Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Pani Ministerka školstva SR! Aj Newtonov "Gravitačný zákon" je fyzikálny blud. (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Hodnoť:   mínus indicator plus

 

A je to tu, stary blazon sa vracia do formy. :D
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Je to tak, fyzika je celá popletená

Ak hmotnosť telesa je závislá na gravitácii Zeme, tak na akej gravitácii je závislá hmotnosť Zeme? Na vlastnej? To je blbosť. Ako sa určí hmotnosť planéty?

A súhlasím, ak podľa grav. zákona sa telesá navzájom priťahujú, tak nemôžu padať telesá s rôznou hmotnosťou s rovnakou rýchlosťou. Lenže odchýlka by bola tak malá, že sa ťažko dá zistiť, pretože grav. konštanta je veľmi mrňavá a hmotnosť Zeme je obrovská.

A ďalšia záhada je, že ak družica si udržuje obežnú dráhu pomocou odstredivej sily, tak táto sila by sa mala započítavať vždy, ak teleso sa pohybuje v grav. poli. Pretože pri každej vodorovnej rýchlosti sa nejaká odstredivá sila prejaví a tú treba od grav. sily odpočítať. Potom prepočty dráhy a času dopadu na zem u telesa sa musia zmeniť...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

K tej družici. Záleží na tom na koľko percent veríš matematickému popisu. Ak na 100%, tak potom budeš odstredivúsilu považovať za pseudosilu. Nie je to však pravda, lebo rýchlosť je kolmá na smer pôsobenia gravitačnej sily čo by mohlo znamenať pád telesa na povrch bez ohľadu na veľkosť rýchlosti.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Prvá kozmická rýchlosť umožňuje telesu sa vyhnúť v páde na zem. Tak udržuje družica svoju výšku pomocou odstredivej sily? Dráhy v gravitačnom poli sú predsa zakrivené a na takej dráhe predsa odstredivá sila pôsobí, ktorá je opačná k dostredivej-gravitačnej sile. A rýchlosť kolmá na smer pôsobenia gravitačnej sily na zakrivenej dráhe je predsa uhlová rýchlosť...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

hmotnosť nie je závislá na gravitácii je iba odvodený kg z tiaže. kg bude všade kilogram. tiaž je závislá na gravitácii
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Máte protichodný argument. Vychádza z neho, že hmotnosť je odvodená z tiaže a tiaž je závislá na gravitácii, podobne to opisujem i ja.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

hmotnosť je množstvo hmoty v objeme. hmota vykazuje gravitačné účinky a podľa toho bol určený kilogram ako sa na základnej učilo je to tváha vody na zemi 1 litra vody. mýlite si tiaž s hmotnosťou.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Rozdiel medzi hmotnosťou a tiažou si nechajte pre detičky. Hmotnosť je odvodená z tiaže a tiaž je závislá na gravitácii, tak to opisujete. Tabuľka hustoty pevných látok bola vytvorená meraním pre gravitáciu na Zemi a na inej planéte s inou gravitáciou je samozrejme iná. Preto ani pomocou hustoty a objemu sa hmotnosť počítať nedá. Hmotnosť bez gravitácie v skutočnosti neexistuje.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

bez hmotnosti neexistuje gravitácia. kilogram v bezváhovom stave je tiež kilogram ale nemôžete ho odvážiť pretože je tam bezváhový stav. objem hmoty masy je niečo iné ako popisujete. nepotrebujete potrebovať na kilogram peria a olova rozdielne merné jednotky ale rozdielny objem. skúste si pozrieť na internete čo je hmotnosť alebo tiaž poprípade aj na anglickej verzii tam je to dokonale opísané.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Bez prítomnosti gravitácie sa nedá určiť, aký objem vody váži 1kg. A pri rozdielnej gravitácii má 1kg vody i rozdielny objem. Na Mesiaci má 1 liter vody inú hmotnosť ako na Zemi. V beztiažovom stave sa určiť hmotnosť nedá. Pochopte, je v tom bludný kruh. Sám uznávate, že hmotnosť závisí na gravitácii, tak čo ešte skúšate? Chcete oklamať sám seba?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Nie. Na Mesiaci má 1kg vody hmotnosť takisto 1kg. To, čo je závislé od gravitácie, je tiaž telies. Samozrejme, že aj v beztiažovom stave je možné merať hmotnosť telies. Hmota sa totiž vyznačuje vlastnosťou, ktorú nazývame zotrvačnosť. V beztiažovom stave sa na meranie hmotnosti používajú napríklad mechanické oscilátory, u ktorých je frekvencia kmitov závislá iba od hmotnosti telesa. Jedno také zariadenie je napríklad aj na ISS.
https://sk.wikipedia.org/wiki/...(pr%C3%ADstroj)#Váženie_v_beztiažov om_stave
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

To je zotrvačná hmotnosť a ona existuje len preto, pretože teleso v rámci voľného pádu sa stále nachádza v gravitačnom poli, čiže je gravitáciou planéty zmanipulované. Gravitačná sila udáva smer pohybu telesa a preto pri pôsobení na neho silou sa vyvolá opačná sila, ktorá pôsobiacej sile odporuje. Preto, ak by sa teleso nachádzalo v stave absolútne bez gravitácie, tak ani zotrvačná sila by nevznikala, ale taký stav nikde neexistuje. Vzniknutá hodnota hmotnosti pomocou zotrvačnej sily musí byť ale kalibrovaná podľa planéty, kde bola veľkosť kilogramu určená, inak by bola zistená hodnota nepoužiteľná. A preto stále platí, že v beztiažovom stave sa určiť jednotku hmotnosti nedá, vždy je závislá na gravitačnom poli konkrétnej planéty.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Omyl. Meranie hmotnosti s využitím zotrvačnosti nie je závislé od gravitácie. Zariadenie, ktoré je na ISS by rovnako meralo aj keby bolo v medziplanetárnom priestore, alebo na obežnej dráhe okolo Jupitera, či Saturna, či kdekoľvek inde.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Teleso v gravitačnom poli je strhávané gravitáciou, preto zotrvačná hmotnosť od gravitačnej sily závisí. Pružina bude vykazovať odlišné natiahnutie podľa veľkosti gravitačnej sily. Vektor gravitačnej sily a vektor sily, ktorou pôsobí pružina, sa sčítavajú. Prístroj na ISS bol kalibrovaný pomocou telesa, ktorého hmotnosť bola zo Zeme dopredu známa. Ak by ISS zmenila výšku, zmenila by sa i gravitačná sila a kalibrovanie prístroja by sa muselo zopakovať. Čím je gravitačná sila väčšia, tým je i zotrvačná hmotnosť väčšia a tým je i natiahnutie pružiny väčšie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Nemusí. Kmity mechanického oscilátora sú závislé len od hmotnosti telesa, ktorého hmotnosť meriame. Preto je jedno, v akej výške sa ISS nachádza. A nemusela by obiehať ani okolo Zeme. Lebo hmotnosť telies nie je nijak závislá na gravitácii. Ak máš pocit, že je to inak, tak stačí málo - experiment, ktorý nedopadne tak, ako to predpovedá fyzika. A vojdeš do učebníc. Predpokladám však, že o to ti vôbec nejde. :)

Zotrvačná hmotnosť je vlastnosťou telesa samotného, ktorá nie je závislá od gravitačného poľa. Naopak, gravitácia je závislá na hmotnosti telesa. Boli uskutočnené mnohé experimenty, z ktorých vyplýva, že gravitačná a zotrvačná hmotnosť sa rovnajú. Experimenty sú nevyhnutné, lebo rovnosť týchto hmotností nie je samozrejmá. A ak sa nájde odchýlka, tak sa budú prepisovať učebnice.

Kopnutie do 10kg betónového kvádra skončí zlomeným palcom tak na povrchu Zeme, ako aj na povrchu Mesiaca, takisto v medziplanetárnom priestore. Nejde ani o ten zlomený palec, ale o to, že rozdiely by boli merateľné. To tvrdí fyzika.

Ak tvrdíš, že z 2. NZ vyplýva, že všetky telesá v gravitačnom poli by mali rovnakú hmotnosť, tak to je logická chyba. Na teleso s menšou hmotnosťou pôsobí menšia sila (stále sme v klasickej fyzike, kde gravitácia predstavuje silu), na teleso s väčšou hmotnosťou pôsobí úmerne väčšia sila. Preto je zrýchlenie pohybu telies v gravitačnom poli nezávislé od hmotnosti telies a je rovné g z gravitačného zákona. Odchýlky od Newtonovho gravitačného zákona je možné namerať aj v slnečnej sústave, ale pre výpočty dráh telies a sond jeho presnosť postačuje. Pre vysvetlenie odchýlky dráhy Merkúra je už potrebná TR.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

robo68b

Dopredu predpokladáte špatne, vykonať pokusy by som chcel, ale nemám na to prostriedky. A toto je problém mnohých, ktorí by si chceli vlastnoručne zopakovať experiment a týmto odstrániť pochybnosti o výsledku. Ale jeden jednoduchý ukážkový pokus, ktorý o správaní sa telesa v gravitačnom poli dosť naznačuje, je roztočený zotrvačník. Kto ho vie úplne pochopiť a pomocou fyziky popísať?

Kde je experiment, ktorý dokazuje, že v prostredí s rôznou gravitáciou nevzniká na teleso pri rovnakom zrýchlení iná zotrvačná sila?

Na Mesiaci je menšia gravitácia, preto tam pri skočení s rovnakou silou ako na Zemi sa dostanem vyššie. Preto na odkopnutie telesa, ktoré váži na Zemi 10kg, stačí na Mesiaci menšia sila a palec sa nezlomí.

2-NZ je m=F/a z toho 'F' je grav. sila a 'a' je grav. zrýchlenie. Podľa fyziky sú tieto hodnoty pre každé teleso rovnaké, preto pre každé teleso sa vypočíta rovnaká hmotnosť!!!
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Žeby sa konečne našiel niekto, kto chce experimentovať? Járay o experimentoch točí polovicu svojho života, ale nikdy žiadny neuskutočnil.

Ak máš na mysli "záhadu" zotrvačníka profesora Erica Laithwaitea, tu je vysvetlenie v rámci klasickej mechaniky:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~hem...

Tvoja otázka:
Kde je experiment, ktorý dokazuje, že v prostredí s rôznou gravitáciou nevzniká na teleso pri rovnakom zrýchlení iná zotrvačná sila?

Skúsim odpovedať otázkou: bolo vyslaných málo vesmírnych sond, ktoré dorazili do cieľa tak, ako to bolo vypočítané?

Áno, na Mesiaci je možné vyskočiť vyššie. Skús si to prepočítať a uvidíš, že je to v dôsledku menšej tiaže, ale nie menšej hmotnosti. Hmotnosť nie je závislá na gravitácii. A preto sa palec zlomí úplne rovnako ako na Zemi.

Pekná ukážka chybnej logiky. Tvrdenie, že podľa fyziky je veľkosť gravitačnej sily je pre každé teleso rovnaká, pochádza z nepochopenia. Podľa fyziky je gravitačná sila rôzna pre rôzne hmotnosti telies. Jej veľkosť je rovná F=m.g, čo je možné overiť meraním. Jedinou konštantou v tejto rovnici je g, čo je gravitačné zrýchlenie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Stále chcete tvrdiť, že ak teleso váži 6x menej, tak na jeho rozpohybovanie netreba menšiu silu? Skúste si to pod vodou, tam sú telesá nadľahčované vztlakovou silou. A podľa 3-NZ má reakcia rovnakú veľkosť opačného smeru.

Neúspešne sondy verejnosti neoznamujú. Sonda nepotrebuje započítavať zotrvačnú silu, potrebuje poznať len momentálnu rýchlosť, aby spočítala dráhu letu. Tak ktorý experiment to dokazuje? Žiadny.

To nie je grav. sila, nie teleso priťahuje Zem, ale naopak, Zem priťahuje teleso. Musí to byť tá sila, ktorá vyvoláva to grav. zrýchlenie. Podľa princípu ekvivalencie by sa Zem pohybovala k telesu grav. zrýchlením a vyvolala by na teleso zotrvačnú silu. Ak by Zem mala priťahovať teleso podľa jeho hmotnosti, tak grav. sila pôsobiaca medzi Zemou a telesom, by sa musela spočítať podľa grav. zákona, čo sa nerobí.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

hmmh

A čo tak 2.NZ, kde ak poznáme silu F a zrýchlenie telesa a, tak zo vzťahu m = F/a dokážeme určiť hmotnosť telesa. Táto hmotnosť sa nazýva zotrvačná hmotnosť. 1kg má tak zanedbateľné gravitačné pole, že je ekvivalentná s gravitačnou hmotnosťou.

Pri obiehajúcej družici uznávaš odstredivú silu, ale odmietaš že je to dôvod udržania sa na orbite. Ak budeš na kolotoči zvyšovať uhlovú rýchlosť, tak sám pocítiš zväčšujúci silový účinok. V akom smere pôsobí je však na rozsiahlu diskusiu :)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ykub

Ak sa odvoláme na 2-NZ, tak by všetky telesá v gravitačnom poli mali rovnakú hmotnosť, pretože grav. sila a grav. zrýchlenie sú pre každé teleso rovnaké. 2-NZ nijak nebráni tomu, aby zotrvačná hmotnosť sa menila spolu s gravitačnou silou.

Otáčanie kolotoča sa nedá porovnávať s pohybom v gravitačnom poli, pretože kolotoč nedokáže všetky hmotné body prinútiť sa pohybovať v kruhu, pretože hmotný bod má snahu sa pohybovať priamočiaro presne voľným pádom a z toho vzniká na kolotoči odstredivá sila. Gravitácia ale priťahuje všetky hmotné body rovnako, preto v nej odstredivá sila nevzniká, napríklad na kozmonauta ak padá s raketou po hocijako zakrivenej dráhe. Prečo majú hmotné body na kolotoči snahu pohybovať sa nie v kruhu je spôsobené gravitáciou, ktorá núti hmotný bod sa pohybovať nie v kruhu. Preto na kolotoči v priestore absolútne bez gravitácie by odstredivá sila nevznikala, ale taký bezgravitačný stav neexistuje. Že je rotácia zrýchlená, to situáciu nezmení.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie


 1. Rudolf Pado: Bullshit v podaní Lidla 137
 2. Miroslav Lukáč: Ako poslanec Fico a prezident Zeman prekonali vojvodcu Otta von Bismarcka. 125
 3. Radovan Bránik: Kauza Butinová - česká a slovenská stopa 124
 4. Michal Sivák: Luník IX. - "mestečko" kde ľudia žijú ako kedysi 115
 5. SK Service: Pracujete počas sviatkov a ste zamestnanec? Čítajte pozorne... 104
 6. Vladimír Bednár: 10 najčastejších neprávd spojených s vozidlom BOV Vydra 91
 7. Martin Ondráš: Podiel slovenských potravín na pulte - skutočná pravda 83
 8. Marek Páva: Štát sa chce o bratislavské lesy starať motorovou pílou 63
 9. Eva Gallova: Chcete silnú masáž, alebo slabú, 57
 10. Peter Stachura: Dvojhodinovú prednášku si na slovenskej univerzite ceníme na 16 eúr 44

Rebríčky článkov


 1. Jakub Zibura: Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom
 2. Milan Lacúch: Úvaha o konci sveta!
 3. Paula Beinsteinová: Tieň
 4. Ivan Janíček: Ako skladovať palivové drevo?
 5. Uršula Šilleová: Rozhovory
 6. Milan Koval: Milovníci“ žltého“ moku , na slovíčko.
 7. Jarmila Halgasova: Iné ako slovenské kura nekupujem, i keď aj to ukrajinské musí spĺňať prísne pravidlá EÚ
 8. Richard Malý: Harabin je vlastne Ježiš Kristus
 9. Uršula Šilleová: Ná(vody)
 10. Uršula Šilleová: Jar IV

 1. Ruská agentka sa priznala ku sprisahaniu. Ako Američania sledujú špiónov?
 2. Smer padol, ale Danko jeho voličov nepritiahol. Ako sa za rok vyvíjali preferencie strán
 3. Tréner Rakúska po debakli: Slováci nám ukázalo, ako sa to robí
 4. Zlepenec potrebuje lídra
 5. Brusel stopol dotácie pre Agrofert, Babiš sa smeje
 6. Prieskum Focusu: Smer si mierne polepšil, s Mostom a SNS aj tak nemá dosť
 7. Bývalý futbalista Trenčína patrí k najdrahším mladíkom na svete
 8. Natočili, ako kosatky dravé plávajú so ženou v oceáne. Neublížili jej
 9. Podobá sa to na zázrak. Keith Richards už nechce byť opitý, kamaráti ho nespoznávajú
 10. Zástupca WHO na Slovensku: Jete iba preto, aby ste jedli. Neskôr to oľutujete

 1. Eurofondový škandál pokračuje: Lubyová sa vyhovára a hádže vinu na iných
 2. Porovnanie platov poslancov s inými profesiami
 3. Mariana Čengel Solčanská: Štefánik ženy miloval, no zároveň nimi pohŕdal
 4. Rusofili v politike znižujú našu bezpečnosť a sú odmeňovaní najvyššími postami
 5. OKS podporuje Františka Mikloška: Koho podporuje KDH?
 6. Karol Galek (SaS): Vládny návrh ukončenia doby uhoľnej nie je kompilát, ale opajcát
 7. Kandidát na prezidenta Mistrík mal lukratívne trafiky v Slovenských elektrárňach
 8. Ján Kubiš – kandidát Smeru v zálohe
 9. Prezidentská diskusia: Mikloško, Krajniak, Čaputová,
 10. Jak Češi dobyli Slovensko: Nový stát vznikl pomocí několika podrazů

Už ste čítali?