Infozákon po novom – to sú odtajnené platy a príplatky za skenovanie!

Písmo: A- | A+

Kto sa veľa pýta, veľa sa vraj dozvie...Bude novela infozákona krokom vpred a dvoma krokmi vzad, alebo bude prístup k informáciám oveľa lepší ako doteraz?!

Obrázok blogu

Po viac ako dvoch rokoch statočného brainstormingu byrokratickej špičky obohatenej o kreatívne závity predstaviteľov tretieho sektora a Združenia miest a obcí, bol do pripomienkového konania z dielne ministerstva spravodlivosti predložený návrh novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Napriek tomu, že citlivá téma o snahe kompetentných oslabovať verejnú kontrolu je v našich podmienkach stále aktuálnou, bez zbytočných emocionálnych prejavov a skúsenosťami poznačených postojov, možno povedať, že v tomto prípade je v navrhovanej novele naozaj viacero vylepšení...

Povedzme áno a povedzme nie, a povedzme možno a povedzme že...

Novela infozákona vôbec prvýkrát zadefinuje pojem informácia. Tento nedostatok totiž doposiaľ pochopiteľne spôsoboval mnohé nejasnosti a úradníkom častokrát umožňoval sprístupnenie informácií odďaľovať alebo sa mu úplne vyhnúť. Nehovoriac o prehlbovaní tohto deficitu už tak presýteného zmätočnými rozhodnutiami úradníkov pápežskejších ako pápež, o paradoxne, konštatácie Najvyššieho súdu, ktoré k zužovaniu informačnej povinnosti väčšmi smerovali, a tak sa niet čo diviť, ak tlak dopytujúceho rástol, čím väčšmi sa celý systém dovádzal do stále väčších absurdností. Z novely tak jednoznačne vyplýva, že informáciou je akýkoľvek obsah alebo jeho časť v akejkoľvek forme, teda napríklad i kópia celej zmluvy či rozhodnutia. Nechýba taktiež spresnenie kto a aké informácie bude poskytovať. Notorických vyzvedačov, ktorých prsty „pália“ ešte len rozlepia oči, snáď nepoteší fakt, že prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na poskytovanie výkladových stanovísk, ktoré nie sú známe a na vytváranie názorov. Novela sa tak vraj snaží zabrániť tzv. šikanóznym žiadostiam tých, ktorí by chceli všade byť, všetko vedieť a o všetkom byť informovaní, keď sa inak nedá, najlepšie z prvej ruky. Odstrašiť má i novozavedený príplatok pri nadmerných žiadostiach. Ide o päť centov za stranu veľkosti A4, ak bude odpoveď v rozsahu nad 200 strán. Otázky tak po novom treba klásť hlavne stručne! Päť centov si predsa môžete ušetriť na 1 gombík, štupeľ na fľašu či drevenú korálku v priemere 17 mm.

Paní inženýrka, to je něco! Auto má z Tuzexu, peněz jako šlupek...

Tých, čo po večeroch pri pohári vínka s obľubou prepierajú cudziu bielizeň, zaiste poteší, že v prípade schválenia novely bude opäť o čom rozprávať, keďže okrem povinného zverejňovania životopisov nominantov verejných podnikov, akcioviek, či s.r.o. (ak týchto nominuje minister, obec či VÚC, pričom sa stanovujú minimálne náležitosti takýchto životopisov), majú byť zverejňované i platy ministrov, ba čo viac, i platy, odmeny, prípadne odstupné manažmentu verejných podnikov, konateľov, členov dozorných rád, štátnych akcioviek, či obecných s.r.o., a to nielen vo forme financií, ale i tzv. nemajetkových výhod. Výhovorky o osobných údajoch tak väčšmi neobstoja a informácie o zlatých padákoch, tak budú môcť na pretras „padať“ verejne.

Dvojitá kontrola...Měl jste tu štěnici...Odposlech přerušen...

Novinkou má byť i zverejňovanie informácií, ktoré sú predmetom prípadnej prebiehajúcej kontroly. Doposiaľ totiž vďaka zákonnej úprave úradníci odmietali sprístupňovať zmluvy a zápisnice, ktoré boli kontrolované napr. Národným kontrolným úradom, či Úradom pre verejné obstarávanie, s alibistickým odkazom na utajovanie dokumentov, ktoré súvisia s dohľadom, inšpekciou alebo finančnou kontrolu. Suma summarum, nezisťovali, pretože nemuseli. Po novom však takéto tvrdenie neobstojí a súbežne s oficiálnym vyšetrovaním, tak bude môcť prebiehať i vyšetrovanie na vlastnú päsť natešenými investigatívnymi novinármi či večne nespokojnými protestujúcimi aktivistami.

Pořádek musí být!

Krokom vpred je i prehľadnejšia organizácia v Centrálnom registri zmlúv, kde sa budú okrem zmlúv štátu a ministerstiev zverejňovať aj zmluvy obcí, VÚC, ich rozpočtových a príspevkových organizácií, ako i povinných osôb, v ktorých majú tieto viac ako 50 % účasť a Národnej banky Slovenska. Častokrát nekvalitne oskenované dokumenty nahradia ich ľahšie čitateľné textové verzie, upraví sa možnosť ich revidovania a uľahčí i vyhľadávanie prostredníctvom kľúčových slov.

Klebetnice, ktoré šteklí jazyk a radi sa podelia o sprístupnené novinky, zaiste ocenia zmenu, vďaka ktorej strach z možného stíhania pre šírenie informácií získaných na základe infozákona bude po schválení návrhu minulosťou. Takto získaná informácia bude totiž považovaná za legálnu, a ten kto ju zverejní a bude šíriť ďalej, bude mať imunitu.

Ať to vypadá, jak to vypadá, tak takhle to vypadá blbě...

Krok vzad (ak nie aj dva) možno badať v úprave, vďaka ktorej pred nami môžu obce a mestá zatiahnuť rolety. Predložená novela infozákona totiž marí desaťročie budovaný pokrok v podobe povinne zverejňovaných obecných a mestských objednávok a faktúr. V zmysle navrhovaných zmien, môže vláda ustanoviť, že obce a právnické osoby založené alebo zriadené obcou nie sú povinné zverejňovať údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác a údaje o faktúrach za tovary, služby a práce, a to podľa ich hodnoty. Vzhľadom na v poslednej dobe (najmä v súvislosti so zákonom o verejnom obstarávaní) ospevovanú potrebu transparentnosti, krok, povedzme mierne protirečivý. Konšpiračným teóriám sa tak konečne dostáva za dosť. Ak by totiž táto hodnota bola vyhláškou stanovená vysoko, na spôsob – čo oči nevidia, srdce nebolí – mnoho zaujímavých transakcií by tak s veľkou pravdepodobnosťou bolo realizovaných natajnáša a pred svetlom sveta zostalo skrytých za zatiahnutými roletami. A pri tomto kroku veru, naši drahí mecenáši, transparentnosť nebadať.

Nuž ale ako sa hovorí, kto si málo neváži, veľa si nezaslúži! Veď uvidíme (ak sa návrh schváli a rolety nezatiahnu), či je všetko zlato, čo sa blyští!

Skryť Zatvoriť reklamu