Čo s tým, keď to nechceme?!

Písmo: A- | A+

Nik vám nedá nič zadarmo. A ak už dá, tak darovanému koňovi na zuby (radšej) nepozerajte. A ak už pozeráte, robte to s gráciou a hlavne (!) v súlade so zákonom.

Obrázok blogu

Čo môže byť po sviatkoch autentickejšie, ako sú opletačky s podarúnkami? Sú dary, ktoré urobia naozajstnú radosť. A potom sú tu tie druhé. Čo teda, ak dostane dve rovnaké knihy, veľký sveter, či nefunkčný mixér? Aké možnosti vám ponúkajú smernice EÚ a slovenská legislatíva? Kde až siahajú vaše práva, ako práva spotrebiteľa, a kde už hraničia s právami predajcov?

Dobrá vôľa vs. povinnosti obchodníkov

Väčšina kamenných obchodov je najmä po Vianociach pripravená na odvrhnuté dary a skupinky nespokojných zákazníkov a nie raz týmto vychádzajú v ústrety, hoci im to zákon priamo neprikazuje. Úpravu možnosti vrátenia tovaru vám vykresľujú predovšetkým ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákon o elektronickom obchode, zákon o ochrane spotrebiteľa a pre prípad tovarov zakúpených cez internet i zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ako pre členský štát Európskej únie, je pre nás nemenej podstatnou i Smernica EP a Rady č. 2011/83/EÚ z 25.10.2011 o právach spotrebiteľov. Pred tým ako sa rozhodnete tovar reklamovať, vrátiť, a presviedčať predajcov o svojich náležitých právach spotrebiteľa, je vhodné sa s týmito oboznámiť, mať preštudované obchodné podmienky predajcu, najmä v častiach, kedy je legislatíva nedostatočná, mať tie správne argumenty, neblamovať sa a predovšetkým nešpekulovať. Možnosť vrátenia tovaru, ktorú vám ako spotrebiteľovi umožňuje zákon, je ohraničená. V prípade, že sa vám niektoré z vianočných prekvapení nepáči, nevyhovuje veľkosť darovaného oblečenia či jeho farba, teda pri viac-menej z pohľadu predajcu bezdôvodnej výmene tovaru, obchodníci nie sú podľa zákona povinní vziať ho späť, vymeniť za iný výrobok alebo vám vrátiť peniaze. Ide len o ich dobrú vôľu, nakoľko kúpou tovaru, jeho zaplatením a prevzatím prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Či vám teda predajca vyjde v ústrety alebo nie, záleží len na ňom. Mnohí slovenskí obchodníci sa však stále držia hesla ,,náš zákazník, náš pán“ a tovar vám v lehote, ktorú majú obvykle stanovenú obchodnými podmienkami, ochotne vymenia. Pozor! Ak sa mylne domnievate, že pri platbe platobnou kartou, vám bude tento doklad stačiť na výmenu tovaru, môže vás negatívna reakcia predávajúceho prekvapiť Alfou a omegou je nevyhnutnosť predloženia dokladu o kúpe, prípadne aj záručného listu, pretože bez neho by výmena tovaru nebola možná, prípadne by nemusela byť úspešná.

Vo svete online nákupov...

Ak ste podľahli nielen jednoduchšiemu, ale najmä rýchlejšiemu nakupovaniu cez internet, a i vás zlákali nižšie ceny, a to najmä po sviatkoch, kedy sa odvšadiaľ vykúkajú nepredstaviteľné zľavy, nebudete zaiste jediný, koho napokon realita prekvapila, lebo sa neveľmi stotožňuje s podobou prezentujúcou na obrázku. V tomto prípade vás legislatíva chráni vo väčšej miere. Ako spotrebiteľ máte podľa pravidiel EÚ právo objednávku odvolať a odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu. Upozorňujeme však, že tovar, ktorý ste dostali, nesmiete použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v kamennom obchode, nie preto, aby ste ho mohli 14 dní bezplatne používať! Nárok na odstúpenie od zmluvy o predaji na diaľku nemáte ani v prípade rezervácie rekreačného ubytovania a voľnočasových aktivít na konkrétny dátum. Preto buďte dôslední i pri voľbe čoskoro aktuálnych valentínskych a veľkonočných pobytov. Tie sa spravidla nakupujú cez čoraz obľúbenejšie zľavové portály. Pri zľavových kupónoch platia pravidlá ako pri uzatváraní zmluvy na diaľku. Aj tu teda môžete ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní a s písomným odstúpením doporučene vrátiť i zaslaný zľavový kupón. Pri zľavových portáloch si je však nutné uvedomiť, že tieto uverejňujú len ponuku, sú sprostredkovateľom a vašu prípadnú nespokojnosť s kvalitou produktu, adresovať už priamo predávajúcemu subjektu či poskytovateľovi služieb (niektoré zľavové portály majú v obchodných podmienkach „bezpečnostnú poistku“. Ak poskytovateľ po odstúpení od zmluvy nevráti zákazníkovi zaplatenú zľavnenú kúpnu cenu, môže tento nárok vysporiadať zľavový portál, ako sprostredkovateľ, ak ho o to zákazník požiada).

