Zmluva platí, štát neplatí. Alebo nech Vás boh chráni, uzavrieť zmluvu so štátom!

Písmo: A- | A+

Čo je zmluva? Je to dohoda dvoch, alebo viacerých zúčastnených strán, podpísaná v dobrej viere a bez nátlaku (tak nejako sa to v tých zmluvách píše). O to viac, ak by ten nátlak mal niekto vyvíjať na štát (myslím tým normálneho podnikateľa, nie mecenáša SMER-u).

Zmluvy, majú chrániť zúčastnené strany, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a boli jasne určené pravidlá. Takto nejako to chápem ja, laik. Ďalej budem niekoľkokrát opakovať slovíčko ”NECHÁPEM”, lebo naozaj nechápem! Na čo sú zmluvy, ktoré niekto dodržiavať musí a iný nie? O to viac ma zaráža, keď ich beztrestne nedodržiava štát! NECHAPEM!

V dobe kontrolných úradov, mediálnej kontroly a voľnému prístupu k informáciám, keď statne organizácie musia peniaze na svoje fungovanie žiadať zo štátneho rozpočtu, uzavrie štát „nevýhodnú zmluvu”? Tak tomu naozaj nerozumiem! Alebo NECHAPEM?!

Ale vrátim sa niekde na začiatok, aby som vás uviedol do problematiky.

OPIS, cnostný, priam filantropicky projekt: Do projektu OPIS, bol zapojený aj Úrad geodézie a kartografie(GKU) a UGKK. 72 katastrov z celého Slovenska sa scentralizuje do troch pracovísk: Košice, Bratislava a tretie malo byt niekde na strednom Slovensku, kde vznikne CERS (centrálne elektronické registratúrne stredisko), do ktorého sa zvezú všetky papierové dokumenty z trvalou archívnou hodnotou zo všetkých 72 katastrov Slovenska, ktoré sú dnes uskladnené vo vlhkých, plesnivých a myšami napadnutých,nevyhovujúcich priestoroch. Konečne dostane „dedičstvo národa“, dôstojnú ubytovňu na zbytok svojho života. Ľuďom sa uľaví, nebudú musieť stáť fronty na katastri, ale všetko dostanú elektronicky! Už žiadne vydýchané priestory na úradoch! O uvoľnení 72 budov, ktoré ostanú na predaj ani nehovorím. Fakt som úprimne hrdý, ako toto Slovensko napreduje! Nech žije 21 storočie!

LEN ŽE, GKU takú budovu na vytvorenie CERS nemalo a ak chcelo požiadať o nenávratnú pôžičku z euro fondov vo výške 42 mil. Eur, muselo si takú postaviť, alebo preukázať dlhodobý nájom v budove, ktorá vyhovuje požiadavkám európskej únie. Ale 10 mil. Eur GKU na stavbu novej budovy nedostalo a nedostalo peniaze ani na rekonštrukciu. Bolo mu odporučené nájsť si budovu aj s investorom, dať si ju prerobiť na kľúč a podpísať dlhodobý prenájom.

A tu prichádzam na scénu ja a preto tento článok píšem.

Postrehli ste článok ”Štát skladuje vzduch za milióny”?

V skratke a tendenčne napísané v SME: Úrad geodézie a kartografie(GKU) si prenajal budovu za nevýhodných podmienok v rozpore s dobrými mravmi. Nevýhodná cena a dĺžka nájmu, využívanie budovy len na 20 %... Škoda, že zabudli napísať: Potrebovali sme budovu len na vyrabovanie 42 mil. Eur z euro fondov, ktorá nám je teraz už na nič.

Na začiatok: všetkému predchádzali dlhé rokovania, lebo GKU nešlo o nájom mojej budovy, ale aj o prestavbu podľa požiadaviek európskej únie, ktorej rozpočet bol podľa rozpočtu cca 10 mil. Eur a bol pre mňa neakceptovateľný. ALE!!! Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú! OK,. takže ak nám vyjdeš v ústrety, zaplatíme ti výhodný nájom, lebo: “ nemáme na výber, ako dostať 42 mil. Eur z euro fondov, ak nesplníme podmienky”: toto nebolo povedané, to viem až teraz!

V konečnom dôsledku, celá suma bola nastavená tak, aby sa investícia vrátila za 10 rokov (pre investičné skupiny nie až tak dobrý kšeft, hlavne v roku 2008).

Mal som budovu o rozlohe 6000 štvorcov, ktorá mala 450 okien a bola plne funkčná. Mohol som ju prenajať za 4 Eur za meter na mesiac bez väčších investícii, v podstate stačilo len vymaľovať. Budovu som prenajal, ale v podstate som ju neprenajal! Podmienkou prenájmu bolo prerobenie a prestavanie budovy podľa predstáv GKU a hlavne európskej únie. Nadstavanie 4. nadzemného podlažia o rozlohe 2300 m štvorcových, inštalovanie špeciálnej vzduchotechniky, udržanie nízkej prašnosti a zabezpečenie nízkej svetelnosti, kvôli neznehodnoteniu dokumentov. Zhruba za dva roky som budovu prerobil podľa ich predstáv. Suma sumárum, som si budovu, ktorá bola funkčná, ZNEHODNOTIL za 7,5 mil.Eur na budovu nevyužiteľnú na iný účel, ako archív. Ak toto je podľa pána Ing. Juraja Cellera/riaditeľa GKU/ budova za 3 Eur, prisahám pred Bohom, že mi ju môže postaviť a ja si ju od neho prenájmem, aj keby som v nej mal chovať kurčatá, lebo to budú jediné bio kurčatá na Slovensku. Celú dobu rekonštrukcie som sa musel pridržiavať zákona o štátnych archívoch, aj keď to nie je archív, ale CERS (centrálne registratúrne stredisko), lebo na archív by štát nedostal euro fondy. Okrem iného, len vypracovanie projektovej dokumentácie stalo 300 tisíc Eur. A teraz mi skúste vyrátať cenu nájmu! Hodím vám to do úverovej kalkulačky neskôr?

Dnes je to v podstate jedno. Úrad tvrdí, že je to nevýhodné a v rozpore s dobrými mravmi a že je zmluva neplatná. Nerozumiem tomu, lebo som budovu pripravil podľa predstáv GKU a Európskej únie. Z prsta som si to všetko nevycucal! NEROZUMIEM, prečo GKU, keď začalo proti mne súdny spor a tvárilo a tvári sa, že budovu nepotrebuje a źiada súd zmluvu zrušiť, počas trvania súdnych sporov, naviezlo 50 katastrov do mojej budovy. Podľa mňa, ak niekto budovu nepotrebuje, prestane ju využívať a vypovie zmluvu!

Súd tvrdí, že mám pravdu a zmluva je platná. GKU sa tvári, že budovu nepotrebuje, platiť nebude, ale vysťahovať sa nechce (zaujímavé). Vyzerá to na znárodnenie!!!! Alebo si niekto kaká do pusy? Zmluva bola podpísaná za tejto vlády, výška nájomného bola odsúhlasená v národnej rade a dostávajú ju každý rok z rozpočtu, len bohužiaľ nevieme, kde tie peniaze tečú. A sumu 10 mil. Eur, ktorú im na stavbu novej budovy ministerstvo financií neschválilo a zaviazalo ich na nájdenie investora, pán Ing. Juraj Celler, riaditeľ GKU pred novinármi zrejme “zabudol” spomenúť.

K problematike, že GKU využíva len 20 % priestorov len toľko: každý archív sa napĺňa určitú dobu, ale keď sa naplní, zapečatí sa, a musí sa hľadať ďalšia budova. Úrad využíva len 20 % budovy!!!! Lebo je 2,5 roka v omeškaní s projektom! Dnes už minimálne 2/3 budovy mali byť navezené, len nesmiete minúť všetky peniaze z EU na softvéry, ktoré nefungujú. Keby boli zvezené všetky dokumenty, ako hovorí projekt, bola by budova dnes už úplne plná a projekt ukončený. Mne ako investorovi je jedno, čo si robíte s budovou, keď si ju prenájmete a ja splním všetky vaše požiadavky! Nemám dôvod skúmať, na koľko % ju využívate, keď máte kľúče od nej len vy! Ak ale neviete ako ďalej a musíte plniť projekt, tak musíte zvaliť vinu na niekoho iného, a to je nenažratý prenajímateľ. Tak prečo zase platíte 5,5 mil. Eur na ďalšie softvérové veci??? Mohli ste mať postavenú polovicu budovy, alebo zaplatený 5 ročný nájom!

LEN JEDNOU VETOU k problematike dĺžky nájmu. Nevymyslel som si ju ja, ale GKU! Nájom na 49 rokov s opciou na ďalších 49 rokov. Keď budete 20 rokov zvážať dokumenty a archivovať ich, budete ich potom sťahovať niekde inde? Na čo by vám potom bol archív. Nemám absolútny problém zmeniť dĺžku prenájmu na 20 rokov, ale čo budete robiť potom? Ahaaaa, vy tu už nebudete pán Celler a pani Frindrichová, že?

Nie som človek, ktorý sa nevie dohodnúť, tak som sklopil uši, vybavil som si stretnutie u pani predsedníčky a išiel som rokovať. Navrhol som pani Márii Frindrichovej, predsedníčke UGKK (čo je nadriadený orgán GKU), že som ochotný pri tomto nájme za 20 rokov previesť budovu za 1 Eur do vlastníctva. Vysmiala ma! Ponúkol som im, že si môžu za 7,5 mil. Eur budovu odkúpiť. Vysmiala ma! Ponúkol som 40% zľavu na nájme. Vysmiala ma. Keď som sa jej opýtal, prečo ma neoslovili na úpravu zmluvy, povedala len, že súd bol potrebný. A zase NECHÁPEM! Keď som ju poprosil, že nech mi aspoň do skončenia súdnych sporov platia nájom, lebo musím platiť úvery, povedala, že platiť nebudú a úvery sú môj problém. Jediná ponuka, ktorú som vtedy dostal, bola na 3 mil Eur za budovu, alebo 3 Eur/m2. Jednoducho ponuka, ktorá sa nedá NEODMIETNUŤ! Alebo mi dali najavo, že sa dohodnúť nechcú. Milé jednanie, vedúce k dohode, že?

Štát tvrdí, že zmluva je neplatná (kvôli nejakej “gramatickej” chybe), ja tvrdím, že som spravil všetko, o čo ma požiadali a tvrdím, že zmluva je platná. Súd rozhodol, že zmluva je platná (aj krajský aj znova okresný) a štát sa rozhodol, že platiť nebude! Ak sa na toto budú prizerať aj politici, tak Slovensko nikdy nebude vyzerať ako právny štát! Svojvôľa tohto systému pripomína čistý komunizmus! Ak pre štát neplatia rovnaké zákony, ako pre jedinca, tak už rozumiem, prečo bude Slovensko vždy prehrávať arbitrážne súdy, lebo na Slovensku súdnictvo stráca svoj význam a silu.

Pán Ing. Juraj Celler a pani Mária Frindrichová, začali proti firme Armagedon súdne konanie, bez toho, aby nás vyzvali na rokovanie o úprave nájomnej zmluvy (výške a dĺžke nájomného). Z ich konania mi stále vyplýva, že nemali nikdy úprimnú snahu dohodnúť sa a nájsť spoločné riešenie. Myslím si, že jediné, čo ich zaujímalo, bolo donútiť ma predať budovu iným záujmovým skupinám, ktoré ma v priebehu súdnych sporov oslovovali. A keďže Ing. Juraj Celler je riaditeľ GKU a pani Mária Frindrichová predsedníčka nadriadeného UGKK, o to skôr by sa mali snažiť dodržiavať a plniť platné zmluvy, ako im káže zákon! Teraz to naozaj vyzerá ako zneužitie právomoci, alebo že by im tie úrady patrili? Potom by to bolo plus-mínus v poriadku. Neviem, nechcem špekulovaťJ.

Môj právnik druhú stranu požiadal na súde, že ak majú pocit, že budovu nepotrebujú a nemienia platiť nájom, nech ďalej budovu nevyužívajú a nech sa z nej vysťahujú. Ani Výr Skalný nemá taký čudný pohľad, ako mala protistrana. Ako by vôbec nechápali, čo vlastne chceme. Pán Celler a pán Judr. Gritters, ste schizofrenickí??? Ku dnešnému dňu nám dlžíte na nájme 1,6 mil. Eur. Ak sa tak štát rozhodol, že nájom platiť nebude, tak sa z budovy vysťahujte!!!. Svojvôľa, alebo štátne výpalné? Alebo...

Pán Celler a pani Frindrichová, mám síce platnú zmluvu, ale už nemám chuť ani záujem o ďalšie rokovania s vami. Len som zvedavý, ako budete vysvetľovať Slovensku 16 mil. Eur z euro fondov, ktoré budete musieť vrátiť, keď vám vypoviem platnú zmluvu a vám strhnú 40%, ako korekciu projektu. A ďalšie škody ktoré vám vyčíslim v ďalších súdnych sporoch! Cca ďalších 15 mil. Eur. Teším sa na vaše vysvetlenia.

Zrejme vrátenie peňazí nikomu nevadí, kým z toho nebude kauza alebo to nezačne vadiť niektorým politikom.

Vitajte na Slovensku. Zmluvy (hlavne so štátom) vás pred ničím nechránia a sú vám na hovno!!!!

Skryť Zatvoriť reklamu