K vyjadreniam ministra školstva Juraja Draxlera

Písmo: A- | A+

Na minuloročnej decembrovej tlačovej besede minister školstva J. Draxler predstavil nové štátne vzdelávacie programy. V tejto súvislosti ma zaujali dva body.

Prvý sa týka zámerov vo výučbe cudzích jazykov na základných školách a druhý sa dotýka problematiky počtu žiakov v triedach, v kontexte rušenia či nerušenia základných škôl s malým počtom žiakov. Vyjadrenia, resp. zámery nového ministra školstva vnímam pozitívne, pretože k týmto témam, som ako poslanec NR SR, interpeloval aj exministra školstva Dušana Čaploviča.

Vo veci metodiky vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách som interpeloval ministra Čaploviča takmer pred rokom, vo februári 20014. Práve v tejto svojej interpelácii som poukázal na skutočnosť, o ktorej dnes otvorene a nahlas hovoril aj minister Draxler, ktorý povedal: "Treba si uvedomiť, že naozaj v mnohých prípadoch v našej krajine jednoducho dieťa má už len tú slovenčinu ako ďalší jazyk. Lebo v tom domácom prostredí sa rozpráva iným jazykom. A od takýchto detí požadovať, aby mali v základnej škole ešte angličtinu a ešte ďalší cudzí jazyk, by naozaj nebolo vhodné". Pán minister má môj plný súhlas.

Vo veci stanovenia minimálneho počtu žiakov a v tej nadväznosti na zrušenie alebo nezrušenie škôl s malým počtom žiakov som ministra Čaploviča interpeloval ešte v júli 2013. V interpelácii som poukazoval na viaceré negatívne dôsledky takéhoto kroku.

Som rád, že aj v tejto otázke môžem súhlasiť s vyjadreniami ministra Draxlera, ktorý uviedol: „Niekde je tá škola poslednou sociálno-kultúrnou inštitúciou v lokalite a tam treba zvážiť, či je dobré, aby sme takúto školu zatvorili len preto, že nespĺňa nároky týkajúce sa financovania". Oceňujem prístup nového ministra školstva k predmetným problematikám a na záver poviem len toľko, že kto chce nájsť riešenia, ten nájde k nim aj cestu.

V odpovediach na moje vyššie uvedené interpelácie som sa dozvedel len dôvody, pre ktoré to riešiť nejde.

Skryť Zatvoriť reklamu