Čo spôsobí Matovičov balíček

V tejto republike sa už ani nehráme na nejakú profesionalitu, odbornosť a zodpovednosť.

Čo spôsobí Matovičov balíček
Matovičova atómovka
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Z legislatívneho procesu sa stal trhací kalendár, z odbornej diskusie cirkus a zo štátneho rozpočtu ementál. Nepomohli protesty samospráv ani veto prezidentky.

Toto budú konkrétne dôsledky v Bratislavskom samosprávnom kraji. Podobne sa to dotkne aj ostatných samosprávnych krajov.

Príjmy

 • Ministerstvo financií SR nesprávne prezentuje, že príjmy vyšších územných celkov budú po reforme daňového bonusu v roku 2023 na takej istej úrovni ako v roku 2022.

 • V skutočnosti to pri inflácii 10 až 15 % bude znamenať významné zníženie reálnych príjmov. Navyše, niektoré kompetencie budú vzhľadom na legislatívne a zmluvne nastavené pravidlá rásť. Týka sa to nielen výdavkov na prímestskú autobusovú dopravu, ale aj sociálne služby, ktoré budú na území nášho kraja v roku 2023 oproti minulému roku vyššie o 6 mil. EUR.

 • V druhej polovici roka 2022 začne kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf zamestnancov verejnej správy. Napríklad 10 % zvýšenie platov taríf bude mať v rámci BSK finančný dopad 3 mil. EUR.

 • V médiách síce počúvame o tom, že samosprávam sa za posledných 7 rokov zdvojnásobili príjmy, ale platy v skutočnosti rástli len o 40 %. BSK za posledných 7 rokov narástol príjem o 49 %, čo je najmenej zo všetkých samospráv. Tento fakt je spôsobený prepočtami a koeficientmi v rokoch 2014 až 2018. Zvýšené príjmy sme použili na rozvoj územia. Investovali sme, zodpovedne hospodárili a vďaka tomu sme znižovali úverové zaťaženie.

Doprava

 • Očakávame mimoriadny nárast výdavkov na prímestskú autobusovú dopravu („PAD“) z dôvodu rastu cien pohonných hmôt a garantovaného 5 % nárastu miezd vodičov. Kumulovaný dopad (medziročný nárast) v podmienkach BSK môže byť až 3 mil. EUR (vo všetkých samosprávnych krajoch pôjde o desiatky miliónov eur).

 • Zníženie prostriedkov bude mať za následok nefunkčné krajské Integrované dopravné systémy („IDS“) a nárast počtu ľudí v automobilovej doprave. O negatívnom vplyve na životné prostredie nehovoriac.

 • Zvýšené ceny lístkov a zároveň zníženie počtu spojov budú automatickým dôsledkom toho, aby vôbec kraj mohol v nejakej forme prímestskú autobusovú dopravu prevádzkovať. Na krajskej úrovni PAD a v rámci miest MHD je používaná prioritne nižšími príjmovými skupinami (v podmienkach BSK napr. 70 % zamestnancov v sociálnych službách používa verejnú dopravu) a na tie to bude mať najväčší dopad.

 • Zníženie atraktivity verejnej dopravy bude mať za následok ďalší rozvoj automobilizmu, nárast áut na cestách, zhoršenie hluku a smogu, prehrievanie miest, nárast emisií a všeobecne významné zhoršenie ekologickosti dopravy ako takej.

Sociálne služby

 • Sociálne služby budú zasiahnuté najviac, a to v celej svojej šírke. Dôvodom je, že mestá, obce a VÚC budú musieť zásadne zvýšiť ceny vo všetkých zariadeniach. To vyvolá zvýšenie cien aj u súkromných a cirkevných zariadení sociálnych služieb, nakoľko ich ceny sa legislatívne odvíjajú od cien verejných zariadení.

 • Všetky špecifické sociálne služby (pobytové zariadenia sociálnych služieb), pomoc autistom, mentálne a telesne postihnutým, azylové domy pre týrané ženy, programy rehabilitácie, podporované bývanie a ďalšie, budú čeliť existenčným problémom, nakoľko zriaďovatelia nebudú mať zdroje na dofinancovanie ich špecifických potrieb.

 • Zamestnanci v sociálnych službách (opatrovateľky, terapeutky, sestry, pomocní pracovníci, upratovačky a ďalší) patria k nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva a budú najviac čeliť významnému zdražovaniu verejných služieb (vyššie cestovné, ceny škôlok, družín, obedov, poplatkov za odpady, zvýšená daň z nehnuteľnosti) a opäť sa tým zníži atraktivita tohto povolania. To spôsobí ďalšiu nedostupnosť sociálnych služieb pre starnúce obyvateľstvo Slovenskej republiky.

 • Zariadenia budú mať nižší objem financií a nebudú schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu sociálnych služieb, napr. na liečebné a terapeutické pomôcky, pomocné zariadenia pre imobilných pacientov, spoločenské priestory, úpravu svojich parkov a všeobecne vonkajších priestorov.

 • Len na udržanie existujúceho štandardu do roku 2023 bude BSK potrebovať vzhľadom na legislatívne nastavenia v sociálnej oblasti navýšiť rozpočet v roku 2023 o 3 mil. EUR.

Školstvo

 • Očakávame významne znížený objem financií pre profesie, ktoré financuje priamo VÚC (verejné, súkromné a cirkevné školy) - kuchárky, upratovačky, školníkov, údržbárov, vychovávateľov na internátoch, personálu jazykových, umeleckých a cirkevných škôl, zamestnancov centier voľného času alebo stredísk odbornej praxe.

 • Zvýšia sa poplatky za školské stravovanie a internáty. Školské jedálne budú mať finančné prostriedky len na základný štandard stravovania s minimálnymi nákladmi. Deti nebudú mať k dispozícií pestrú stravu. Stredoškolské internáty budú mať problémy s prevádzkou, pričom kvalitou sa začnú približovať skôr núdzovým nocľahárňam, než útulnému bývaniu dospievajúcich tínedžerov.

 • Samosprávy úplne prestanú dofinancovávať pedagogických zamestnancov, ktorí sú prioritne financovaní zo strany štátu. Väčšina samospráv totiž prispieva učiteľom nad rámec poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky (napr. zvýšené odmeny, životné a pracovné jubileá), pretože si uvedomuje ich dôležité postavenie v spoločnosti.

 • Kraje významne podporujú (nad rámec poskytnutých prostriedkov zo strany štátu) aj mimoškolskú činnosť, čo má významný pozitívny dopad na zmysluplné trávenie voľného času stredoškolákov. Po schválení úpravy daňového bonusu budú tieto činnosti ohrozené.

Cesty a zeleň

 • Na údržbu ciest II. a III. triedy a všetkých miestnych a obecných komunikácií pôjde výrazne menej zdrojov. To bude mať za následok viac výtlkov, nižšiu bezpečnosť, menej poriadku a viac špiny.

 • Bude sa menej kosiť, menej zametať a menej obnovovať vodorovné značenie. Cesty a ulice budú neupratané a vizuálne neprívetivé.

 • Všetky kraje, mestá a obce v posledných rokoch významne obnovujú cestné komunikácie prostredníctvom veľkoplošných revitalizácií. Po znížení objemu financií sa budú musieť vrátiť len k núdzovému plátaniu, zalievaniu jednotlivých dier a úroveň vozoviek sa postupne vráti do stavu v 90-tych rokoch.

Eurofondy a investície

 • Znížené zdroje budú mať za následok odklad a rušenie investícií, vrátane investícií spolufinancovaných z eurofondov.

 • Slovenská republika bude mať nižšie čerpanie eurofondov a menej novej infraštruktúry.

 • V rámci BSK ide napr. o Malokarpatský obchvat, deinštitucionalizácie sociálnych služieb alebo nové školské kampusy.

Kultúra, šport a cestovný ruch

 • Divadlá, múzeá, knižnice, osvetové strediská a ďalšie kultúrne inštitúcie, športová činnosť a cestovný ruch budú prvé oblasti, ktoré významne a okamžite pocítia znížený objem financií. Dôvodom je ich „menej urgentné“ postavenie v naliehavosti verejnoprospešných služieb (tak, ako sa to udialo pri pandémii COVID-19). Po ich aktuálnom pomalom zotavení budú znovu uvrhnuté do stavu, kedy budú mať problémy s prežívaním a obhájením ich vlastnej existencie.

 • Divadlá nebudú mať prostriedky na prípravu predstavení, knižnice budú mať problémy s obnovou knižného fondu, osvetové strediská nebudú rozširovať svoju publikačnú a osvetovú činnosť, nebudú si vedieť zohnať potrebné pomôcky.

 • Športová činnosť závislá na podpore samospráv bude mať finančné problémy. Zvýši sa finančná náročnosť pre rodičov detí, nakoľko tie budú musieť platiť vyššie poplatky za členstvo v kluboch, aby kluby vôbec mohli prežiť.

 • Podpora cestovného ruchu bude minimalizovaná, pretože samosprávy budú smerovať financie prioritne do školstva či sociálnych služieb.

Občianske a cirkevné združenia, neziskové organizácie a nadácie

 • BSK, ako aj väčšina ďalších samospráv, podporuje rôzne občianske a cirkevné združenia, neziskové organizácie, športové kluby, environmentálne organizácie, obce či obecné organizácie.

 • Podporu po znížení objemu vlastných príjmov budeme musieť významne obmedziť, resp. úplne zrušiť. BSK má medzi nimi aj podporu infraštruktúry - napr. program obnovy regionálnej kultúrnej a cirkevnej infraštruktúry.

Dopady u miest a obcí

 • Očakávame vyššie dane z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, stočné, škôlky, stravu v škôlkach a školách, družiny, domovy dôchodcov, ceny v MHD, poplatky na športoviskách.

 • V neposlednom rade to spôsobí nižší objem a nižšiu kvalitu všetkých vykonávaných kompetencií.

Michal Feik

Michal Feik

Bloger 
 • Počet článkov:  82
 •  | 
 • Páči sa:  89x

Propagujem zdravý životný štýl od ekologickej dopravy až po zdravé potraviny. Chodím po svete s otvorenými očami, hľadám inšpirácie a snažím sa ich pretaviť do bežného života aj u nás. Venujem sa najmä komunikácii s médiami a marketingu. Zoznam autorových rubrík:  Zdravé potravinyKultúraCyklodopravaŽivotné prostredieDopravaNázoryCestovanieSamosprávaSpoločnosť

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu