Horúčavy v práci? Na toto máte nárok!

Písmo: A- | A+

Pekelné horúco, klimatizácia vypnutá, ani pohár vody a dusno ako v EÚ po gréckom referende... Nevarte sa vo vlastnej šťave. Žiadajte na čo máte nárok...

Obrázok blogu

V posledných dňoch ručička teplomera stúpa do závratných výšin, a podľa predpovedí dr. Ilka, ještě není všem dnům konec. Pokiaľ sa chystáte chytať bronz, šantiť v bazéne, v lepšom prípade v mori, alebo len tak sedieť niekde na teraske s chladeným mojitom, slnečné lúče a vysoké teploty zaiste privítate. Ak však pri teplote 35º C v tieni makáte v práci a jediná prítomná tekutina je pot stekajúci po celej ploche vášho tela, máte na africké teploty iný názor, lebo o takú saunu prípadne i solárko v jednom, hoc i zadarmo, zrejme nestojí nik.

Ak si dovolenku odkladáte na vianočné sviatky a všetka snaha presvedčiť šéfa o pozitívach home office-u sa minula účinku, nezúfajte. Ako zamestnanci máte v zmysle Zákonníka práce nárok na určité, nazvime to benefity. Všetci sme totiž len ľudia a taká dehydratácia alebo prehriatie organizmu sa na pracovnom výkone poriadne podpíše. Je predovšetkým povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť uspokojivé pracovné podmienky a dbať najmä na to, aby eliminoval nepriaznivé dôsledky teplotnej záťaže na svojich zamestnancov.

Napij sa nebo ťa vyměním!

To, že je treba piť veľa a často, a to najmä v letných mesiacoch, je už všeobecne známy fakt, a to nielen pre dr. Bukovského a slečny, ktoré držia diéty. Nedostatok vody spolu s nadmernou záťažou teplom totiž môže viesť k poklesu výkonnosti, únave, dehydratácii, a v neposlednom rade sa zvyšuje i nebezpečenstvo pracovných úrazov. Zamestnávateľ je zo zákona povinný zabezpečiť v bežných pracovných podmienkach pitný režim na všetkých pracoviskách pre svojich zamestnancov bezprostredne na mieste výkonu práce. V rade na Coca-Colu, Sprite a Mirindu by ste však stáli nadarmo. Nápoje musia byť zdravotne neškodné a s čo najnižším obsahom cukru, preto na zabezpečenie pitného režimu postačuje, ak zamestnávateľ na mieste výkonu práce zabezpečí prísun k bežnej pitnej vode z verejného vodovodu. Ak pracujete v stavebnej oblasti, hutníctve, sklárstve či na iných pracoviskách so zvýšenou energetickou záťažou, alebo pracujete dlhodobo na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní, máte nárok aj na ochranné nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním. Ako hovorí vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, za mimoriadne teplý deň sa považuje taký deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30° C.

Bude hic, Cecilko, hic bude... Václavka řídící to ladí do sopránu...

Vysoké letné teploty vedia naozaj potrápiť nielen tým, že sme malátni, unavení, prípadne nás bolí hlava. Sprievodným faktorom všetkej tej tortúry je aj nepríjemné potenie. Jeden má to šťastie, že sa nepotí vôbec, iný vyzerá, akoby sa práve roztápal. V takom prípade by mal do hry vstúpiť ohľaduplný zamestnávateľ a umožniť svojim zamestnancom prestávky v práci za tým účelom, aby sa mohli ovlažiť, či už osprchovaním, alebo umytím pokožky pod studenou vodou, alebo aspoň vyvetrať miestnosť, ak sa v nej nahromadil nepríjemný odor. V kompetencii zamestnávateľa je aj možnosť posunu začiatku pracovnej zmeny na skoršie ranné hodiny, prípadne zavedenie častejších prestávok v práci, alebo dokonca skrátenie pracovného času. Nutné je však uviesť, že kompetencia v sebe nevyhnutne neukladá povinnosť. Závisí teda výlučne od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami, prípadne ich zástupcami, či zamestnávateľ takto pracovný režim upraví.

Úlohou zamestnávateľa je tiež zabezpečiť, aby sa zabránilo prenikaniu priameho slnečného žiarenia, či už žalúziami, roletami, alebo iným spôsobom tienenia. Ak pracujete na mieste bez klimatizácie, je potrebné zvýšiť pohyb vzduchu vetraním, pozor však na to, aby vzduch, napríklad z ventilátorov, nefúkal priamo na vás. Spočiatku to môže byť príjemné, neskôr z toho môže vzniknúť nepríjemný zdravotný problém.

Vo všeobecnosti nárok na prestávky v práci vyplýva zo Zákonníka práce. Najneskôr po 6 hodinách práce musí byť zamestnancovi poskytnutá prestávka na jedlo a oddych v trvaní najmenej 30 minút. Iné prestávky (napríklad počas tropických horúčav) je možné dohodnúť medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť. Teplotný strop, od ktorého by zamestnávateľ nemohol nútiť zamestnanca pracovať, bohužiaľ nie je presne vyšpecifikované v žiadnom právnom predpise. Jednotlivé práce sú podľa teplotnej záťaže zaradené do tried, kde sú určené optimálne a prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok (rozumej teplota, prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu a prípustná relatívna vlhkosť vzduchu). Tak napr. pre administratívne práce, práce na počítačoch či šitie, je v zmysle vyhlášky č. 544/2007 prípustná optimálna teplota 23 - 27 °C.

Problém so silonkami

S mnohými pracoviskami je často spojený aj striktný dress code. Najprísnejšie pravidlá obliekania sa vzťahujú na recepčných, pracovníkov bánk, či dokonca poštárov alebo duchovných. Ich pracovný odev je totiž nemenný v závislosti od počasia, čo najmä v horúcich letných dňoch, môže byť kameňom úrazu. Typickým príkladom sú pracovníčky bánk, ktoré si napriek vysokým teplotám musia dávať silonky, a prípadné odhaľovanie ramien či dekoltu neprichádza do úvahy. Či zamestnávateľ zavedie dress code na pracovisku alebo nie, je len na jeho slobodnom rozhodnutí. Vy tak máte len dve možnosti. Buď sa určenému štýlu obliekania prispôsobíte, alebo si začnete hľadať novú prácu. Na niektorých pracoviskách je totiž nedodržiavanie stanoveného dress code porušením pracovnej disciplíny.

...skopte to Cecilko skopte...to vypadá nejmíň na průtrž mračen...

Súčasná legislatíva má svoju medzeru a tou je, že sa nikde nedopátrame toho, pri akej teplotnej hranici je vlastne zamestnávateľ povinný robiť predmetné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Platí však, že zamestnávateľ je povinný urobiť opatrenia na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy, ak na pracovisku, kde sa pracuje dlhodobo, nie je možné zabezpečiť optimálne, alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky. Ak sa tak nestane, máte možnosť oficiálne požiadať zamestnávateľa o zabezpečenie vhodných pracovných podmienok, prípadne tak urobiť s podporou odborových orgánov alebo zástupcov zamestnancov. Pokiaľ bude zamestnávateľ naďalej neoblomný, je možné obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, prípadne regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má v kompetencii vykonávať dozor nad dodržiavaním podmienok na pracoviskách v súvislosti s vhodnou teplotou. Je síce pravdepodobné, že toho dusna sa nezbavíte, ba čo viac, pravdepodobne ešte narastie, ale tá búrka, čo bude nasledovať...tá bude zaiste osviežujúca...

Skryť Zatvoriť reklamu