Za rozkopané cesty môžu kamionisti. Údajne!

Písmo: A- | A+

Vyššie pokuty, nanútené vlastníctvo, odborné poradenstvo, povinné prilby, zhabané vodičáky a dlhšie jazdy kamionistov. Novela zákona o cestnej premávke sa s nami nebabre!

Obrázok blogu

V auguste 2015 schválila vláda SR návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Do právneho poriadku sa tak zavádzajú rozsiahle zmeny a od januára hluk, prach a rozkopaná vozovka nebudú tým jediným, čo nám na našich cestách vyvolá nervové chvenie.

...presto avanti, avanti....

Rýchlo a zbesilo sa od nového roka bude oplácať už len ako filmový zážitok s Vinom Dieselom v klimatizovanej sále Cinema City, nie však na slovenských cestách. Výška pokuty za prekročenie rýchlosti totiž účinnosťou novely opäť narastie, a to do výšky, ktorá takmer dvojnásobne presahuje hrubý peňažný príjem priemernej slovenskej domácnosti. Sankcia bude síce ako i dnes závisieť od miery prekročenia určenej rýchlosti, po novom však má byť stanovená jasnejšie a prehľadnejšie, v závislosti od konkrétnych cifier a stavu tachometra, s prihliadnutím na závažnosť spáchaného priestupku a presným určením spodnej hranice pokuty. Odstrániť sa tak má administratívne a personálne zaťažovanie správnych orgánov. Ak sa vám v obci ťaží pribrzdiť a rýchlosť presiahnete o viac ako 50 km/h (mimo obce o viac ako 60 km/h), odvolávanie na Petra Panna a jeho motivačný hit Rýchlo preč, vám nebude nič platné a v riadnom konaní vám možno uložiť pokutu od 500 do 1000 eur, v blokovom a rozkaznom konaní od 250 do 800 eur. Pri takomto prekročení rýchlosti sa vzhľadom na závažnosť konania ponecháva aj uloženie zákazu činnosti od šiestich mesiacov do troch rokov. A bez peňazí a papierov budete môcť s vetrom súťažiť o preteky leda tak na bicykli. Ale ako povedal J. F. Kennedy: Z potešenia z jazdy na bicykli sa nič nevyrovná. Tak možno aj dobre.

...hlavu treba chrániť...od mala!

Frizúra nefrizúra, najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky bude treba chrániť povinným nosením prílb, a to pri preprave na cyklosedačke a na bicykli pevne spojenom tyčou s vodiacim bicyklom. Rovnako sa zavádza možnosť jazdiť na bicykli po chodníku deťom do 10 rokov a sprísňuje postih vodičov, ktorí ohrozia chodcov alebo cyklistov pri ich obchádzaní a predchádzaní. Zároveň sa do zákona dostáva zákaz prepravy ratolestí mladších ako 12 rokov na motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách. Na druhej strane detskej radosti sa možno dočkajú dospeláci s vodičským oprávnením skupiny B, ktorým sa po najnovšom umožní viesť aj traktory (kategórie T2 a T3, s max. rýchlosťou do 40 km/h) a snežné skútre.

Držba, evidencia a nanútené vlastníctvo.

Novela zákona o cestnej premávke reaguje i na prípady fiktívneho odhlásenia a prehlásenia vozidiel na osoby, ktoré vozidlo reálne neodkúpili, a takýmto osobám zabezpečuje právnu ochranu pred nežiaducim zvyšovaním rozsahu majetku. V prípade, ak nový vlastník vozidla nie je osobne prítomný pri odhlásení vozidla, polícia odhlásenie zapíše len po predložení písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom nového vlastníka. Výnimkou, kedy sa plnomocenstvo vyžadovať nebude, je predaj vozidla blízkej osobe. Ak si ako nový vlastník opomeniete prihlásiť vozidlo na seba do šiestich mesiacov od jeho odhlásenia, bude toto vozidlo vyradené z evidencie a plnohodnotným členom cestnej premávky sa bude môcť stať až opätovným schválením a znovuzaevidovaním.

Místo mozku, z piva kostku!

Piť sa musí. Ale nie za volantom a nie alkohol. A nielen preto ako sa cynicky v spoločnosti poznamenáva, že ten kto pije skorej umrie. No ten kto nepije, umrie ešte skôr, pretože ten, kto pije, ho prejde autom. Ak ste boli v posledných piatich rokoch prichytení pod vplyvom alkoholu a máte záujem získať vodičské oprávnenie, podmienky na jeho udelenie sa vám sprísnia. Okrem toho, že bude nevyhnutné skúmať vašu zdravotnú spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, budete musieť absolvovať i odborné poradenstvo. To bude musieť absolvovať i držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bola zistená závislosť od alkoholu. Ak však bola v dôsledku alkoholizmu spochybnená i vaša zdravotná spôsobilosť, ďalšiu držbu vodičáku vám nemožno garantovať.

Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore,...

Ak spôsobíte dopravnú nehodu, pri ktorej dôjde ku škode na majetku alebo k ublíženiu na zdraví ,,iba“ voči vašej blízkej osobe, takáto nehoda už nebude prejednávaná v priestupkovom konaní ex offo ako to bolo doposiaľ, ale len na návrh poškodenej osoby. Tichá domácnosť a rozbité auto, tak v tomto prípade zrejme nebude to jediné, čo vás bude trápiť...

Postojíte kratšie!

Zákaz jazdy nákladných vozidiel nad 7,5 tony v nedeľu a v deň pracovného pokoja, ktorý platí od 00:00 do 22:00, sa zúži na 07:00 až 22:00. Dôvodom by malo byť lepšie využitie voľnej cestnej siete, čo má dopravcom uľahčiť rozloženie pracovného času zamestnancov. Pravidlo dvojsečnej zbrane sa však následne prejaví v sprísnenom dohľade nad kamiónmi, a to najmä v oblasti dodržovania rýchlosti na miestach dynamického váženia hmotnosti vozidiel. Za jej prekročenie má byť po novom možné udeliť kamionistom pokutu vo výške 798 eur. Dobre im tak, povedal by jeden rozkopanými cestami brodiaci sa spoluobčan. Prečo? Pretože všetko so všetkým súvisí, prekročeniu rýchlosti pripisuje ministerstvo znemožnenie presného odváženia kamiónov. A pretože vinníkov je ľahšie vyberať ako po nich pátrať, asociácie na seba nenechali dlho čakať, a preťažené kamióny majú byť tak dôvodom poškodených a zničených ciest. Ako inak, na niekoho to predsa hodiť musíme...

Skryť Zatvoriť reklamu