Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Svätá patrónka Slovenska (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

Pozor aby si sa nestal modloslužobníkom
Daj si pozor, Konštantín, aby si sa nestal modloslužobníkom - :), lebo v Tvojom ponímaní sa to dá veľmi ľahko. Čítaj ďalej, čo musíš nevyhnutne a rýchlo spraviť: - najprv upozorni všetkých rodičov, ak majú fotky svojich detí, aby ich rýchlo zničili a zahodili. Podobne všetkých, čo majú fotky alebo obrázky svojich drahých a blízkych. Ľahko sa totiž môže stať, že sa budú na tieto fotky pozerať s láskou, alebo s úctou, alebo si pritom pripomenú niektoré udalosti zo života tých, na ktorých obrázok sa pozerajú - v Tvojom ponímaní takto asi oberajú Boha o lásku, o spomínanie a úctu. - Aj ty tak urob, ak máš napr. fotku svojho dievčaťa (ak sa pozrieš na jej fotku, mohol by si ju začať zbožňovať - podľa Tvojej logiky veľmi nebezpečné!!!). Ak máš nejaký predmet, ktorý Ti darovala alebo ktorý (oj, hrôza ! ) predtým patril jej - ešte nebezpečnejšie. Všetko zahoď. - Povedz veriacim, aby v kostole nemali žiadne predmety, ktoré kedysi patrili svätým - sú to nebezpečné relikvie. Ešte horšie, ak je v kostole, pod kostolom alebo v blízkosti kostola uložené telo nejakého svätca -už aj malá časť tela alebo malá časť odevu svätca alebo časť predmetu čo vlastnil je veľmi nebezpečná! Čo ak by veriacim pripomenuli niektoré udalosti zo života svätca a oni by si naňho spomenuli s láskou a úctou ? Podľa Tvojho chápania by tým oberali Boha o lásku a úctu. Steny kostola majú byť prázdne a pusté, obrazy znázorňujúce svätých a udalosti z ich života sú modloslužba. - Povedz všetkým, čo pracujú v kultúre, aby okamžite zrušili všetky pamätné izby určené známym osobnostiam, treba z nich odstrániť obrazy týchto osobností aj predmety, ktoré im kedysi patrili. Ak by ich niekto uvidel a spomenul si na nich s láskou a úctou, bola by to hrozná modloslužba!!! Nebezpečné sú aj hroby, kde sú títo ľudia pochovaní, čo keď tam niekto príde a bude na nich s úctou spomínať ?! Pozor na múzeá - sú zvlášť nebezpečné ! Neodkladne ich navštív aj s nejakou svojou úderkou a odstráň všetky predmety evokujúce osoby, na ktoré by bolo možné myslieť s láskou alebo úctou. :) Čo som ti chcela povedať ? Buď dôsledný a ak niečo tvrdíš, tak to mysli naozaj !!!
alžbetkina sesternica
Tak primitívnu odpoveď možno čakať iba od ortodoxného katolíka.Nezabúdaj na to čo som napísal a to , že aj keď je vás veľa už dávno nie ste pravými kresťanmi čo sa riadia písmom a božími slovami , pretože inak by ste pochopili rozdiel medzi úctou k človeku a jeho pamiatke a zbožšťovaním človeka ako to robí vaša cirkev. Modliť sa k ľudským ostatkom je potieranie kresťanstva a jeho podstaty, toto patrí iba Bohu.
Konštantín
<< < 1 2 3 4 5 > >>

Konšto - Odpoveď fakt "na úrovni"

Konštantín, aj Tvoje odpovede budú na úrovni až potom, keď pochopíš, že katolíci žiadnych ľudí nezbožstvujeme. Práve Ti tu všetci vysvetľujeme, že si uctievame svätých, ale táto úcta nie je iného charakteru ako úcta k Bohu, pretože Jemu Jedinému sa klaniame ako svojmu Zvrchovanému Pánovi. Svätých si vážime, pretože nám svojimi životmi ukazujú, v akých rôznych životných podmienkach je možné žiť v súlade s Božou vôľou. Ešte máš dajaké predsudky? Pijeme krv malých detí? Podpálili sme starý Rím ? Čo dáš ešte?
 

Keď sa darí, tak sa darí...

