Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Klamať ako kresťan (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

ksan
Milý "neobmedzený" a "nezaostalý" ksan. Pedofili sa liečiť môžu; keď kontaktujú kapacitne disponované psychiatrické zariadenie, tak ich iste neodmietne. Staviate problém do roviny, akoby im spoločnosť bránila liečiť sa: naopak, spoločnosť im to niekedy prostredníctvom svojich súdov aj výslovne ukladá. Čo sa týka prevencie, izolácia týchto jednotlivcov od detí je mimoriadne racionálnym nástrojom prevencie, keďže možno u týchto ľudí predpokladať omnoho vyššie skolny k ich zneužívaniu, ako u zvyšku populácie. Pedofil Kasz sa tu snaží prekrúcať štatistiky, zrejme zámerne však priamo nepíše nič o tom (ani v rovine predpokladov), koľko percent pedofilov konzumuje detskú pornografiu alebo pohlavne zneužilo dieťa (v zmysle platnej legislatívy) a o tom, aká je v tomto smere prevalencia u nepedofilov. Obmedzuje sa len tvrdenia, týkajúce sa prevalencie pedofílie u osôb, ktoré sa dopustili pohlavného zneužívania detí a pod. (nie naopak - čo by malo iste väčšiu výpovednú hodnotu a tom, či je bezpečné poslať 13-ročné dievča na dvojtýždňovú dovolenku napr. s pedofilom Kaszom). Čo sa týka prevalencie pedofilného konania u pedofilov, Kasz len konštatuje, že u nich nie je nutné. Nuž, biologicky nutné nie je ani to, že opice lezú po stromoch a že vtáky lietajú, napriek tomu to o nich možno zväčša úspešne predpokladať. To, že tejto "komunite" (extrémistickej skupine, ktorá je dúfam pod sústavným dohľadom polície a civilnej kontrarozviedky) nejde o to, aby pomáhala chorým liečiť sa, ale o to, aby posúvala hranice smerom k akceptácii pedofilného konania, je zrejmé z viacerých Kaszovych príspevkov. Jeden z nich som tu už citoval: "Z morálního hlediska to nebude zneužití, z trestněprávního ano. (...)15 let, a 14tileté i 13tileté děti již jsou schopné vnímat sexuální pocity, ale i zamilovanost a lásku. Aneb pokud ONA bude chtít nebo mě dokonce svede, a já se jí budu snažit uspokojit, udělat jí dobře, tak to z mé strany a z morálního hlediska zneužití nebude." Co nám ten pedofil vlastne vraví: "je morálne akceptovatelné pohlavne zneužit 13-ročné dieťa, ak ho pedofil predtým zmanipuluje k tomu, ze s tým bude súhlasiť; pričom však zákon to (zatiaľ) neumožňuje". O čom sú reči predstaviteľov pedofilnej "komunity", že im nejde o posúvanie hraníc akceptácie pedofilného konania? Prečo má spoločnosť na ich prejavy reagovať za každú cenu konštruktívne? Čo si predstavujete pod konštruktívnou reakciou? Dúfam, že BIS a PČR a tiež SIS a PZ SR sú na nohách. A občania, ktorým záleží na bezpečnosti našich detí, v strehu.
ivanovic123
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

 

*** Po opakovanom hrubom porušení Kódexu diskutujúceho boli zmazané všetky diskusné príspevky tohto autora.
 

 

*** Po opakovanom hrubom porušení Kódexu diskutujúceho boli zmazané všetky diskusné príspevky tohto autora.
 

 

Ano, nevíme, kolik pedofilů zneužívá děti, protože vůbec nevíme, kolik je pedofilů. A dokud bude pokračovat společenská ostrakizace, ani se to nedozvíme. Jediné, co můžeme říct s jistotou, je to, že nezneužívající pedofil není žádná výjimka.
 

Do diskusií sa môžu zapojiť všetci predplatitelia SME.sk, Korzar.sk a Spectator.sk. S predplatným získate neobmedzený prístup k článkom, ako aj neobmedzený počet príspevkov v diskusiách. Ak ešte nemáte predplatné, kúpiť si ho môžete tu.

Ak už máte predplatné, prihláste sa.

štatistika

Nemyslím si, že je získanie tohto údaju až také dôležité. Prioritou spoločnosti musí byť v prvom rade ochrana detí. Jedným z nástrojov tejto ochrany je "ostrakizácia" pedofilov, ktorá spočíva v tom, že sa sexuálny záujem o deti vníma ako nenormálny a krajne zavrhnutiahodný. Ak by nebolo v spoločnosti takéto vnímanie rozšírené, dôsledkom by bola strata zábran mnohých jednotlivcov k páchaniu zodpovedajúceho typu trestnej činnosti. Uvediem príklad: "XY je pedofil, YZ je pedofil - detskú pornografiu si iste sťahuje kadekto, tak prečo by som si ju nestiahol ja" - povedal by si iste nejeden pedofil, ktorému v takomto konaní v súčasnosti bráni strach. Odstránenie "ostrakizácie" by tiež nepochybne viedlo k vytváraniu bezpečnostne rizikových skupín usilujúcich sa o legalizáciu detskej pornografie a pohlavného zneužívania detí, čoho sme už dnes svedkami vo viacerých západných štátoch. Spoločnosť sa proti takýmto nebezpečným fenoménom musí brániť . Vymeniť "ostrakizáciu" ako nástroj prevencie za pochybnú vidinu získania nejakého štatistického údaju by bol mimoriadne nebezpečný experiment. Ak vás skutočne zaujíma údaj o prevalencii konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí u pedofilov, iste sa k orientačnej predstave možno dopracovať prostredníctvom istej menej početnej vzorky napr. osôb liečených na dg. F65.4. Snaha odstrániť očakávania, že sa bude pedofil v zvýšenej miere dopúšťať spomínaného typu trestnej činnosti, by bola v rozpore nielen so zdravým rozumom (keďže je zrejmé, že bude prevalencia konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí u týchto jednotlivcov vyššia), ale najmä so záujmom spoločnosti na udržiavaní negatívnych postojov k sexuálnemu záujmu pedofilov o deti, ktoré plní preventívnu funkciu. Uzavriem: o prevalencii konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí som nepísal preto, že by ma tento údaj zaujímal natoľko, že by som bol pripravený obetovať preň negatívne vnímanie sexuálneho záujmu pedofilov o deti zo strany prevažnej časti spoločnosti. Písal som o ňom výhradne preto, že je to údaj, nad ktorým sa treba zamýšľať a ktorým treba prípadne operovať a ďalej argumentovať. Argumenty založené na tom, aké skupiny obyvateľstva sa dopúšťajú zneužívania detí v najväčšej miere, sú z vašej strany len chabou snahou o prekrúcanie štatistík. Použijem analógiu: ak na nákazu Ebola-Zaire umiera vyše 80% nakazených, darmo budeme príbuzného nakazeného upokojovať, že štatisticky oveľa viac úmrtí, než Ebola-Zaire, spôsobujú civilizačné ochorenia. Toto je však váš spôsob argumentácie (konkrétne pedofila Kasza). Fakt, že existujú osoby trpiace na túto poruchu, by ma bol v prípade sústavného bezprostredného kontaktu pedofila s dieťaťom zahŕňajúceho kontakt v súkromí spôsobilý upokojiť len v miere zodpovedajúcej konštatovaniu, že smrť nakazeného Ebolou-Zaire nie je úplne istá.
 

 

" Snaha odstrániť očakávania, že sa bude pedofil v zvýšenej miere dopúšťať spomínaného typu trestnej činnosti, by bola v rozpore nielen so zdravým rozumom (keďže je zrejmé, že bude prevalencia konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí u týchto jednotlivcov vyššia), ale najmä so záujmom spoločnosti na udržiavaní negatívnych postojov k sexuálnemu záujmu pedofilov o deti, ktoré plní preventívnu funkciu."

Máte zajímavé názory. Totiž Vámi zmiňovaná ostrakizace jako prevence příliš nefunguje. 90% případů pohlavního zneužívání dětí nepachájí pedofilové. Teda pokud ostrakizujete ty, kteří jsou pedofily, na 90% případů pohlavního zneužívání dětí Vaše "prevence" jednoducho NEÚČINKUJE. Psal jste, že by mělo jít především o ochranu dětí, toto ale vypadá, že Vám jde především o neopodstatněnou ostrakizace všech pedofilů, protože 90% pachatelů pohlavního zneužívání dětí nějak záhadně necháváte bez povšimnutí.
 

Stále ten bezcenný argument...

... o prevalencii pedofílie u páchateľov, pohlavne zneužívajúcich maloleté osoby. Spresním teda to, čo už bolo povedané, aby bolo zrejmé, že vaša argumentácia nie je hodná deravého groša. Slovo "ostrakizácia" som úmyselne použil v úvodzovkách, keďže ide o výraz, použitý pedofilom pod nickom "Gabriel Svoboda", ktorému som pripísal inú než bežnú pojmovú náplň. Podstatné je to, že je tento fenomén súčasťou iného spoločensky užitočného javu, a to výrazne negatívnych (odsudzujúcich) postojov spoločnosti k sexuálnemu záujmu o deti zo strany dospelých (vo všeobecnosti - netýka sa len osôb s diagnózou F65.4). Tento jav plní preventívnu funkciu tak vo vzťahu k zneužívaniu detí a konzumácii detskej pornografie zo strany pedofilov, ako aj nepedofilov. Keďže pedofili sú nositeľmi tohto záujmu ex definitione, pričom tento stav je zrejme trvalý, negatívne postoje spoločnosti k sexuálnemu záujmu o deti sa ich týkajú v "skoncentrovanej" podobe (čo súvisí so 100% prevalenciou sexuálneho záujmu o deti). Osoby, vykazujúce sexuálny záujem o deti len "náhodne" (t. j. v dôsledku iných faktorov, ako pedofílie), sú predmetom výrazne negatívnych postojov spoločnosti voči nim ("ostrakizácia") rovnako; rozdiel je len v tom, že nemožno nájsť inú skupinu obyvateľstva, u ktorej sa spomínaný záujem vyskytuje rovnako "koncentrovane". Vy v mene svojich záujmov požadujete odstránenie vašej "ostrakizácie". Nutnou podmienkou jej odstránenia je však odstránenie spomínaných negatívnych postojov spoločnosti voči sexuálnemu záujmu o deti, ktoré by nepochybne viedlo k tomu, že by sa zvýšil počet a miera spoločenského vplyvu osôb, vnímajúcich ako normálne aj prejavovanie tohto záujmu (v jeho rozmanitých podobách vrátane konzumácie detskej pornografie a zneužívania maloletých). To by však nepochybne viedlo k zvýšeniu početnosti zneužívania detí a konzumácie detskej pornografie (vyjadrovaniu ku ktorej sa akosi vyhýbate) tak zo strany pedofilov, ako aj nepedofilov. Vaše požiadavky sú teda spoločensky nebezpečné a pevne verím, že sú vaše osoby predmetom sústavného záujmu polície a spravodajských služieb.
 

 

"nemožno nájsť inú skupinu obyvateľstva, u ktorej sa spomínaný záujem vyskytuje rovnako "koncentrovane"."
Aha, takže ke všem pedofilům bez rozdílu se budeme chovat předsudečně, protože je eroticky přitahují děti? To jsme tam, kde jsme byli. Pedofilové se tak nadále budou bát komukoliv svěřit, budou se bát přijít za odborníkem, což bude nakonec ku škodě společnosti. To je opravdu velice užitečný jev, jak píšete.

"To by však nepochybne viedlo k zvýšeniu početnosti zneužívania detí a konzumácie detskej pornografie (vyjadrovaniu ku ktorej sa akosi vyhýbate) tak zo strany pedofilov, ako aj nepedofilov."
Hezký argument, avšak podložený jen vlastním názorem, nikoliv realitou, která může být přesně opačná.

Už tady psal něco podobného Gabriel:

Jaký bude rozdíl mezi zemí, kde lidé chápou, že někteří lidé cítí erotickou náklonnost k dětem, ale většina z těchto lidí děti nezneužívá, a mezi zemí, kde je vytvořeno vaše spomínané "ochranné" tabu? Pokud budou za pohlavní zneužívání (sexuální aktivity s dětmi) v těchto zemích hrozit stejné tresty, tak žádný. Akorát v té první se lidé, kteří cítí erotickou náklonnost k dětem, nebudou bát vyhledat odbornou pomoc, nebudou se bát s tím, že se jim líbí děti, někomu svěřit. Toto by byla efektivní PREVENCE. Nikoliv Vaše tabu, to působí přesně opačně.
 

odborná pomoc

Prečo by ste sa mali báť vyhľadať osobnú pomoc? Čo je to za rozprávku, že sa niekto kvôli spoločenskému odsudzovaniu bojí obrátiť na psychiatra? Pri prístupe, ktorý razíte, bude skôr hroziť opak: že sa bude chorý jedinec kvôli absencii spoločenského odsudzovania považovať za normálneho a odbornú pomoc nevyhľadá: miesto toho vyhľadá ďalších pedofilov s cieľom páchania trestnej činnosti.
 

 

"Prečo by ste sa mali báť vyhľadať osobnú pomoc? Čo je to za rozprávku, že sa niekto kvôli spoločenskému odsudzovaniu bojí obrátiť na psychiatra?"

Tyto Vaše otázky svědčí především o jedné jedniné věci - o Vašem neskutečně vysokém stupni emapatie. Gratuluji.
 

empatia

Začnem veľmi priamo: o miere vašej empatie s osobami, ktoré v dôsledku ich pohlavného zneužívania majú v neskoršom veku enormné problémy nadväzovať kontakty s osobami opačného pohlavia, zakladať si rodiny, stávajú závislými od drog, páchajú samovraždy a pod., svedčí to, že (prinajmenšom) masturbujete nad fotografiami zachytávajúcimi zločiny, ktoré im zničili životy resp. aspoň takúto masturbáciu schvaľujete. K vysokej miere empatie teda možno "gratulovať" vám.
Teraz menej priamo: Problém empatie vo vzťahu k pedofilom má (minimálne) dve roviny:
1. V prvom prípade ide o požiadavky k spoločnosti, aby k vám bola empatická v tom zmysle, že by v zvýšenej miere dbala o vaše práva, potreby, záujmy a pod. (ako tu kdesi zaznelo v diskusii). V tomto smere si treba si uvedomiť, že trpíte veľmi závažnou a mimoriadne nebezpečnou chorobou. Podobne, ako v prípade nebezpečných infekčných chorôb (vyššie som úmyselne použil analógiu s ebolou), osobné záujmy, práva a slobody nakazeného ustupujú do úzadia, ak je vo veci bezpečnosť ďalších osôb - vtedy sa v prípade infekčných chorôb spoločnosť chráni uvalením nútenej karantény a práva nakazeného (napr. na slobodu pohybu) ustupujú do úzadia. Ak im spoločnosť hypoteticky poskytne odborníka napr. v odbore psychológia (vo vašom prípade psychiatra, nakoľko ide o zrejmú patológiu), aby karanténu lepšie zvládali, tak si môžu na nedostatok slobody sťažovať pred ním a on k nim môže byť empatický, môže sa s nimi usilovať nájsť nejakú formu jej kompenzácie a pod. To je však vecou nakazených a dotyčného odborníka - nie však spoločnosti, ktorá (úplne pochopiteľne) uprednostňuje bezpečnosť ostatných občanov pred právami a slobodami nakazených (a problém znášania obmedzenia práv a pod. z jeho strany rieši pridelením dotyčného odborníka). Aj v prípade postihnutých pedofíliou je prvoradá bezpečnosť tých, ktorí sú vašou chorobou ohrození (t. j. maloletých osôb), a spoločnosť je empatická práve voči nim v tom zmysle, že chráni ich potreby a záujmy (potenciálne uvedomované až v neskoršom než aktuálnom veku).
2. Súhlasím s tým, že je empatia v tom zmysle, že by sa mala spoločnosť vžiť do mysle pedofila, aby mohla zamedziť jeho nebezpečnému konaniu, pomerne dôležitá. Z uvedeného dôvodu je nutné, aby vytvorila podmienky pre to, aby si postihnutý uvedomil mimoriadnu nebezpečnosť svojej choroby a v dôsledku tohto uvedomenia vyhľadal pomoc psychiatra - s cieľom zamedzenia jej prejavom, ktoré môžu viesť k nenávratnému poškodzovaniu maloletých osôb. Podobne ak chcem nakazeného ebolou primäť ku kontaktovaniu odborníka za účelom dania do karantény a následnej liečby, ťažko pomôže, že nebudem jeho ebolu vyhlasovať za nebezpečnú chorobu, ale za odchýlku od väčšinového zdravotného stavu. Zľahčovanie závažnosti diagnózy (o ktoré sa usilujete) nesmeruje k želanému efektu, ale k jeho presnému opaku.
 

 

"V tomto smere si treba si uvedomiť, že trpíte veľmi závažnou a mimoriadne nebezpečnou chorobou."
Tvrdíte Vy. MUDr. Uzel tvrdí něco jiného: "'Pedofil nemusí dětem ubližovat, http://www.denik.cz/z_domova/p...
a PhDr. Weiss tvrdí také něco jiného: "Pedofilové jsou nejlepší učitelé", http://www.lidovky.cz/weiss-pe...

Víc netřeba diskutovat. S člověkem, který vidí jen svoje nesmyslné "argumenty", které jsou výplodem především jeho velice bujné fantazie, a přehlíží argumenty odborné, nemá smysl diskutovat.

Přál bych Vám, abyste měl pedofilního syna. Avšak nepřál bych to tomu synovi. Měl by ze života peklo.

Dobrou noc.
 

Vidíte...

...ja by som zas žiadnemu dieťaťu neprial, aby bolo vasím. Byť dieťaťom popredného predstaviteľa organizovanej skupiny pedofilov veští neblahé osudy...
 

 

*** Po opakovanom hrubom porušení Kódexu diskutujúceho boli zmazané všetky diskusné príspevky tohto autora.
 

 

"Ak vás skutočne zaujíma údaj o prevalencii konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí u pedofilov, iste sa k orientačnej predstave možno dopracovať prostredníctvom istej menej početnej vzorky napr. osôb liečených na dg. F65.4."

Tak to je podobné, jako kdybyste statistická data o heterosexuálech získávali pouze na vzorku pacientů psychiatrických léčeben. Ve vámi zmíněné skupině pedofilů samozřejmě bude podíl sexuálních zneužívačů dětí o několik řádů vyšší než mezi všemi pedofily, protože v dané skupině jsou pouze ti pedofilové, kteří již mají nějaký problém a přišli na něj buď sami, nebo jejich okolí. Drtivá většina pedofilů, která žádný problém nemá a u sexuologa nikdy nebyla, je mimo tuto skupinu.

'nemožno nájsť inú skupinu obyvateľstva, u ktorej sa spomínaný záujem vyskytuje rovnako "koncentrovane"'

Na první pohled to zní logicky. Pedofilů v populaci určitě není více než 10 % a jestliže např. 1 % populace páchá 10 % případů sexuálního zneužívání, zdá se to být jasné. Jenže zneužití páchaná pedofily jsou mnohem méně závažná než zneužití páchaná nepedofily; znásilnění dítěte nebo penetrativní sex s ním mívají na svědomí téměř výhradně nepedofilové:

"Za druhé, praví pedofilové nesouloží se svými objekty, jen dítě osahají, pohladí ho, eventuálně vyžadují masturbaci, což je maximum." (PEDOFIL UMÍ, CO MY NE, Reflex 38/2008, http://www.pedofilie-info.cz/f... )
http://kasz.sweb.cz/LN_1405200... (druhý sloupec uprostřed)

"konzumuje detskú pornografiu alebo pohlavne zneužilo dieťa"
"o legalizáciu detskej pornografie a pohlavného zneužívania detí"
"prevalencia konzumácie detskej pornografie a zneužívania detí"
"k zneužívaniu detí a konzumácii detskej pornografie"
"vrátane konzumácie detskej pornografie a zneužívania maloletých"
"k zvýšeniu početnosti zneužívania detí a konzumácie detskej pornografie"

Zdá se, že mezi konzumaci dětské pornografie a sexuální zneužívání dětí kladete téměř rovnítko. Zkusili jste se nad tím už někdy zamyslet? Komu ubližuje prohlížení obrázků? Jistě ubližuje jejich výroba, to nikdo nezpochybňuje. Ale prohlížení? Drtivá většina držitelů dětské pornografie ji získala zdarma, takže zneužívání nijak nepodpořili. Legalita držení dětské pornografie prokazatelně snižuje počet případů sexuálních zneužití dětí (včetně případů zneužití pro výrobu dětské pornografie), protože pedofilové se neškodně vybijí v soukromí a nemají potřebu vyrazit do ulic zneužít reálné dítě: http://www.osel.cz/index.php?c...

Naše společnost už ovšem dospěla k tomu, že dnes už v mnoha případech neubližuje ani ta výroba dětské pornografie. Když dnes v něčím trestním rejstříku uvidíte "výroba dětské pornografie", vůbec to naznamená, že dotyčný ublížil dítěti. Definice dětské pornografie totiž byla rozšířena tak, že nyní zahnuje i pornografii literární či animovanou a pornografii s osobou jevící se být dítětem, pro jejíž výrobu očividně nebylo třeba zneužít žádné dítě. Tady už kromě společenské hysterie není racionální důvod absolutně žádný. Snad jen naprosto zcestná představa, že pedofilie je infekční nemoc, která by se takovou pornografií mohla šířit, což je totéž, jako kdyby byl zákon o chemických látkách psán na základě poznatků středověké alchymie. Ve skutečnosti je výskyt pedofilie v populaci konstantní, pedofilie je u dotyčného jedince jasně daná, otázkou je jen, kdy si ji uvědomí. Nepochybně je lépe, když takové uvědomění nastane doma u počítače, než když se nepřipravený a zmatený pedofil ocitne u skutečného dítěte.
 

konzumácia a výroba detskej pornografie

Prístupom k detskej pornografii, ktorý ste teraz prezentovali, ste myslím defitívne vyvrátili akékoľvek pochybnosti o tom, že vám ide o liberalizáciu trestnoprávnej úpravy.
 

 

Nejde nám o liberalizaci, ale o rozumný přístup. I sexuologové jsou podobného názoru:

http://www.sexualne.cz/novinky...

"Pár slov k dětské pornografii - MUDr. Ondřej Trojan

Psát o dětské pornografii a snažit se být objektivní je těžké. Emocionální zabarvení tématu je až příliš trýznivé a každý, kdo se pokusí prezentovat jiný postoj než naprosté odsouzení riskuje, že bude považován sám přinejmenším za „divného“. Přesto mi to nedá a pokusím se z úhlu pohledu své profese shrnout pár důležitých bodů ve světle zákona, který v těchto dnech sněmovna schválila. Zákona, který má trestat držení dětské pornografie (a to tresty vyššími, než jaké jsou připraveny pro pachatele pohlavního zneužití).

Jistě jde o svůdný slib, že když bude i pouhé držení takových materiálů trestné, ubude zákazníků. Tím ubude odbytu a výrobci dětské pornografie půjdou na úřady práce svých zemí pro podporu v nezaměstnanosti. Naše děti budou v bezpečí. Kéž by byl život tak jednoduchý!
Tak jako v USA za prohibice neubylo alkoholiků, jako po přijetí zákona kriminalizujícího v ČR držení „většího než malého“ množství drogy neubylo narkomanů, velice se obávám, že ani tento krok není řešením problému pedofilů a pedofilních trestných činů. V nedávné aféře kolem distribuce dětské pornografie bylo nejvíce zákazníků z USA a Německa, v obou zemích přitom zákony proti vlastnictví dětských erotických materiálů platí.

Pedofilie je sexuální deviace, pravděpodobně vrozená vloha. Většinou se týká mužů, občas žen. Lidé, kteří jsou jí postiženi, obvykle vedou poměrně neradostný život, který sestává z vnitřního boje s vrozenou dispozicí. Ne vždy je ten boj úspěšný. Výsledkem prohry může být zneužité dítě. Výsledkem vítězství třeba Alenka v říši divů nebo Andersenovy pohádky. Ano, jak Andersen tak Carroll byli pedofilové. A mezi námi takových pedofilů, kteří nikdy žádnému dítěti neublížili, žije nejspíš hodně. Někteří z nich možná vlastní pornografii, která jim pomáhá vyhrávat a nikdy nerealizovat v praxi své sny. Ti nejzodpovědnější vyhledají pomoc sexuologa a snaží se aktivně léčit. Ve své praxi se s nimi setkávám stejně jako s těmi, kteří boj prohráli a přicházejí s policejní eskortou, abych je vyšetřil pro orgány činné v trestním řízení.
Ani v ordinaci ani zde neomlouvám jejich činy, to by byla medvědí služba. Podstatou léčení je totiž získání náhledu, porozumění vlastní sexuální motivaci a hledání cesty, jak žít a neškodit ani sobě ani lidem kolem. Podstatou rozumného zákonodárství by však také mělo být pochopení problému a hledání cesty, která možná nebude voliči tak oceněna jako ono „jasné řešení“, zato přinese výsledky."

Trestné by mělo být jen něco, co někomu ubližuje nebo má potenciál ublížit. Když si pedofil zamasturbuje u obrázků na počítači, nikomu tím neubližuje.
 

detská pornografia

Na vašej stránke tvrdíte, že "naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí". Na druhej strane však tieto trestné činy ospravedlňujete tvrdeniami, že pedofil - konzument detskej pornografie (ktorej prechovávanie je u nás - chvalabohu - trestné) nikomu neubližuje: "Když si pedofil zamasturbuje u obrázků na počítači, nikomu tím neubližuje". Najprv krátka poznámka: úplne ignorujete rolu konzumenta v celej sieti výroby, distribúcii, predaja a konzumácie detskej pornografie. Nárast počtu konzumentov (vrátane tých, ktorí si tie materiály sťahujú zadarmo) má stimulujúci efekt na celý biznis a v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu príjmov aj aktivity výrobcov - tento mechanizmus je dobre známy z marketingu. Spoločnosť preto považuje celý jav biznisu s detskou pornografiou vo všetkých jeho fázach za krajne nežiaduci a potláča ho, čo je veľmi rozumné rozhodnutie, akokoľvek sa vám nepáči. Teraz však k meritu veci: neospravedlňujete svojimi tvrdeniami o neškodnosti konzumácie detskej pornografie trestné činy páchané na deťoch (čo explicitne popierate na vašej stránke)? Podobne v prípade vyššie citovaných tvrdení o morálnosti pohlavného styku s 13-ročnými maloletými pod podmienkou ich súhlasu s ním („pokud ONA bude chtít nebo mě dokonce svede, a já se jí budu snažit uspokojit, udělat jí dobře, tak to z mé strany a z morálního hlediska zneužití nebude"): nejde o ospravedlňovanie takýchto zločinov? Je zrejmé, že tu, mierne povedané, čosi nesedí. Ďalej: Na vašej stránke tvrdíte, že vám nejde o liberalizáciu legislatívy, ale „o pomoc pedofilom, aby svoju sexualitu zvládali a nepáchali trestnú činnosť“. Považujete tieto tvrdenia vo svetle zjavného obhajovania pohlavného zneužívania maloletých v pubertálnom veku a prechovávania detskej pornografie za účelom jej konzumácie za dôveryhodné? (Ďalej len pre zaujímavosť: O koľkých prípadoch trestných činov zneužívania maloletých vrátane osôb v pubertálnom veku, výroby a prechovávania detskej pornografie viete? Koľko prípadov ste nahlásili ste ich orgánom činným v trestnom konaní, tak, ako to ukladá trestný poriadok? Koľko takýchto prípadov, o ktorých viete, ste nenahlásili? Nejde o krytie trestných činov, ktoré na vašej stránke explicitne popierate?)
Zhrniem: Máte sexuálny záujem o maloleté osoby a ich zneužívanie, ak s ním v daný moment navonok súhlasia a sú v pubertálnom veku, a tiež konzumáciu pornografie zobrazujúcej pohlavné zneužívanie detí považujete za morálne. Tvrdíte však, že neospravedlňujete trestné činy páchané na deťoch a nemáte za cieľ ich legalizáciu, znižovanie vekovej hranice a pod. Domnievam sa, že žiaden rozumný človek vaše tvrdenia za dôveryhodné považovať nemôže.
 

 

"vrátane tých, ktorí si tie materiály sťahujú zadarmo"
To je velmi zajímavá marketingová teorie - že něco, co je dostupné v neomezeném množství a zadarmo (digitální materiál lze nakopírovat libovolněkrát do vyčerpání kapacity HDD), podpoří výrobu. Kdyby to takto fungovalo i s rohlíky nebo komerčními filmovými projekty, byl by růst HDP téměř neomezený. Nechápu, proč se tedy plácáme ve finanční krizi, když stačí nasdílet pár filmů zadarmo a ony se v zápětí budou kvůli tomu točit další a další...

"Spoločnosť preto považuje celý jav biznisu s detskou pornografiou vo všetkých jeho fázach za krajne nežiaduci a potláča ho, čo je veľmi rozumné rozhodnutie, akokoľvek sa vám nepáči."
Vy jste si nepřečetl ten článek od sexuologa Trojana? A propo - neberte si do úst společnost, měl jste napsat: "Já považuji celý jav..." Vy totiž nejste celá společnost a názory jednotlivých lidí se v této věci dosti liší.

Pokud 13tiletá nebo 14tiletá dívka bude sexuální aktivity sama chtít, bez toho, abych ji k těmto aktivitám manipuloval, a následně bude tuto zkušenost hodnotit pozitivně, pak to z morálního hlediska zneužití, natož zločin, těžko může být. Ze zákonného hlediska to zneužití bude, protože je to stanoveno zákonem, ale z morálního hlediska to žádné zneužití nebude. Nemůže být z morálního hlediska zločinem chtít jí vyhovět a udělat jí dobře. Vy zřejmě neumíte rozlišit situaci, kdy jeden člověk druhého opravdu zneužívá a kdy jeden chce druhému dopřát to, co si ten druhý člověk sám a z vlastní vůle přeje...

"Koľko prípadov ste nahlásili ste ich orgánom činným v trestnom konaní, tak, ako to ukladá trestný poriadok?"
Český Trestní zákoník neukládá hlásit trestný čin pohlavního zneužívání.

"Domnievam sa, že žiaden rozumný človek vaše tvrdenia za dôveryhodné považovať nemôže."
Tato vaše věta znamená, že půlka národa, včetně odborníků, psychologů, sexuologů, předsedkyně Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové a všech mých blízkých nepedofilních kamarádů, jsou lidé značně nerozumní.
 

kiddie diddler

Uvediem príklad: nárast čítanosti nespoplatnených článkov na sme.sk (v dôsledku odstránenia nejakých bariér brániacich jej rastu) vedie k nárastu čítanosti spoplatnených článkov (piano).
Čo sa týka spoločnosti, zrejme by sa vám zišlo prečítať si čosi o práve: zrejme je to čosi ako konštrukt, ktorým spoločnosť reguluje spolunažívanie medzi jej členmi. Keď právo zakazuje prechovávanie detskej pornografie, zrejme sa má na zreteli ten záujem spoločnosti (ako východisko pri tvorbe práva), ktorý som popísal.
K faktu, že si vaše tvrdenia protirečia s deklarovaními cieľmi (o ktorých uvádzate, že vám nejde o ospravedlňovanie trestných činov páchaných na maloletých či o znižovanie vekovej hranice...), ste sa nevyjadrili. Na tomto protirečení padá "bombastický" článok priateľa pedofilov, pod ktorým teraz diskutujeme.
Ak vaši priatelia a známi veria, že ciele, ktoré na vašej stránke deklarujete, zodpovedajú realite, tak sú určite, mierne povedané, nerozumní. Polka národa to ale chvalabohu nebude. Ak by to tak bolo, tak by ste tu zrejme nevypisovali o vašej ostrakizácii.
 

 

Jestliže nárůst sledovanosti nezpoplatněné dětské pornografie vede k nárůstu sledovanosti zpoplatněné dětské pornografie, má být stále trestné pouze sledování zpoplatněné dětské pornografie. Jinak bychom mohli zakázat nože, automobily a další velmi účinné zbraně.

Víte, já bych se klidně nechal přesvědčit, že dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti dětské pornografie jsou jiné, než jsem si myslel. Klidně bych přijal, že ve společnosti panuje politická shoda na tom, že dodatečné sexuální zneužívání způsobené restrikcí konzumace dětské pornografie je menší zlo než psychická újma u již zneužitých způsobená tím, že se cizí lidé dívají na záznam jejich zneužívání. A že z těchto racionálních důvodů musí být konzumace dětské pornografie zakázána. Jenže realita ukazuje, že zákonodárci o žádné racionální důvody nestojí a místo toho se řídí společenskou hysterií. Proč je jinak zakázaná i animovaná dětská pornografie, literární dětská pornografie a pornografie s osobou jevící se být dítětem? Ta ubližuje komu? Nikomu, pouze se nám to nelíbí a proto to zakážeme. To pak nemá racionální diskuse smysl.

(Naopak zákaz animované dětské pornografie jednoznačně vede k vyššímu počtu skutečně zneužitých dětí, protože mnoha pedofilům je tím vzata poslední možnost, jak vybít sexuální pud bez zneužití reálného dítěte, čili je větší pravděpodobnost, že zneužijí skutečné dítě.)

"Na vašej stránke tvrdíte, že vám nejde o liberalizáciu legislatívy"

Nevím o tom, že bychom něco takového tvrdili. Na stránce http://www.nejenhomo.cz/www/5.... píšeme pouze "nechceme, aby byly sexuální aktivity dospělých s dětmi legální". Jak dosáhnout toho, aby se sexuální aktivity s dětmi neděly, už je na svobodnou diskusi. Můj názor je, že nejlépe toho dosáhneme opětovnou legalizací držení dětské pornografie, které prokazatelně počet případů skutečného sexuálního zneužívání dětí ( http://www.osel.cz/index.php?c... ). Stejně tak na stránce http://www.pedofilie-info.cz/c... píšeme: "Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí."

A pokud Kasz fantazíruje o konsensuálním sexu s 13letou dívkou, rovněž to není návrh na jeho legalizaci. Hned v další větě jeho textu, který zde byl mnohokrát citován, píše, že ví, že je to trestný čin, a že je to tak správně.

Ještě dvě poznámky:
- Za dobu existenci webu jsme podali čtyři trestní oznámení (o jednom z nich zde http://www.pedofilie-info.cz/f... ).
- V Česku je držení dětské pornografie trestné od roku 2007 (na Slovensku to bylo v podobnou dobu, jde o recipovanou evropskou směrnici). Máte pocit, že do roku 2007 jsme žili v džungli a že návratem k zákonům z roku 2007 bychom popřeli morální normy, které tu jsou tisíce let? (Tedy pardon, tisíce dnů ...)
 

<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Najčítanejšie


 1. Peter Franek: Toto je taká blbosť, že jej ani nadpis neviem vymyslieť. 25
 2. Adrián Vološin: Aj vykastrovaný lockdown zaberá, ale premierovi to nehrá do karát celoplošného testovania 24
 3. Peter Slamenik: Cibuľkovej manžel je ako Columbova žena 23
 4. Eva Bacigalová: Do roka a do dňa (1. časť) 11
 5. Ľuboslava Šusteková: Huspenina 11
 6. Marian Baran: Cez čiaru 9
 7. Miro Koseček: Prestaňte pľuť na Gretu 8
 8. Silvia Smolková: Tódovej "followeri" 8
 9. Jaroslav Polaček: V okolí je pozitívnych viac, v meste sme na tom približne rovnako 8
 10. Filip Olekšák: #chrantesvojebabky 6

Rebríčky článkov


 1. Silvia Smolková: Tódovej "followeri"
 2. Lubomir Zahora: Obchod z diplomkami.
 3. Jaroslav Polaček: V okolí je pozitívnych viac, v meste sme na tom približne rovnako
 4. Roman Hutira: Vzdelanie zadarmo má svoju cenu (Dánsko)
 5. Miroslav Binčík: Mrhanie zdrojmi, pohŕdanie silami. A kde je perspektíva?
 6. Veronika Svabyova: Radostná DSS
 7. Veronika Svabyova: Súrodenci
 8. Silvia Smolková: “Mŕtvy mafoš je dobrý mafoš. Zachvíľu budú všetci dobrí."
 9. Ján Škerko: Moje spomienky na Dunaj v Bratislave
 10. Lukáš Baloga: Odložené dlhy by mohli spôsobiť ďalšiu finančnú krízu


Už ste čítali?