Poisťovací podvod ako vyšitý. Chcel si prilepšiť, kľúč od vozidla ho zradil.

Písmo: A- | A+

Počet poisťovacích podvodov neustále rastie, najmä pokiaľ ľahko získané finančné prostriedky sú zjavnou pohnútkou páchateľov. Kreativite sa nekladú medze ani v tejto oblasti.

Obrázok blogu

Poisťovacie podvody sa týkajú tak životného, ale aj neživotného poistenia. V oblasti neživotného poistenia ide najčastejšie o prípady spojené s motorovými vozidlami, kedy páchatelia nafingujú dopravnú nehodu, prípadne, keď si poškodení a vinníci vymieňajú pozície pri nehode, ak napríklad vinník nemá havarijné poistenie, či nahlasujú krádeže motorového vozidla. Práve poslednú z možností sa rozhodol využiť nasledujúci páchateľ.

Náš skutkový stav sa začína úplne bežne. Muž si najskôr zakúpil nové motorové vozidlo vyššej hodnoty, ktoré si dal, samozrejme, poistiť havarijným poistením. K vozidlu boli pridelené dva originálne kľúče. Motorové vozidlo nechal muž večer po práci zaparkované a riadne uzamknuté pred rodinným domom, pričom ráno, keď mal v úmysle s ním odísť, zistil, že toto sa pred domom už nenachádza. Vzhľadom na tieto skutočnosti okamžite zmobilizoval políciu a nahlásil odcudzenie vozidla a súčasne nahlásil v poisťovni škodovú udalosť. Orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie pre prečin krádeže a pustili sa do vyšetrovania. Najskôr vykonali výsluch oznamovateľa, od ktorého zisťovali podrobnosti o poslednom kontakte s vozidlom, pokračovali výsluchom možných svedkov a zároveň si od oznamovateľa vyžiadali všetky kľúče od vozidla, ktorými disponuje. Tieto, samozrejme, oznamovateľ bez problémov odovzdal.

Príbeh sa začína komplikovať...

Kľúče od motorového vozidla, ktoré boli odovzdané, boli obratom odoslané na znalecké skúmanie na Kriminalisticko-expertízny ústav PZ. Práve v tejto pasáži sa osoba páchateľa odcudzeného motorového vozidla začne orgánom činným v trestnom konaní značne rozjasňovať. Obidva kľúče totiž obsahovali elektronické obvody, do ktorých sa zaznamenávajú aktuálne informácie o vozidle. Ich diagnostikou bolo zistené, že kľúč číslo 1 (tento oznamovateľ bežne používal), bol naposledy aktivovaný večer v čase príchodu oznamovateľa domov. Pri tomto čase je uvedený aj údaj o presnom počte kilometrov, ktoré vozidlo od počiatku prešlo. Naopak kľúč číslo 2 (tzv. náhradný kľúč, ktorý mal oznamovateľ podľa jeho slov doma uschovaný), bol naposledy aktivovaný nasledujúci deň v skorých ranných hodinách, chvíľku po tom, ako bolo oznámené odcudzenie vozidla. Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že aj pri kľučí číslo 2 bol uvedený údaj o celkovej prejdenej vzdialenosti, pričom rozdiel medzi kľúčom číslo 1 a 2 predstavoval vzdialenosť približne 100 kilometrov. Je náhoda, že oboma kľúčmi disponoval práve oznamovateľ? Bola fatálna chyba, že si uvedené oznamovateľ neuvedomil a odovzdal oba kľúče?

Je tiež nutné uviesť, že neskoršia obrana páchateľa, že na odcudzenie motorového vozidla bol použitý prostriedok na prekonanie bezkľúčového systému tzv. keyless, bola vyvrátená, keďže v takom prípade by nebolo možné uskutočniť zápis na čip v kľúči, ktorý sa uskutoční iba keď je kľúč vo vozidle.

Z oznamovateľa sa stáva páchateľ...

Po vykonanom vyšetrovaní orgány činné v trestnom konaní upriamili pozornosť na oznamovateľa. Vzhľadom na zistené skutočnosti trestné konanie pre prečin krádeže zastavili z dôvodu, že bolo nepochybné, že skutok sa nestal. Naopak, vyšetrovateľ sa zameral na oznamovateľa a tomuto vzniesol obvinenie pre zločin poisťovacieho podvodu. Keďže poistná udalosť bola oznámená, avšak k samotnému vyplateniu poistného plnenia ešte nestihlo prísť, v danom prípade išlo iba o vývinové štádium pokusu. Vzhľadom k tomu, že malo prísť k vylákaniu vyššieho poistného plnenia (nad 2.600,- EUR), za takýto trestný čin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

Podvod nikdy nie je náhoda...

Je nutné uviesť, že tou skutočnosťou, ktorá v tomto prípade podmienila trestné stíhanie a následne aj trestnú zodpovednosť páchateľa, bolo nahlásenie poistnej udalosti, a teda neoprávnené vylákanie poistného plnenia. Hypoteticky, pokiaľ by fingovaná poistná udalosť (krádež motorového vozidla) nebola nahlásená poisťovni, nebol by dôvod na trestné stíhanie pre poisťovací podvod. V predmetnej veci možno konštatovať, že poisťovňa bola uvedená do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie poistného plnenia, a tento omyl mal vyvolať práve oznamovateľ škodovej udalosti. 

Zdá sa, že zlá ekonomická situácia vie v hlave páchateľa vykonštruovať rôzne scenáre. Je nutné si uvedomiť, že ide skutočne o riskantné kroky a potenciálny výnos rozhodne nestojí za následné trestné stíhanie. Úspešnosť odhalení poisťovacích podvodov totiž narastá, a to aj vďaka rôznym moderným technológiám, ktoré využívajú poisťovne aj orgány činné v trestnom konaní. 

Skryť Zatvoriť reklamu