Streda, 16. august, 2017 | Meniny má Leonard

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Energia... čo to vlastne je? (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 > >>

Hodnoť:   mínus indicator plus

Hm

Pekný článok pre laickejšiu verejnosť, ale napriek tomu si ho prečíta asi veľmi málo ľudí. No nedá mi sem niečo nenapísať.

Pre konzervatívne sily platí, že ich rotácia v ľubovoľnom bode priestoru je nulová. Potom sa dá matematicky dokázať, že rotácia z gradientu nejakého skaláru je vždy nulová, teda rot grad x = 0. Z toho sa dá usúdiť, že vektor konzervatívnej sily sa dá zapísať ako gradient nejakého kalibračného skaláru. Týmto skalárom je v tomto prípade záporna hodnota potenciálnej energie, teda F = - grad E. Ak sily nie sú konzervatívne, tak sa nedajú vyjadriť pomocou žiadneho skaláru a teda ani energiou, čo v podstate píšeš v článku.

Ak sa mýlim, tak ma pls oprav.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Veľmi pekne ďakujem za príspevok a ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď (dovolenka).

Váš popis je správny a vyčerpávajúci, akurát som do populárneho textu nechcel vnášať úvahy o rotácii a gradiente. Je zaujímavé, že v príspevku spomínate "kalibračný skalár", pretože na pojme kalibračnej invariancie sú založené kvantové teórie interagujúcich polí. K tomu sa možno dostanem v niektorom článku.

Ale sranda je, že aj keď pole nie je konzervatívne, vieme definovať jeho energiu. Pritom sa používa tá myšlienka, ktorú som už obhajoval v prvom článku, že ak je pole schopné konať prácu, tak vykonaná práca je na úkor energie poľa. Takže vykonaná práca je to isté ako mínus energia poľa. To je možné urobiť napríklad pre elektromagnetické pole, ktoré nie je konzervatívne, ale koná prácu, a teda vieme odvodiť výraz pre jeho energiu.

Ale to, čo chcem v článkoch rozobrať je to, že pojem energie je úzko spojený s geometriou priestoročasu. Kvantové teórie poľa, ktoré s energiou bežne operujú, sú formulované na plochom Minkowského priestoročase, predovšetkým teda myslím elektrodynamiku. Vtip je v tom, že ak prejdeme do zakriveného priestoročasu, ako ho používa všeobecná teória relativity, nie je možné aplikovať štandardnú mašinériu a tam to začína byť zaujímavé.

Ďakujem za Váš záujem a dúfam, že niečo zaujímavé ešte v nasledujúcich článkoch nájdete :). Prajem krásny deň.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ďakujem za objasnenie. Práve čítam aj Vaše zvyšné články a musím uznať, že veľmi pekne píšete. Teším sa aj na nasledujúce články :-)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Elektrická energia

