Keď to nepôjde podobrotky, pôjde to inak. Vyvlastnením!

Písmo: A- | A+

Dnes už nie je isté nič. A vonkoncom nie vlastníctvo. Práva môžu byť akokoľvek deklarované, ospevované, akékoľvek veľké. Občas však musia ustúpiť inému záujmu. Väčšiemu. Tentokrát verejnému. Alebo žeby nie?

Nie je toľko predpisov, ktoré si ešte pred tým, ako by svojim textom navždy poznačili obsah velebenej Zbierky zákonov, vyslúžili takú vlnu kritiky, pripomienok a odsúdenia, ako návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

Zámerom vzniku predmetného zákona, bola predovšetkým snaha zákonodarcu novelizovať pôvodný stavebný zákon a vyňatým ustanoveniam o vyvlastnení venovať samostatnú detailnejšiu právnu úpravu. Z navrhovaných ustanovení však už z diaľky cítiť oslabenie reálnych možností ochrany vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností, čo v mnohých vzbudzuje priam existenčné obavy. Na scénu totiž nastupujú konšpiračné teórie o tom, ako nás štát bude mať v prenájme s predkupným právom, nehovoriac o tom, že mnohí vlastníci rodinných domov, pozemkov a záhrad, si sami seba predstavujú ako Baltic Avenue v hre Monopoly, po ktorej si každý môže hádzať kockou, prípadne sa zastaviť a bez záväzkov zaplatiť pár drobných za občerstvenie.

Je zrejmé, že vlastniť majetky, v súčasnosti nie je to, čo bývavalo. Hoci má návrh zákona vstúpiť do účinnosti až od leta budúceho roka, vo vzduchu už dnes visí neistota, podozrievavosť, skrytá nenávisť a pocit strachu z niečoho zlého, čo ustavične hrozí. Zo straty strechy nad hlavou. Z vyvlastnenia.

Keď nejde o život ... ide o majetky!

V súčasnosti ešte vždy účinná právna úprava umožňuje vyvlastnenie len vo výnimočnom prípade, keď je tu evidentný verejný záujem a len ak sa s vlastníkom vytipovanej nehnuteľnosti nedá dohodnúť iným, umiernenejším spôsobom. Inak to nebude ani v novej navrhovanej úprave, ktorá tú pôvodnú, s menšími nuansami, vo veľkej miere preberá.

Už samotný pojem - verejný záujem - si u nás väčšina kompetentných interpretuje po svojom, a tak nevedno, čo si pod touto definíciou predstaviť, snáď len veľmi široký nekončiaci priestor, do ktorého možno napasovať čokoľvek, dokonca aj realizáciu súkromných investícií, ak ich vláda vyhlási za významné. Uprednostňovanie záujmov súkromných investorov pred vlastníckym právom vlastníkov nehnuteľností, predpovedať nebudeme. Urobili to už mnohí pred nami, na čele s ohrdnutou právnou istotou, ubitou rovnosťou práv a zabudnutou spravodlivosťou.

Ihla v kope sena alebo Hocičo – hocikde

Ešte za študentských čias nám neustále prízvukovali, aby sme v každom konaní mysleli štyri kroky dopredu. Navrhovatelia predmetného zákona, túto myšlienku vzali zrejme doslova a do jeho znenia šikovne vložili formulku: „Účel, na ktorý možno vo verejnom záujme vyvlastniť, ustanovujú osobitné zákony“. Osobitné zákony, v laickom jazyku, ktorýkoľvek zákon v rozvetvenej rodine legislatívnych noriem. Predpripravený široký priestor už teda prakticky nemohol byť širší. Nie je teda prekvapením, že práve toto ustanovenie je tŕňom v oku mnohých, nie len tých, ktorí k navrhovanému zákonu predkladali hromadnú pripomienku a hneď v prvom bode žiadali vymenovanie všetkých účelov vyvlastňovania priamo v obsahu kritizovaného zákona. Nenechajte sa mýliť. Ich zámer nespočíval v pohodlnosti a v nechuti tráviť dlhé letné večery mravčou prácou a prehrabávaním sa v spleti najrôznejších ustanovení nášho právneho systému, hľadajúc dobre ukrytý účel vyvlastnenia. Aj keď pravda, hry na slepú babu už máme za sebou. Na pretras naopak prišli zásady civilizovaných, demokratických a právnych štátov, na ktoré teraz každý nástojčivo ukazuje prstom, dúfajúc, že si tak udržia storočia budované miesto a nestratia sa v prepadlisku legislatívnych dejín. A tak neostáva iné, ako si silno držať palce a veriť, že sporová formulka sa rozšíri podľa navrhovaného obrazu a zákon tak nebude nútiť vlastníkov pozemkov a nehnuteľností zotrvávať v neustálom pozore.

Peniaze vo vrecku! Ale na ulici.

Súčasná právna úprava je postavená na Chammurapiho starovekom pravidle ,,oko za oko – zub za zub“, pre účely vyvlastnenia voľne preložené ako ,,stavba za stavbu – pozemok za pozemok“. Ak si však práve mädlíte ruky, natešený z predstavy, že sme vám práve predstavili spôsob akým poľahky prídete k domu na predmestí, v štýle feng shui, s anglickým trávnikom a kovovou bráničkou, ako satisfakciu, že cez váš starý, potuchnutý domček, s okennými lištami, čo pamätajú ešte vôňu prababičkiných buchiet a s opadanou omietkou, postavia panely pod diaľničný most, nepotešíme vás. Domy sa minuli. Z výmeny nič nebude. Za účinnosti navrhovaného zákona totiž jedinou náhradou za vyvlastnenie budú peniaze. Zaniká tiež nárok na náhradný byt. V skratke, trikrát podčiarknuté, po právoplatnom rozhodnutí o vyvlastnení domu či bytu, vám odovzdajú peniaze za váš doterajší život, za vaše spomienky a strechu nad hlavou a za zvuku štartujúcich bagrov vás s Pánom Bohom, až nejdete sami, vyšlú do šíreho sveta. Ostáva len dúfať, že tak neurobia, ako v prípade úbohej Nastenky, v zime. Pri súčasných ruských peripetiách, sa na dobrotivého deduška Mrázika spoliehať nemožno.

No a s tými peniazmi to tiež nebude med lízať. Ak sa pýtate, čo v prípade ak nebudete súhlasiť so stanovenou cenou, a či bude možné so štátom vyjednávať, na krátko postojte a položte si otázku ešte raz. Samozvané ticho, v ktorom sa momentálne ocitáte, by vám malo byť dostatočnou odpoveďou. Pre istotu však zdôrazníme, že možnosti máte v tomto prípade obmedzené, a aj právo dať si spraviť vlastný znalecký posudok, vám nič nepomôže, lebo v konečnom dôsledku vám štát nehnuteľnosť tak či tak vyvlastní. Vo verejnom záujme. Ak sa rozhodnete ísť cestou bez zbytočných obligácií, návrh zákona sľubuje 20 % ako bonus za ústretovosť. Ak príbeh neskončí pri známom ,,nikto ti nemôže dať toľko, koľko ti ja môžem sľúbiť“, ešte vždy nemáte istotu v tom, aká bude napokon konečná cena. Aby sme však neboli len skeptickí, ešte vždy tu máme slová úvodnej piesne jednej z nedávnych sérií superstar: ,,Kým vieš snívať, tak máš nádej, hádam príde, čo má prísť...“

Pokračovanie nabudúce...alebo o tom, ako vás môže prísť ktokoľvek, kedykoľvek ohodnotiť. Teda nie vás. Vašu nehnuteľnosť.

Skryť Zatvoriť reklamu