Čo všetko sme už podnikli, aby vznikla na juhu slovenská škola

Sme rodičia z Rohoviec a z ďalších okolitých obcí. Chceme, aby naše deti navštevovali základnú školu v mieste svojho bydliska alebo v blízkom okolí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Nechceme, aby denne takmer trištvrte hodiny cestovali do Gabčíkova, potom ešte išli desať minút peši a to isté absolvovali popoludní znovu, ako navrhujú zástupcovia našej obce a ďalší starostovia. Takúto tortúru majú dennodenne podľa nich absolvovať malé šesťročné deti. Pre to, aby vznikla slovenská ZŠ, sme už urobili mnoho krokov, oslovili sme úrady, ministerstvá, politikov. O našom probléme informovali celoštátne médiá. Dostali sme sa tak ďaleko preto, že jeden starosta a jedno obecné zastupiteľstvo si povedalo, že tým Slovákom my školu zriaďovať nebudeme. Aj keď je o ňu záujem aj v okolitých obciach, aj keď o slovenskú ZŠ majú záujem aj Maďari, a aj napriek tomu, že šamorínska slovenská ZŠ Mateja Bela, ktorá donedávna prijímala žiakov z okolia, tak už pár rokov nerobí. Rozhodli a my sme si povedali, že to tak nenecháme. Že chceme pre svoje deti právo vzdelávať sa v štátnom rodnom jazyku v mieste bydliska alebo v bezprostrednom okolí. Navrhli sme niekoľko riešení, ale obec Rohovce všetky zamietla. Takto postupoval problém s chýbajúcou slovenskou ZŠ:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rok 2014

 • Rodičia z Rohoviec a okolitých obcí (Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov, Horný Bar) sa začali zaujímať o vznik ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, keďže šamorínska škola postupne prestáva deti z okolitých dedín prijímať (požiadali o zmenu školského obvodu, z ktorého vyňali okolité dediny). Starosta Rohoviec prisľúbil, že situáciu bude riešiť, resp. že ešte jeden rok rohovecké deti v Šamoríne príjmu.

Rok 2016

 • Mesto Šamorín avizuje plán zúžiť školský obvod pre jeho ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským len pre mesto Šamorín.

 • Starosta obce Rohovce inicioval rokovanie s primátorom mesta Šamorín, starostami dotknutých obcí (Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov, Horný Bar) a riaditeľkou ZŠ Mateja Bela s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Starosta Rohoviec chcel zriadiť slovenskú triedu v obci v budove maďarskej ZŠ. Riešila sa tiež možnosť personálnej pomoci v prvom roku fungovania takejto triedy. A tento plán všetci zúčastnení akceptovali.

(Nevieme, kedy v zmýšľaní poslancov obecného zastupiteľstva v Rohovciach nastal obrat a celý tento plán bez udania konkrétnych dôvodov zmietli zo stola.)

Rok 2016 – jar 2017

 • Starosta po celý čas znepokojeným rodičom sľubuje, že ich deti príjme opäť šamorínska slovenská ZŠ.

Rok 2017

 • Na jar 2017 sa neistá situácia pre slovenských predškolákov a ich rodičov opakuje. Rodičia chodia na obecný úrad za starostom s otázkou, ako to bude tento rok: „Zoberú nás v tom Šamoríne?“ Starosta nás informoval, že rokuje a dúfa, že sa mu to opäť v Šamoríne podarí. „A keď nie, otvoríme slovenskú triedu v Rohovciach,“ povedal rodičom starosta. 

 • Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na svojom zasadnutí v lete 2017 nekompromisne rozhodlo, že obce Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov, Horný Bar škrtá zo spoločného školského obvodu v Šamoríne.

 • Starostovia dotknutých obcí problém vyriešili po svojom. Namiesto slovenskej ZŠ v Rohovciach (kde fungovala aj v minulosti v rámci spoločného obvodu s ostatnými obcami z okolia), poslali deti základnej školy v Gabčíkove.

 • Rodičia sú šokovaní. Starosta Rohoviec sľuboval slovenskú ZŠ, nakoniec posiela malé deti do desiatky kilometrov vzdialeného Gabčíkova. Zástupcovia obcí navyše rozhodli sami, bez rodičov.

December 2017

 • Rodičia z obce Trnávka píšu starostovi obce nesúhlasné stanovisko s riešením poslať deti do ZŠ v Gabčíkove.

Február 2018

 • Rodičia sa zomkli a poslali na obecný úrad dokument, na ktorý sa podpísalo veľa rodín so žiadosťou riešiť situáciu inak, ako posielať deti do Gabčíkova. Obec žiadosť zmietla zo stola.

 • Iniciovali sme niekoľko stretnutí so starostom, bezvýsledne. 

 • Začali sme si hľadať a overovať naše zákonné práva a možnosti.

Marec 2018

 • Na marcovom obecnom zasadnutí sa prerokovávala žiadosť rodičov zriadiť ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, no poslanci doslova hľadali dôvody prečo slovenskú triedu neotvoriť. Argumentovali dvojakým metrom na občanov slovenskej a maďarskej národnosti.

 • Samospráva občanom nepredložila žiadny argument, prečo otvorenie slovenskej triedy (1.-4. ročník) v Rohovciach nie je možné.

 • Opäť sa blížil nový školský rok (2018/19) a naše deti nemali kam nastúpiť na povinnú školskú dochádzku. Obecní poslanci a starosta stále nútili rodičom Gabčíkovo.

 • Problém sa týkal viacerých aj z okolitých obcí, ktorí situáciu riešili rôzne – vybavili si trvalý pobyt v Šamoríne, aby ich deti prijala ZŠ Mateja Bela, niektorí dokonca zaplatili za to cudzím ľuďom, iní zháňali miesto vo vzdialenejších obciach.

 • Nedostatočnú kapacitu má aj slovenská ZŠ v Dunajskej Strede (potvrdila to riaditeľka).

Apríl 2018

 • Vyzvali sme zástupcov obce Rohovce, aby začali robiť konkrétne kroky k zriadeniu školy. Prvý stupeň slovenskej ZŠ, ročníky 1.-4., sme žiadali umiestniť do existujúcej maďarskej ZŠ v Rohovciach, ktorá má voľné kapacity (kedysi ju navštevovalo o polovicu žiakov viac ako dnes a do roku 2001 tam sídlila aj slovenská ZŠ spolu s ma). Dozvedeli sme sa, že škola nemá kapacitu. Išli sme sa osobne pozrieť do priestorov školy, kde sme videli, že učebne pre slovenskú školu by sa našli minimálne dve ihneď. (List rodičov adresovaný starostovi Rohoviec E. Horváthovi.

 • Oslovili sme Ministerstvo školstva SR so žiadosťou o preverenie našej situácie. MŠ SR nám odpovedalo, že v našej veci nemajú kompetencie rozhodovať, že je to len na vôli obce, či zriadi školu.

 • Starosta Rohoviec prisľúbil zorganizovanie stretnutia (okrúhleho stola) starostov a poslancov dotknutých/okolitých obcí. Témou malo byť hlavne spolufinancovanie chodu takejto spoločnej školy. Okrúhly stôl sa nakoniec pre neochotu miestnych poslancov Rohoviec nepodarilo uskutočniť.

 • Vznik slovenskej ZŠ podporuje aj starostka dotknutej obce Macov Ľudmila Lániková, poslala starostovi Rohoviec E. Horváthovi list, na ktorý jej neodpovedal.

 • Rodičia vyzvali predstaviteľov dotknutých obcí, aby riešili situáciu spoločne a jednoducho sa spýtali svojich občanov o záujem navštevovať slovenskú ZŠ (rodičia sami našli dosť detí na otvorenie 1. ročníka). Zástupcovia obcí prieskum neurobili.

 • Dňa 12. apríla 2018 mal starosta obce Rohovce povedať na stretnutí na Ministerstve školstva SR, že slovenskú triedu v Rohovciach otvorí (ako dôkaz máme dokument na www.chcemeskolu.sk, ktorý MŠ SR poslalo ombudsmanke pre deti Viere Tomanovej)

Máj 2018

 • Konalo sa obecné zastupiteľstvo (29.5.), na ktorom poslanci so starostom odhlasovali, že zriadenie slovenskej ZŠ nepodporia a nechajú to na ďalšie, nové, zastupiteľstvo, ktoré sa sformuje v novembri po komunálnych voľbách. V emotívnom príspevku pána poslanca Blažeja Horvátha sme boli obvinení z narúšania pokojného spolunažívania Slovákov a Maďarov v našej obci. Padali aj také reči, že prečo sa Slováci sťahujú do maďarských obcí, nech idú tam, odkiaľ prišli. Viď video záznam z prejavu poslanca B. Horvátha.

