Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Žiadosť o výmaz z registra cirkvi (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Hodnoť:   mínus indicator plus

Vzdavam

hold tvojmu brilantnemu vysvetleniu celeho problemu a hlavne cirkevnych pochybeni. BRAVOOOO :)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

preco pochibenie?

Cielene odklonovanie!
* Krst pokropenim bez vedomia kropeneho - pohodlny nabor clenstva, vyjst sa podla nich neda, iba ak exkomunikovat. Predtym sa dalo pohodlne vystupit napriklad upalenim:-)
* Ocistec s.r.v.o. (kde v je velmi) - najziskovejsia (since 1440) firma v historii ludstva - predavat nebiblicky blud za neuveritelne looove (gregorianska omsa 3 - 4 tis SK)
* Neomylnost papeza - zdovodnenie kazdej hovadiny. A Ak sa ikaze ze to bol strasny omyl? je tu vysvetlenie, ved aj on je len clovek...
* Uctievanie miliony svatych? Tak to je uz poriadne suásto (v desatoro jedine modlarstvo ma vymenovane aj prekliatia). ATo uz tahaju ludi.... k svojmu panovy:-)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Kristus povedal:

* "Ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli, Keď však príde Duch pravdy, vyučí vás všetkej pravde..." Cirkev to tak chápala, že život v nej sa bude aj časom rozvíjať nie bez pôsobenia Svätého Ducha. Aspoń tých prvých 300 rokov nikto nespochybňuje. Ľudia pod vplyvom Ducha, pretože žili v meniacom sa svete, a stále viac premýšľali o udalostiach súvisiacich s Ježišom, postupne objavovali hĺbku, to značí napr. formulácia právd viery /v čo vlastne veríme, ako chápať Krista, ako Ducha Svätého.../. Tak postupne sa ustanovila aj forma jednotlivých sviatostí.
* Zaujímavé, že Katolícka i Pravoslávna Cirkev /hoci sa rozišli v 11. storočí/ majú rovnaké sviatosti, aj ich chápanie, majú ich 7, krstia aj deti... Aj keď pravoslávni to nenazývajú očistec, modlia sa za mŕtvych a veria teda na možnosť očisťovania po smrti, uctievajú svätých, uctievajú ikony /neklaňajú sa im, pozor!/.
* A v tom prvom tisícročí nebola iná cirkev, a ak boli, boli považované za sekty, alebo za nelegálne cirkvi, pretože nemali potvrdenie od právoplatných biskupov, ktorí sú v spoločenstve s niektorým hlavným biskupom, t.j.1.biskup Ríma,2. Carihradu,3.Alexandrie,4. Antiochie 5. Jeruzalema, ressp, cezarei/po páde Jeruzalema/. Kto bol v spoločenstve, s tzv. pentarchiou biskupov, bol považovaný za pravého /pravoslávneho/ kresťana Katolíckej /všeobecnej/ Cirkvi.
* POkiaľ ide o neomylnosť pápeža, to značí: Ked pápež ako hlava Cirkvi po dlhom zvažovaní a diskusii s ostatnými pastiermi vyhlasuje článok viery /obyčajne vtedy, ak niektorá pravda viery bola časom spochybňovaná.../. Vtedy veríme, že Duch svätý ho vedie, ale vlastne cez neho vedie celú Cirkev, aby pravda, ktorú Kristus priniesol, nebola sfaľšovaná. Toto sa prakticky v RKC deje veľmi výnimočne, napr. naposledy pri vyhlásení člávku viery o Nanebovzatí P. Párie v r 1950.
* Prakticky,možno povedať, že každá cirkev /predovšetkým malé, ktoré najviac kričia proti RKC/ sa správajú takisto. Nepáči sa im to slovo neomylnosť /ani mne.../, ale každý pastor, ktorý sa odtrhol od RKC, alebo od Evanjelickej, Anglikánskej, atď. prakticky koná ako neomylný pápež, lebo sa domnieva, že on pochopil pravdu v Duchu Svätoml... To je v podstate to isté. Len rozdiel je v tom, že v našej Cirkvi je veľmi dlhá tradícia, veľmi veľa biskupov, aj mnoho učených historikov, profesorov ovládajúcich aj staré jazyky, kým v týchto cirkvách je málo takých ľudí, a oni sa domnievajú, že v 18., 18. storočí pochopili to, čo tí hlúpi katolíci nevedeli pochopiť. Trčí z toho v podstate pýcha, a pokrytectvo. A naozaj, protestanti chceli čistú cirkev, a mysleli si, že sú toho schopní. Ľudia však aj tam sú hriešni, protestovali proti tradícii katolíkov, a vytvorili si svoje vlastné tradície, tak očisťovali cirkev, že "vyliali s vodou aj dieťa". Chceli mať čistú Cirkev, Pán Boha im dal /za trest? Neviem.../ tisícky cirkví, a stále sa delia. Je to lepšie.?Tak si to Pán Ježiš predstavoval? POchybujem... Je to pohoršenie, a mýli to ľudí. Z toho vznikajú aj takéto slovené virtuálne /našťastie už nie cez brane/ vojny...
*Očistec je v podstate pozostatkom z prvokresťanského pokánia. Tam po spovedi u biskupa veľký hriešnik najprv konal dlhodobé pokánie /aj roky/, a potom bol prijatý späť do Cirkvi. Vývoj išiel tým smerom, že sa skracovala doba pokánia, rozhrešenie sa dalo hneď, a ostatné sa nechalo na Pána Boha /v presvedčení, že len Boh vie, koľko ešte treba človeku zadosťučiniť.../ To sa začalo nazývať neskôr odpustky, čiže nie odpustenie hruiechov, ale trestov, tj. následkov za ne... No, to treba dlhšie vysvetľovať....
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

