Pozor! Končí platnosť certifikátov. Budete si musieť vybaviť nový občiansky preukaz?

Písmo: A- | A+

Súčasným elektronickým čipom na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch sa dňa 26. júna 2021 skončí certifikácia pre vydávanie nových certifikátov...

 ... a preto na ne nebude už možné vydávať kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy.*

Obrázok blogu

Kvalifikovaný elektronický podpis je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza v prostredí e-Governmentu štandardnú podobu vlastnoručného podpisu, a je ním možné realizovať právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu.

Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musí mať osoba, okrem iného, k dispozícii i kvalifikovaný certifikát. Ide o elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Občanom vydáva kvalifikovaný certifikát Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, cudzinci môžu o vydanie kvalifikovaného certifikátu požiadať na oddelení cudzineckej polície. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom môže byť vydaný aj prostredníctvom aplikácie pre eID, ktorú si môžete stiahnuť na webstránke ministerstva vnútra. Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis vydáva Slovenská republika pre občanov i cudzincov bezplatne.

Kedy a kto si bude musieť vybaviť nový občiansky preukaz?

Doterajšiemu kvalifikovanému zariadeniu pre elektronický podpis dňa 26. júna 2021 končí 5-ročná certifikácia.* Osoby, ktoré majú súčasné elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca), na ktoré už majú vydané kvalifikované certifikáty, ich môžu naďalej používať na elektronický podpis do konca roku 2022. Osoby, ktoré majú súčasné elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca), na ktoré nemajú vydané kvalifikované certifikáty, môžu si ich do 25. júna nahrať prostredníctvom aplikácie, pričom tieto certifikáty budú platné do konca roku 2022. Osoby, ktoré majú elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca) bez kvalifikovaných certifikátov, a tieto si do 25. júna nenahrajú prostredníctvom aplikácie, budú musieť v prípade potreby vykonania elektronického podpisu, požiadať o výmenu občianskeho preukazu (či dokladu o pobyte cudzinca) za správny poplatok.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo vydávať od 21. júna 2021 občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Elektronickým čipom sa na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch dňa 26. júna 2021 skončí certifikácia pre vydávanie nových certifikátov, a preto na ne nebude následne možné vydávať kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy. Doklady vydávané po 26. júni 2021 už budú mať implementovaný nový čip, a to: /CardOS DI V5.4 QES Version 1.0./*

*oprava 23.6.2021

Skryť Zatvoriť reklamu