Čo vedia dnešní vedci o fungovaní elektrickej energie? Vďaka nesprávnej interpretácii Edisonovho pokusu zo žiarovkou sa na dnešných školách vyučuje, že elektróny sa v kovovom vodiči pohybujú opačným smerom, ako je označený smer prúdu v elektrických schémach.
Celkom výstižne je Edisonov pokus zo žiarovkou nakreslený v nasledujúcom dokumente.
http://svetelektro.com/clanky/...
V dobe, keď Edison urobil tento pokus zo žiarovkou, ešte nikto netušil o fotoelektrickom jave a preto si Edison myslel, že elektróny sú emitované žeravým vláknom. Keď bol objavený fotoelektrický jav, mala byť interpretácia tohoto pokusu prehodnotená a prispôsobené novým poznatkom. Je smutné, že za 128 rokov nebol nikto schopný overiť správnosť interpretácie Edisonovho javu.
Pri dopade elektromagnetického žiarenia na anódu dochádza u anódy k fotoelektrickému javu. Vďaka fotoelektrickému javu sú elektróny emitované anódou a preto v elektrónke tečie prúd od anódy ku katóde. Označovanie smeru prúdu v elektrických obvodoch je správne a tomuto smeru zodpovedá aj pohyb elektrónov v elektrónke. Vďaka nesprávnej interpretácii Edisonovho javu si dnešní vedci myslia, že elektróny sa v elektrickom obvode pohybujú opačným smerom.
Tepelná emisia elektrónov je iba účelové tvrdenie, ktorým sa Edison snažil vysvetliť svoj pokus. Zatiaľ som sa nestretol zo žiadným vedeckým experimentom, ktorý by potvrdil tepelnú emisiu elektrónov.
Fotoefekt je prakticky overený a bežne sa využíva v praxi.
Vďaka nesprávnej interpretácii Edisonovho efektu sú nesprávne vedecké teórie ktoré opisujú fungovanie elektrónok, fungovanie katódových trubíc, smer pohybu elektrónov v kovovom vodiči i veľa ďalších vedeckých teórií.
Napríklad zváranie elektrickým oblúkom.
Na zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou v polohe nad hlavu sa dajú použiť iba bázické elektródy. Tieto elektródy sa pripájajú na kontakt zdroja zváracieho prudu ktorý je označení znamienkom plus. Aby bolo možná zvárať v polohe nad hlavou, musí tok elektrónov smerovať z elektródy na zvarovaní materiál. Tok elektrónov strháva natavení materiál elektródy a prenáša ho na zvarovaní materiál. Ak by sa elektróny pohybovali opačným smerom, strhávali by zváraný materiál a prenášali by ho na elektródu.
Dokážu dnešní vedci priznať, že Edison sa mýlil?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Vladimír, nič si sa nenaučil, nie si schopný zmeniť svoju vieru ani na základe experimentov, ktoré tvoj názor spoľahlivo vyvracajú. Ty si sa rozhodol, že bude platiť dohoda o smere elektrického prúdu, aj keď v niektorých prípadoch nezodpovedá smeru pohybu nosičov náboja, konkrétne v kovových vodičoch. V plynoch, či v kvapalinách sa nosiče náboja pohybujú aj v dohodnutom smere. To, že nosiče náboja nemusia mať vždy dohodnutý smer pohybu, na platnosti elektrotechnických zákonov nič nemení.

Na anódu môžeš svietiť koľko chceš (môžeš ju aj žhaviť), elektrónkou nebude tiecť žiadny prúd. Takže ak vykonáš experiment, pri ktorom svetlo dopadá iba na anódu, tak možno prídeš (keďže pochybujem, že pôjdeš proti svojej viere) na to, aké nezmysly vypisuješ na rôznych fórach.

Edison nedokázal vysvetliť jav, ktorý pozoroval. Nepoznal elektróny.

Dokážeš si priznať, že ignoruješ prírodu?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Elektrický prúd tečie vždy od jedného kontaktu zdroja k druhému kontaktu. Ako môžeš tvrdiť, že v určitej časti elektrického obvodu tiecť prúd opačným smerom?
Edison nebol jediný, ktorý nesprávne interpretoval výsledky svojho pokusu.
Aký máš dôkaz, že elektrón existuje? Thomson neobjavil elektrón, ale kvantá elektromagnetického žiarenia, ktoré reagujú na elektrické i magnetické pole. Existujú 2 druhy elektromagnetického žiarenia. Elektromagnetické žiarenie, ktoré je vyžarované striedavým elektrickým poľom nereaguje na elektrostatické pole, lebo príťažlivá sila jednej polvlny je rušená odpudivou silou druhej polvlny. Elektromagnetické žiarenie, ktoré je vyžarované impulzmi jednosmerného napätia sa elektrostatickým poľom dá ovládať a kvantá tohto elektromagnetického žiarenia sú omylom považované za elektróny.
Aký máš dôkaz, že pokus pri ktorom bola zlatá fólia ostreľovaná alfa časticami je interpretovaný správne? Ideálne rovný povrch neexistuje. Ak sa alfa častice odrážali od zlatej fólie pod rôznymi uhlami, bolo to vďaka nerovnostiam povrchu. Tento pokus nemá nič spoločné z existenciou protónov ani z ich nábojom.
Bohužiaľ, dnešná fyzika je založená na takto nesprávne interpretovaných pokusoch.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