rimska cirkev

Nestotožňujeme sa s názorom, že pravosť cirkvi dokazuje jej vek. Veď napríklad hinduizmus vznikol medzi rokmi 1500 a 1200 pred naším letopočtom. Gautama Budha žil asi v rokoch 563 - 483 pred Kristom a je zakladateľ budhizmu, presnejšie povedané, jeho nasledovníci. Podobne aj konfucionizmus, taoizmus ale i iné náboženstva vznikli pred kresťanstvom. Sú pravé?

Cirkev Ježiša Krista Nazaretského vznikla *zásahom Svätého Ducha* v deň letníc v Jeruzaleme, po slávnom kázaní sv. Petra. Jeho kázanie v moci potvrdzoval Svätý Duch, lebo slovo sa dotklo zhromaždených ľudí, ktorí sa pýtali: čo robiť, mužovia, bratia? (Sk 2:1-47) Ježiš povedal, že On si vystaví cirkev (Mat 16:16-19). Robí to dodnes.

Rímska cirkev vznikla, bola *zlegalizovaná* (313) *zásahom cisára Konštantína *a zároveň v mnohom aj ním riadená (nar. r. 288, zomrel r. 337). Kristova cirkev neniesla názov rímska. Jeho otec bol Constantius Chlorus a matka, Constantinova konkubína Helena, ktorá bola kresťankou, neskôr bola kanonizovaná ako svätá Helena. Sám uctieval boha slnka, ktorému dal postaviť na námestí hlavného mesta Konstantinopolu sochu, ktorá mala črty tváre ako Konštantín. Ale videl silu a vieru kresťanov. Začal ich podporovať, aby si získal popularitu. Za vlády Konštantína sa stalo kresťanstvo „neoficiálnym“ náboženstvom. *On mal prevládajúci vplyv v cirkvi,* on zvolal cirkevný snem do Ríma v r. 313. On riešil dogmatické problémy v cirkvi aj v roku 320. On zvolal prvý ekumenický koncil do Nicei, hoci nebol ani pokrstený. Osobne predsedal koncilu (pápež?). Kto sa vzoprel, bol prenasledovaný. Proces ktorý započal, dokončil cisár Theodóza I, v roku 380. Kresťanstvo sa stalo oficiálne štátnym náboženstvom, štátnou ideológiou. Iný názor sa trestal ako zločin proti štátu. Opäť začalo prenasledovanie kresťanov zmýšlajúcich inak. Tak sa Rímska cirkev stala právnou ustanovizňou štátu. Aj dnes pretrváva snaha odluky cirkvi od cisára – štátu. Uvedené však neznamená, že by Boh nemal svoj ľud už pred. Píše o tom Stará zmluva vyčerpávajúco, počínajúc Adamom, to však nemá charakter - štruktúru cirkvi.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*Myslím, že zahmlievaš. Netvrdíme, že Pán nie je prítomný v iných cirkvách, že nemôžu byť iní lepší ako katolíci. Často to tak je. Ja hovorím z právneho hľadiska. Kristus povedal Petrovi: "Ty si Peter /t.j Skala/ a na tej skale postavím svoju Cirkev..." Vy to prekrúcate. On isteže to nestaval na Petrovi ako osobe. Ale myslel, že Peter má v Cirkvi konať službu jednoty. Apoštoli ako predsedníctvo, Peter ako predseda. Rovný medzi rovnými. Ale nejaký poriadok predsa musí byť. To, čo sa nám tu predvádza od čias reformácie, aj keď bolo úprimne myslené, je celkove aspoň tak zlé pred svetom, ako hriechy tej hriešnej Cirkvi... Veď je tu n tisíc cirkví, cirkvičiek, siekt... To je to správne? Každý chce byť Petrom, pápežom... No Pán sa modlil. "Aby všetci jedno boli..." Len Petrovi povedal: Tebe dám kľúče od kráľovstva..." A len apoštolom povedal :"Kto vás počúva, mňa počúva..." a Petrovi to isté osobitne povedal. Len Petrovi povedal:"Pas ovce moje, pas baránkov mojich". Aj v Písme to cítiť, že Peter bol autoritou. Tak to prešlo na rímskych biskupov, lebo tam Peter zomrel a bolo to vtedy centrum ríše. Tak sa to proste ujalo. A platilo to stále, len v 11 storočí prišlo k roztrške/viacmenej to bola vec hriešnosti rímskeho kardinála Humberta/pápeý bol vtedy práve mrtvy/ a carihradského patriarchu. Nedávne stretnutie katolíckych a pravoslávnych potvrdilo toto čestné prvenstvo rímskeho biskupa, pápeža počas prvého tisícročia...
*Rímska Cirkev nevznikla za Konštantína. Neviem, odkiaľ to máš. Veď Cirkev bola v Ríme za čias apoštolov Petra a Pavla. Pavol tam bol vo väzení. A je známa postupnosť rímskych biskupov od apoštola Petra /Línus, Kletus, Klement/... Sú známe napr,. listy Klimenta okolo roku 100... som ich čítal. Cirkev prvých stročí sa nevolala rímska, tá bola len v Ríme, ale katolícka /katholikos/. V podstate za jej najhlavnejšie postavy sa považovali biskupi v poradí Rím, Jeruzalem,Alexandria, Antiochia /prvé centrá rozširovania viery/. POtom Jeruzalem zanikol, namiesto neho bola Cezarea. A po Konštantínovi sa na 2. miesto presadil patriarcha carihradský. Ale bývali všeobecné koncily. Prvý zvolal Konštantín r. 325, pretože chcel mať v ríši jednotu, a medzi kresťanmi začali vznikať rôzne náhľady na rôzne veci. On im zaplatil cestu, lebo mu záležalo na pokoji v jeho ríši. Nebol žiaden svätec, dokonca chcel manipulovať cirkev, ale vo veciach cirkevných sa nemohol rozumieť. Závery koncilu museli podpísať všetci piati patriarchova, alebo ich legáti v jeho mene. Bez rímskeho to však nešlo. Tí, čo boli spojení s Rímom na západe, prípadne s Carihradom na východe, boli považovaní za členov Katolíckej cirkvi./Aj Pravoslávna sa nazývala do revolúcie 1917 v Rusku Východná-katolícka.../
*To, o tom prenasledovaní pohanov zo strany kresťanov je, žiaľ pravdivé. To je hriech predovšetkým kresťanov-cisárov, ktorí sa montovali do vecí cirkevných. V skutočnosti cirkev nemala nikdy takú slobodu akú má teraz. To však nemení na veci, že bola právoplatná. Na koncile v r.325 v Nicei a potom v 381 v Carihrade vyjadrila stručne svoju vieru v Nicejsko-carihradskom vyznamí viery, ktoré uznávajú aj doteraz všetky hlavné, aj protestantské cirkvi, a tam stojí: Verím v jednu, svätú,katolícku, apoštolskú cirkev. Niektorí to prekladajú ako "všeobecnú". To je správne, a znamená, že nebolo viac pravých cirkví, len tá jedna pre všetkých. To znamená kresťanské zbory boli považované za pravoverné, ak tam bol biskup, alebo iný predstavený zjednotený s rímskym, prípadene iným blízkym biskukpm z uvedených miest. /Už ma to unavuje neustále opakovať, snaž sa aj chápať.../
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

zrusenie katolickeho krstu

zrusit katolicky krst ma asi taky vyznam ako zrusit to, ze na zakladnej mi dal jozo zo stvrtej be na chodbe pocas velkej prestavky facku. Co takto sa poohliadnut po zakone na ochranu osobnych informacii? Nemozu predsa uchovavat zaznamenane vase osobne udaje ak im dorucite ziadost o ich vymaz? Btw podla ustavy sa clenstvo cirkvi (presnejsie povedane slovami ustavy vierovyznanie) urcuje slobodnym rozhodnutim jednotlivca rovnako ako narodnost, takze zrejme ste do nejakeho veku urcite nemohli mat ziadne vierovyznanie...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Žiadosť o vystúpenie z RKC

Tu stiahnuť a poslať na farský úrad pod ktorým Vás krstili.


http://gofile.me/4eDjZ/p7oDyGF...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

hla krestan /a ateista nad nim/ kolko nenavisti
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

skús preskúmať

svoje vnútro, či tam naozaj nájdeš lásku k tým dvom, ktorých si práve obvinil z nenávisti.
-
Našiel?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

vzdy to prichadza od nich ... co lasku,tu mam pre niekoho ineho,ja ich respektujem
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

:)

máš u mňa plus za to, že nepredstieraš lásku k tým dvom blížnym.
-
Ad "prichádza to od nich": vždy záleží len na Tebe, čo príjmeš ako urážku, resp. nenávisť a čo ako vyslovenie vlastného názoru a ako na to zareaguješ.
Z môjho pohľadu bolo Tvoje obvinenie tých dvoch z nenávisti za neopodstatnené.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

ja to furt oddelujme lebo bez toho to nik ani nezanalyzuje ... takze oddelujem opodstatnenost od samotneho problemu ... to ze to mensine na slovensku tak nedochadza nie je moj problem
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

aaaaaaa vacsine tam ma byt
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

menšine?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

aha,

už je to opravené, lebo si ma tým trochu zmiatol...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

vzdyt vime, ze Ty jako

fanaticky luteran milujes jen toho, kdo Ti prinasi uzitek ...

... a ne sve nepratele, jak si to naivne predstavoval ten ukrizovany Zid.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

kde som pisal o uzitku?aky mam z toho uzitok?halucinacie?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

I halucinace

mohou byt uzitek - vzdyt proc by jinak nekteri uzivali drogy?

 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

fajn tak ich neber
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

kdyz si to prejes, tak s nimi nebudu zacinat,

ale Ty by jsi na oplatku mohl prestat.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie


 1. Veronika Remisova: Kandidát na sudcu Ústavného súdu potichu prihral zmluvu SBS Bonul oligarchu Bödöra 5 493
 2. Daniel Borský: Bude z nadržaného Maznáka ohrdnutý paroháč? 3 105
 3. Erich Mistrík: Kam týmto smeruje r.-k. cirkev? 2 435
 4. Martin Droppa: Blaha mi napľul do tváre 1 771
 5. Juraj Peteja: Bohatí a skromní, slepí a bezstarostní. 1 717
 6. Eva Meszárosová: Ružovo-modré detstvo? III. časť - Prieskum u nás 1 715
 7. Martin Ondráš: Otrávená voda Žitného ostrova - pijeme ju všetci ! 1 460
 8. Monika Nagyova: Na tento celebritný večierok len tak nezabudnem 1 403
 9. Blanka Ulaherová: (Nielen) o mužovi, čo si dal radšej odrezať nohu namiesto... (Egypt 2019) 1 008
 10. Věra Tepličková: Podpredseda parlamentu Glváč nie je chlipník, je len citlivý koordinátor. 906

Rebríčky článkov


 1. Kristián Babic: Médiá, nálepky a Harabin
 2. Martin Bielik: Štátny príspevok pre mladých na hypotekárnom úvere
 3. Marek Kytka: Načo by sme nemali zabúdať ? – VODA
 4. Katarína Holeková: Ranný vlak
 5. Jakub Tinak: Pravda za Dávida- časť 1 (fakty o čine)
 6. Roland Ondrus: Maznák
 7. štefan michalík: Orwell po 30. rokoch
 8. Patrik Mackových: Čína pumpuje do ekonomiky obrovské sumy. Tá však spomaľuje a ohrozuje ju aj rastúci dlh
 9. Katarína Holeková: Správny čas
 10. Marek Kytka: Objem, redukcia tuku tipy, rady, ako zostaviť jedálniček ?

 1. Minúta po minúte: Fico prišiel na vypočúvanie. Tvrdí, že pri kandidatúre neváhal
 2. Zadržali aj Zsuzsovej šoféra, razia má súvisieť s vraždou exprimátora
 3. Glváč zaťahuje do vysvetľovania svojej komunikácie so Zsuzsovou aj Čižnára, ten ho nepodržal
 4. Počas zatmenia do Mesiaca narazil meteoroid. Zachytili ho na videu
 5. Kočnerovi zomrel otec, na pohreb ho nepustia
 6. Nezvestný Sala poslal správu počas letu: Lietadlo sa rozpadá, mám strach
 7. Tóth dal polícii aj Kočnerove mobily spolu s dokumentmi k Technopolu
 8. Najväčšia sieť čerpacích staníc v Česku vstupuje na slovenský trh
 9. Šatan nepotvrdil Bokrošov koniec, výkonný výbor kritizoval Pospíšila s Fafrákom
 10. SIS o zmiznutí Kosíka: Otázky sú absurdné

 1. Podvodníci zneužívajú kresťanské združenie, ktoré údajne rozdáva pôžičky
 2. Ďalšie škandalózne dotácie ministerky školstva Lubyovej
 3. Vládol Slovensku Marian Kočner?
 4. Alena Zsuzsová: Meno tejto ženy sa aktuálne skloňuje v súvislosti so štyrmi vraždami
 5. Zahraniční podvodníci okrádajú Slovákov s falošnou bankou
 6. Fico robil obštrukcie ako treťotriedny mafián
 7. Komunisti ho odsúdili na doživotie: Najstarší bývalý politický väzeň na Slovensku
 8. Nadřízení v Rusku znásilnili policistku. Pro porušení kázně ji propustili
 9. Výrobca kanónov dostal od SNS peniaze na výskum srdcových chorôb
 10. Mistrík a Čaputová sa dohodli

Už ste čítali?