Mojím najobľúbenejším slovenským spisovateľom je Ladislav Ťažký

Spať na článok