Streda, 24. január, 2018 | Meniny má Timotej

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Politika verzus Anarchia (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť:   mínus indicator plus

 

pokiaľ občania Slovenska nezalistujú v dejinách a nenájdu si meno Nelsona Mandelu a spôsob jeho boja proti vlastizradcom, tak nemôžu očakávať, že tunajší otrokári popustia v zdieraní. Záleží, či sa nájde zopár odvážnych, čo sa obetujú pre národ a začnú vyrezávať tie nádory
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Milý autor,
aj keď pohnútka k napísaniu článku - je asi správna (vychádzajúca zo správneho, občianskeho p o c i t u ),
a popudov k príbuzným názorom je tu nadmieru,
nemôžem prijať Vaše rezultujúce jednoznačné závery, názory,
pre ich zjednodušenosť.

Podobne, v paralelnej konfrontácii Vašich jednoznačných tvrdení o závislosti a nezávislosti - vo vzťahu k "řádu" (slovo, ktoré nemá v slovenčine adekvátny ekvivalent, a prekladá sa nepresne ako poriadok či systém),
ak sa v texte dopúšťate mnohých pravopisných chýb, nedokonalej znalosti interpunkčných znamienok, čím nielen znepresňujete, znejasňujete svoje tvrdenia,
ale - pri istej abstrakcii - možno povedať, že vedome sa stávate "nezávislý" na poriadku či systéme písomného prejavu v slovenskom jazyku,
čím si (iba Vy) sám ubližujete.
Znehodnoverňujete Vaše verejné tvrdenia.
A vznikajú napríklad aj takéto vety:
"Hlasovanie dopadlo tak, že ako náhodou vyhrala kandidátka, ktorej som položil danú otázku, na ktorej sa náhodou zhodli nezávislí poslanci, ihneď opustila miestnosť, keďže bola zvolená."

Uvediem príklad:
- "často krát životy..."
- "všetko jasné.... " / "alebo je???? " / "opýtaj sa..... " / "mi tu nesedí.... " / "ich zodpovednosti.... " / "v jej neprítomnosti.... "
- "poslanci, ak toto celé dopadne, keď..."

Naozaj som rád, že už Slováci nezačínajú svoj verejný prejav frázou:
"M u s í m e si uvedomiť..." - (v kombinácii s obsahom charakteru mysle akéhosi Majora Terazkyho),
a že sa už (roku 2014) stretávame s modifikovanou verziou:
- "Treba si však uvedomiť..." či "Treba si uvedomiť, že...".
Snáď to ptydepe - časom z mysle Slováka - vyprchá,
a dokáže napísať napríklad: Skúsme si uvedomiť, že... ak už tak dôrazne hodlá apelovať na nás. Ostatných.

.

Nehľadiac na isté už spomenuté nedostatky, Vaše rezolútne závery - sú síce akousi sofistikou,
a,
sú vo svojom merite neprijateľné - až demagogické.
Napríklad tvrdenia:
- "ľudia vnímajú nezávislosť ako niečo lepšie a cnostnejšie ako je politika"
(Toto je plochá a slepá neznalosť antropo-kulturnej histórie, sociológie a ostatných vedných disciplín,
a demagogická jednostranná deifikácia výhradne pojmu "politika" - ako nástroj spasenia)

- "nezávislosť bude vždy smerovať ku katastrofe lebo je to anarchia"
(Toto je už zbytočné komentovať, lebo je to značne za hranicou...)

- "skôr alebo neskôr Vám anarchia prerastie do Tyranie, to od sledoval už Sokrates a Aristoteles"
(Okrem podivu, prečo je anarchia malým a Tyrania veľkým písmenom, citovať klasikov v súvislosti s Vašimi závermi - je trochu trúfalosť.
V aktuálnych súvislostiach dneška, a Slovenska obzvlášť, ste si radšej mohli vybrať (z Aristotela) vetu:
"Za naprosto nepřijatelnou formu vlády považoval tyranii,
tedy vládu j e d i n c e, jemuž jde jen o vlastní prospěch,
dále o l i g a r c h i i (vládu bohatých), která je přece jen o něco lepší než tyranie,
a
konečně demokracii, čili vládu lidu, což je nejmenší zlo z těchto tří".)

- "Politický systém je vytvorený a pomenovaný na to, aby ho občan mohol kontrolovať, politického strany, politici..."
Nehľadiac na chyby,
pojmy: "Politický systém je vytvorený a pomenovaný na to...", sú pojmy obsahovo prázdne (keďže aj napr. totalitné povojnové systémy mali v názve: "demokracia", a ako vieme, aj mnohé strany majú v názve: demokratická či kresťanská, a skutek utek.

Ak nepoznáte všeobecne známy pojem "raison d'être", vzniku čohosi - štátu, sytému, atď.
ktorý už sám v sebe obsahuje všetko. Všetko, čím to "čosi" - vzniklo,
a hlavne - čím sa udržiavalo pri živote.
ťažko mi je vníma
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Oprava:

• Nehľadiac na isté už tu spomenuté nedostatky, Vaše rezolútne závery - sú síce akousi sofistikou,
ale,
sú vo svojom merite neprijateľné - až demagogické.

• Ak nepoznáte v politológii všeobecne známy pojem "raison d'etre"... vzniku čohosi - štátu, sytému, strany, atď.
ktorý už sám v sebe obsahuje všetko. Všetko, čím to "čosi" - vzniklo,
a hlavne - čím sa udržiavalo pri živote,
nepokúšajte sa o siahodlhé analýzy našej slovenskej reality, po roku 1989.

P.S.
Pochopiteľne, očakávam reakciu autora,
ale určite nie miestnych škriatkov a tajtrlíkov.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Reakcia na kritiku

Ďakujem za korekciu, áno vnímam že sú v príspevku isté gramatické nedostatky a uvedomujem si že tým stráca príspevok na hodnote, dúfam len že nestratí až toľko aby ostal nepochopený úplne. Pokiaľ ide o obsahovú stránku tak za tou si dovolím trvať a dokonca v niektorých veciach zároveň súhlasiť s Vašou podrobnou analýzou. Tak ako hovoríte citujete dielo Aristotela, tak ten práve rozlišoval 4 formy vlády, anarchia - kde všetci majú maximum slobody a moci, tyrania - keď najsilnejší jedinec uzurpuje moc vo svojich rukách a tým okliešti iných slobodu, oligarchia - kedy tyran deleguje moc na malú skupinu ľudí, čiže rozdelí moc medzi skupinu ľudí, často krát tú najbohatšiu a následne demokracia - ako vláda ľudu, čiže všetkých. Tento cyklus sa neustále opakuje, a teda po demokracii nasleduje anarchia, po anarchii tyrania atď. Na tomto postuláte som postavil danú časť príspevku
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Milý autor,
píšte naďalej, ale - pokúšajte sa precíznejšie nielen prenikať, ale hlavne - aj vystihnúť podstatu javov,
ktorým sa venujete.

Ja viem, že ste v štádiu analýz a pozorovaní (to patrí k Vášmu veku),
keď je človek rýchlejšie, aj pomocou emócií - hotový s úsudkom.
Pritom má aj zmysel - pre spravodlivosť, s ktorou sa už rodíme.
A, až po mnohých rokoch pozorovaní, porovnávaní i sklamaní, po výzvach života,
i nezdaroch, po dobrovoľnom vzdelávaní sa - čo človek, ako máločo - robí hlavne pre seba,
jedného dňa - ani nebudete vedieť ako (tak život beží),
dospejete ku syntéze.


Ale, bez dlhých rokov analytického postoja k životu a svetu, bez rokov hľadania, pozorovania,
k syntéze (ktorá pri dozrievaní tak láka mnohých mladých - tvoriac akési náhodné, konečné závery),
sa nedopracujete.

.

A, ak dovolíte - v súvislosti s touto Vašou úvahou, pripomenul by som Vám zásadnú okolnosť,
ktorú preveril čas, i poznanie:

Popri tzv. p o l i t i k e ,
paralelne, svojbytne a nezávisle existuje k u l t ú r a .
Kultúra - nemyslené vo význame zabávačov či tajtrlíkov, ktorí za groš slúžia politike priamo,
či prípadne nepriamo,
robiac upútavacie "křoví" srandičiek,
za ktorým - ako za závesom - sa dejú všetky špinavé machinácie politikov,
ale myslené,
v širokom význame tohto slova, teda - ako súbor všetkých ľudských prejavov
(daného teritória, územia, krajiny, atď.).

Pri porovnaní týchto, paralelne existujúcich fenoménov, musí tzv. p o l i t i k a
(ktorú Vy dosiaľ považujete za vrchol čohosi),
v prostredí, kde existuje akási kultúra správania sa, kultúra medziľudských vzťahov, kultúra ľudských verejných a neverejných prejavov - tvorená po stáročia, kontinuálne, pri vedomí si svojej ceny a hodnoty,
pri vedomí a sebavedomí,
ktoré je podložené činmi, prácou a tvorbou, ale i morálnymi víťazstvami, teda neustálym a overovaným procesom pokračujúceho aktívneho a tvorivého pohybu živého spoločenstva,
a práve táto n e z á v i s l á , pretrvávajúca a trvalá živá kategória, ktorá môže utvárať aj národ,
svojou energiou, veľké spoločenstvo,
sa javí,
popri takej malichernej a hlavne nestálej a podenkovej kategórii - akou je p o l i t i k a ,
ktorá často nemá ani tvár, a je vágna, zvonku nepostihnuteľná,
a v nej,
jedno platí dnes, a už zajtra čosi iné.

Takže,
kultúra, tak ako ju chápem ja - v širšom význame,
vysoko kraľuje (môže kraľovať), ak pre malovernosť a nedostatok občianskej statočnosti postupne nezaniká, môže určovať aj podobu tzv. politiky.

Práve pre svoju trvácnosť, a aktívny žitý život, denno-dennej tvorby,
má neporovnateľne p o d s t a n e j š í význam pre spoločnosť, ľudstvo - ako nejaká tzv. politika.
Bez tváre, t.j. výrazom beztvará kategória.

.

Iba v takomto aspekte - vnímania týchto dvoch na sebe n e z á v i s l ý c h , paralelne popri sebe existujúcich kategórií,
môžte pochopiť,
nielen význam fenoménu kultúra,
jej vplyvy,
ale - aj možnosť prípadnej kultivácie politiky, existujúcej a fungujúcej v kultúrnej krajine.


Takže,
aby som to odľahčil, s trochou vtipu:
Najprv bolo vajce - k u l t ú r a .
A, až potom - z danej kultúry, jej podôb a charakteru - sa vygenerovala sliepka.

A, ak sa vygenerovala kultúrna a vzdelaná sliepka,
je radosť - čakať na jej vajcia.

.

Inak, som rád, že ste zareagovali. Slušne.
I to je jedna z podôb kultúry,
o ktorej som tu hovoril.

Nech sa Vám darí.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Oprava:
• Kultúra...
sa javí,
popri takej malichernej a hlavne nestálej a podenkovej kategórii - akou je p o l i t i k a ,
ktorá často nemá ani tvár, a je vágna, zvonku nepostihnuteľná,
a v nej,
jedno platí dnes, a už zajtra čosi iné,
javí sa - popri kultúre - ako čosi menejcenné, pre svoju neurčitosť a nevyspytateľnosť.

• Práve pre svoju trvácnosť, a aktívne žitý život, dennodennej tvorby...

• môžete pochopiť...

• Najprv bolo vajce - k u l t ú r a .
A, až potom - z danej kultúry, jej podôb a charakteru - sa vygenerovala sliepka - p o l i t i k a.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

A už vôbec nepredpokladám, že vetu:

"ľudia vnímajú n e z á v i s l o s ť ako niečo lepšie a cnostnejšie ako je politika",
by ste raz chceli (čo len v pomyslení) aplikovať na výsledky, a konkrétne aj na výsledok posledných volieb - 13% účasť,
čo je jediná - a nespochybniteľná pravda - o našej slovenskej súčasnosti.
 


Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME