Monitorovanie občanov sa priostruje alias osobné údaje online!

Písmo: A- | A+

Správy o špehovaní prostredníctvom webkamier, smartfónov a detských video pestúniek vás primäli k takým zásadným krokom, že tieto úzkostlivo prekrývate hrubou vrstvou kancelárskych lepiek?

V zásade sa však neviete vzdať zverejňovania vlastného súkromia priamo na sociálnych sieťach? Kto môže o Vás vedieť...všetko?

Obrázok blogu

Máte pocit, že služieb, ktoré dokážu sledovať vaše aktivity na webe, je oveľa viac? Máte pravdu. V našom svete smartfónov, internetu a sociálnych sietí je zdieľanie a vyhľadávanie osobných údajov veľmi jednoduché. Možno až príliš. Neuspeli ste na pohovore? Neuznali Vám žiadosť o úver? Príčinou môžu byť nevhodné fotografie, či vyjadrenia, ktoré ste ich zverejnením svojvoľne poskytli webovým stránkam, ktoré častokrát cudzopasia na Vašich osobných údajoch a na ich predaji. A ochrana súkromia sa tak zrazu javí ako problém.

Novodobý špión - televízor!

Nedávno svet obletela informácia, že zásady ochrany osobných údajov pri televízoroch jedného juhokórejského producenta zmieňujú možnosť zachytávania citlivých informácií, a tak upozorňujú divákov, aby si dávali pozor na to, čo pred svojim obľúbeným spotrebičom hovoria. I napriek tomu, že nejeden Čapek by mohol namietať, žiadne Akty X v tomto prípade nečakajte. Televízor sa po zozbieraní potrebných informácií mimovoľne nevznesie a neopustí Vašu domácnosť odchodom na domácku planétu Melmac, kde by ostatným spolupútnikom s nadšením oznámil: Roboti sveta, padla moc človeka, sme páni všetkého...etapa ľudstva je prekonaná, nastúpil nový svet! Vláda Robotov! Kontroverziu v tomto prípade spôsobuje služba Voice Recognition, vďaka ktorej je možné niektoré funkcie televízora ovládať hlasovými pokynmi. Tieto povely sú pochopiteľne prenášané tretím stranám za účelom rozpoznania a ďalšieho spracovania. Stačí tak chvíľka nepozornosti a únik osobných údajov je na svete. Zvýšená pozornosť sa však neodporúča len pri sledovaní televízii. Treba totiž podotknúť, že funkciou hlasového ovládania nedisponujú len televízory, ale i hlasoví asistenti v inteligentných telefónoch, ktorí môžu používateľa „odpočúvať“ neustále. Tieto služby si navyše hľadajú cestu už aj na osobné počítače. A pocit vzrastajúcej bezmocnosti, je každou novou službou priam hmatateľný.

Veľký brat Ťa vidí!

Sledovanie Vašich osobných údajov nemusí byť zákonite spájané s nelegálnou činnosťou, prípadne slabou dávkou prozreteľnosti a dôvtipu. Ochrana súkromia sa totiž v súčasnosti neriadi práve najprecíznejšou právnou úpravou, čo mnohokrát spôsobuje, že tieto informácie používajú napr. inak oprávnené orgány verejnej moci, protiústavne. Oproti iným inštitútom nie sú z okruhu osôb, ktorým môžu byť takéto informácie podané, dokonca vylúčené ani osoby, ktoré sú v zásade viazané povinnosťou mlčanlivosti, ako advokáti či lekári. Nie je tajomstvom, že právna úprava mobilným operátorom nariaďuje plošné a preventívne uchovávanie dát bez existencie akéhokoľvek predchádzajúceho podozrenia z ohrozenia či porušenia zákonom chránených záujmov. To samozrejme vedie k záveru, že každý z nás je považovaný za podozrivého, hoci i celé dni sedí doma a ohrozuje tak nanajvýš svoj kardiovaskulárny systém, čím však dochádza k rozporu so základnou zásadou demokratických štátov, teda zásadou prezumpcie neviny, ktorá vychádza z klasického utopistického chápania, že každý je ako novonarodené jahňa nevinný, dobrý a spravodlivý až do okamihu, kým sa preukáže opak. A ľahšie sa preukazuje, ak sa Vám ide po ruke. A tak sú operátori k žiadostiam polície a tajnej služby občas až príliš ústretoví. A občas i mimo medze zákona, keď sledujú zákazníkov, nielen pre boj s terorizmom a organizovaným zločinom, ale i pri priestupkoch, čo sa však nesmie.

Nemusíte byť vyvolený, aby ste vedeli viac...

Čo mnohí nevedia, je skutočnosť, že to, čo si o nich môžu zistiť iní, je prístupné aj im samým. Ako potvrdil Úrad na ochranu osobných údajov, za malý poplatok môžete získať rovnaké údaje, aké si vie zistiť polícia či tajná služba (napr. telefónne čísla, na ktoré ste telefonovali, poloha vysielača, cez ktorý ste telefonovali, dátum volania, výrobné číslo mobilu, pri surfovaní na webe i pridelenú IP adresu či objem prenesených dát, rovnako tak údaje o e-mailovej schránke, o čase odoslania správy, komu bola adresovaná a skutočné meno adresáta, pokiaľ je známe). Odpis svojich údajov Vám na požiadanie operátori musia vydať do jedného mesiaca. Vypýtať si za to môžu maximálne cenu CD, kam údaje nahrajú. Služba, skromne konštatujeme, takpovediac zbytočná, vhodná len pre adeptov na alzheimera.

Vietor fúkal zo západu...

