ČO SA V PRIEVOZE ZA DVA ROKY PODARILO A NA ČO SA TEŠIŤ II.

Po dvoch rokoch som sa rozhodla znovu spraviť odpočet vecí, ktoré sa v Prievoze podarilo zrealizovať.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Doprava 


Čo sa týka projektu utlmenia dopravy pre Prievoz - východ, projekt je zo strany miestneho úradu hotový, pôjde ešte na schvaľovanie dopravných policajtov. V prvej etape sa budú osádzať vankúšové spomaľovače, následne vyhodnocovať ich dosah na utíšenie dopravy a následne sa budú pridávať merače rýchlosti, horizontálne označenie zóny a pod. So zamestnancami sme sa zhodli, že spomalovače nie sú potrebné pri vstupe do zóny na križovatke ako to bolo pri projekte utlmenia dopravy pre Prievoz - západ. ( vtedy to bola požiadavka policajtov). 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem toho sa podarilo napr. umiestniť spätné zrkadlo na Stachanovskej od Kľukatej, či namaľovať zákaz státia a osadiť stĺpiky pred Večierkou. Toto riešenie nie je však dostatočné a tak som hl. Mesto urgovala, o riešenie.

Obrázok blogu

 Z rekonštrukcii to bola najmä oprava Gagarinovej. Momentálne prebiehaju práce na debarierizácií prechodov a rekonštrukcia chodníkov. Spravil sa aj kus chýbajúceho chodníka od Osvetovej.

Obrázok blogu

Čo sa týka rekonštrukcie ulice Mlynské luhy, úsek od Exnárovej je hotový, miestny úrad ešte pripravuje projekt utíšenia dopravy v tomto úseku. ( prechod tu ale nie je možný keďže tu nie je osvetlenie). Ďalšia etapa rekonštrukcie v úseku od Gagarinovej začne hneď po ukončení prác od SPP. Taktiež je tento rok v pláne rekonštrukcia úseku od ulice Na Piesku s vytvorením chodníka.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Čo sa žiaľ doteraz nezrealizovalo bola rekonštrukcia Kaštieľskej. Realizácia by mala začať na konci tohto roka/ začiatkom budúceho. Realizácia cyklotrasy Mlynské nivy od Bajkalskej po Hraničnú sa taktiež posunula, realizácia prebehne v roku 2023. Žiaľ, policajti vyžadujú dopravno kapacitné posúdenie odbočovacieho pruhu. Teraz treba k tomu urobiť verejné obstarávania a vybrať zhotoviteľa. Toto projekt zdrží najmenej o 3 mesiace. Budovanie cyklotrás je naozaj beh na dlhé trate. 

Rekonštrukcia Kladnianskej je tento rok v pláne, projekt, aj organizácia dopravy sú schválené. Práce stoja vzhľadom na pripomienky obyvateľov, ktorí nechcú vyvýšené prechody. Na komisií dopravy sme jednohlasne projekt rekonštrukcie a utíšenia dopravy podporili.

SkryťVypnúť reklamu

V Prievoze pribudli nové MHD zastávky aj obratisko pre linku 66.

Chodník Hraničná od Stachanovskej po Sinokvetnú poznajú viacerí. Ide o pešiu spojnicu od Prievozu k Retru, na MHD. Má hrboly, ktoré sú veľmi nebezpecné.

Vlastníkom pozemku je hl. mesto. No nie vždy je vlastníkom pozemku a spevnenej plochy ( chodníka, cesty), ten istý subjekt. Takto to je aj v tomto prípade. Hľadanie v archíve potvrdilo, že spravcom je mestská časť. Žiadala som starostu ako aj prednostu úradu aspoň o sfrézovanie. Bolo mi to prisľúbené do konca roka.

Obrázok blogu


Zeleň a životné prostredie 

Výsadba stromov v Prievoze celkom napredovala, nové stromy pribudli aj na Hraničnej, Sinokvetnej, Mierovej, na ihrisku Hraničná, Staré Záhrady. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Po rozšírení križovatky na Hraničnej v roku 2018  bol porušený koreňový systém 5 stromov a ich osud je spečatený. Po dlhšom ping pongovaní s hl. mestom sa podarilo vysadiť 3 nové stromy na danom mieste. Na jeseň sa budú sadiť ďalšie štyri. Na ostatnej ploche sú už siete a ďalšia výsadba nie je možná. 

Obrázok blogu

V spolupráci s hl. mestom a o.z. Náš Prievoz sa podarilo zrevitalizovať parčík na Radničnom námestí za ev. kostolom. Zo zanedbaného územia vzniklo miesto s rozkvitnutými kvetmi, sedením. Podarilo sa aj umiestniť smetný kôš a parčík osvetliť. Taktiež vďaka mojej iniciatíve a iniciatíve predsedu o.z. Náš Prievoz Michala Sebíňa sa tu umiestnila knižná búdka. 

Obrázok blogu

Mesto zaviedlo pre rodinné domy vrecový zber, a tak vždy špinavé zberné hniezda raz a navždy zmizli. V rámci životného prostredia sa podarilo tiež zaviesť nádoby na zber elektroodpadu, jedna je uložená pri Miestnom úrade na Mierovej ulici.

Obrázok blogu

Vizuálny smog pomaly v uliciach ubúda. V Prievoze sa podarilo odstrâniť bilboardy a megaboardy na Gagarinovej, od vjazdu na Mierovú. Po vypovedaní zmlúv hl. mestom zmizli aj bilboardy na Hraničnej ulici. 

Obrázok blogu

Staré, roky nevyužívané pieskovisko, na Starých záhradách sa v rámci mojej poslaneckej priority premenilo na trvalkový záhon. Umiestnené tu ešte budú nové lavičky, ako aj lavička pre psíckarov nižšie a osadený kôš na exkrementy. 

Obrázok blogu


Verejné priestory

Hasičská zbrojnica sa dočkala rekonštrukcie, je to veľká vec. Vedľajšia Obecná radnica stále čaká na rekonštrukciu, plány sú, že tu vznikne kultúrny priestor, priestor pre sobáše, workshopy. Momentálne sa čaká na rozhodnutie Pamiatkového úradu, ktorý by už len formálne mal potvrdiť, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. Na poslednom zastupiteľstve sme schválili, aby finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti z refundovanej investície hasičskej zbrojnice boli účelovo využité na investičné aktivity v rámci pokračovania obnovy kultúrneho dedičstva v ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Prievoze, na objekt budovy bývalej radnice na Radničnom námestí.

Obrázok blogu

V zanedbanom a dlhé roky zamknutom areáli na Parkovej ulici vznikne miesto na komunitné aktivity. Do prenájmu ho dostala od hlavného mesta spoločnosť Cultus Ružinov. Tá bude v areáli organizovať komunitné podujatia, ale aj areál otvárať pre verejnosť každý deň. Vznikne tu aj komunitná zahrada. Plán je, areál postupne revitalizovať a hľadať financie na obnovu skleníkov.

Revitalizácie sa dočkal aj psí výbeh na Syslej. Predchádzala mu participácia vo forme dotazníka, ale aj osobného stretnutia. 

Obrázok blogu

Aj stĺpiky a zábradlia na Mierovej ulici sa dočkali nového šatu a dobrovoľnícky boli natreté do antracitovej farby. 

Obrázok blogu

Momentálne sa dokončujú práce na Miestnom úrade Ružinov. Rekonštrukciou prebehli terasy, ale aj vnútorný vstup, kancelárie 1. kontaktu.

Dočkali sa aj obyvatelia Vlčieho hrdla. Mestská časť sa nemohla dlhé roky starať o zeleň, čistotu, cesty a chodníky vo Vlčom hrdle. Hoci obyvatelia platili rovnaké podielové dane ako ostatní, nedostávali od samosprávy rovnaký servis. Ako miestne zastupiteľstvo sme spoločne odsúhlasili na zasadnutí bezodplatné nadobudnutia majetku - verejných komunikáciíí o celkovej výmere 13 144 m2, nachádzajúcich sa na sídlisku Vlčie hrdlo od spoločnosti SLOVNAFT, a. s., do vlastníctva mestskej časti BA-Ružinov s cieľom prevzatia starostlivosti o verejné komunikácie, schválenie nájmu pozemkov v rozsahu 29 471 m2, doba nájmu v trvaní 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. do nájmu MČ BA-Ružinov , a to za účelom prevzatia starostlivosti o verejnú zeleň.

V priebehu pár dní začnú práce aj na revitalizácií predpolia na Mierovej ulici pred potravinami po Kladniansku ulicu.

Obrázok blogu


Detské ihriská, škôlka

V rámci dovybavovania detských ihrísk,  pribudlo tienidlo na DI Hraničná, pribudnú hojdačky na Starých Záhradách, lanová dráha na DI Hraničná.

Obrázok blogu

V objekte Nuppu sa otvorila mestsko - častná škôlka. Vznikli tu dve triedy, spolu pre 35 detí. Ružinov je tu v prenájme, kým sa nevybuduje veľká škôlka v ďalšej etape Nuppu, ktorú si MČ odkúpi. Plán je 2024-25.

Obrázok blogu

Veľká vďaka za vyššie spomenuté veci patrí zamestnancom MČ Ružinov, Magistrátu, primátorovi, starostovi, poslancom, o.z. Náš Prievoz a ďalším. Všetko je to kolektívna práca.


Monika Ďurajková

Monika Ďurajková

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Som matka, manželka, Ružinovčanka. Občan, ktorý chce vidieť zmeny. A chce k nim aj prispieť. Som ružinovská poslankyňa za Prievoz. Som Team Bratislava. Moje témy sú: transparentnosť, ekológia, vizuálny smog. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
SkryťZatvoriť reklamu