Politická psychológia

Prečo ľudia v dave hlúpnu?

Dušan Fábik

Politika Prečo ľudia v dave hlúpnu?

Ľudia v dave konajú mnohokrát spôsobom, ktorý nemusí korešpondovať s ich prejavmi v bežnom živote.

 • 1. sep
 • Páči sa: 11x
 • Prečítané: 944x
 • 3
Psychologická analýza "demonštrantov za slobodu"

Dušan Fábik

Psychologická analýza "demonštrantov za slobodu"

Aké sú psychologické príčiny, ktoré vedú ľudí v čase pandémie k demonštráciám? Za akú slobodu vlastne bojujú?

 • 2. aug
 • Páči sa: 40x
 • Prečítané: 6 342x
 • 27
Charakteristika psychopatických politikov

Dušan Fábik

Politika Charakteristika psychopatických politikov

Deštruktivitu, zlo a násilie v politike podmieňujú tri konkrétne a špecifické vlastnosti. Ktoré to sú?

 • 30. júl
 • Páči sa: 2x
 • Prečítané: 1 625x
 • 2
Inštinktívne vyhľadávame klamlivých a sľubujúcich politikov

Dušan Fábik

Politika Inštinktívne vyhľadávame klamlivých a sľubujúcich politikov

Sľubujúci, nečestní a podlízaví politici bez etických zásad či racionálnych argumentov sú presne tí, po ktorých najviac túžime.

 • 10. júl
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 2 707x
 • 13
Psychologický profil osôb veriacich konšpiračným teóriám

Dušan Fábik

Politika Psychologický profil osôb veriacich konšpiračným teóriám

Aké sú charakteristiky ľudí veriacich konšpiračným teóriám? Výskumy a štúdie prinášajú zaujímavé závery.

 • 2. júl
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 044x
 • 17
Voľba "silných" politikov znamená našu slabosť

Dušan Fábik

Politika Voľba "silných" politikov znamená našu slabosť

Voľba silných politických predstaviteľov v zmysle egocentrizmu či narcizmu je typická mnohým národom. Prečo je tomu tak? Čím nás tak lákajú?

 • 12. jan
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 1 138x
 • 0
Psychologický profil korupčnej osobnosti

Dušan Fábik

Politika Psychologický profil korupčnej osobnosti

Spoznajme základné psychologické charakteristiky osobnosti s korupčným správaním. Ako veľmi sa líši od bežnej osobnosti?

 • 2. jan
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 748x
 • 0
Nezodpovednosť je človeku prirodzená. Bojujme proti nej!

Dušan Fábik

Politika Nezodpovednosť je človeku prirodzená. Bojujme proti nej!

Ľahostajne či nedbalé správanie je prirodzené ľudskej povahe. V neľahkých časoch koronavírusu je dôležité práve proti tejto tendencii bojovať.

 • 22. dec 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 511x
 • 0
V nenávidenom politikovi môžeme vidieť seba

Dušan Fábik

Politika V nenávidenom politikovi môžeme vidieť seba

Prečo nás niektorí politickí predstavitelia mimoriadne iritujú? A aký to má vzťah k našej osobnosti?

 • 17. dec 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 637x
 • 0
Psychologické dôvody politickej polarizácie

Dušan Fábik

Politika Psychologické dôvody politickej polarizácie

Pojem politická polarizácia používame v situácii, keď sú v spoločnosti extrémne vyhranené politické postoje a medzi skupinami zastávajúcimi odlišný politický postoj panuje značné napätie.

 • 10. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 778x
 • 0
Je každý názor na politiku relevantný?

Dušan Fábik

Politika Je každý názor na politiku relevantný?

Môžeme to vidieť na mnohých miestach. V okruhu našich blízkych, na internetových diskusiách či v pracovnej oblasti. Ľudia sú schopní zastávať svoje vyhranené a striktné názory, ktorých hodnota môže byť prinajmenšom otázna.

 • 30. dec 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 443x
 • 1
Moratórium znamená strach

Dušan Fábik

Politika Moratórium znamená strach

Dlhé moratórium nechráni voliča pred manipuláciou. Chráni politické strany pred svojimi konkurentmi.

 • 28. nov 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 192x
 • 2
Najčastejšie druhy psychopatov v politike

Dušan Fábik

Politika Najčastejšie druhy psychopatov v politike

Psychológia rozlišuje viaceré druhy psychopatií. Niektoré z nich sa vyskytujú u politických lídrov s vyššou frekvenciou ako iné.

 • 25. nov 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 860x
 • 12
Ako vzniká genocída?

Dušan Fábik

Politika Ako vzniká genocída?

Za posledných 100 rokov bol svet svedkom mnohých genocíd.  Nečinné prizeranie sa genocíde je pravdepodobne najväčším zlyhaním, akého sa  ľudstvo môže dopustiť.

 • 28. jún 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 229x
 • 9
Nacionalizmus či extrémizmus. Ako vzniká podľa psychológie?

Dušan Fábik

Politika Nacionalizmus či extrémizmus. Ako vzniká podľa psychológie?

Odborníci stále hľadajú podstatu radikálneho nacionalizmu a extrémizmu. Čo za ním stojí? A ako sa naňho pozerá psychológia? Tu je niekoľko zaujímavých experimentov a známych vysvetlení...

 • 18. jún 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 849x
 • 12
Psychopati v politike

Dušan Fábik

Politika Psychopati v politike

Je možné, aby sa v politike angažovali a presadzovali psychopatické osobnosti? Politická psychológia pozná odpoveď.

 • 6. máj 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 068x
 • 15
Prečo sa ľudia vo voľbách rozhodujú zle?

Dušan Fábik

Politika Prečo sa ľudia vo voľbách rozhodujú zle?

Na voliča pri voľbách pôsobí veľa fenoménov a skrytých faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho vedomú voľbu.

 • 25. mar 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 058x
 • 7
Agresia a politika

Dušan Fábik

Politika Agresia a politika

Politika a politické presvedčenia sú úzko späté s prejavmi agresie. Čím to je, že práve politika vzbudzuje tak silné emócie?

 • 14. mar 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 653x
 • 0
Skryť Zatvoriť reklamu