Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Pani Ministerka školstva SR! Aj Newtonov "Gravitačný zákon" je fyzikálny blud. (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Hodnoť:   mínus indicator plus

 

A je to tu, stary blazon sa vracia do formy. :D
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Je to tak, fyzika je celá popletená

Ak hmotnosť telesa je závislá na gravitácii Zeme, tak na akej gravitácii je závislá hmotnosť Zeme? Na vlastnej? To je blbosť. Ako sa určí hmotnosť planéty?

A súhlasím, ak podľa grav. zákona sa telesá navzájom priťahujú, tak nemôžu padať telesá s rôznou hmotnosťou s rovnakou rýchlosťou. Lenže odchýlka by bola tak malá, že sa ťažko dá zistiť, pretože grav. konštanta je veľmi mrňavá a hmotnosť Zeme je obrovská.

A ďalšia záhada je, že ak družica si udržuje obežnú dráhu pomocou odstredivej sily, tak táto sila by sa mala započítavať vždy, ak teleso sa pohybuje v grav. poli. Pretože pri každej vodorovnej rýchlosti sa nejaká odstredivá sila prejaví a tú treba od grav. sily odpočítať. Potom prepočty dráhy a času dopadu na zem u telesa sa musia zmeniť...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

K tej družici. Záleží na tom na koľko percent veríš matematickému popisu. Ak na 100%, tak potom budeš odstredivúsilu považovať za pseudosilu. Nie je to však pravda, lebo rýchlosť je kolmá na smer pôsobenia gravitačnej sily čo by mohlo znamenať pád telesa na povrch bez ohľadu na veľkosť rýchlosti.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Prvá kozmická rýchlosť umožňuje telesu sa vyhnúť v páde na zem. Tak udržuje družica svoju výšku pomocou odstredivej sily? Dráhy v gravitačnom poli sú predsa zakrivené a na takej dráhe predsa odstredivá sila pôsobí, ktorá je opačná k dostredivej-gravitačnej sile. A rýchlosť kolmá na smer pôsobenia gravitačnej sily na zakrivenej dráhe je predsa uhlová rýchlosť...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

hmotnosť nie je závislá na gravitácii je iba odvodený kg z tiaže. kg bude všade kilogram. tiaž je závislá na gravitácii
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Máte protichodný argument. Vychádza z neho, že hmotnosť je odvodená z tiaže a tiaž je závislá na gravitácii, podobne to opisujem i ja.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

hmotnosť je množstvo hmoty v objeme. hmota vykazuje gravitačné účinky a podľa toho bol určený kilogram ako sa na základnej učilo je to tváha vody na zemi 1 litra vody. mýlite si tiaž s hmotnosťou.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Rozdiel medzi hmotnosťou a tiažou si nechajte pre detičky. Hmotnosť je odvodená z tiaže a tiaž je závislá na gravitácii, tak to opisujete. Tabuľka hustoty pevných látok bola vytvorená meraním pre gravitáciu na Zemi a na inej planéte s inou gravitáciou je samozrejme iná. Preto ani pomocou hustoty a objemu sa hmotnosť počítať nedá. Hmotnosť bez gravitácie v skutočnosti neexistuje.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

bez hmotnosti neexistuje gravitácia. kilogram v bezváhovom stave je tiež kilogram ale nemôžete ho odvážiť pretože je tam bezváhový stav. objem hmoty masy je niečo iné ako popisujete. nepotrebujete potrebovať na kilogram peria a olova rozdielne merné jednotky ale rozdielny objem. skúste si pozrieť na internete čo je hmotnosť alebo tiaž poprípade aj na anglickej verzii tam je to dokonale opísané.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Bez prítomnosti gravitácie sa nedá určiť, aký objem vody váži 1kg. A pri rozdielnej gravitácii má 1kg vody i rozdielny objem. Na Mesiaci má 1 liter vody inú hmotnosť ako na Zemi. V beztiažovom stave sa určiť hmotnosť nedá. Pochopte, je v tom bludný kruh. Sám uznávate, že hmotnosť závisí na gravitácii, tak čo ešte skúšate? Chcete oklamať sám seba?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Nie. Na Mesiaci má 1kg vody hmotnosť takisto 1kg. To, čo je závislé od gravitácie, je tiaž telies. Samozrejme, že aj v beztiažovom stave je možné merať hmotnosť telies. Hmota sa totiž vyznačuje vlastnosťou, ktorú nazývame zotrvačnosť. V beztiažovom stave sa na meranie hmotnosti používajú napríklad mechanické oscilátory, u ktorých je frekvencia kmitov závislá iba od hmotnosti telesa. Jedno také zariadenie je napríklad aj na ISS.
https://sk.wikipedia.org/wiki/...(pr%C3%ADstroj)#Váženie_v_beztiažov om_stave
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

To je zotrvačná hmotnosť a ona existuje len preto, pretože teleso v rámci voľného pádu sa stále nachádza v gravitačnom poli, čiže je gravitáciou planéty zmanipulované. Gravitačná sila udáva smer pohybu telesa a preto pri pôsobení na neho silou sa vyvolá opačná sila, ktorá pôsobiacej sile odporuje. Preto, ak by sa teleso nachádzalo v stave absolútne bez gravitácie, tak ani zotrvačná sila by nevznikala, ale taký stav nikde neexistuje. Vzniknutá hodnota hmotnosti pomocou zotrvačnej sily musí byť ale kalibrovaná podľa planéty, kde bola veľkosť kilogramu určená, inak by bola zistená hodnota nepoužiteľná. A preto stále platí, že v beztiažovom stave sa určiť jednotku hmotnosti nedá, vždy je závislá na gravitačnom poli konkrétnej planéty.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Omyl. Meranie hmotnosti s využitím zotrvačnosti nie je závislé od gravitácie. Zariadenie, ktoré je na ISS by rovnako meralo aj keby bolo v medziplanetárnom priestore, alebo na obežnej dráhe okolo Jupitera, či Saturna, či kdekoľvek inde.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Teleso v gravitačnom poli je strhávané gravitáciou, preto zotrvačná hmotnosť od gravitačnej sily závisí. Pružina bude vykazovať odlišné natiahnutie podľa veľkosti gravitačnej sily. Vektor gravitačnej sily a vektor sily, ktorou pôsobí pružina, sa sčítavajú. Prístroj na ISS bol kalibrovaný pomocou telesa, ktorého hmotnosť bola zo Zeme dopredu známa. Ak by ISS zmenila výšku, zmenila by sa i gravitačná sila a kalibrovanie prístroja by sa muselo zopakovať. Čím je gravitačná sila väčšia, tým je i zotrvačná hmotnosť väčšia a tým je i natiahnutie pružiny väčšie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Nemusí. Kmity mechanického oscilátora sú závislé len od hmotnosti telesa, ktorého hmotnosť meriame. Preto je jedno, v akej výške sa ISS nachádza. A nemusela by obiehať ani okolo Zeme. Lebo hmotnosť telies nie je nijak závislá na gravitácii. Ak máš pocit, že je to inak, tak stačí málo - experiment, ktorý nedopadne tak, ako to predpovedá fyzika. A vojdeš do učebníc. Predpokladám však, že o to ti vôbec nejde. :)

Zotrvačná hmotnosť je vlastnosťou telesa samotného, ktorá nie je závislá od gravitačného poľa. Naopak, gravitácia je závislá na hmotnosti telesa. Boli uskutočnené mnohé experimenty, z ktorých vyplýva, že gravitačná a zotrvačná hmotnosť sa rovnajú. Experimenty sú nevyhnutné, lebo rovnosť týchto hmotností nie je samozrejmá. A ak sa nájde odchýlka, tak sa budú prepisovať učebnice.

Kopnutie do 10kg betónového kvádra skončí zlomeným palcom tak na povrchu Zeme, ako aj na povrchu Mesiaca, takisto v medziplanetárnom priestore. Nejde ani o ten zlomený palec, ale o to, že rozdiely by boli merateľné. To tvrdí fyzika.

Ak tvrdíš, že z 2. NZ vyplýva, že všetky telesá v gravitačnom poli by mali rovnakú hmotnosť, tak to je logická chyba. Na teleso s menšou hmotnosťou pôsobí menšia sila (stále sme v klasickej fyzike, kde gravitácia predstavuje silu), na teleso s väčšou hmotnosťou pôsobí úmerne väčšia sila. Preto je zrýchlenie pohybu telies v gravitačnom poli nezávislé od hmotnosti telies a je rovné g z gravitačného zákona. Odchýlky od Newtonovho gravitačného zákona je možné namerať aj v slnečnej sústave, ale pre výpočty dráh telies a sond jeho presnosť postačuje. Pre vysvetlenie odchýlky dráhy Merkúra je už potrebná TR.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

robo68b

Dopredu predpokladáte špatne, vykonať pokusy by som chcel, ale nemám na to prostriedky. A toto je problém mnohých, ktorí by si chceli vlastnoručne zopakovať experiment a týmto odstrániť pochybnosti o výsledku. Ale jeden jednoduchý ukážkový pokus, ktorý o správaní sa telesa v gravitačnom poli dosť naznačuje, je roztočený zotrvačník. Kto ho vie úplne pochopiť a pomocou fyziky popísať?