Takže oprava preklepu, lebo veta by nedávala zmysel : Konštantín, aj Tvoje odpovede budú na úrovni až potom, keď pochopíš, že katolíci žiadnych ľudí nezbožstvujeme. Práve Ti tu všetci vysvetľujeme, že si uctievame svätých, ale táto úcta je iného charakteru ako úcta k Bohu, pretože Jemu Jedinému sa klaniame ako svojmu Zvrchovanému Pánovi. Svätých si vážime, pretože nám svojimi životmi ukazujú, v akých rôznych životných podmienkach je možné žiť v súlade s Božou vôľou. Ešte máš dajaké predsudky? Pijeme krv malých detí? Podpálili sme starý Rím ? Čo dáš ešte?
 

 

Rím ste možno nepodpálili , ale hraníc s nevinnými obeťami ste zapálili viac než dosť , alebo aj to nie je pravda ?
 

 

Zásadný problém pri tzv. svätých je ten ,že to su len svätý pre ľudí,pretože oni ich za svätých určili.:)
Dôležité je kto bude za svätého určený Bohom.:)

Ešte tie fotky. No pokiaľ sa modlíš a prisudzuješ fotke Božské vlastnosti, tak je to modloslužba. Napr. ked si myslíš že ti pomôže ,alebo drží nad tebou ochrannu ruku.
 

Verím v spoločenstvo svätých

Nemyslím si, že fotka drží nado mnou ochrannú ruku - neprisudzujem jej vlastnosti talizmanu, pretože na talizmany neverím. Ako si na takú myšlienku prišiel ? Poznáš vo svojom okolí dakoho, kto pripisuje obrázku či fotke Božské vlastnosti ? V živote som o takom človeku nepočula. Som kresťanka, neviem, nakoľko poznáš kresťanské náboženstvo, ale pravdy našej viery sú stručne zhrnuté v modlitbe Verím v Boha. Je tam o.i. "verím...v spoločenstvo svätých" - t.j. tí, čo žijeme na zemi sme v jednom spoločenstve s tými, čo sa už radujú v Božej sláve. Vyplýva z toho aj to, že ja sa môžem modliť za iných ľudí - napr. za svoje deti, za svojich žijúcich rodičov, ale aj za svojich zomrelých starých rodičov. Tiež ich môžem poprosiť, aby sa oni modlili za mňa. Nezazlievaj teda tým, čo sa obracajú na ľudí, ktorí prežili svätý život a žiadajú ich, aby sa za nich modlili k Bohu. Je to normálna vlastnosť kresťanského spoločenstva, že sa môžeme jeden za druhého modliť.
 

 

To je dobre že takých ľudí nepoznáš a nepatríš k nim,ale to neznamená že neexistuju.http://odkrytelzi.cz/odkryte-l...
 

Riaďme sa vzorom P. Ježiša Krista

Pán Ježiš ako syn Panny Márie plnil 4. Božie prikázanie a ctil si svoju matku. My kresťania ho v tom nasledujeme. Keď v sv. Písme čítame slová P. Ježiša o svojej matke, ako na ňu z kríža ukázal a povedal: "Hľa, tvoja Matka", vtedy mu ďakujeme, že na nás s toľkou láskou myslel a že medzi poslednými slovami P. Ježiša pred smrťou boli slová, ktorými nám ako vo svojom testamente odovzdal to vzácne, čo mal na tejto zemi - že svoju Matku dal za Matku aj nám. A tá stránka plná nenávisti a zloby, na ktorú si dal link? Čo má akože byť ? Viem, že na nete je plno stránok okydávajúcich kresťanské náboženstvo. Diabol nenávidí Matku Pána Ježiša, pretože Ona je tou prisľúbenou Ženou, ktorá šliape po jeho hlave.
 

 

A je to presne naopak..)
Nie Ona je tou prisľubenou "ženou"ktorá šliape po jeho hlave ,ale" potomstvo ženy" ,čiže Ježiš Kristus,však kto iný ho aj porazil a nás spasil ,že ?.:)


(1Moj3k5v). Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!

Potomok "ženy" je Syn človeka,čiže Mesiáš,JK a Boh.

Tak hovoríš že "hľa tvoja (M)matka":)

(Mat12k47-50v) Ktosi mu povedal: Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať. No on tomu, čo mu to hovoril, odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou.

