Čo robiť, keď Vám poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie?

Písmo: A- | A+

Poisťovne si s vami môžu robiť, čo chcú. Ak sa necháte nachytať, máte smolu. Ale ak ste agilnejší a v prípade zjavnej neprávosti trváte na svojich právach, máte šancu uspieť...Inak sa poľahky môže stať, že nebudete mať ani peniaze, ani majetok a v konečnom dôsledku, ani dobrý pocit na duši.

Zima je neúprosne tu, na cestách sa šmýka. Chce to len chvíľku nepozornosti, alebo byť v zlom čase na zlom mieste. Postačí, že vďaka zjazdovke neubrzdíte a rozbité svetlo, poškodený nárazník, preliačená kapota, v horšom prípade nepojazdné vozidlo, sú na svete. Napriek nepríjemnej situácii sa snažíte udržať si stoický pokoj a bremeno vzniknutej udalosti, čo najskôr presunúť na plecia poisťovne. Aké je to nemilé vytriezvenie, keď vám je po niekoľkých rokoch zodpovedného platenia PZP, doručené vyrozumenie na spôsob: Nárok na náhradu škody nebol dostatočne preukázaný...Poškodenie vzniklo v iných súvislostiach na základe dôkladného posúdenia poškodenia vozidla...Vami uplatnený nárok na náhradu škody považujeme za neoprávnený...Suma sumarum, poistné plnenie vám poisťovňa nevyplatí! Obvyklým dôvodom je dvojaká metodika výpočtu nárokov, keď poisťovne nepoužívajú tzv. znalecký štandard, ale vlastnú metodiku výpočtu a hodnotenia škodových udalostí. Zákon tým síce neporušujú, ale keď príde na lámanie chleba, náhle zistíte, že ako klient, ťaháte za kratší koniec.

Nastupuje pocit hnevu, agresie a krivdy nevyčísliteľných rozmerov...

Kde sa stala chyba? A ako sa možno brániť?

Obrázok blogu

Vlk sýty a ovca zjedená...a hneď dvakrát!

Pri postupe a reakciách niektorých poisťovní, hneď potom, ako im je oznámená vzniknutá nehoda či škodovú udalosť, sa nejeden vodič poškodeného vozidla môže cítiť ako oslík zo známej rozprávky bratov Grimmovcov, ktorý na naliehavú výzvu ,,otras sa“, vždy zodpovedne a na požiadanie zaplatí. Keďže naopak to už takto nefunguje, a druhá strana (rozumej poisťovňa) neplatí ani pre pekné slovo, ani pre urgencie, z oslíka sa veľmi rýchlo môže stať dojná krava. Aspoň na pocit. Poisťovne sa častokrát bránia obozretnosťou pred nespočetnými podvodnými konaniami, a peniaze tak púšťajú z rúk len veľmi ťažko. Nie však každý, koho poisťovňa odmietne vyplatiť, je podvodníkom. Takýto argument, teda žiaden čestný majiteľ motorového vozidla, ktorý si zodpovedne plní svoje ,,preventívne“ povinnosti, neprijme. Nikto totiž neplatí rád. Určite nie dvakrát. A už vôbec nie zbytočne.

Neťahajte za kratší koniec! Predvídajte!

V prvom rade by ste mali byť pozorný už pred podpísaním samotnej poistnej zmluvy a primárne sa oboznámiť s ustanoveniami poistných podmienok o likvidácii škody a výplate poistného plnenia. Výluky z poistenia, ako vojnový konflikt, terorizmus, štrajky, alkohol, či schválené preteky, vám tak už pri vzniku škody budú známe, a prípadné obštrukcie zo strany poisťovne vás tak neprekvapia. Nie nadarmo sa hovorí, dvakrát čítaj a raz podpisuj...alebo tak nejako.

Ak si chcete šediny z hroziacich budúcich konfliktov ušetriť o pár rokov neskôr, vďačným riešením je paradoxne poistenie pre prípad sporu s poisťovňou, tzv. poistenie právnej ochrany. Poisťovňa (tá dobrá) vám v takom prípade poskytne nielen právne rady, ale v prípadnom spore (s tou zlou) zaplatí i advokáta. Dôležité však je, uzavrieť takéto poistenie ešte predtým ako dôjde k poistnej udalosti. Kto by zaspal na vavrínoch a z mrákot sa prebral až po silnom náraze a ohnutí plechov, s poistením právnej ochrany to už nevytrhne. Pretože, kto neskoro chodí...

Ak máte pech a nehode sa predsalen nevyhnete, buďte obozretný a neriešte vec v behu, medzi štyrmi očami, v snahe nerobiť okolo toho veľké haló. Každý chýbajúci detail sa vám neskôr môže vypomstiť. Nahláste nehodu polícii, budete tak mať dôkaz o jej príčine a priebehu. Taktiež si poškodené auto priamo na mieste nehody vyfotografujte, prípadných svedkov oslovte a požiadajte ich o ich iniciály. Ako sa hovorí, viac očí – viac vidí. Samozrejme nezabudnite vyplniť Správu o nehode a dajte ju podpísať druhému vodičovi. No a čo je najdôležitejšie, čo najskôr nahláste škodu ako poisťovni vinníka, tak i svojej. Taktiež odporúčame, aby poškodené vozidlo, čo najskôr obhliadol technik poisťovne, a ak je to možné, tak priamo na mieste nehody. Na záver, nezabúdajte na staré známe – dôveruj, ale preveruj! Nech vám vinník nehody nasľubuje čokoľvek, nezjednávajte a jeho kroky si odsledujte. Ohľaduplnosť, súcit či priateľské a dôverčivé jednanie nie sú vždy namieste. Aby ste v konečnom dôsledku nezistili, že ste prišli do stretu s nepoisteným vozidlom, alebo že sa škoda vlastne nestala tak, ako sa stala a z odškodnenia napokon nemali ani cent.

Znalý sa nenechá zastrašiť!

So zákonom je to ako s krémom na opaľovanie. Primárne vás chráni. Pochopiteľne, pod podmienkou, že ho použijete. Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení, máte ako poistený právo, aby za vás poisťovňa uhradila poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku škodovej udalosti v čase trvania poistenia zodpovednosti, a za ktorú ako poistený zodpovedáte. V prípade, ak sa poisťovňa svojej zákonnej povinnosti vyhýba a plnenie vám odmietne vyplatiť, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. V odvolaní dôkladne zdôvodnite príčinnú súvislosť škodovej udalosti a vzniknutej škody a naďalej trvajte na svojom nároku. Ak je postoj poisťovne i po odvolaní naďalej laxný, nenechajte sa zastrašiť, častokrát sa vás totiž snažia odradiť nezmyselnými stanoviskami, na spôsob kto z koho. Váš nárok však môžete vymáhať i súdnou cestou. Hlavne buďte vytrvalý! Veď ako sa hovorí, trpezlivosť vyplatenie poistného plnenia prináša...alebo tak nejako!

Skryť Zatvoriť reklamu