A zas odznova: smer prúdu od jedného pólu zdroja k druhému je daný dohodou. Tá dohoda nemá nič spoločného so smerom pohybu nosičov náboja.
Ako som ti už napísal na mysteria.sk, Edison nemohol interpretovať nesprávne výsledky svojho pokusu, on ich totiž nedokázal vysvetliť. Nepoznal ešte elektrón.
O existencii elektrónu vieme od roku 1897 a fyzici sa postupne dopracovali k jeho fyzikálnym vlastnostiam, môžeš si ich prečítať tu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/E...
Si schopný pochopiť, že keď poznáme fyzikálne vlastnosti elektrónu, tak ho vieme aj detegovať? A vieme ho dostať presne tam, kde ho chceme mať, pretože vieme vopred vypočítať jeho správanie v elektrickom, či magnetickom poli? Alebo budeš aj naďalej ignorovať prírodu?
Tvoje nezmysly o elektromagnetickom žiarení už nebudem komentovať, nemá to zmysel. Rozprávky bez jediného merania, alebo výpočtu nemajú vo fyzike žiadnu váhu.
Keďže zjavne nepoznáš kryštalickú štruktúru kovov, ani ti nie je známy fakt, že priestor medzi atómami v kryštáli je takmer prázdny (presnejšie, je vyplnený elektrónmi, vieme to dokonca aj zobraziť), tak tvoje táranie nemá pre fyziku žiadny význam.
Musíš mať veľmi silnú vieru vo svoje hlúposti, keďže protóny sú známe od roku 1919 a poznáme mnohé jeho fyzikálne vlastnosti:
http://cs.wikipedia.org/wiki/P...
Bolo postavených mnoho urýchľovačov či už elektrónov, alebo protónov. V súčasnosti najväčším urýchľovačom elektrónov je SLAC, najväčším urýchľovačom protónov je LHC.
Bohužiaľ, tvoje hlúposti si môžeš akurát tak zarámovať. Pre fyziku nemajú žiadnu cenu. Vďaka tomu, že veríš iba svojmu táraniu a nikdy si nič nezmeral, ani nevypočítal, nemáš šancu dobehnúť viac než 100-ročný náskok fyziky. Prestaň ignorovať prírodu a začni sa učiť. Ale najprv sa nauč čítať.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Vladimír, ešte ti chcem napísať niečo k tvojej účelovej rozprávke o 2 druhoch elektromagnetického žiarenia. Vzal si si do hlavy, že vo vákuových súčiastkach žiadne elektróny nie sú napriek tomu, že fyzika ich vie dokázať meraním, keďže pozná fyzikálne vlastnosti elektrónu. Aby si sa vyhol elektrónom, prišiel si s výmyslom o 2 druhoch elm. žiarenia. Bez jediného merania, výpočtu, či logickej úvahy. Len preto, aby si obhájil dohodu o smere toku prúdu, ktorú fyzika vôbec nepotrebuje, keďže ju zaujíma pohyb nosičov náboja a spôsob šírenia elektromagnetickej energie. Dohodnutý smer prúdu je dôležitý akurát pre elektrikárov a z nepochopiteľného dôvodu aj pre teba. Pre teba je dokonca taký dôležitý, že kvôli obyčajnej dohode, ktorá vznikla pre potreby výpočtov v elektrických obvodoch, si sa rozhodol ignorovať prírodu.

Chýba ti akékoľvek logické myslenie. Keby fyzici nevedeli, čo sa odohráva vo vákuových súčiastkach, napríklad vo vákuovej obrazovke, nemohli by vytvoriť konštruktérom vzorce na výpočet napríklad anódového napätia, či tvaru magnetického poľa vychyľovacích cievok, alebo veľkosť napätí riadiacich mriežok. Konštruktéri by nevedeli vypočítať ani veľkosti a priebeh prúdov, ktoré musia tiecť vychyľovacími cievkami, aby elektróny vykreslili obraz na obrazovke. Keby fyzici nevedeli, že v obrazovke nie sú elektróny, ale nejaké nevysvetliteľné elektromagnetické žiarenie, ktoré si si vymyslel viac ako 100 rokov po zostrojení prvej vákuovej obrazovky, tak by nikto nedokázal vopred vypočítať parametre akejkoľvek obrazovky. Ako by mohli z výpočtov, v ktorých figuruje elektrón vyjsť výsledky pre neznáme častice, ktoré existujú len v tvojich rozprávkach? Tie výpočty nevznikli veštením, ale vznikli z fyzikálnych zákonov a zo známych vlastností elektrónu. Ak by v obrazovke bolo hocičo iné, než elektrón - malo by to iný náboj, či inú hmotnosť, žiadny výpočet by neviedol k fungujúcej súčiastke. Som si istý tým, že to nikdy nepochopíš, lebo svoju vieru staviaš vyššie, než je pozorovanie a hľadanie súvislostí, na základe ktorých vznikajú teórie, ktoré dávajú použiteľné a hlavne overiteľné výsledky.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Aký máš dôkaz, že elektrický prúd je tvorený pohybom nosičov elektrického náboja? Vlastnosti elektrónu sú iba účelovo vytvorené.
V priloženom dokumente sú vzorce na výpočet hmotnosti a elektrického náboja kvapky oleja pri Millikanovom pokuse.
http://www.fyztech.sk/sites/de...
Ako je možné, že pri tomto pokuse nieje započítaná hmotnosť elektrónov? Vďaka ignorácii zmien hmotnosti olejovej kvapky si Millikan myslel, že elektrický náboj je kvantovaný.
Existencia elektrónu je založená na nesprávnej interpretácii viacerých pokusov.
Všetky vzorce vznikli na základe meraní. Tieto vzorce neriešia aký druh energie ovláda elektrické pole v katódovej trubici, ale iba veľkosť výchylky.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

A zas dookola. Elektrický prúd je tvorený pohybom nosičov náboja z definície. To znamená, že elektrický prúd je možné namerať len tam, kde sa pohybujú nosiče náboja. Inak to nie je elektrický prúd, ale niečo úplne iné.

Ty si ten dokument zrejme ani nečítal a pochybujem, že by si ho bol schopný pochopiť, keďže poznám tvoje "schopnosti" v oblasti chápania písaného textu a matematiky. Som si istý tým, že nie si schopný vypočítať vplyv hmotnosti iónov, ktoré sa naviazali na kvapky oleja na presnosť merania elektrického náboja elektrónu. V opačnom prípade by si namiesto rozprávok prišiel s výpočtom, ktorým by si dokázal svoju vieru. Takto nemáš nič, len naďalej ignoruješ prírodu a fyziku, ktorá na rozdiel od teba ju skúma hlavne meraním.

Vladimír, ak chceš povedať niečo zmysluplné, nestačí zobrať pár učene znejúcich slov a vygenerovať z nich vetu náhodným výberom. Posledná veta tvojho príspevku je toho príkladom. Ani srnka netuší, čo si chcel tou vetou povedať.

Fyzika je založená na experimente. Ak si myslíš, že Millikanov experiment bol jediný, ktorým boli merané vlastnosti elektrónov, tak si na obrovskom omyle. Mám taký pocit, že trpíš paranojou, ale nie som psychológ, ani psychiater. Možno by si sa mal so svojím problémom obrátiť na uvedených špecialistov, lebo zrejme predpokladáš, že fyzici sa snažia oblbnúť svet svojimi meraniami. Ak nemáš nič okrem svojej paranoje, tak tvoje rozprávky sú pre fyziku nezaujímavé. Príď s meraním, ktoré vyvráti existenciu elektrónu a Nobelovku máš istú. Inak máš istotu len v tom, že ťa bude každý mysliaci človek ignorovať. Pretože fyzika s elektrónmi pracuje denne na viacerých pracoviskách po celom svete. Tvoje názory sú viac než 100 rokov za poznaním, ktoré priniesla fyzika. Je zrejmé, že nie si schopný pochopiť tieto vedomosti a preto ich prehlasuješ za hlúposti bez jediného dôkazu. Prines dôkaz a budú sa s tebou baviť všetci fyzici sveta. Teraz sa s tebou bavím iba ja.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Priznávam, mohol som posledné dve vety oddeliť do samostatného odstavca. Tieto dve vety sa týkajú iba CRT obrazovky. Najprv boli urobené pokusy z katódovou trubicou a až potom na základe meraní boli vytvorené vzorce. Tieto vzorce neriešia druh častíc ktoré opúšťajú elektrónové delo, ale iba veľkosť napätia na elektródach a veľkosť napätia na vychyľovacích doštičkách.

Aký máš dôkaz, že definícia elektrického prúdu je správna? Prečo by sa museli v elektrickom obvode pohybovať nosiče elektrického náboja, ak v magnetickom obvode sa nemusia pohybovať žiadne nosiče magnetickej energie? Podobne ako v magnetickom obvode dochádza k usporiadaniu magnetických domén, v elektrickom obvode dochádza k usporiadaniu elektrických domén. Elektrickými doménami sú spolarizované atómy.
Môžeš uviesť výsledky pokusu, ktorý by potvrdzoval existenciu elektrónu a pri ktorom by sa vedci nedopustili omylu?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Vladimír, čo príspevok, to omyl. :) Ty asi žiješ v inom svete, kde platia úplne iné prírodné zákony. Alebo žiješ v tom našom a ignoruješ prírodné zákony. :)

Základom pre výpočet pohybu nosiča náboja v elektrickom a magnetickom poli je rovnica pre Lorentzovu silu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/L...

Pre výpočet magnetického poľa v okolí vodiča sa používa Biotov-Savartov-Laplaceov zákon, atď. Viac si o zákonoch, ktoré sa používajú na výpočty sa môžeš dozvedieť tu:

http://fyzika.uniza.sk/sk/zakl...

Uvedené rovnice platia rovnako vo vákuových obrazovkách, či v urýchľovačoch. Zaujímavé na nich je, že boli objavené ešte pred objavom elektrónu a teda aj vákuovej obrazovky. Vákuová obrazovka je iba jedným z mnohých zariadení, ktoré potvrdzujú správnosť týchto zákonov.
Vladimír, fyzikálne teórie sú čo možno najvšeobecnejšie. Nie je možné vytvárať špeciálne rovnice, ktoré by sa menili pre rôzne zariadenia, či súčiastky. To by nebolo možné nazvať teóriou.

Na definícii elektrického prúdu niet čo dokazovať, keďže je to pomenovanie pozorovaného javu. Usporiadanému pohyb nosičov elektrického náboja jednoducho hovoríme elektrický prúd.

Magnetické pole je relativistický jav, ktorý vzniká pri pohybe elektrického náboja. Sprostredkujúcou časticou je (ako v každom elektromagnetickom poli) je fotón.

Neviem, aký experiment máš na mysli, ale elektrón bol objavený Thomsonom v roku 1897. Zistil napríklad aj to, že hmotnosť elektrónu je viac ako 1000-krát menšia, ako hmotnosť atómu vodíka. Ďalej zistil, že náboj a hmotnosť elektrónov je rovnaká, aj keď pochádzajú z rôznych materiálov. Thomson vykonal viacero experimentov, zopár ich nájdeš tu:

http://web.lemoyne.edu/~giunta...

Dokument je v angličtine, takže sa ti zrejme nebude páčiť. Ale to nie je problém fyziky. Ak chceš vyvrátiť závery fyzikálnych experimentov, musíš prísť s teóriou, ktorá dokáže vysvetliť javy, ktoré fyzika vysvetľuje na základe existencie elektrónu a objavených všeobecne platných zákonov, a navyše vysvetlí to, čo fyzika nedokáže vysvetliť. Ak sa ti to nepodarí, nobelovka nebude a fyzika bude naďalej používať svoje miliónkrát preverené teórie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ani jeden z dokumentov nedokazuje, že elektrický prúd v kovovom vodiči je tvorení pohybom elektrónov.
Ak som správne pochopil posledný dokument, teória elektro-častíc je uprednostnená iba z praktických dôvodov. V skutočnosti neexistuje žiaden dôkaz, že v katódovej trubici sa pohybujú elektróny.
Podobne ako vo výbojke, aj v katódovej trubici vzniká ultrafialové žiarenie. Pri dopade ultrafialového žiarenia na luminofor CRT obrazovky dochádza k premene ultrafialového žiarenia na viditeľné svetlo.
Aj pri pokusoch, opisovaných v poslednom dokumente sa jedná o ultrafialové žiarenie. Pri dopade ultrafialového žiarenia do vnútorného kovového valca došlo vo valci k fotoelektrickému javu a preto mal valec elektrický náboj.
Naďalej platí moje tvrdenie, že katódová trubica vyžaruje elektromagnetické žiarenie.
Bohužiaľ, to čo sa píše vo vedeckých encyklopédiách a vyučuje na školách sú iba účelové teórie bez jediného dôkazu.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Prvé dokumenty sú o fyzikálnych zákonoch, ktoré platia pre pohyb častíc s elektrickým nábojom v elektrickom a magnetickom poli a o zákonoch, ktoré popisujú magnetické pole, generované pohybom častíc s elektrickým nábojom. Sú preto základom pre výpočet parametrov všetkých urýchľovačov elementárnych častíc (elektrónov, protónov, iónov). Na základe týchto rovníc funguje aj vákuová obrazovka. Tieto zákony neplatia pre elektromagnetické žiarenie, keďže fotóny žiadny náboj nemajú.

Posledný dokument je o meraní vlastností elektrónu. Ak si myslíš, že Thomson a ďalší po ňom merali niečo iné, musíš to dokázať. Zatiaľ som od teba čítal iba úplné nezmysly bez akéhokoľvek dôkazu. To fyzike nestačí.

Vo vákuovej obrazovke vzniká UV žiarenie v luminofore, po dopade elektrónov. To žiarenie nevzniká v elektrónovom dele, keďže toto emituje elektróny. Dôkazom je jednoduchý fakt, že UV žiarenie nie je možné ovplyvniť ani elektrickým, ani magnetickým poľom, keďže nie je tvorené nosičmi náboja. Fotóny totiž žiadny elektrický náboj nemajú. Naproti tomu elektróny disponujú elektrickým nábojom a pretože poznáme ich ďalšie fyzikálne vlastnosti, vieme obrazovku navrhnúť tak, ako to potrebujeme.

Pri fotolektrickom jave sú z povrchu kovov uvoľnené elektróny. Elektróny nie sú zhodné s fotónmi UV žiarenia, keďže majú elektrický náboj a poznáme ich hmotnosť. Ale to sa už opakujem.

Premena UV žiarenia na viditeľné svetlo prebieha iba v plazmových obrazovkách, ale tie pracujú na inom princípe ako vákuové obrazovky. V plazmových obrazovkách skutočne dochádza k výbojom a teda ku vzniku plazmy, keďže bunky obsahujú plyn (typicky neón alebo xenón) pod nízkym tlakom. Možno sa ti len poplietla funkcia vákuovej a plazmovej obrazovky. Fyzika má však v princípoch fungovania plazmovej a vákuovej obrazovky jasno.

Tvoje tvrdenie o funkcii vákuovej obrazovky nikdy neplatilo, keďže nie si schopný dokázať, že Thomson a ostatní po ňom nepracovali s elektrónmi, ale s niečím záhadným, čo vzniklo v tvojej hlave. Takže sa zbytočne namáhaš a tvoje tvrdenia sa nikdy nedostanú ďalej, než na bezvýznamné diskusné stránky. Ignorovanie prírody totiž nie je žiadnym dôkazom. Možno pre teba, ale to nie je dôležité.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ja nemám nič proti Lorentzovej sile, ak sa jedná o silu medzi elektrickým poľom a iónmi.
Môžeš mi vysvetliť, ako dokáže fotón prenášať energiu z vysielacej antény na prijímaciu anténu? Ak fotón predstavuje kvantum elektromagnetického žiarenia, potom musí mať napätie ktoré zodpovedá intenzite elektrického poľa. Intenzita rádiového signálu je závislá od intenzity elektrického poľa. Ak by bola energia fotónu závislá od frekvencie a Planckovej konštanty, potom by zmena vzdialenosti nemala žiaden vplyv na intenzitu rádiového signálu.

Je smutné, že za 118 rokov nebol nikto schopný prehodnotiť interpretáciu Thomsonovho pokusu z katódovou trubicou. Bohužiaľ, všetky ďalšie pokusy boli automaticky interpretované tak, aby neboli v rozpore z Thomsonovou teóriou.
Energia je nehmotná a je úplne jedno či sa jedná o pohybovú energiu, tepelnú energiu, alebo elektrickú energiu. Pri zmene rýchlosti telesa sa nezmení počet častíc, z ktorých sa skladá teleso, ale iba kinetická energia. Ani pri zmene teploty sa nemení počet častíc telesa, ale iba množstvo tepelnej energie. Podobne to funguje aj pri elektrickej energii, ani pri zmene elektrického náboja sa nemení počet častíc. Elektrický prúd nieje tvorený pohybom elektrónov, ale iba prúdením energie.
Ani pri fotoelektrickom jave nedochádza k uvoľňovaniu elektrónov z kovu. Vo fotovoltických článkoch dochádza k premene energie elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu.
Ešte asi dlho potrvá, až vedci pochopia že treba prehodnotiť mnohé fyzikálne zákony.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Vladimír, je naozaj smutné, že 118 rokov po objavení elektrónu nie si schopný prijať jeho existenciu a okrem svojich rozprávok nemáš žiadny argument, ktorý by ho vyvracal. Ale mám pre teba aj dobrú správu: fyzika to bez problémov prežije. Zrejme nedokážeš pochopiť ani fakt, že ión je atóm, v ktorom sa počet elektrónov nerovná počtu protónov. Dokázať tento fakt je celkom jednoduché, keďže poznáme hmotnosť elektrónu a jeho väzbovú energiu v atóme. A keďže vieme presne zmerať rozdiel hmotnosti iónov a atómov toho istého prvku, tak vieme, že teória sedí s meraním. A to veľmi presne. To je niečo, čo si zrejme ani nedokážeš predstaviť.

Vladimír, bola by to divná Lorentzova sila, ktorá by sa prejavovala iba v prípade iónov, no netýkala by sa ďalších elementárnych častíc s nábojom, napríklad elektrónu a protónu. Ty sa naozaj myslíš, že pre elementárne častice s nábojom platia iné zákony? Máš na to dôkaz v podobe merania, alebo sa ti to len snívalo, aby si zachránil svoju vieru? (Prepáč, ale nezmyslom, ktoré je možné vyvrátiť experimentom v školskom laboratóriu nemôžem hovoriť "teória". Slovo "viera" mi pripadá vhodnejšie.)

Fotón má samozrejme energiu, ktorú možno vyjadriť rovnicou E = h . f. Z toho, že fotón je kvantum elektromagnetického žiarenia nijak nevyplýva, že by mal mať nejaké napätie. Aké, voči čomu? No keďže na našej planéte vieme, že fotón nemá elektrický náboj, tak túto otázku si nemusíš ani všímať, je irelevantná. (Aj keď viem, že na ňu nie si schopný odpovedať bez novej rozprávky, ktorou by si sa ešte viac zamotal do svojich účelových a nezmyselných teórií, len aby si udržal svoju vieru.)
Čo sa týka energie, zabúdaš na špeciálnu teóriu relativity, ktorá je veľmi často podrobovaná skúškam a zatiaľ si vedie veľmi dobre. A síce zabúdaš na známu rovnicu E = m . c^2, z ktorej vyplýva, že energia a hmotnosť sú ekvivalentné.

Veľmi sa mýliš, keď tvrdíš, že pri zmene elektrického náboja sa nemení počet častíc. Elektrický náboj je vždy viazaný s časticou, ktorá má hmotnosť. Zmena počtu častíc je teda ľahko dokázateľná pomocou merania zmeny hmotnosti. Písal som o tom o pár riadkov vyššie, keď som spomenul rozdiel v hmotnosti iónov a atómov toho istého prvku. Ibaže by si poznal elementárnu časticu s nábojom a bez hmotnosti. Som si istý, že celý svet si rád preštuduje protokol o experimente, ktorým si takúto časticu objavil. Okrem toho som si istý, že budeme mať prvého Slováka s Nobelovou cenou. Járay nobelovku odmieta. Nebodaj sa chceš k nemu pridať? To by bolo naozaj smutné... :(

To tvoje "prúdenie" energie mi pripomína dávno prekonanú flogistónovú teóriu. So svojimi tvrdeniami si teda dosť pozadu. Ešte asi dlho potrvá, kým dobehneš to, čo fyzika už dávno pozná. Chystáš sa žiť dlho? Lebo si pozadu viac než storočie. Želám ti dlhý život.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Vladimír, aby si sa opakovane nedožadoval odpovede, ktorú si už dostal niekedy pred polrokom, tak ti prezradím, ako prenášajú fotóny energiu medzi anténami. Kiežby si bol taký ako tvoji oponenti a odpovedal na ich otázky, pravda? Ale to by si musel mať veľmi dobrú teóriu, aby si dokázal odpovedať.

Odbočil som, takže poďme na prenos energie medzi anténami. Začnem tým, že elektrón, ktorý vykonáva zrýchlený pohyb, vyžaruje elektromagnetické vlny. Frekvencia týchto vĺn je rovnaká, ako frekvencia, s ktorou elektrón kmitá. Aby elektrón v anténe kmital, anténa musí byť napájaná striedavým prúdom. Vieme, že elektromagnetické vlny sú tvorené fotónmi a ich energia E je rovná h . f, kde h je Planckova konštanta a f je frekvencia vlnenia. Ak fotón, ktorý opustil vysielaciu anténu narazí na elektrón v prijímacej anténe, odovzdá mu svoju energiu, táto sa transformuje na kinetickú energiu a elektrón sa pohne (získa zrýchlenie) v smere kolmom na smer šírenia elektromagnetickej vlny. Čím viac elektrónov sa v tom istom čase pohne rovnakým smerom, tým väčší prúd vznikne v prijímacej anténe, keďže vieme, že prúd je usporiadaný pohyb nosičov náboja. Takto zjednodušene vyzerá prenos energie medzi anténami. Fyzik môže namietať zjednodušené vysvetlenie, to beriem. Nie som fyzik. Ty ho však budeš ignorovať, lebo odporuje tvojej viere a tvojim rozprávkam bez dôkazov. To je mi zas úplne jedno.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ja nemám k dispozícii žiadne technické zariadenia, na ktorých by bolo možné zrealizovať ohyb svetla elektrickým poľom, prípadne magnetickým poľom. Ak to dnešný vedci nedokážu, to ešte nieje dôkaz, že sa to nedá.

Ak uznávaš, že energia a hmotnosť sú ekvivalentná, prečo potom odmietaš priznať že ión zo záporným nábojom (anión) má väčšiu hmotnosť vďaka energii a nie vďaka väčšiemu počtu elektrónov? Väčšia hmotnosť aniónu je jasným dôkazom, že gravitácia je elektrického pôvodu.
Elektróny sa pohybujú v každom atóme a pritom žiaden z elektrónov nevyžaruje elektromagnetické žiarenie. Elektromagnetické žiarenie vzniká pri zmenách intenzity elektrického poľa a z pohybom elektrónov nemá nič spoločné.
Môžeš mi prezradiť, ako dokáže fotón ktorý má nulový elektrický náboj pohnúť elektrónom v prijímacej anténe? Akým spôsobom predáva fotón energiu elektrónu?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ohýbanie svetla elektrickým/magnetickým poľom nie je závislé od šikovnosti experimentátorov. Tento jav je vylúčený faktom, že fotón nemá elektrický náboj. Ak to nedokážeš pochopiť, tak to nie je problém fyziky, ale iba tvoj. Ak chceš ukázať, že fyzika sa mýli, môžeš prísť s experimentom a budú sa prepisovať učebnice. Tvoje výmysly inak nemajú žiadnu váhu.

Samozrejme, že uznávam ekvivalenciu hmoty a energie, sám som ti to vysvetľoval. Už si zabudol, ako dlho si to odmietal a energiu E si v rovnici E = m . c^2 považoval za intenzitu elektrického poľa, alebo to chceš poprieť? Dúfam, že si to už konečne zapamätáš.

Záporný ión má viac elektrónov, ako neutrálny atóm toho istého izotopu, teda jeho hmotnosť je vyššia. Spôsobuje to fakt, že elektrón je hmotná častica. Ekvivalenciu energie a hmoty dokazuje aj fakt, že hmotnosť atómu je menšia, ako hmotnosť elementárnych častíc, z ktorých je atóm zložený a úbytok hmotnosti je ekvivalentný väzbovej energii. Takže, čo presne by som mal podľa teba priznať?

Aká úvaha ťa doviedla k tvrdeniu, že vyššia hmotnosť aniónu dokazuje elektrický pôvod gravitácie? Nevidím medzi tým žiadnu súvislosť, nieto "jasný dôkaz". Dokážeš to vysvetliť?

Prečo elektróny pri obiehaní okolo jadra nevyžarujú elektromagnetické žiarenie vysvetľuje kvantová fyzika princípom neurčitosti. Nie je to nič pre teba, keďže tvoje predstavy zaostávajú niekoľko storočí a neobjavil si ešte ani elektrón.

Intenzita elektrického poľa sa mení aj v prípade, že sa nosič náboja (elektrón, protón, ión...) pohybuje rovnomerne priamočiaro. Zmena intenzity elektrického poľa má za následok vznik magnetického poľa. No žiadne elektromagnetické žiarenie pri tom nevzniká. Ak by vznikalo, častica s nábojom by strácala kinetickú energiu a už by sa nepohybovala rovnomerne. Týmto je tvoje tvrdenie vyvrátené. Elektromagnetické žiarenie je teda vždy spojené so zrýchleným pohybom častice.

Fotón pohne elektrónom vďaka zrážke. Keďže fotón má nenulovú hybnosť a kinetickú energiu, môže ju pri zrážke odovzdať elektrónu. Fyzika dokáže vypočítať aj množstvo energie, ktoré fotón odovzdá elektrónu (je to samozrejme potvrdené experimentálne):
http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ba...

Takže znovu sa pýtam: máš k dispozícii experiment, ktorý by vyvrátil experimentálne preverené tvrdenia fyziky? Ak nemáš, tvoje výmysly nebude nikto brať vážne.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

To by sa jeden nasmial

Teóra elektomagnetického poľa (Maxwell) je zjednotená na základe definície elektrického prúdu I(A). Definícia elektrického prudú je založená na definícii sily podľa Newtona. Pokiaľ neuznávate definíciu sily (podľa gravitačného zákona) nemáte na čom stavať definíciu elektromagnetickej sily. Ak dokážete, že existuje iná sila ako c^4/G, osobne sa Vám pokloním...
 

1 2 3 > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME