Odzvoní úžerníckym nebankovkám?

Písmo: A- | A+

Niet tajomstvom, že nebankové spoločnosti radi stavajú svoj business na starom známom, aký požičaj - taký vráť! A to hneď niekoľkonásobne!

Obrázok blogu

Raz darmo, bez peňazí sa žije ťažko. Zvlášť, keď sa ocitnete v situácii, kedy Vám ich treba väčšmi, ako soľ v kráľovstve kráľa Pravoslava. Dosť možné, že ak nemáte láskavú dcéru Marušku, ktorá kvôli Vám prebáda úskalia podzemia a zachráni Vás bezodným hrnčekom, nech už sa z neho sype čokoľvek, obrátite sa na prvého, kto Vám sľúbi modré z neba, a k tomu ešte aj pero úplne grátis. Najlepšie je však v takej chvíli poriadne sa zamyslieť, zrátať si všetky pre a proti, zamyslieť sa ešte raz, uvedomiť si, že nič nie je zadarmo, pouvažovať nad inými možnosťami, a až ako poslednú alternatívu (ak vôbec ako poslednú) sa upísať diablovi (rozumej úžerníckej nebankovej spoločnosti), lebo nie je tajomstvom, že takýto vzťah obvykle končí, v duchu, ako sa hovorí - na pos....ho aj záchod spadne, v horšom prípade siete finančných nebankových dravcov, ktorí vycítia korisť na míle a v konečnom dôsledku Vás v závere príbehu pripravia aj o posledné gate. A hoci na Vás zdvihnutý prst a varovanie striehne takmer na každom kroku, počet pokusov rýchleho nadobudnutia peňazí neklesá, naopak, prípady klientov, ktorí sa nechali nalákať na medové reči, má rastúcu tendenciu, nevedno, či z dôvodu radosti z adrenalínu, neuváženosti, alebo absolútnej zúfalosti, lebo zúfalí ľudia, robia zúfalé činy. A práve tých posledných je nutné chrániť najväčšmi, čo si chvalabohu, uvedomujú i kompetentní. V snahe znížiť počet bezdomovcov ponevierajúcich sa na vlakových a autobusových staniciach, sa tak rozhodli aj inak, ako len odstránením lavičiek, na ktorých títo sedávali, a to zredukovaním trhu s nebankovkami, ako jedni z hlavných príčin nárastu ľudí bez strechy nad hlavou. Od prvého apríla tu tak máme účinnú novelu zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách, ktorej cieľom bolo zvýšiť transparentnosť a výkon kontroly na trhu spotrebiteľských úverov a prečistiť trh od úžerníkov parazitujúcich na nešťastí iných. Zákon okrem iného stanovuje, akým spôsobom budú môcť subjekty získať povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a zavádza povinnosť nebankoviek posudzovať schopnosť ľudí splácať poskytnutú pôžičku, aby tak nepožičiavali peniaze tým, pri ktorých je zrejmé, že nebudú schopní svoje dlhy splácať.

Nová metla dobre metie?!

Nebankové spoločnosti budú môcť po novom poskytovať pôžičky len vtedy, ak budú mať licenciu, ktorú bude udeľovať Národná banka Slovenska, na tieto spoločnosti dohliadajúca. O licenciu musia nebankovky požiadať do konca mája 2015. Doteraz stačilo zapísať sa do registra veriteľov a podregistra iných veriteľov, ktorý spadá pod rezort financií. V novom povoľovacom konaní však budú musieť nebankovky okrem iného preukázať finančnú spôsobilosť, pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie, ako i bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb. Nebankovky, ktoré nesplnia tieto podmienky a licencia im tak do konca augusta poskytnutá nebude, na jeseň uschnú ako staré lístie a poskytovanie úverov budú musieť prerušiť. Ak by sa predsa len našli hazardéri, ktorí sa rozhodli osvojiť si ako pracovné motto slová najznámejšieho hitu ruskej dievčenskej skupiny t.A.T.u z obdobia ich niekdajšej slávy, a s vervou a nebojácnym Нас не догонят, alebo tiež Nas Ne Dogonyat, či pre mladšie ročníky - Nás nedobehnú, púšťali finančnú závlahu na nič netušiacu, zúfalú a finančne vyprahnutú púšť, a robili tak bez udelenej licencie, dopúšťali by sa trestného činu nedovoleného podnikania. Zároveň by takto uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere bola neplatnou, nakoľko subjekt v nej vystupujúci ako veriteľ, by na takéto konanie nemal oprávnenie. V takom prípade, odhliadnuc od toho ako veľmi sa vďaka závlahe z púšte stala oáza, a či vôbec, je klient nebankovke povinný vrátiť v dohodnutom termíne len požičanú sumu bez započítaných poplatkov a úroku, čo je, pre prípad púšťania žilou, samozrejme tá lepšia alternatíva.

Aj deravá strecha lepšia, ako žiadna...

Ďalšou zavedenou novinkou na finančnom trhu je, že nebankovky poskytujúce spotrebiteľské úvery budú povinné nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Na základe informácií z tohto registra by mali vedieť lepšie posúdiť, či bude žiadateľ schopný pôžičku splácať. Spoločnosti by mali do registra poskytovať údaje napríklad o výške poskytnutého úveru, dátum jeho splatnosti, ale aj omeškanie splátok zo strany spotrebiteľa. Nie je preto rozumné klamať o svojich budúcich finančných možnostiach. Lož má krátke nohy a skôr či neskôr Vás takéto nerozumné hazardovanie dobehne.

Okrem iného pozitívom je i zrušenie nebankovými spoločnosťami obľúbených malých písmeniek v úverových zmluvách, ťažko rozpoznateľných i najväčšími dioptriami, taktiež znemožnenie exekútorom vziať ľuďom strechu nad hlavou pre dlh do dvoch tisíc EUR, či ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím auto v prípade neskorších problémov so splácaním pôžičky. Zároveň platí, povinné informovanie dlžníkov nebankovkami o nezaplatení úverovej splátky formou SMS, zaťatých romantikov veriacich v dobro sveta, zaiste poteší najmä listová forma, i keď obsah listu už zrejme menej. Nakoľko si nebankové spoločnosti musia informačnú povinnosť splniť v stanovenej lehote 15 dní, stratia tak možnosť vyčkávať, kým dlh neúmerne narastie o sankčné úroky, a potom Vás ,,ovaliť“ horibilnými sumami.

Kto vysoko lieta, nízko padá...

Nebankovky, ktoré vysoko rúbu, by mali dať pozor na výšku stropu. Aby si totiž neuderili svoju vychytralú hlávku, nemôžu lietať privysoko. Takéto výškové opatrenie zaviedla takzvaná maximálna odplata, resp. úrokový strop, ktorým štát stanovil nebankovým spoločnostiam maximálny zisk za poskytnutie úveru. Po započítaní všetkých úrokov a poplatkov tak môžu nebankové spoločnosti zarobiť na pôžičkách v sume od 1,5 do 6,5 tisíca eur splatných v rozmedzí 1 až 5 rokov maximálne 27,9 percenta za rok. Skúsenosti ukazujú, že prekračovanie (v niektorých prípadoch preskakovanie s poriadnym rozbehom) je v súčasnosti v slovenských pomeroch bežnou praxou a podnety od nespokojných klientov zasypávajú byrokratické stoly. Prekročenie maximálnej odplaty sa spája najmä s jednorazovými neprimeranými poplatkami, ktoré spotrebitelia platia pri krátkodobých formálne bezúročných pôžičkách. V prípade pôžičky prekračujúcej úrokový strop ministerstvo spravodlivosti SR odporúča spotrebiteľom obrátiť sa v prvom rade na nebankovku so žiadosťou na mimosúdne vyrovnanie a zníženie mesačnej splátky. Ak by nebankovka na takéto výzvy nereagovala, alebo zníženie výšky odplaty striktne odmietla, spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný súd v mieste svojho bydliska a podať žalobu o určenie absolútnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy.

Nič nie je také čierne, ako sa javí...ale ani ružové!

Ako sa hovorí, kto chce psa biť, palicu si nájde. Alebo niečo o cestách, ktoré sú tu pre každého, kto sa nebojí vykročiť. Máme za to, že inak to nebude ani pri nebankovkách. Trh s pôžičkami sa zaiste vyčistí, ale rázny dopad na bohatšie nebankové spoločnosti, resp. tzv. mikropôžičky, môže dnes očakávať snáď len malá nezbedná Máša, ktorá verí, že ak ju doposiaľ nezjedol bývalý cirkusový artista medveď Miša, svet je gombička a nič jej už nehrozí. Bohatšie nebankovky nebudú mať problém na získanie licencií zohnať finančné ani odborne zdatné kapacity a keďže malé spotrebiteľské pôžičky do sto eur nepodliehajú kontrole zo strany NBS, touto dierou na trhu by zase mohli s ľahkosťou prekĺznuť nebankovky, ktoré práve nemajú stotisíc eur na zloženie základného imania. Riešenie zjavne neprinášajú ani vysoké pokuty, z ktorých si úžerníci očividne ťažkú hlavu nerobia, keďže ich zisky sú častokrát oveľa vyššie ako štátne sankcie.

Rovnako prípadný úrokový strop, ktorý by snáď niektorým úžerníkom mohol, keď už nie zlomiť, tak aspoň naraziť väz, tiež nie je bezodným riešením. Nevýhodou úrokového stropu je totiž skutočnosť, že sa mení každé tri mesiace, a povedzme si na rovinu obyčajný človek, riešiaci celkom iné problémy, jeho aktuálnu výšku zistí veľmi ťažko. V prípade záujmu si totiž musí na stránkach ministerstva financií SR nájsť tabuľku ukazujúcu ročnú percentuálnu mieru nákladov novoposkytnutých úverov, obsahujúcu údaje o úrokoch a poplatkoch. Aktuálnu výšku úrokového stropu potom dostane, ak stanovenú hodnotu vynásobí číslom dva. Ak klient nie je práve detektív Columbo, prípadne potomok Einsteina a vo vyhľadávaní a výpočtoch sa necíti byť doma, urobí najlepšie, ak sa preventívne obráti na ministerstvo spravodlivosti, konkrétne komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík, ktorá má za cieľ poskytnúť spotrebiteľom kvalifikované stanovisko vo veci ich uzavretých zmlúv a konkrétne odporúčania na ochranu ich práv.

Nuž najľahším spôsobom, ako sa nedostať do patovej finančnej situácie, je najmä zvážiť si, či pôžičku naozaj potrebujete, a ak áno, od koho. Majte na pamäti, že splácať je síce jednoduchšie ako sporiť, avšak rozhodne to nie je najvýhodnejšie...pretože každá pôžička má svoju ozvenu...

Skryť Zatvoriť reklamu