Nelegálne kamery na pracovisku aj v obchodoch.

Kamery sú kam sa pozrieme. Snímajú nás v obchodoch, na uliciach, v práci.

Nelegálne kamery na pracovisku aj v obchodoch.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Sociálne siete sú plné videí zachytávajúcich ľudí (nielen) pri priestupku či dopravnej nehode. Kameramanmi sme často my sami.

Technológie sa stali dostupnejšími, páchatelia vynaliezavejšími, a tak sa ochrana majetku čoraz častejšie realizuje za pomoci kamerového systému. S jeho prevádzkovaním sú však spojené aj mnohé povinnosti či obmedzenia, keďže prostredníctvom neho dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Každý, kto za určitým účelom spracúva osobné údaje fyzických osôb vo vlastnom mene, je prevádzkovateľom osobných údajov a je povinný dodržiavať Nariadenie GPDR, či zákon o ochrane osobných údajov. Snímanie osôb však nemôže vykonávať ktokoľvek a kdekoľvek.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kamery na pracovisku

Firmy monitorujúce svojich zamestnancov môžu narúšať ich súkromie, ktoré musí byť rešpektované aj na pôde zamestnávateľa. Preto ochrana zamestnancov v tomto smere je zakomponovaná i v Zákonníku práce. Ustanovenie § 13 ods. 4 hovorí, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a o uvedenom zamestnancov informovať. Teda bez toho, aby zamestnanec bol vopred informovaný, nie je možné snímať ho pomocou kamerového systému. Informácia by mala obsahovať najmä účel spracúvania jeho osobných údajov, dobu uchovávania kamerových záznamov, ako aj údaj o tom, komu sú alebo môžu byť poskytované takéto záznamy. Čo sa týka monitorovania uchádzačov zamestnancov pri pracovnom pohovore, prípadne monitorovania zamestnanca pri skončení pracovného pomeru, takéto spracúvanie nie je možné vykonať bez súhlasu zamestnanca.

Skryť Vypnúť reklamu

Snímaní sú i zákazníci v obchodoch

Takmer v každej predajni sú naše kroky rovnako zaznamenávané pomocou kamerového systému. Účelom takéhoto snímania osôb je oprávnený záujem predajcu na ochrane majetku, či života a zdravia osôb v obchode. Záznam môže slúžiť ako dôkaz a môže byť poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní. Každá osoba vstupujúca do predajne však musí byť vopred upozornená, že po vstupe bude zaznamenaná na kamerovom zázname predajcu. Nestačí však označenie piktogramom ako kedysi! Zákazník musí byť informovaný o názve a sídle prevádzkovateľa, účele spracúvania, ale aj o právach zákazníka podľa zákona, prípadne o webovej stránke, na ktorej sa môže dozvedieť podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ochrana majetku

Každý môže pre vlastnú potrebu snímať svoj majetok pomocou kamerového systému. Musí však zabezpečiť, aby kamera nezachytávala i verejné priestranstvo či ulicu, po ktorej prechádzajú ľudia a neoprávnene nespracúvať ich osobné údaje. Záber kamery taktiež nesmie snímať ani susednú nehnuteľnosť a narúšať tým súkromie iných osôb. Platí to najmä pre kamerové systémy inštalované na rodinných domoch či garážach. Samozrejme, pokiaľ dôjde k vlámaniu sa alebo k poškodeniu majetku, môže poškodený poskytnúť takýto záznam polícii. Rovnako je to aj v prípade autokamier, ktoré sa inštalujú pre prípad nehody či priestupku, kedy chceme mať jasný dôkaz o zavinení a priebehu nehody. Takýto záznam možno poskytnúť nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale pokiaľ je to nevyhnutné, aj poisťovni.

Skryť Vypnúť reklamu

Kamerový záznam z priemyselnej kamery bolo možné uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, teda najdlhšie po dobu 15 dní. Podľa najnovšieho odporúčania Európskeho výboru pre ochranu údajov je všeobecne odporúčanou dobou už iba 72 hodín odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu. Výnimku z tejto lehoty môžu predstavovať špecifické a odôvodnené prípady prevádzkovateľa kamerového systému. V prípade prekročenia tejto doby bez vážneho dôvodu hrozí prevádzkovateľovi vysoká pokuta.

Sociálne siete

Často vidíme, že na sociálnych sieťach sa objavujú videá zachytávajúce osoby pri slovnej roztržke, pri výmene názorov na ulici, a pod. Netreba však zabúdať, že zverejnením takého videa môže byť zasiahnuté do osobnostných práv tam zachytenej osoby. Každý má totiž právo na ochranu svojho súkromia, cti, či prejavov osobnej povahy. Pri neoprávnenom zverejnení takého videa, teda bez súhlasu nahrávanej osoby, sa táto môže domáhať ochrany svojich práv aj súdnou cestou. Okrem stiahnutia takého videa a zdržania sa ďalšieho zverejnenia, sa môže domôcť aj ospravedlnenia či finančnej náhrady spôsobenej ujmy.

Kamerové záznamy a videá zhotovené pomocou smartfónov môžu byť dokonalým dôkazom pravdy. No ich ďalšie použitie má svoje zákonné mantinely, ktoré nesmú byť prekročené.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Bloger 
Firemný blog
  • Počet článkov:  148
  •  | 
  • Páči sa:  56x

Advokátska kancelária s pobočkami v Bratislave, Galante, Trenčíne a Žiline ...tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia... Tento firemný blog je platenou reklamou a jeho obsah je v súlade s ust. § 29b a nasl. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a Kódexom blogera na blog.sme.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu