Post Covid Príhodka #17 - NOVUM <—> MUVON = MOVE ON by ABBA

Post Covid Príhodka #17 - NOVUM <—> MUVON = MOVE ON by ABBA
Písmo: A- | A+

Odkedy otvorili v Prešove obchodné centrum Novum, stalo sa našim obľúbeným. Je v centre, dostupné z domu peši alebo na bicykli a taktiež aj autom, v podzemí sa dobre parkuje. 

Včera sme boli s Tomim na obed vo foodcourte, parkovali sme dole v podzemí. Na sklenených dverách od parkoviska majú nálepku s otváracími hodinami. Z vnútornej strany pri odchode je to zrkadlovo. A Tomi mi hovorí: “Čítam MUVON”. Ešte aj dizajnér loga zvolil druh písma, že jednotlivé písmená sú symetrické a do U zakomponoval znak Prešova. Dá sa to teda prečítať aj z druhej strany cez sklo. 

Obrázok blogu

Mňa pri čítaní MUVON ihneď napadla pesnička od skupiny ABBA s názvom MOVE ON (čítaj MUV ON - POHNI SA). Je to jedna z našich najobľúbenejších skladieb so skvelým textom. Vierka si ju obľúbila v roku 2015, keď absolvovala náročnú operáciu a následné niekoľkomesačné liečenie. Teraz som ja v situácii, keď som, zdá sa, vyhral boj o život a dávam sa dokopy už pol roka. A zrazu na mňa vyskočilo toto. Náhoda? Ešte aj ABBA používala prvé B otočené opačne, aby to vyzeralo rovnako aj zrkadlovo. Už len to nalepiť na tie sklenené dvere.

Obrázok blogu

Pieseň vyšla v roku 1977 na albume ABBA - The Album.

Vierkina obľúbená pasáž textu je: “Ako si však môžem vysvetliť ten zázrak okamihu byť nažive, cítiť slnko, ktoré nasleduje po každom daždi."

Mne sa zas páči: “Čo skutočne robí rozdiel medzi všetkými mŕtvymi a živými vecami? Vôľa zostať nažive”.

Započúvajte sa, ako krásne plynie tá melódia v rytme valčíka a začítajte sa do textu. Prvú slohu spieva Bjorn, druhú a tretiu Agnetha.

Tu je link na YouTube s originálnym textom:

Ďalej už len skopírujem slovenský preklad (trochu strojový):

Hovorí sa, že nepokojné telo môže skrývať pokojnú dušu They say a restless body can hide a peaceful soul 
Cestovateľ a osadník, obaja majú vzdialený cieľ A voyager and a settler, they both have a distant goal 
Či skúmam nebo, alebo hľadám vo vnútri If I explore the heavens, or if I search inside 
Dobre, to je vlastne jedno, pokiaľ si môžem povedať, že som som sa vždy snažil Well, it really doesn't matter as long as I can tell myself I've always tried

Ako vlna v oceáne, život je pohyb Like a roller in the ocean, life is motion 
Pohni sa Move on 
Ako vietor, ktorý stále fúka, život plynie Like a wind that's always blowing, life is flowing 
Pohni sa Move on 
Rovnako ako východ slnka ráno, život svitá Like the sunrise in the morning, life is dawning 
Pohni sa Move on 
Ako si vážim každú minútu, byť súčasťou, byť v nej How I treasure every minute, being part of, being in it 
S nutkaním ísť ďalej With the urge to move on

Precestoval som každú krajinu I've travelled every country 

Cestoval som v mysli I've travelled in my mind 

Zdá sa, že sme na ceste It seems we're on a journey 

Výlet priestorom a časom A trip through space and time 

A niekde leží odpoveď And somewhere lies the answer

Na všetky otázky prečo To all the questions why 

Čo skutočne robí rozdiel What really makes the difference 

Medzi všetkými mŕtvymi a živými vecami? Vôľa zostať nažive! Between all dead and living things? The will to stay alive!

...
Ranný vánok, ktorý vlní The morning breeze that ripples 

Hladinu mora The surface of the sea 

Plač čajok The crying of the seagulls 

Ktorý sa vznáša nado mnou That hover over me 

Vidím to a počujem I see it and I hear it 

Ale ako si mám vysvetliť But how can I explain 

ten zázrak okamihu The wonder of the moment 

Byť nažive, cítiť slnko, ktoré nasleduje po každom daždi To be alive, to feel the sun that follows every rain

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la 

Prípadne trochu iný český preklad som našiel tu http://www.pohodar.com/abba/Move_on.htm 


Skryť Zatvoriť reklamu