 • Oslovili sme niekoľko politikov (predsedu NR SR Andreja Danka, predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ombudsmanku pre deti Vieru Tomanovú, podpredsedníčku výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Evu Smolíkovú, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, poradkyňu pre školstvo na MV SR Soňu Hanzlovičovú) List predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu.

Jún 2018

 • Premiér Peter Pellegrini vyhlásil na tlačovom brífingu 15. júna s ministerkou školstva Martinou Lubyovou, že nebude tolerovať, ak občania SR, ktorí majú záujem vzdelávať sa v štátnom jazyku, nebudú mať na to podmienky.

 • V spolupráci s právnikmi sme napísali podanie na Odbor školstva krajského úradu v Trnave, pod ktorý spadá aj obec Rohovce. Ten má ako jediný kompetenciu zasahovať do rozhodovania obcí.

Júl 2018

 • Založili sme občianske združenie OZ Iniciatíva BKZ, ktoré združuje rodičov so záujmom o slovenskú ZŠ, oslovujú nás totiž stále ďalší rodičia.

September 2018

 • Premiér Peter Pellegrini navštívil osobne Rohovce a stretol sa so starostom a zástupcami obce spolu s rodičmi z OZ Iniciatíva BKZ. Na stretnutí premiér vyjadril svoj pozitívny postoj k vzniku slovenskej ZŠ a rodičom prisľúbil zmenu zákona, ktorý upravuje zriaďovanie škôl. Poslanci a starosta zavádzali, že sme im doteraz nikdy nepovedali, ako veľa detí má záujem o slovenskú školu.

 • Poslanec mestského zastupiteľstva v Šamoríne sa vyjadril k snahe o zriadenie slovenskej ZŠ vo svojom článku na FB stránke Új Ut Somoria v duchu, že žiadny hrdý Maďar nechce dať svoje dieťa do slovenskej školy.

Žiadame len rovnaký prístup k slovenským žiakom a školám, ako sa pristupuje na juhu Slovenska k maďarským žiakom a školám. Keď maďarská ZŠ môže prijímať žiakov z okolitých obcí, aby aj slovenská ZŠ mohla nazbierať žiakov z viacerých dedín. Keď maďarskí žiaci majú v okrese Dunajská Streda 54 škôl a slovenskí len 11, prečo by nemohla vzniknúť jedna nová ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Nedostatok miest v slovenských ZŠ je vážny problém v celom tomto okrese.

SkryťVypnúť reklamu

Viď link Dostupnosť ZŠ v okr. Dunajská Streda.

Sme presvedčení, že pri vzniku ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach nejde o technický, finančný či kapacitný problém. Veľakrát sme boli svedkami, keď zástupcovia obce používali argumenty ako nacionalizmus, nechceme, aby sa sem sťahovali ďalší Slováci alebo že máme ísť tam, kde slovenská škola existuje a pod. Pred komunálnymi voľbami sa atmosféra ešte vyostruje.

V podstate, je nám ľúto, že to zašlo až tak ďaleko. Ročníky 1.-4. s vyučovacím jazykom slovenským v poloprázdnej existujúcej maďarskej škole, ktoré by navyše obec nič nestáli, vyvolali zbytočné vášne a nie to, čo sme očakávali - rozumné riešenie. A my naďalej nevieme, kam nastúpia naše deti o necelý rok na povinnú školskú dochádzku.

Iniciatíva BKZ

Iniciatíva BKZ

Bloger 
 • Počet článkov:  8
 •  | 
 • Páči sa:  0x

OZ Iniciatíva BKZ je združenie založené rodičmi, ktorí bojujú za zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda, konkrétne v obci Rohovce. V tejto časti Slovenska je zúfalý nedostatok miest v slovenských školách a my, rodičia, sa boríme s obrovským problémom, kam prihlasovať naše deti na povinnú školskú dochádzku. Sme presvedčení, že naše deti majú právo vzdelávať sa v mieste svojho bydliska alebo v bezprostrednom okolí vo svojom rodnom jazyku. O to sa už niekoľko mesiacov aktívne usilujeme. Ak máte podobnú skúsenosť, môžete sa nám ozvať, radi vám odovzdáme naše skúsenosti. https://www.chcemeskolu.sk/ Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu