Osobný sľub voličovi

Písmo: A- | A+

Nie som politické eso, nie som starý politický harcovník. Mám svoju misiu, ktorú chcem splniť. Keď ju nesplním, vyvodím osobnú zodpovednosť voči voličovi.

Som kandidátom Slobody a Solidarity, ktorá kandiduje pod volebným číslom 23. Sloboda a Solidarita používa zdravý rozum namiesto marketingu. Hovorí pravdu, ktorá sa nie každému páči. Nehovoríme to, čo chcú ľudia počuť. Hovoríme veci tak, ako sú. Preto som sa prvý krát v mojom mladom živote rozhodol kandidovať za politickú stranu. Sloboda a Solidarita má jednoznačne najlepší program, ktorý je reálne vykonateľný. Nie sú to len prázdne slová, ktoré sú v Agende 2020 napísané. Sú to skúsenosti.

Moje číslo na kandidátke je 123. Je to vysoké číslo, to si uvedomujem. Napriek tomu verím, že môj osobný program, ktorý chcem ako poslanec NRSR naplniť, je správny, žiaduci, ľudom prospešný a nebojím sa ho prezentovať verejne.

Môj osobný program sa týka exekučných konaní voči fyzickým osobám, ktorých je na Slovensku požehnane. Dnes je na súdoch cez jeden milión exekúcií, ktoré neboli ukončené. To už je pekná armáda exekučných konaní. Počtom exekúcií stúpajú počty exekútorov a samozrejme aj nešťastných príbehov, ktoré neraz končia ľudskou tragédiou. 

Prečo som sa rozhodol vlastne venovať tejto oblasti? Je to osobná skúsenosť, je to skúsenosť ľudí v mojom okolí a taktiež je to rodinná tragédia, ktorá sa ma bytostne dotkla a bola spôsobená ťarchou exekučného konania. Takú ťarchu nie každý unesie, hlavne psychicky. Dlhy sa platiť majú a keď sa inak nedá exekúcia je veľmi správny a účinný krok k tomu, aby sa ten, kto požičia, domohol svojich peňazí. Exekúcia však nemá spôsobovať tragédie, nemá rozširovať rady bezdomovcov a zapríčiňovať samovraždy. Každý je zodpovedný za svoje skutky. Kto vezme peniaze od nebankovky či banky, využije službu, ktorú nevie zaplatiť atď. koná tak sám, pri zdravom rozume. Nie vždy však môže za to, že sa dostane do situácie, kedy už ďalej svoje dlhy platiť nemôže - nevládze. Takých ľudí je potrebné ochrániť pred tragédiami, ktoré sa dejú počas exekúcií no samozrejme neohroziť nároky tých, ktorí chcú svoje peniaze nazad.

Mám tri body, ktoré chcem ako poslanec NRSR presadiť. To bude moja misia. A keď sa mi to do 18-tich mesiacov nepodarí, vzdám sa poslaneckého mandátu a dám šancu inému, aby mohol naplniť sľub, ktorý dal svojim voličom.

Bod číslo jedna –stanoviť maximálnu lehotu na blokovanie účtu dlžníka (fyzickej osoby). Dnes nie je stanovená prakticky žiadna lehota a v 90 % je to na svojvôli kompetentnej inštitúcie, ako dlho bude blokovať účet dlžníka. Mojou snahou bude stanoviť 10-dňovú lehotu, počas ktorej si exekútor z účtu dlžníka vysporiada čo môže a po 10-tich dňoch bude účet automaticky bankou odblokovaný. Je to motivácia aj pre exekútora, aby urýchlil svoje konanie a tým aj celé exekučné konanie. Je pre mňa neprijateľné, aby bol blokovaný účet dlžníka aj niekoľko mesiacov. 

Bod číslo dva – znížiť trovy exekučného konania, ktoré si exekútor započítava do celkovej pohľadávky, ktorú vymáha od dlžníka. Dnes exekučné konanie navyšuje dlh približne o 30 % istiny. Podľa mňa je to veľmi veľa a nemyslím si, že náklady, ktoré si exekútor účtuje, sú vždy primerané a opodstatnené. Mojim cieľom bude presadiť, aby trovy exekúcie mohli navýšiť istinu dlžníka (fyzickej osoby) maximálne o 10 % istiny. Nie je predsa normálne, aby sa v niektorých prípadoch trovy exekučného konania vyšplhali nad samotnú istinu. 

Bod číslo tri – automatické vyvodenie zodpovednosti exekútora v prípade nedodržania zákonom stanovených postupov. Je mnoho prípadov, kedy exekútor doslovne postupuje v rozpore s Exekučným poriadkom. Keď sa také niečo stane, môže dlžník podať sťažnosť na exekútora a o oprávnenosti sťažnosti a treste pre exekútora rozhoduje disciplinárna komisia, ktorá sa skladá z exekútorov. Preto pochybujem o účinnosti takého disciplinárneho konania. Však raz aj ten, čo sedí v komisií, môže byť pred disciplinárnou komisiou a preto bude skôr umiernený ako tvrdý. Preto bude mojou snahou presadiť automatické sankcie, ako aj vylúčenie exekútora z exekútorskej komory v prípade, keď bude postupovať nekalo. Nebudú o ňom rozhodovať jeho kamaráti exekútori.

Toto sú moje tri body, toto je moja misia. Ak ju nenaplním do 18 mesiacov od zloženia poslaneckého sľubu, vzdám sa mandátu poslanca NRSR a aj odstupného, ktoré mi bude prináležať.

Možno to vyznie komicky od človeka, ktorý je na 123 mieste kandidátky a nedáva na svoju propagáciu tisícky eur, no predsa každý, kto sa ide uchádzať o hlas voliča, sa o neho uchádza aby mohol niečo zmeniť. Ja chcem zmeniť to, o čom som písal.

Ak Vás program Slobody a Solidarity a môj osobný program zaujal budem rád za Váš hlas 5.3.2016. Sloboda a Solidarita, strana číslo 23, kandidát číslo 123. Vaše otázky alebo pripomienky mi pokojne adresujte na emilsutor@outlook.sk

Skryť Zatvoriť reklamu