Teória zjednotenia – časť 3 Poviedka „Teória zjednotenia“, 3.2

Písmo: A- | A+

Musím počítať s extrémnym zrýchlením, lebo iba pri ňom môže raketa dosiahnuť rýchlosť c. Podľa mojej teórie raketa s extrémnym zrýchlením by dosiahla rýchlosť c, lebo by sa dostala na horizont udalostí.

Úvodom: Tento článok je časťou mojej e-knihy Schizofrénia a náboženstvo (výber z tvorby), ktorá je dostupná zdarma na stiahnutie v internetovom kníhkupectve Martinus. Ak sa vám článok páči, stiahnite si e-knihu, aby som mal aspoň nejaké predaje - zdarma. Knižku si ľahko vyhľadáte a stiahnete. Stačí na stránke Martinus.sk zadať do vyhľadávača moje meno Pavol Dančanin alebo titul Schizofrénia a náboženstvo a knižku si stiahnuť.

3.2 Ďalšie príspevky

Pseudonym tyso: Autor postuluje nový jav, ktorý sa nedá priamo overiť. To je trochu dosť podozrivé, ale ok. Vyplýva z neho niečo, čo sa overiť dá?

Dančanin: Je to možné pochopiť len intuitívne. Už som ti to vysvetľoval na príklade extrémne zrýchlenej sústavy - rakety, ktorá vytvorí vlastný horizont udalostí, resp. dostane sa na horizont udalostí. Táto sústava (raketa) by podľa mňa dosiahla rýchlosť c. Keby sme jej dodávali stále rovnakú energiu, potrebnú na jej udržanie na horizonte udalostí, udržovala by si rýchlosť c. Po vypnutí motorov by sa z nej stala zotrvačná sústava, raketa by spadla z horizontu udalostí a stratila by rýchlosť c. Reálne sa to overiť nedá. Preto som napísal, že sa vzdávam.

Ďalej mi bolo namietnuté, že podľa ŠTR urýchľovaná častica, s menším zrýchlením, nikdy nedosiahne rýchlosť c, v dôsledku narastania jej hmotnosti. To je mi jasné. Ja tu uvažujem o extrémne zrýchlenej sústave (rakete), ktorá sa dostane na horizont udalostí. Takáto raketa, potom ako by zotrvávala na horizonte udalostí, by sa podľa mňa pohybovala rýchlosťou c. Ale je to len neoveriteľná hypotéza. Ja si to dobre uvedomujem.

Pseudonym tyso: Aké veľké zrýchlenie je potrebné na dosiahnutie rýchlosti c, ak má raketa rýchlosť 0,99999999 c, čo je rozdiel 300 m/s? Stačí obyčajných 10 m/s a čas 30 s. To sa nezdá ani gigantické ani nedosiahnuteľné. Problém v ŚTR je, že na to potrebujeme gigantickú silu, ale silu neriešiš.

Dančanin: Potrebujeme zrýchlenie, ktoré raketu dostane na horizont udalostí. Ak by sme rakete dodávali stále tú istú energiu, potrebnú na jej udržanie na horizonte udalostí, raketa by si udržovala rýchlosť c. Padla aj otázka: Na akú rýchlosť by raketa spomalila po vypnutí motorov? To neviem. Predpoklad je len jeden, že sa rýchlosťou c nemôže pohybovať zotrvačne.

Pseudonym 1295614: Keby si čítal tu tie príspevky, videl by si príspevok, že zrýchľovať s raketou môžeš aj pomaly, aby ťa neroztrhali extrémne zotrvačné sily. Takže zrýchľuj pomalšie a už si mimo s extrémnym zrýchlením. Budeš ale potrebovať o niečo dlhší čas, kým získaš rýchlosť blízku rýchlosti svetla. A vieš, čo sa deje pri tej rýchlosti blízkej „c“? Každý, aj maličký prírastok na rýchlosti k c, vyžaduje čoraz viac energie a paliva až k nekonečnu. Skús to pochopiť. To, čo si si navymýšľal, sú len nezmysly z tvojho nepochopenia fyziky.

Dančanin: Musím počítať s extrémnym zrýchlením, lebo iba pri ňom môže raketa dosiahnuť rýchlosť c. Podľa mojej teórie raketa s extrémnym zrýchlením by dosiahla rýchlosť c, lebo by sa dostala na horizont udalostí. Dosiahla by podľa teba rýchlosť c po tom, ako by sa dostala na horizont udalostí? Viem, že podľa klasickej fyziky to nie je reálne. Následne by sa raketa musela pri rýchlosti c udržovať stálym dodávaním energie, ktorá by ju udržala na horizonte udalostí. Po vypnutí motorov by sa stala zotrvačnou sústavou, raketa by spadla z horizontu udalostí a automaticky by stratila rýchlosť c. Je na tom niečo nepochopiteľné?

Pseudonym 1295614: Sústava spojená s letiacim fotónom je inerciálna.

Dančanin: To je práve sporné. Podľa teba nie je zrýchlená, mala by byť teda inerciálna. Podľa mojej teórie, raketa sa môže pohybovať rýchlosťou c len so zapnutými motormi, mala by tam teda pôsobiť relativistická zotrvačná sila.

Pseudonym tyso4: Zatiaľ sa tu objavila len divná sila, ktorá by sa mala objaviť v situácii, kam sa nedá dostať. Ale netuším, aký problém to má riešiť.

Dančanin: VTR zjednocuje gravitáciu a zotrvačnosť. Ja k tomu pridávam aj pohybový zákon šírenia sa svetla. To je tá moja divná sila, ktorá sa nedá overiť. Gravitačná sila by bola relativistická zotrvačná sila. Šírenie sa svetla a gravitácia by boli inverzné javy. Jin a jang relativistickej fyziky. Svetlo má opačne orientovanú energiu ako hmota. Svetlo má odstredivú energiu, hmota dostredivú. Energia hmoty redukuje energiu svetla, čo sa prejavuje relativistickou zotrvačnou alias gravitačnou silou, resp. vo VTR zakrivením priestoročasu. Na horizonte udalostí čiernej diery sa tieto protipólne energie anulujú.

Ale tento môj článok je len práca filozofa – nie fyzika.

Pseudonym 1295614: Pri akejkoľvek rýchlosti netreba vynakladať energiu z dôvodu zákona o zotrvačnosti. Dančanin sa rozhodol, že to pre rýchlosť svetla neplatí. To by potom fotón nutne strácal rýchlosť. Keďže raketa ani nemôže dosiahnuť takú rýchlosť, nemôže ani vytvoriť horizont udalostí (aj keď sám nevie, čo to je). Pri páde do čiernej diery (ČD) raketa len padá, ani nemíňa energiu. Neuvidíme ju na horizonte udalostí, ale tesne pred ním. A to, že si zamieňa hrušky s jablkami v nejakom obrázku (obr. 1, časť 1), ktorý hovorí len o ekvivalencii zotrvačnosti s gravitáciou a chce toto použiť na ČD je zase také detské. Už len to by ho malo zaraziť, že horizont udalostí, ktorý poznáme, teda ten pri ČD, čo nie je vymyslený autorom, nejde o žiadne státie na povrchu planéty s pocitom extrémnej zotrvačnej sily. Veď to dokáže dieťa na ZŚ vyvrátiť jeho úvahy.

Dančanin: 1) Fotón nemusí nutne strácať rýchlosť pôsobením relativistickej zotrvačnej sily, pretože má nulovú pokojovú hmotnosť. Ale dobehnúť ho a pohybovať sa zarovno s ním, čo sa hmoty týka, môže len raketa s extrémnym zrýchlením, resp. so zapnutými motormi, v ktorej pôsobí relativistická zotrvačná sila. Ekvivalentne to platí pre sústavu zotrvávajúcu na horizonte udalostí ČD.

Naviac si myslím, že aj na fotón pôsobí relativistická zotrvačná sila, ale on sa udržuje pri rýchlosti c svojou energiou, podobne ako energia hmoty budí gravitačné pole alebo zakrivuje priestoročas. Len dodám, že energia fotónu sa šírením sa do priestor nevyčerpáva, tak ako sa nevyčerpáva energia hmoty gravitáciou.

2) Áno, ten obrázok 1 (časť 1) je o ekvivalencii gravitácie a zotrvačnosti, len ja k tomu ešte pridávam relativistickú zotrvačnú silu, teda pohybový zákon šírenia sa svetla. Pri rýchlosti c má zákon šírenia sa svetla, gravitácia a zotrvačnosť rovnaký princíp – je to tá istá sila pôsobiaca na horizonte udalostí. V tomto bode by to bola báza pre zjednotenie.

3) Tvoje ďalšie reči o školáčikovi sú také všeobecné a prázdne, že im nerozumiem. Prepáč, ale na ďalšie útoky už nebudem reagovať. Nenechám sa tebou znechucovať.

Dančanin - doslov k diskusii: Myslím si, že keby sa teleso pohybovalo rýchlosťou c zarovno so svetelnou vlnou (spojené so svetelnou vlnou), pôsobila by naň relativistická zotrvačná sila, ekvivalentná gravitačnej sile na horizonte udalostí čiernej diery. Keby sa teleso pohybovalo rýchlosťou c ZOTRVAČNE, svetlo by sa vzhľadom naň šírilo tak, ako v pokojovej sústave, preto teleso pohybujúce sa rýchlosťou c ZOTRVAČNE, nemôže byť spojené so svetelnou vlnou. 

Skryť Zatvoriť reklamu