Štát nemá žiadnu originálnu právomoc. Tú máme len my občania.

Je omylom si myslieť, že originálna právomoc je právomoc štátu, a len štát môže preniesť čas svojich kompetencii na samosprávu a časti svojich kompetencii sa môže vzdať v prospech samosprávy.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Dnes sme po vzájomnej zhode ukončili dvojdňovú diskusiu na FB s bývalým poslancom NRSR. Okrem toho že sme sa takmer na ničom nezhodli mi tento pán inak celkom milí oznámil nasledovnú vetu. Citujem

Originálna právomoc je právomoc štátu, a len štát môže preniesť čas svojich kompetencii na samosprávu a časti svojich kompetencii sa môže vzdať v prospech samosprávy.

Okrem od toho že milí pán ex-poslanec je veľmi húževnatým diskutujúcim na sociálnych sieťach ( čo som koniec koncov aj ja ) je zároveň zarytý antikomunista, čo muj osobne verím a vážim si toho. Zarážajúce je však na týchto ale aj iných antikomunistoch tohto typu, že vo svojej neviem či naivite alebo v čom podporujú alebo obhajujú prvky komunistického zradenia alebo totalitného, čo zrejme vyplýva buď z toho, že sami nevedia prekročiť rubikon zaužívaných stereotypov prevzatých z minulého režimu alebo je za tým u niektorých neochvejná a zažitá alebo nevdojak prevzatá viera, že štát je tu jediný suverén, ktorý vie najlepšie riadiť tie alebo oné záležitosti nášho bytia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Mýlia sa. Rozdelené na drobné sa pokúsim vysvetliť v čom je v tomto prípade mylná hore uvedená veta. Chybu myslenia sa pokúsim objasniť jednak z hľadiska nášho právneho poriadku a jednak z prirodzeného stavu vecí nadelených nám ich matičkou prírodou.

Podľa čl. 2 Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov ktorý ju vykonávajú prostredníctvo svojich zvolených zástupcov alebo priamo.

Problém však je v chápaní tohto článku.

Spomínaná poslankyňa a jej podobný to zrejme chápu tak, že je tu niečo ako štát ako nejaká abstraktná entita, ktorý potom jeho občania ( neviem či občania podľa nich patria štátu ) riadia prostredníctvom poslancov ktorých si zvolili alebo priamo referendom.

SkryťVypnúť reklamu

Naproti tomu ja zastávam názor, že na „ počiatku“ sme tu boli len a len my obyvatelia, ktorí sme si štát vytvorili. Tu si beriem na pomoc Preambulu ústavy SR kde je expresis verbis uvedené, že teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.

Teda my sme prijali túto ústavu teda sme si ustanovili sústavu orgánov ( vláda, parlament atď ) a teda sme si vytvorili štát ako sústavu orgánov o ktorom predpokladám má slúžiť nám ( neviem na čo iného by sme si ho mali vytvoriť ).

Teda milí pán ex-poslanec originálna je len právomoc ľudí a nie štátu, pretože my sme štát vytvorili a teda bez nás by ani neexistoval, aspoň nie bez väčšiny účastnej na voľbách, ktorá inak prostredníctvom svojich zástupcov tento sčasti právny paškvil stvorila.

SkryťVypnúť reklamu

K ďalšiemu tvrdeniu, že len štát môže preniesť časť svojich kompetencii na samosprávu by som uviedol, že tí čo toto tvrdia sú nepochybne buď šialenci alebo z neznalosti osoby šialenstvo obhajujúci. Podľa ich logiky by všetka moc mala byť najprv v kýbľoch odnesená všetkými občanmi do Bratislavy nejakému Ferovi, Jožovi alebo Janovi ktorí sú predseda vlády alebo poslanci a títo ju z akéhosi altruizmu alebo z lásky k občanom alebo dokonca k samosprávam preniesť na nich.

Pripúšťam že so samotnej dikcie Ústavy SR by sa to dalo takto chápať ( koniec koncov ľudia čo našu Ústavu písali boli samozrejme zajatcami takéhoto rozmýšľania ) ale dokonca aj v tomto sa milá poslankyňa mýli. Podľa čl. 64 a nasl. sú obce vyšší územný celok samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. takže je jasné, že tieto majú na štáte nezávislé postavenie. Majú kompetencie, orgány, rozpočet, môžu vydávať nezávisle na štáte normy správania atď. Podľa čl. 71 časť právomocí ktorými disponujú v súčasnosti obce je na ne delegovaná štátom.

SkryťVypnúť reklamu

Takže milá pani poslankyňa štát dokonca ani podľa súčasného právneho stavu vecí nemá všetku originálnu právomoc pretože tou okrem iného disponujú aj obce a vyššie územné celky ( samospráva ). To že štát prenáša podľa svojej ľubovôle na obce ďalšie právomoci je len výrazom nepochopenia ako funguje ľudstvo a nie normálneho stavu vecí, čo objasním v ďalšom.

Ale odhliadnuc od týchto právnych konštrukcii sa pokúsim vysvetliť, že všetko toto je v rozpore s prirodzeným stavom vecí, je to teda nenormálne a dokonca nemorálne a či by malo byť aj objektom nejakého rešpektovania to nechám na každého čitateľa tohto článku.

Každý človek sa narodil obdarený určitým umom obhospodarovať si svoje vlastné veci. Nie cudzie ale vlastné. Každý z nás sa ráno oblečie lebo vonku je zima, skonzumuje jedlo lebo má hlas. Teda si spravuje veci ktoré považuje za potrebné. Robí to buď sám ( oblieka sa ) alebo s niekým iným, keď je to účelnejšie. Vždy sa s tým druhým na tom dohodne. Je každému príčetnému je jasné, že na prvých ktorých sa obráti pri potrebe riešiť tú ktorú vec je rodinný príslušník. S manželkou varíme obed, upratujeme byt atď. Následne sú pre našu existenciu potrebné veci, ktoré si nevieme obstarať v danom momente sami ani s pomocou rodinných príslušníkov. Napr. ja som minule kachličkoval kúpeľňu a tak som si zavolal suseda. Teda sa obraciam na niekoho kto je blízko. Sú samozrejme veci ktoré neviem realizovať ani s pomocou rodiny ani suseda napr. pouličné osvetlenie. Za týmto účelom ak sa ľudia nerozhodnú na príslušnej ulici obstarať si to vo vlastnej réžii napr. externou firmou, ktorá im tam lampy osadí to pravdepodobne urobia tak, že si zvolia v obci nejakého starostu a ten následne pre celú obec toto osvetlenie prípadne jeho opravu obstará buď s pomocou vlastných ľudí v obci alebo externe. Teda v tomto momente sme preniesli moc – právomoc rozhodovať o verejnom osvetlení na obec.

Na obec nie na štát.

Analogicky potom obec veci ktoré nevie obstarať sama ( napr. cestu do inej obce ktorá má rovnaký problém ) si obce obstarávajú tak, že si pravdepodobne založia vyšší celok teda prenesú právomoc napr. v slovenských reáliách na kraje. Veci, ktoré nevie obstarať ani kraj alebo je to inak efektívnejšie napr. obrana prenesie na štát. Analogicky právomoci, ktorými štát disponuje môže preniesť na nadštátny celok napr. na EU. Samozrejme pri všetkých vyššie popísaných procesoch sa uplatňuje volebné právo a hlasovanie.

Z uvedeného chápania tak ako ho vidím je jasné že občan je prvý – má originálnu právomoc – má moc a túto potom prenáša vyššie – na obec, kraj, štát. Teda nie štát má originálnu právomoc tú majú len ľudia. Štát ma v mojom ponímaní vždy len odvodenú právomoc a to od občanov, obcí, krajov. Samozrejme aj obec má tak isto len odvodenú právomoc a to od nás.

Následok nepochopenia tohto prirodzeného stavu vecí je ten, že štát „prenáša svoje kompetencie na samosprávu“ tak ako to chápe pani ex-poslanec a bohužiaľ aj ako to chápe aj ústava v niektorých paragrafoch Ústavy SR následkom čoho štát nadobudol presvedčenie, že je to on nikto iný kto sa má starať o naše blaho. Nie je to tak. Sme to my ak keď chceme aby to bol niekto iný, prvý okrem rodiny a suseda to bude alebo by mala byť obec. 

Dušan Uhrin

Dušan Uhrin

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  0x

„Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva.“– Winston Churchill Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu