Inteligentný dizajn bez Boha – časť 4 Diskusné príspevky

Písmo: A- | A+

Otázne je, či inteligencia môže vyplývať z toho, čo riadi. To nechávam na posúdení čitateľa. Podľa mňa sa tieto dve možnosti vylučujú.

Čitateľovi predkladám upravené diskusné príspevky týkajúce sa tohto článku - časti 1 Vznik života a filozofia mysle. (Pozri: dancanin.blog.pravda.sk)

Pseudonym Milan 1: Píšeš: "Ak vaša osobná inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov prebiehajúcich vo vašom tele, potom zdvihnete ruku skôr, ako si na to pomyslíte – konanie predchádza mysleniu -, čo je zjavne nezmysel!"

To nie je nezmysel, to je fakt, experimentálne x-krát dokázaný.

"Pomocou EEG sa napríklad zistila aktivita v motorickej kôre mozgu 0,3 sekundy predtým, než osoba pocítila, že sa rozhodla pohnúť."

Dančanin: To, že človek zdvihne ruku o niečo skôr, ako si na to pomyslí, len dokazuje, že inteligencia predchádza vedomie, vedomie je len nástroj, ktorý inteligencii umožňuje riadiť organizmus.

Pseudonym Milan 1: Nedokazuje. Ale iné si tu dal, aby to nezaniklo:

"Ak vaša osobná inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov prebiehajúcich vo vašom tele, potom zdvihnete ruku skôr, ako si na to pomyslíte – konanie predchádza mysleniu -, čo je zjavne nezmysel!"

Keďže je to fakt a nie nezmysel, podľa toho, čo si písal, by to bol práve dôkaz, že osobná inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov v tele.

Dôkaz sporom...

Berieš?

Dančanin: Neberiem. Inteligencia nevyplýva z fyzikálnych procesov, ale ich riadi pod prahom vedomia.

Pseudonym Milan 1: Dobre, že neberieš, nie je to totižto dostatočný dôkaz, ktorý vyplynul z tvojich premís, nie sú totižto dostatočné a ani nemusia byť pravdivé, takže napriek tomu, že som ukázal ich spornosť, nie je to dôkaz.

Ale ani ty na toto nemáš dôkaz: "Inteligencia nevyplýva z fyzikálnych procesov, ale ich riadi pod prahom vedomia."

Dančanin: Keď moja inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov prebiehajúcich v mojom tele, ako môže vyplývať z toho, že zdvihnem ruku alebo opravím záchod? Ak naša inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov v našom tele, vyplýva aj z nášho konania. Je však zrejmé, že naša inteligencia z nášho konania nevyplýva, ale ho riadi, teda riadi fyzikálne procesy, a to už na podvedomej úrovni.

Stále to vidím len tak, že sú iba dve možnosti: Buď inteligencia vyplýva z fyzikálnych procesov, alebo ich riadi. Zastávam druhé stanovisko. V prvom prípade by sme boli strojom. Stroj nemá žiadne vedomie, vlastnú inteligenciu, len program. Chceš povedať, že to, že zdvihnem ruku je naprogramované? To, že zdvihnem ruku, je výkon inteligencie pod prahom vedomia.

Otázne je, či inteligencia môže vyplývať z toho, čo riadi. To nechávam na posúdení čitateľa. Podľa mňa sa tieto dve možnosti vylučujú.

Príspevok k časti 2 Hypotéza evolúcie riadenej inteligenciou.

Pseudonym comm: Súhlas. Ešte by som dodal, že evolúciu riadi inteligencia, ktorá sa ale stále učí, teda môže robiť chyby.

Kompletné poznámky:

1 Čím sa líši človek od stroja? Inteligencia stroja vyplýva z fyzikálnych procesov. Inteligencia človeka vyplýva z princípu, ktorý riadi už fyzikálne procesy v jeho tele. Ten princíp nazývam „inteligencia v širšom zmysle“ – elementárna inteligencia.

2 Ortodoxný prístup k biológii je v súčasnej dobe daný mechanistickou teóriou života: na živé organizmy je nahliadané ako na fyzikálno–chemické stroje a všetky javy života sú pokladané za principiálne vysvetliteľné na základoch fyziky a chémie  ([2], 13). 

3 Oheň sa rozmnožuje, pokiaľ má dosť paliva a tiež je to systém premeny energie.

Kompletná literatúra:

[1] MICHALOV, Jozef. Život z pohľadu evolúcie a kreácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 200 s. ISBN 80-8050-269-2.

[2] SHELDRAKE, Rupert. Teorie morfické rezonance: nová věda o životě. Vyd. 1. Praha: Elfa, 2002. 307 s. ISBN 80-86439-03-8. 

[3] SÝKORA, Peter. Alchýmia života: (o génovom inžinierstve a evolúcii). 1. vyd. Bratislava: Smena, 1989. 320 s. Sputnik.

[4] UŠÁKOVÁ, Katarína. Biológia pre gymnáziá 1 : Biológia bunky a rastlín. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 87 s. ISBN 80-08-03518-8 (brož.).

[5] VÁCHA, Marek Orko. Návrat k stromu života: evolúcia a kresťanstvo. Preklad Miloš Szabo. 1. vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006. 123 s. ISBN 80-7162-627-9.

Koniec článku Inteligentný dizajn bez Boha.

Skryť Zatvoriť reklamu