Nová epidémia aj na Slovensku

Písmo: A- | A+

Zatiaľ čo nás zamestnávajú obavy zo šírenia vírusu ebola (pričom nejde o neopodstatnenú hrozbu), sme takmer vôbec nepostrehli, že predovšetkým v rozvinutejších krajinách sveta, a to vrátane Slovenska, sa zrodila nová epidémia.

Obrovskou rýchlosťou rastie obezita našich detí. V súčasnosti je na svete asi 30 miliónov obéznych škôlkarov a školákov, o ktorých vieme. U nás každá ôsma – deviata ratolesť trpí nadváhou! Odborníci nás právom vystríhajú , že táto skutočnosť naberá také obrie rozmery ako epidémia. Akurát, na rozdiel od eboly, svoje obete nezabíja hneď, ale po rokoch či desaťročiach.

Predovšetkým absencia dostatočného pohybu, prevaha aktivít pri ktorých sa iba sedí (po vyučovaní televízor, počítačové hry ... ), a samozrejme, nevhodná strava, spôsobujú čoraz hlbšie, a to nielen zdravotné, ale aj spoločenské problémy. Ako bývalému športovcovi, reprezentantovi a neskôr trénerovi sa mi o tom píše naozaj len veľmi ťažko. Iste, nemám právo nikoho súdiť, či brať niekoho na zodpovednosť.

Žiada sa mi však povedať, že práve rodičia by mohli oveľa viac urobiť preto, aby zmiernili dopady tejto novej hrozby. Rodičia aj starí rodičia by sa asi mali vážne zamyslieť nad tým, či svojim deťom a vnúčatám každodenne ponúknu sladkosti, presladené výrobky, alebo radšej uprednostnia ovocie a iné nesladené dobroty. A samozrejme, pri príprave stravy nezabúdajme na zdravšiu výživu.

Viem, že kvalitné potraviny vrátene tých s označením „bio“ sú drahšie, ale tu by sme rozhodne nemali šetriť: naše zdravie je totiž tým najväčším pokladom, do ktorého musíme byť vždy pripravený investovať. Okrem toho nezabúdajme, že my rodičia, musíme byť vzorom pre našich potomkov – a to nič nestojí.

S radosťou konštatujem, že čoraz viac rodičov sa postaví od obrazoviek hlavne cez víkendy a nájde si čas na rodinné pohybové aktivity či už na bicykli , prechádzky, alebo beh. Zároveň však musím dodať, že by ich malo nasledovať oveľa viac ľudí. Týmto spôsobom a metódami priamo učíme svoje deti k zdravej životospráve. To isté očakávame od predškolskej a školskej výchovy.

V Maďarsku už v uplynulom školskom roku zaviedli povinnú každodennú telesnú výchovu v základných školách a ku koncu školského roka prebieha povinné kondičné testovanie detí. My nie sme síce ešte tak ďaleko, aj to by bol však už pokrok, keby sa povinne zaviedli tri hodiny telesnej výchovy týždenne, čo sme v strane Most-Híd zapracovali do jednej z častí našej Občianskej vízie 2016.

Veľké problémy robia aj samotné školské bufety, ktoré by podľa môjho názoru mali svoj sortiment prispôsobiť zdravej výžive. Zároveň si však uvedomujem, že tento cieľ nie je jednoduché dosiahnuť: všetko sa totiž robí komerčne, pričom platí: namiesto mlieka kolu...

Aj keď hovoríme najmä o strave, ktorá je pre deti neraz absolútne nevhodná či dokonca rovno škodlivá, predavači sa bránia tvrdením, že práve deti žiadajú nevhodné potraviny - a oni sa predsa nezrieknu svojich ziskov...

Som presvedčený, že aj tu platí, že všetko je v ľuďoch . Na úrovni zákonodarcov, vedúcich školských bufetov, jedální, jednoducho všetci si musíme uvedomiť, že cez stravovanie sa priamo staráme o zdravie detí a starať sa o zdravý vývoj našich detí je aj našou morálnou povinnosťou. A to o to viac, že najnovšie výsledky prieskumov sú alarmujúce.

Uznávaná britská profesorka, Jane Wardleová, vo svojom vedeckom výskume potvrdila, že až 96 percent obéznych detí začalo trpieť nadváhou na základe zlého, nevhodného stravovania a nesprávneho životného štýlu. Podľa tejto odborníčky väčšina detí, ak sa nezbaví nadváhy do jedenásteho roku života, s veľkou pravdepodobnosťou bude mať problémy s nadbytočnými kilami aj v dospelosti. Samozrejme, takýto človek bude potom ťažšie odolávať civilizačných chorobám ako je vysoký krvný tlak, diabetes či vyšší cholesterol.

Pál Peterdi pred pár desiatimi rokmi vtipným návrhom propagoval pohybovú aktivitu občanov, keď povedal, že „Nohy sú vždy pri ruke „ Ani my by sme na to nemali zabúdať. Mali by sme mať náš rozum a srdce na mieste, lebo od nás všetkých záleží, aké návyky si naše deti osvoja a čo im bude najviac chutiť. Lebo ešte stále platí dobre známe príslovie: "V zdravom tele zdravý duch!"

Skryť Zatvoriť reklamu