Po novom vás už môžu odsúdiť aj za hejtovanie na internete

Písmo: A- | A+

Nenávistné komentáre na sociálnych sieťach, výhražné správy a zastrašovanie sú v poslednej dobe stále populárnejšie. Čím väčší hejt, tým viac lajkov. Takejto frajerine, však zdá sa, odzvonilo.

Obrázok blogu

V súčasnej dobe množstvo ľudí presunulo svoje súkromné a pracovné aktivity do digitálneho sveta. Informácie sa môžeme dozvedieť na webových portáloch či na sociálnej sieti tak povediac z prvej ruky. Možnosť vyjadriť svoj názor využívajú čoraz viacerí a neštítia sa pritom použiť ani expresívnejšie výrazy. Svedkom arogancie a vyhrážok, dovolíme si povedať, bol azda už každý z nás. Nie je to síce novinka posledných dní, no nástupom koronakrízy možno pozorovať výrazné zhoršenie tohto ,,trendu.“ Urážky, nadávky a zastrašovanie sú bežnou súčasťou komentárov širokej verejnosti. Každý sa pritom skrýva za právo na svoj názor, slobodu prejavu alebo slobodu, ktorú má zaručovať rovno demokracia. Títo útočníci však zabúdajú, že ich sloboda slova končí presne tam, kde začínajú práva obete. A tej, keď sa nedívajú priamo do očí, spoza počítača vedia ukázať nevídanú odvahu. Nehľadiac na následky.

Z hrubej neslušnosti môže byť po novom trestný čin.

Od 1. júla 2021 bol v dôsledku stále častejších kybernetických útokov zavedený nový trestný čin do Trestného zákona, a to nebezpečné elektronické obťažovanie. Tohto trestného činu sa podľa § 360 b dopustí ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach. V základnej skutkovej podstate pritom ide o prečin, za ktorý páchateľovi hrozia až tri roky odňatia slobody.

Hoci konkrétna forma tohto obťažovania nie je stanovená priamo v skutkovej podstate trestného činu, z dôvodovej správy vyplýva, že môže ísť najmä o zasielanie vulgárnych a urážlivých SMS správ, vyhrážanie sa, telefonické obťažovanie anonymnými telefonátmi alebo prezváňaním, vytváranie webových stránok s nevhodnými a ponižujúcimi fotkami obete, ale aj o vytváranie skupín na sociálnych sieťach mierených proti obeti, natáčanie a zverejňovanie zosmiešňujúcich, urážlivých videí a fotografií bez vedomia a súhlasu obete, vytváranie blogov, ktoré poškodzujú obeť, falšovanie a ukradnutie identity, šírenie osobných informácií, osobných údajov či klebiet. Takéto konanie musí byť pre vznik trestnej zodpovednosti dlhodobé, úmyselné, a tiež sa vyžaduje, aby došlo k zhoršeniu kvality života obete. V značnej miere musí byť konanie spôsobilé privodiť obeti ujmu na právach, či ohroziť jej vážnosť.

Novozavedený trestný čin tak nepokrýva len svet internetu, ale aj elektronické komunikačné prostriedky a počítačové siete, prostredníctvom ktorých dochádza k poškodzovaniu nielen dospelých osôb, ale aj mladistvých či maloletých detí. Hoci kyberšikanu bolo v minulosti možné označiť aj za iný trestný čin, ako napr. ohováranie, vydieranie či nebezpečné prenasledovanie, nie vždy bolo konkrétne konanie páchateľa trestnoprávne postihnuteľné. Následok však také postihnutie vyžadoval.

Neslušnosť či jeden nevhodný komentár na sociálnej sieti Vás zrejme do väzenia nedostane. No zbytočné patálie vyvolať môže. A na dôvažok, skúste si predstaviť, že to, čo napíšete, by ste dotyčnému hovorili do očí. Tak teda ruku na srdce. Odoslali by ste takú správu?

Skryť Zatvoriť reklamu