude musieť stavebník podať na úrad žiadosť. Ak stavebník žiadosť nepodá, stavebný úrad bude môcť konať aj z vlastného podnetu. V tomto prípade sa však prechodné obdobie končí až 30. júna 2024. Z praktického hľadiska je ťažko predstaviteľné, že by obec dokázala odhaliť všetky stavby, ktoré má na území bez stavebného povolenia. Na druhej strane, čoby to bolo za gazdu, čo by si svoje ovce nepoznal. Každý starosta tak musí vedieť, na ktorú stavbu vo svojej obci stavebné povolenie vydal a na ktorú nie.

V malých obciach bude môcť dôjsť k začatiu plynutia trojročného prechodného obdobia až po schválení územného plánu. Tým najmenším obciam zákon ukladá povinnosť vytvoriť si plán až do roku 2037. V obciach s menej ako 500 obyvateľmi sa teda čierne stavby, ktoré vznikli pred účinnosťou nového zákona a nie sú dodatočne zlegalizované, môžu začať búrať teoreticky až v roku 2040. A to už je taká doba, pri ktorej mnohí mávnu rukou, lebo dovtedy ešte prejde mnoho liet a vystrieda sa mnoho režimov, a ktovie, či tu ešte vôbec budeme.

Keď to nepôjde po dobrotky...

Niet väčšej zlosti, ak ste sa na niečom natrápili a niekto Vám to zničí. Snáď len, ak si to zničíte sami. Stavebník nepovolenej stavby bude totiž povinný, odstrániť túto na vlastné náklady. Stavebný úrad bude môcť rozhodnúť i o zastavení stavebných prác na nepovolenej stavbe. V prípade, že stavebník bude napriek tomu dané rozhodnutie ignorovať a v stavbe bude bez náležitého povolenia pokračovať, môže mu úrad zakázať vstup na stavbu, ktorú na jeho náklady uzavrie, uzamkne a dá strážiť strážnou službou. Navyše bude môcť dať podnet živnostenskému úradu na odňatie živnostenského oprávnenia. Ktorý statný úradník dostane túto funkciu na starosti, a aké z bojových umení bude musieť ovládať, zákon neuvádza. Veríme však, že účel bude svätiť prostriedky a obávaná byrokratická šikana nedostane priestor.

Ak by stavebník predsa len stavbu neodstránil, stavebný úrad bude môcť podať návrh na uskutočnenie exekúcie. Následne by malo dôjsť k zbúraniu stavby a predaju materiálu, pričom práve finančné prostriedky získané predajom pokryjú náklady na odstránenie nepovolenej stavby. Samotný výkon odstránenia stavby pripadne na Slovenskú stavebnú inšpekciu.

Bezmála sa dělat machra nevyplácí. Pokuty sa pohybujú vo výške 166.000 eur, ba čo viac, ak stavebník čiernu stavbu v určenej lehote neodstráni, stavebný úrad podá trestné oznámenie, pre trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby a marenia výkonu rozhodnutia, za ktoré hrozí odňatie slobody na dva až päť rokov. Cynik by povedal, prečo nie, keď už Vám zbúrajú stavbu, nech Vám aspoň zabezpečia náhradné bývanie. Uvedené sa nevzťahuje na jednoduché a drobné stavby.

Rovní a rovnejší...

Špecifický prístup si v otázke čiernych stavieb, ako inak, vyžiadajú nelegálne stavby v rómskych osadách. Na týchto miestach začne prechodná lehota plynúť až vtedy, keď osady budú zahrnuté do územných plánov obcí. A to môže byť taký čas, že aj Godot by mal trikrát vypitú kávu. Na prípravu tejto územno-plánovacej dokumentácie preto ministerstvo obciam poskytne dotácie. Nový zákon zakladá povinnosť aj tým najmenším obciam, podľa ktorej sú povinné mať do roku 2037 územný plán. Povinnosť mať územný plán majú už teraz obce nad 2-tisíc obyvateľov a ostatným obciam sa lehota bude postupne približovať v závislosti od počtu obyvateľov obce. Ako sa štát postaví k čiernym stavbám v rómskych osadách je zatiaľ otázne. Jediné dostupné informácie k tejto neslávne slávnej problematike zazneli z úst štátneho tajomníka Palka, podľa ktorého, ak je niekto nemajetný, tak nestavia, čo však môže pri pohľade na slovenské slumy vzrastajúce ako huby po daždi, znieť mierne ako utopistický výkrik do prázdna. Ale nechajme sa prekvapiť. Možno motyka vystrelí.

Okrem iného...

Nový zákon má tiež skrátiť čas potrebný na vydanie stavebného povolenia. Kým dnešný predpis pozná štyri druhy konaní (o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere), po novom sa ich počet zníži na jedno konanie. Vďaka zavedeniu povinných územných plánov, bude v prípade drobných stavieb konanie o umiestnení stavby zrušené úplne. Pri jednoduchých stavbách bude spojené so stavebným povoľovacím konaním. Proces na povolenie stavby bežného rodinného domu (s úžitkovou plochou do 300 m2) sa môže skrátiť o 3 mesiace.

Štát taktiež plánuje zriadiť tri nové inšpektoráty Slovenskej stavebnej inšpekcie. K súčasným piatim stavebným inšpektorátom pribudnú tri v Trnave, Trenčíne a Prešove. Na druhej strane sa zníži počet stavebných úradov. Kým dnes je týmto úradom každá obec, po novom nimi budú len vybrané obce v sídlach stavebných obvodov. Napokon, očakávané sú i personálne zmeny, z dôvodu zvýšených kvalifikačných požiadaviek na úradníkov stavebných úradov, všetko pre urýchlenie, zjednodušenie a skvalitnenie procesu získavania stavebných povolení. Lebo ako sa hovorí, bez chuti...ďaleko za úradom nezájdeš...

Sľubované zmeny v zásade vnímame pozitívne...ak, samozrejme, nezostane len pri sľuboch. Lebo keď už zaberať úrodnú pôdu stavbami, tak aspoň legálnymi...

Skryť Zatvoriť reklamu