Reklamácia sa teda uplatňuje klasicky u poskytovateľa služby. U vedúceho, prípadne konateľa, ktorý je povinný reklamáciu prijať, vydať vám o tom doklad a po vybavení reklamácie aj doklad o vybavení reklamácie. Reklamáciu podávajte vždy písomne (doporučene poštou, prípadne, ak sa rozhodnete pre osobnú konzultáciu, si túto listinu nechajte potvrdiť), u predajcu zľavového kupónu aj u poskytovateľa služby. V reklamácii je potrebné opísať objektívny dôvod nemožnosti využitia zľavového kupónu, pripojiť dôkazy o viacnásobnom, opakovanom a neúspešnom uplatnení kupónu (napr. obojstranná mailová komunikácia). Zľavy ako také nemajú vplyv na zmeny v reklamačnom konaní, podľa zákona tak musí byť reklamácia i v tomto prípade vybavená spravidla do 30 dní. Ak sťažnosť odmieta riešiť zľavový portál, môžete sa obrátiť na Slovenskú asociáciu portálov kolektívneho nakupovania a samozrejme i na Slovenskú obchodnú inšpekciu - miestne príslušný inšpektorát podľa sídla predávajúceho.

Rovnako majte na pamäti, že niektoré služby alebo tovary sa nedajú vrátiť, a to najmä veci zhotovené na mieru, zvukové a obrazové záznamy, pokiaľ ste ich už otvorili a všetko ostatné, čo sa dá po ich otvorení skopírovať (knihy, CD, PC hry a pod.). Ešte predtým, ako plánujete niečo kúpiť a následne vrátiť, je vždy dobré si naštudovať obchodné podmienky internetového obchodu.

Ako by povedal Murphy: Všetko sa pokazí naraz!

Iná situácia nastane v prípade, ak sa vám podarúnok síce páči, no zistíte, že je nefunkčný. V tom prípade už hovoríme o vadách tovaru a o zodpovednosti predávajúceho za tieto vady. Ak ide o vadu, ktorá sa dá odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať aj o výmenu veci, respektíve súčasti veci, ale len v prípade, ak by tým predávajúcemu nevznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak by mal však holiaci strojček vadu, ktorú by nebolo možné odstrániť a bránila by riadnemu užívaniu veci alebo sa táto vada po oprave tovaru opätovne vyskytovala a z tohto dôvodu by nebolo možné strojček riadne užívať, máte právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. V prípade iných neodstrániteľných vád máte právo na primeranú zľavu z ceny.

Za pripomenutie stojí i dĺžka záručnej doby, ktorá je najmenej 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku. Ak ide o použitú vec, môžete sa s predávajúcim dohodnúť na kratšej záručnej dobe, ktorá však nemôže byť kratšia ako 12 mesiacov.

Opravdové štěstí spočíva v tom, co darujeme.

Ak ste lehoty na vrátenie tovaru prepásli, ak nemáte nárok na výmenu, alebo ste nenabrali odvahu vypýtať si od darcu bloček a ak sa vám neštíti porušiť pravidlo ,,darované sa ďalej nedaruje“, buďte zodpovedný, nepresviedčate predávajúcich, aby zmenili obchodné podmienky, len pre vašu finančnú situáciu, alebo dvoje párov rovnakých topánok. Takéto podarúnky môžete ešte vždy posunúť niekomu, komu urobia skutočnú radosť, ponúknuť ho na niektorom z internetových bazarov alebo vytvoriť darčekový balíček a odniesť ho do detského domova, darovať ho charite alebo niektorej z humanitárnych organizácií. Každý darček dokáže urobiť radosť, len sa musí ocitnúť v tých správnych rukách.

Skryť Zatvoriť reklamu