Monitorovanie všetkých občanov presadil, ako inak, Brusel. Sledovanie ľudí schválil narýchlo po teroristických útokoch na madridské vlaky v roku 2004. Hoci bežne trvá schvaľovanie aj rok, v tomto prípade išlo o tri mesiace. Účel však nie vždy svätí prostriedky, alebo ako sa hovorí, práca chvatná, málo platná. A v tomto prípade sa z dlhodobého hľadiska ukázal celý účel nielen ako neproduktívny, ba čo viac, vykazuje hneď niekoľko znakov protiústavnosti. Odozva na seba nenechala dlho čakať a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, trestného poriadku ako i zákona o policajnom zbore, vlani napadlo na Ústavnom súde tridsať poslancov na návrh strany SaS. Sťažnosť im v tom čase pripravila mimovládna organizácia European Information Society Institute (EISI), ktorá skúma práva v digitálnom svete. Napadnuté ustanovenia ukladali spoločnostiam, ktoré poskytujú a prevádzkujú elektronické komunikačné služby a siete, povinnosť uchovávať vymedzené identifikačné údaje o osobách komunikujúcich prostredníctvom internetu alebo využívajúcich služby internetového telefonovania. Prevádzkovatelia boli totiž na základe týchto ustanovení povinní uchovávať vybrané údaje 6 až 12 mesiacov na vlastné náklady, s automaticky predpokladaným vplyvom na zdraženie internetového pripojenia, ktorým by si podľa typického slovenského – Ty vezmeš mne, ja vezmem jemu - prevádzkovatelia kompenzovali náklady vynaložené na ochranu a uchovávanie zákonom ustanovených údajov. Prelom nastal 29.4.2015. Výsledkom neverejného zasadnutia o predloženom návrhu bolo, že plénum Ústavného súdu jednoznačne vyslovilo nesúlad týchto napadnutých ustanovení s Ústavou SR, ktoré pre rozhodovanie Ústavného súdu mali doteraz pozastavenú účinnosť. Hoci ešte presné odôvodnenie nálezu nepoznáme, už dnes je jasné, že rovnaký zásah do súkromia občanov už nebude viac možný. Jeden dobrý bod by sme tak mali.

Voayeri všetkých zemí, traste sa!

Podobne ako u nás, dodnes odmietli sledovanie ľudí bez rozdielov a pravidiel ústavné súdy v Nemecku, Česku, Rumunsku, Bulharsku a na Cypre. Väčšinou s podobnými argumentmi, spočívajúcimi v tom, že monitorovanie príliš zasahuje do súkromia, sledovaní sú všetci, nielen ľudia podozriví zo spáchania trestných činov a zbieranie dát nemá takmer žiadne pravidlá. Chvalabohu za mexickú vlnu, ktorú sme zachytili relatívne včas.

Revízia sa postupne ponúka i na európskej úrovni. Pravidlá EÚ o ochrane osobných údajov sú totiž zastarané. Európsky parlament, uvedomujúc si naliehavosť reformy ochrany osobných údajov, v snahe prispôsobiť sa ohromnému technologickému pokroku, meniacim sa spoločenským normám a svetu, ktorý je čoraz viac postavený na elektronickej komunikácii, sa tak v súčasnosti zaoberá dvomi návrhmi právnych predpisov súvisiacimi s ochranou osobných údajov. Prvým je nariadenie, ktorým sa ustanovuje všeobecný rámec EÚ pre ochranu osobných dát. Druhým návrhom je smernica o ochrane osobných údajov využívaných pre účely súdneho vyšetrovania.

Právo byť zabudnutý

Reforma spustená Európskou komisiou sľubuje jednotný súbor pravidiel, vďaka ktorým získajú občania väčšiu kontrolu nad používaním a správou svojich osobných údajov. Návrh Komisie počíta napríklad s posilnením práva byť zabudnutý. Vďaka nemu budú môcť občania požadovať odstránenie svojich osobných údajov z databáz spoločností alebo organizácií, ktoré nebudú oprávnené ich uchovávať. Spoločnosti budú rovnako pokutované za únik alebo odcudzenie dát. Doteraz bola problematika ochrany osobných údajov v kompetencii jednotlivých členských krajín na ich národnej úrovni. Nové pravidlá budú platiť v rámci celej EÚ, čo má posilniť práva spotrebiteľov, poskytnúť spoločnostiam právnu istotu a zvýšiť dôveru občanov v spolupracujúce spoločnosti. Ak nebude účel opäť raz neproduktívny, odhliadnuc od skeptického pohľadu na všetko európske, hodnotíme tento krok ako pozitívny, i keď ťažko realizovateľný.

Ako hovoria viaceré štúdie Európskeho parlamentu, hrozby narušenia súkromia bývajú často podceňované. Nové technológie nám síce umožňujú byť nepretržite v obraze o svetovom dianí a v stálom spojení s priateľmi, no zároveň predstavujú nové riziká. Otázka celkovej revízie pravidiel ochrany údajov s cieľom pomôcť občanom mať i naďalej kontrolu nad súkromnými informáciami, sa tak prirodzene neustále javí ako nanajvýš aktuálna.

Každá palica má dve strany. Vaše osobné údaje sú cenné. Udržiavajte ich preto v bezpečí, neťahajte kožu na trh a pri ich zdieľaní myslite na svoje práva. Máte právo vedieť, aké informácie sú o vás uchovávané v podnikových či vládnych databázach. Nepresnosť týchto informácií by pre Vás totiž mohla mať veľmi nepríjemné...dôsledky.

Ochrana osobných údajov je oblasťou často podceňovanou nielen zo strany fyzických osôb, ale i podnikateľov. Nabudúce preto o tom, aké povinnosti plynú zo zákona o ochrane osobných údajov pre zamestnávateľov...

Skryť Zatvoriť reklamu