Kde je experiment, ktorý dokazuje, že v prostredí s rôznou gravitáciou nevzniká na teleso pri rovnakom zrýchlení iná zotrvačná sila?

Na Mesiaci je menšia gravitácia, preto tam pri skočení s rovnakou silou ako na Zemi sa dostanem vyššie. Preto na odkopnutie telesa, ktoré váži na Zemi 10kg, stačí na Mesiaci menšia sila a palec sa nezlomí.

2-NZ je m=F/a z toho 'F' je grav. sila a 'a' je grav. zrýchlenie. Podľa fyziky sú tieto hodnoty pre každé teleso rovnaké, preto pre každé teleso sa vypočíta rovnaká hmotnosť!!!
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Žeby sa konečne našiel niekto, kto chce experimentovať? Járay o experimentoch točí polovicu svojho života, ale nikdy žiadny neuskutočnil.

Ak máš na mysli "záhadu" zotrvačníka profesora Erica Laithwaitea, tu je vysvetlenie v rámci klasickej mechaniky:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~hem...

Tvoja otázka:
Kde je experiment, ktorý dokazuje, že v prostredí s rôznou gravitáciou nevzniká na teleso pri rovnakom zrýchlení iná zotrvačná sila?

Skúsim odpovedať otázkou: bolo vyslaných málo vesmírnych sond, ktoré dorazili do cieľa tak, ako to bolo vypočítané?

Áno, na Mesiaci je možné vyskočiť vyššie. Skús si to prepočítať a uvidíš, že je to v dôsledku menšej tiaže, ale nie menšej hmotnosti. Hmotnosť nie je závislá na gravitácii. A preto sa palec zlomí úplne rovnako ako na Zemi.

Pekná ukážka chybnej logiky. Tvrdenie, že podľa fyziky je veľkosť gravitačnej sily je pre každé teleso rovnaká, pochádza z nepochopenia. Podľa fyziky je gravitačná sila rôzna pre rôzne hmotnosti telies. Jej veľkosť je rovná F=m.g, čo je možné overiť meraním. Jedinou konštantou v tejto rovnici je g, čo je gravitačné zrýchlenie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Stále chcete tvrdiť, že ak teleso váži 6x menej, tak na jeho rozpohybovanie netreba menšiu silu? Skúste si to pod vodou, tam sú telesá nadľahčované vztlakovou silou. A podľa 3-NZ má reakcia rovnakú veľkosť opačného smeru.

Neúspešne sondy verejnosti neoznamujú. Sonda nepotrebuje započítavať zotrvačnú silu, potrebuje poznať len momentálnu rýchlosť, aby spočítala dráhu letu. Tak ktorý experiment to dokazuje? Žiadny.

To nie je grav. sila, nie teleso priťahuje Zem, ale naopak, Zem priťahuje teleso. Musí to byť tá sila, ktorá vyvoláva to grav. zrýchlenie. Podľa princípu ekvivalencie by sa Zem pohybovala k telesu grav. zrýchlením a vyvolala by na teleso zotrvačnú silu. Ak by Zem mala priťahovať teleso podľa jeho hmotnosti, tak grav. sila pôsobiaca medzi Zemou a telesom, by sa musela spočítať podľa grav. zákona, čo sa nerobí.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

hmmh

A čo tak 2.NZ, kde ak poznáme silu F a zrýchlenie telesa a, tak zo vzťahu m = F/a dokážeme určiť hmotnosť telesa. Táto hmotnosť sa nazýva zotrvačná hmotnosť. 1kg má tak zanedbateľné gravitačné pole, že je ekvivalentná s gravitačnou hmotnosťou.

Pri obiehajúcej družici uznávaš odstredivú silu, ale odmietaš že je to dôvod udržania sa na orbite. Ak budeš na kolotoči zvyšovať uhlovú rýchlosť, tak sám pocítiš zväčšujúci silový účinok. V akom smere pôsobí je však na rozsiahlu diskusiu :)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ykub

Ak sa odvoláme na 2-NZ, tak by všetky telesá v gravitačnom poli mali rovnakú hmotnosť, pretože grav. sila a grav. zrýchlenie sú pre každé teleso rovnaké. 2-NZ nijak nebráni tomu, aby zotrvačná hmotnosť sa menila spolu s gravitačnou silou.

Otáčanie kolotoča sa nedá porovnávať s pohybom v gravitačnom poli, pretože kolotoč nedokáže všetky hmotné body prinútiť sa pohybovať v kruhu, pretože hmotný bod má snahu sa pohybovať priamočiaro presne voľným pádom a z toho vzniká na kolotoči odstredivá sila. Gravitácia ale priťahuje všetky hmotné body rovnako, preto v nej odstredivá sila nevzniká, napríklad na kozmonauta ak padá s raketou po hocijako zakrivenej dráhe. Prečo majú hmotné body na kolotoči snahu pohybovať sa nie v kruhu je spôsobené gravitáciou, ktorá núti hmotný bod sa pohybovať nie v kruhu. Preto na kolotoči v priestore absolútne bez gravitácie by odstredivá sila nevznikala, ale taký bezgravitačný stav neexistuje. Že je rotácia zrýchlená, to situáciu nezmení.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie


 1. Café Európa: Kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku? 2 934
 2. Martin Droppa: Mať rád Slovensko? A prečo? 2 807
 3. Dominika Dongova: "Pán pravý" mi skomplikoval život 2 582
 4. Miroslav Tokarčík: Nenecháme sa zastrašiť! 2 313
 5. Liga za ľudské práva: Západ už na utečencov rezignoval 2 091
 6. Jasmina Stauder: Ulmovci: Rodina, ktorá zaplatila za pomoc Židom životmi 2 087
 7. Tomáš Kubuš: Kazachstan 2018 (foto) 1 597
 8. Blanka Ulaherová: Spiatočné letenky Budapešť - Baku za 80 eur ... (Azerbajdžan 2018 1/3) 1 244
 9. Transparency International Slovensko: Ako aj bez peňazí zlepšiť naše zdravotníctvo 1 185
 10. Čo je nové na sme.sk: Tieto zaujímavosti o zvieratách okolo nás mnohých prekvapia 1 134

Rebríčky článkov


 1. Milan Lacúch: Smrť, otroctvo hmoty a nepoškvrnené počatie v nových, nevšedných súvislostiach
 2. Drahoslav Jonáš: Hip hop (rap).
 3. František Cudziš: Paradox padajúceho rebríka
 4. Patrik Spišiak: Ďalšia nová strana? Nestačilo ich už?
 5. Ľuboš Dobrota: Osud Johanna August Suttera - zlato mu prinieslo životnú tragédiu.
 6. Fero Sklenár: No Point to Worry about... 2018.06.22.
 7. Linda Majerská: Nedeľný výlet
 8. Michal Nagy: Miss folkloristka - asi pekná akcia.
 9. Ľuboš Dobrota: Osud rozdal kruté karty pre Doktora Jesenia aj pre kata Jána Mydlářa.
 10. Fero Sklenár: No Point to Worry about... 2018.06.21.

 1. Ideme spoločne ďalej. Protestujúci podporili farmárov (minúta po minúte)
 2. Zmenky Kočner skrýva. Prokurátor hovorí, že si poradia aj bez nich
 3. ONLINE: Brazília mohla prehrávať, jej súper mal sľubnú šancu
 4. Nigéria zdolala Island, hrdinom bol Musa
 5. Košický župan Trnka tvrdí, že sa mu vyhrážajú. Mali mu núkať miliónový úplatok
 6. Pijete každý večer a vravíte, že nemáte problém? Máte
 7. Dno poslanca Blahu
 8. Krátka správa o stave preferencií
 9. Zomrel mi otec. A ešte predtým nás šarlatán obral o tisíce
 10. Nebezpečná križovatka v Bratislave zmizne, začala sa jej prestavba

 1. Brutálny tanec predviedol na ulici opitý starček!
 2. Protestujúci farmári sú v Bratislave, ľudia ich vítali potleskom
 3. Komentár Daga Daniša: Prečo arabskí šejkovia milujú Kaliňáka
 4. Farmári: Matečná je ministerka pre oligarchov, nie pre nás
 5. Kauza Cervanová: Viera sa ich strašne bála
 6. Zločinci si tu fungujú ako v supermarkete
 7. Na Bratislavu tiahnu farmári zo Slovenska, vystúpia na pochode za Slušné Slovensko
 8. Exkluzívne video: Policajti odvážajú Mariána Kočnera
 9. Karol Galek: Neklamte baníkom, život po uhlí existuje
 10. Kauza Cervanová - Presvedčivé priznanie vraha Milana Andrášika

Už ste čítali?