(Luk11k27,28v) Keď to hovoril, jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa pridájali. On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.

(1Tim2k5v) ... lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš .
 

veď o tom vravia katolíci

Lk. 1, 48
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
navyše - ak ty poprosíš niekoho iného, aby sa modlil za teba, znamená to, že neveríš Bohu?
prečítaj si 5 kapitolu Jakubovho listu - tam je jasne napísané, že spravodliví sa môžu a aj modlia - a jasné, že aj za nás ak aj sú v nebi.
dúfam, že Jakubov list uznávaš, nedá sa predsa tvrdiť, že do Písma nepatrí, ak uznávaš LEN Písmo (preto je odmietanie tradície hlúposťou)
 

 

Jasne že blahoslavení su tí ktorí zachovávaju a počuvaju Božie Slovo.Však ja nijako nespochybňujem že tak robila aj Mária.
Tak isto nikde som nespochybnil modlenie za druhých,ale modlenie sa ku druhým, okrem Boha.:)
A to radšej nerozoberám že mŕtvy su v hroboch, čiže modliť sa može len niekto kto je živý.:)
 

Ježišova Matka nepočúvala a nezachovala?

Dávaš to tak, ako keby Matka Pána Ježiša nepočúvala Jeho slová alebo ich nezachovávala. To nie je zmyslom Tebou citovaných slov. Veď bola isto prvá, ktorá poznala a zachovávala Jeho učenie. Ona vytrvala stáť s Jánom pod krížom, keď sa učeníci rozutekali. Ona bola Tá, ktorá odpovedala anjelovi : "Som služobnica Pánova". Tu môžeš vidieť veľký rozdiel medzi jej pokorou a pýchou toho, čo povedal "nebudem slúžiť". Preto diabol nedokáže zniesť ani len zmienku o Panne Márii, lebo Ona ako obyčajný človek ho porazila svojou pokornou poslušnosťou Bohu.
 

 

Nepočuvala a nezachovala ? A to si kde vyčítala ?

Ak ho "ona" porazila, tak načo by potrebovala Boha?.:)
A ešte by ma zaujímalo čo si predstavuješ pod pojmom "ona ho porazila" ?.)

P.S. Môžeš to napísať ako správu do schránky,radšej.:)
 

 

Je zaujímavé , že aj naša cirkev používa apoštolské vyznanie viery , teda modlitbu Verím v Boha , ale na rozdiel od vás bez spoločenstva svätých, teda bez vety čo sa v pôvodnom texte nenachádzala a doplnili ju tam vaši autori .
 
Hodnoť

 

Odvážny analytický článok v prostredí stredovekého Slovenska. Bodaj by takých bolo viac.
 

 

Ak si prajete viac ateistického suterénu, prečo sa dovolávate boha, v ktorého neveríte?
Bodaj = boh daj.
=D
 

 

Priateľu z prvého podlažia, doporučujem štúdium.
http://www.literarky.cz/civili...
http://www.pozitivnisvet.cz/cl...
 
Hodnoť

 

pani Marta mam jednu otazku: Vam sa doteraz pravdepodobne utrpenie v zivote vyhybalo alebo ste sa vy utrpeniu dokazali vyhnut? nikdy v zivote ste netrpeli? ani vasi blizki?
zaujima ma to, som zvedava na vasu odpoved.
 
Hodnoť

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť

 

Povrchný svet prináša povrchné hodnoty. Pre pani blogerku je asi ťažko stráviteľné, že byť príkladom hodmým nasledovania neznamená sa hádzať s granátom pod tanky a veliť plukom či armádam. Pani blogerka zjavne vyrástla na ninja-korytnačkách a nerozumie významu slov ako morálka, pravda či česť.

Blog pani Marty predstavuje suterén. Opäť ktosi posunul ľaťku úrovne blogerov na sme.sk opačným smerom. Tentokrát sa to podarilo žene. Zatlieskajme...
 

 

a v čom spočívajú hlboké hodnoty viery?v čom je veriaci morálne lepší od neveriaceho?v čom je onakvejší veriaci humanitárny pracovník od neveriaceho humanitárneho pracovníka?
v čom je lepšia panna Mária od hocktorej matky,ktorej syna popravila štátna moc.v čom sú lepší svätci ako iný ľudia sa obetovali?
Táto fabulácia o dokonalosti a hlbších hodnotách veriacich je len dôkazom ich nízkosti a úbohosti...kostolné piesne nie sú hlbšie ako napríklad rokové....človek kostolný, nemá hlbšie hodnoty ako zvyšok ľudstva.
 

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie


 1. Michal Sivák: Otvorený list pre Mariána Kotlebu 6 738
 2. Róbert Flamík: List Lucaskovi 1 998
 3. Marek Strapko: Za 14 rokov dospeli k čistému vydieraniu! 1 155
 4. Martin Droppa: Cigánsky guláš 973
 5. Simona Petrík: Pracujúci rodičia, nenechajte sa odradiť. Na rodičovský príspevok máte právo 851
 6. Martin Borguľa: 13. dôchodok – namiesto samozrejmosti len almužna a predvianočná kampaň 689
 7. Elena Antalová: A Lasica mal pravdu 678
 8. Jana Petkaničová: PS: Pozdravujem z Caracasu (1/3) 523
 9. Pavel Weiss: Aby zdravotníctvo nebola len „čierna diera“, alebo kam to kráčaš „Hippokrates“? 455
 10. Michael Achberger: Toto je jeden z najrizikovejších spôsobov chudnutia 419

Rebríčky článkov


 1. Lukáš Parízek: Teória relativity parlamentnej diplomacie
 2. Štefan Vidlár: S tým nepújdu
 3. Ľuboš Šimún: Prečo odovzdať svoj hlas vo voľbách do NRSR 29.2.2020 ? (1)
 4. Martin Čepček: Prečo som sa tak rozhodol
 5. Vladimír Julovič: Bývanie v Troch vežíach 2020
 6. Július Kovács: Špeciálny súd je skorumpovaná mafia, Trnka je dôkaz.
 7. Radovan Medovič: Slovensko podľa Kotlebu
 8. Martin Zibrin: Zavádzate agilné riadenie projektov? Pozor na tieto chyby!
 9. Simona Petrík: Pracujúci rodičia, nenechajte sa odradiť. Na rodičovský príspevok máte právo
 10. Roman Hutira: Dámy, ak vaši muži sledujú porno, nie je to vaša chyba!

 1. Minúta po minúte: Na súde v kauze Kuciak vypovedá Haščák z Penty
 2. S Kočnerom na jachte bola aj Tománková z Čistého dňa
 3. Fico kritizoval prezidentku za jej reakciu na prepustenie Trnku
 4. Trnku pustili, prokurátor stíhanie spochybnil
 5. Vlhová vyhrala obrovský slalom v Sestriere, s Brignoneovou dosiahla rovnaký čas
 6. Čo ja s tým mám? Reaguje Fico na Počiatkovo video s Trnkom
 7. Vlhová je po prvom kole obrovského slalomu v Sestriere na druhom mieste, Shiffrinová je štvrtá
 8. Šéf búracej firmy: Státisíce v Prešove nezarobím, ani zďaleka
 9. Vlhová prehrala už v prvom kole, paralelný obrovský slalom prekvapujúco vyhrala Direzová
 10. Magoni je šťastný muž. Shiffrinovej tréneri nerobia najlepšiu robotu (rozhovor)

 1. Trnka nemal byť prepustený: Kočnerovci ešte neprehrali. Slušnosť ešte nezvíťazila
 2. V roku 2017 prišiel Dušan Kováčik do banky a vložil si na účet hotovosť 204-tisíc eur
 3. Zodpovedná zmena v podaní Smeru: Dobroslav Trnka po prepustení zamieril do krčmy
 4. Kováčik maril vyšetrovanie Gorily, teraz marí vyšetrovanie Trnku
 5. Fico predstavil nezodpovednú zmenu, ktorá vyženie najlepších študentov zo Slovenska
 6. Kočnerova chobotnica žije: Kováčik vytiahol z klobúka Hrušku a ten prepustil Trnku
 7. Palko kritizuje Čaputovú: Prezidentka Zuzana Čaputová zdržuje normálny ústavný proces
 8. Pozor ! SMERácky táraj, gágaj a prďús sú mimozemšťania !
 9. Fico chytá pre budúcich lekárov desaťročnú Železnú oponu
 10. Fico sa chce zbaviť zodpovednosti za Kotlebu - Komentáre SME

Už ste čítali?