Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Nerušte celibát! (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 3 > >>

Hodnoť:   mínus indicator plus

"Nehádžte perly...atď."

To je teda nápad, vzácny a vznešená dar celibátu rozoberať v (takmer) bulvárnom antikresťanskom denníku. Viem, že to nebol autor blogu, kto s tým začal.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

"Moje bremeno je ľahké"Na 1. pohľad nie

Mt
3
3-15
Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ 4
4
On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5
5-6
a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« 6A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ 7
7
Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 8Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. 9
9
A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Dobrovoľná zdržanlivosť. –
10Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ 11
11-12
On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. 12Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

máte tam chybu

v bode 9: treba vypustiť tú podmienku "... pre iné ako smilstvo ...". To v Biblii nie je.

Taktiež si treba odmyslieť časti, ktoré tam pribudli za Konstantina a je zjané, že ich písal človek.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

V niektorých pohanských náboženstvách boli možné také manželstvá, ktoré židia aj kresťania považovali za smilstvo. V starom Egypte nielen panovníci mali vo zvyku ženiť sa so svojimi sestrami. Pre kresťanov bolo také manželstvo krvismilstvom. Keď sa takýto manželský pár chcel stať kresťanmi, tak museli ísť od seba, inak ich medzi kresťanov neprijali.
V niektorých pohanských náboženstvách bolo bežné manželstvo súčasne s viacerými ženami alebo s viacerými mužmi. Moslim môže aj dnes mať aj 4 manželky. Kresťan môže mať len 1 manželku. Keby žil súčasne s viacerými, bolo by to smilstvo. Dobre si všimni, že nehovorí cudzoložstvo. Ako nekresťan má 4 manželky legálne, sú jeho, nie iného muža. Keby sa chcel stať kresťanom, nemohol by v tom pokračovať.
Takto by sa možno našli aj iné príklady, keď manželstvo platné u pohanov bolo u kresťanov smilstvom. Kto sa chcel nechať pokrstiť, musel si dať tieto smilstvo-manželstvá do poriadku.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Vážená markíza du Bois !

To čo píšete o tzv. dobrovoľnej zdržanlivosti je klasický príklad zámerne zle preloženého textu. Je to hanebné, že sa takýto prekladateľský podvod dodnes v RKC udržuje. Text prekladu RKC bol robený z latinského prekladu, ktorý sa nazýva Vulgata a tam v 12 verši nie je „TAKÍ“ ale EUNUCHOVIA!

V tej perikope Ježiš zvýrazňuje, že muž a žena majú žiť v manželstve:

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ {Mt 19:4-6}

V závere vysvetľovania Ježiš poznamenal, že sú len tri typy mužov, ktorí by sa ženiť nemali, lebo nemôžu naplniť sexuálnu podstatu manželstva. Ale vo všetkých troch prípadoch sa jedná o eunuchov:

Lebo sú eunuchovia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných eunuchmi urobili ľudia a iní sa eunuchmi urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.{Mt 19:12}

TAKŽE
povinný predpísaný celibát zachovávajú len tí, ktorí vedome odvrhnú Božie príkazy a ustanovenia a nahradia ich ľudskými príkazmi.

JE DOSŤ VERŠOV V BIBLII, KTORÉ nedávajú priestor pre celibát:

O tom, čo ste písali: Dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža {1Kor 7:1b-2}

Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev? {1Tim 3:1-5}

Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.{1Tim 4:1-3}
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

1 Kor 7,8(tak ako ja=Neženatý)

7
Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak.

8Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.
-----
1Kor27
27Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

1Kor32-38

Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi.
33Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke,
34a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.
35No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Tým, čo sú nerozhodní. –
36-38
36Ak si niekto myslí, že je potupou pre jeho pannu, ak prekročí vek a má sa tak stať, nech urobí, čo chce; nehreší. Nech sa vezmú.
37Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu, dobre robí. 38Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie.

Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. 33Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, 34a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. 38Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ale zase

"urobiť sám seba eunuchom pre kráľovstvo nebeské" je propagáciou samomrzačenia.

Dnešné preklady sa preto k tomu slovu nehlásia, hoci v gréckom originále to človek prečíta aj pri chabej znalosti gréckej alfabety.

Každopádne, spojenie "pre kráľovstvo nebeské" naznačuje, že Ježiš zbožnú samokastráciu oceňoval a možno aj sám seba učinil eunuchom. Hoci, skôr sa predpokladá, že Ježiš bol ženatý, pretože ho titulovali "rabi" a rabín ženatý byť musel.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

nic sa nestane

nozno sa par babiek v kostole nastve inak nic, kazdy vas nma na haku ci sa zenite. Viera s vami aj tak nic spolocne nema, nenamyslajte si... inak sme doma veriaci, ale toto nie
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Rozumný pohľad na vec

so štipkou trpkej irónie. Oceňujem. Aj keď sa ma to ako nekatolíka netýka, je to len pohľad zvonka.

Mňa i každého občana sa ale týkajú tí ",malí vo viere". Lebo to sú moji spoluobčania. A teda voliči. A ich spôsob myslenia sa odrazí aj na tom, kto a ako bude túto krajinu spravovať (príp. rabovať). Potom sa už stav RKC na Slovensku, jej vplyv a pôsobenie týka nás všetkých.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Pápež nemá v pláne rušiť celibát

Povedal to jednoznačne, jasne a veľakrát.

Pochybujem, že pápež číta blogy na slovenskom Sme. Tak neviem, na koho sa autor blogu so svojou žiadosťou obracia. Na Pána Boha?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Vedia, do čoho idú

Manželskú vernosť si sľubujú navzájom dvaja dospelí ľudia. Mnohí vernosť dodržia. Poznám aj takých, ktorí nedodržali. Prečo? Lebo dodržať vernosť je niekedy ťažko, len niektorí to zvládnu.

V príspevku vyššie cituje diskutér Bibliu, keď učeníci tvrdili, že je lepšie (t.j. ľahšie) neženiť sa ako byť celý život verný jedinej žene. Asi mali svoje skúsenosti, ak nie vlastné, tak zo svojho okolia.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Vedia, do čoho idú

V budhistických kláštoroch je tiež povinný celibát. Budhistickí mnísi si ho nevyberajú dobrovoľne, rodičia ich darujú kláštoru v detskom veku.
Katolícki rehoľníci/rehoľníčky/kňazi si celibát vyberajú v dospelom veku a dobrovoľne. Dokonca majú niekoľko rokov na rozmyslenie. Kňazi počas vysokoškolského štúdia, rehoľníci majú noviciát aj možnosť dočasných sľubov, lebo majú život ťažší o rehoľnú chudobu a poslušnosť.
Keď sa rozhodnú povedať Bohu ÁNO, majú to spraviť po zrelom uvážení.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Čo tu otravujete s tým vaším stredovekom. Tu sme v 21. storočí, sa už zobuďte. Radšej sa zamyslite ako uľahčiť život ľuďom z LGPTI
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

A prečo zrovna im?

Prečo majú byť zvýhodňovaní? Už sa zobuď nie je starovek . Už je 21. storočie .
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Tu hlupost o budhistickych mnichoch mas odkial? Budhisti do mnisskeho stavu mozu vstupit alebo z neho vystupit dobrovolne kedykolvek a to aj niekolkokrat za zivot. Podmienkou je, ze ak maju rodinu, musia ju pred vstupom do klastora zabezpecit. Celibat plati len pre cas v klastore. Pre budhistov je pobyt v klastore nieco ako duchovna ocista. Ako to je s katolickymi reholami vsetci vieme.
P.S. nie som budhista a ani im nejako zvlast nefandim...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

alicia a na koho sa mame

obracat ako najprv a vo vsetkom, ak nie na svojho nablizsieho blizneho? a Tym je pre kazdeho v jeho vnutri Pan Jezis Kristus. A Jeho mame milovat, svojho blizneho mame milovat a seba sameho mame milovat. Ako to spravis v celibate? Lebo milovanie je jednota ducha duse a tela. a prosim ta nevymyslaj ludske vysvetlenia, lebo Bozie prikazanie, zakon ci princip su tie co mame plnit a nevymyslat si vlastne.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Prečo?

Lebo je ešte v niektorom z prvých levelov. Začína túto cestu. Keď sa z nej nevráti, tak časom sa presunie aj ďalej. Tam sa to zvykne posúvať už rýchlejšie.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

všade je to plno LGPTI a ublížených homosexualov a ich 200 klonov. Ale čo majú robiť ľudia s pedosexuálnou či polysexuálnou genderovou orientáciou?
 

1 2 3 > >>

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie


 1. Milan Brejcha: Marián Kuffa - na čo bratia katolíci zabudli? 1 173
 2. Stanislav Martinčko: Kočner, Kočner ty si veľký beťárisko!! 630
 3. Rudolf Trbušek: Zastavenie starých exekúcií "exekučná amnestia" od 1.1.2020 442
 4. Peter Slamenik: Bez ochrany ani krok 234
 5. Jaromír Šiša: Putování po Transsibiřské magistrále, zastavení čtvrté, Krasnojarsk. 159
 6. Aleš Tvrdý: Milovaná aj nenávidená. Taká je Čína 139
 7. Mišo Šesták: Voľakedy sme si vedeli onakvejšie vynadať 99
 8. Eva Gallova: Neviem, či je pravda, že ženy vedia... 96
 9. Transparency International Slovensko: Ako Martin Daňo zneužíva myšlienku transparentnosti 91
 10. Rudolf Pado: Ružín opäť smetiskom 88

Rebríčky článkov


 1. Martin Turčan: Don Quijote
 2. Juraj Hodul: Poznáte zjazd z diaľnice D2 - výjazd Stupava ? Prečo niekto nerozmýšľal?
 3. Štefan Vidlár: Apel agitkový
 4. Milan Brejcha: Marián Kuffa - na čo bratia katolíci zabudli?
 5. Sonya Haraszti: Bola som na titulke SME. Témou bola zmena pohlavia.
 6. Juraj Hodul: Prečo nemáme v Bratislave niečo ako bol kedysi Lunapark? A prečo tu nemáme aqapark?
 7. Ján Franz: Jeseň v Karpatoch
 8. Milan Lacúch: Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním
 9. Miroslav Sabol: Verejné Konzultácia EU - Správa podľa článku 54 nariadenia o referenčných kritériách
 10. Štefan Vidlár: Straňík (nominant, protežant, aparátčik, trafikant,...)

 1. Kočner o Ficovi na nahrávke: Ak budem mať pokoj, bude naďalej premiérom
 2. Impérium kontroverzného milionára z východu sa rozpadá
 3. Laššáková nevie vysvetliť vyše pol milióna za galavečer
 4. Mlčať o smrti mladej ženy bola taktika, tvrdí polícia. Páchateľa nemá
 5. Smrť Violy nie je tragédiou temnej uličky
 6. S Kočnerom si dohadoval stretnutie aj bývalý šéf vojenských tajných
 7. V Košiciach sa zrazili dve autá, jeden vodič zomrel
 8. Slovensko zdolalo Azerbajdžan, v kvalifikácii skončilo tretie a nepostupuje
 9. Slováci dostanú druhú šancu. Ich prvým súperom bude Írsko
 10. Odsúdený exposlanec Smeru: Nechápem, čo robím v Gorile

 1. Alexander Vondra: Chodím do kostola pravidelne, pretože to potrebujem
 2. Keď zrušenie tímu Kuciak spochybnili už aj Taliani
 3. Na obranu Jaroslava Danišku
 4. Kočner v nahrávke o Ficovi: Mám odložené veci, o ktorých on vie
 5. Karol Sudor - Vladimír Palko: Šiel som až na hranu. Liberál spovedá konzervatívca
 6. Žilinčan, ktorý hajloval na dievča z Kórey pôjde do väzenia
 7. Nová nahrávka: Fico mal Kočnerovi sľubovať pokoj od policajtov a daniarov
 8. Ľudia blízki Mostu-Híd a SNS si spravili zo štátneho Agrokomplexu malý Klondike
 9. Kočner na ďalšej nahrávke o tajnej dohode s Ficom: Ak budem mať pokoj, ty budeš premiér
 10. Tri roky uvostatu, prevádzka, nápady, spolupráce

Už ste čítali?