Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme

Výlet poslancov mesta a hlavnej kontrolórky do Vatikánu za mestské peniaze, ktorý nazvali služobná cesta.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

V tomto článku boli použité verejne dostupné informácie, ktoré sú k dispozícii buď na stránke mesta Michalovce, sociálnych sieťach alebo na vyžiadanie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na novembrovom zastupiteľstve (29.november 2021) dostali poslanci mesta Michalovce v rámci rozpočtového opatrenia aj informáciu, že organizačnému odboru mesta sa zvyšujú výdavky súvisiace s vykonaním zahraničnej služobnej cesty do Talianska. V rámci mestských informačných kanálov som nezaznamenal žiadnu služobnú cestu – delegáciu  do Talianska, a ani ako opozičný mestský poslanec som o žiadnej nebol informovaný. Prišli moje otázky, a keďže som na zastupiteľstve nedostal adekvátne odpovede ohľadne tejto delegácie, tak nasledovalo podanie žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej výsledkom sú pre mňa zarážajúce informácie o nakladaní s peniazmi Michalovčanov a o konflikte záujmov. (Celá odpoveď na žiadosť je na konci článku).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Služobná cesta – delegácia – výlet?

Pred začiatkom minulých prázdnin sa uskutočnila teda „tajná“ zahraničná služobná cesta na generálnu audienciu za pápežom do Ríma, ktorej sa zúčastnili štyria „delegáti“ za mesto Michalovce, ktorých vyslal samotný primátor Viliam Zahorčák (SMER-SD). Štyri dni a tri noci v Ríme, letecky tam a späť. 28.6. - 1.7.2021. A prečo sme o tom nevedeli? Mestský úrad nemá povinnosť informovať o služobných cestách na stránke mesta.

Pútnici to mali od 635€, naši „delegáti“ zdarma

Košická eparchia bola hlavným „pozývateľom“ pútnikov. Zúčastnili sa generálnej audiencie u pápeža v bazilike Sv.Petra vo Vatikáne. Organizáciu pútnikov zabezpečovali aj gréckokatolické farnosti v rámci východného Slovenska. Napríklad cena leteckého zájazdu stála cez Sabinovskú farnosť 635 €. Toľko si museli zaplatiť pútnici za púť aj s programom, ktorý zahrňoval audienciu, omše, adorácie, modlenie a návštevy historických miest v Ríme. Z audiencie je aj video na kanáli Youtube - Vatican News, 30.6.2021.

SkryťVypnúť reklamu

Čo je to generálna audiencia u Pápeža?

Ak som to správne pochopil, tak sa jedná o hodinovú generálnu audienciu, kde je možno aj 1500 veriacich, kvôli špeciálnym príležitostiam a každá krajina ma vyhradený nejaký čas. V Slovenskom prípade sa jednalo o „Púť pútnikov“ z východného Slovenska na túto generálnu audienciu pri príležitosti 350. výročia slzenia obrazu z Klokočova. Tejto audiencie sa zúčastnilo približne 350 pútnikov zo Slovenska a ďalšie stovky ľudí z celého sveta. Na tejto audiencii bolo možno aj viac ako spomínaných 1500 veriacich.  

Dobre sa putuje za cudzie peniaze

Dvaja mestskí poslanci za SMER-SD Jana Cibereová a Miroslav Dufinec, mestská poslankyňa za KDH Erika Šimková a toho času hlavná kontrolórka mesta Michalovce Marta Bobovníková sa vybrali do Ríma za mestské peniaze a nazvali to služobná cesta. Celkové náklady na túto služobnú cestu boli 3 679 €. Financovalo sa to z mestského rozpočtu.

SkryťVypnúť reklamu
Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Marta Bobovníková, Erika Šimková
Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Marta Bobovníková, Erika Šimková (zdroj: Zdroj foto: Facebook Erika Šimková)

Papalášizmus a konflikt záujmov

Z môjho pohľadu, jednoducho povedané, pán primátor vyslal svojich štyroch priateľov, aby si urobili výlet do Ríma k pápežovi, o ktorom ani nemal v pláne oficiálne informovať verejnosť cez stránku mesta. Toto ani nemožno nazvať služobná cesta, ale obyčajný papalášizmus za mestské peniaze. Našťastie existujú sociálne siete a ľudia sa zvyknú pochváliť, takže je z toho pekná zbierka fotiek.

Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Marta Bobovníková, Erika Šimková
Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Marta Bobovníková, Erika Šimková (zdroj: Zdroj Foto: Erika Šimková)

Kto to je Hlavný kontrolór mesta?

No a druhou absurditou je samotná účasť hlavnej kontrolórky na tomto „výlete“. Zo svojej pozície by mala rešpektovať zákon, ktorý jej ukladá vykonávať kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne.

SkryťVypnúť reklamu

„Hlavným kontrolórom mesta môže byť osoba, ktorá dosiahla minimálne stredoškolské vzdelanie a je bezúhonná. Hlavný kontrolór je volený na 6 rokov. Volí ho mestské zastupiteľstvo. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.“ ...zo Zákona o obecnom zriadení.

Erika Šimková, Marta Bobovníková, Jana Cibereová, Miroslav Dufinec
Erika Šimková, Marta Bobovníková, Jana Cibereová, Miroslav Dufinec (zdroj: Zdroj Foto: Facebook Erika Šimková)

Je toto podľa vás nezávisle a nestranné, keď si chodí na výlety, ktoré nazýva služobné cesty s poslancami zo strany SMER-SD a KDH, a ešte k tomu za mestské peniaze?

Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Erika Šimková, Marta Bobovníková
Miroslav Dufinec, Jana Cibereová, Erika Šimková, Marta Bobovníková (zdroj: Zdroj Foto: Facebook Erika Šimková)

Už len z princípu a z toho vyplývajúcej funkcie hlavného kontrolóra by si mala dávať pozor na takéto veci. Týmto, už bývalá hlavná kontrolórka sa ani netají, že bola spriatelená s vedením mesta. A aj výsledok jej kontrolnej práce za 18 rokov je taký aký je. Teda, všetko bolo v poriadku. Samozrejme aj tento výlet bol, a je v poriadku, schválila ho svojou osobnou účasťou predsa.

Generálna audiencia u Pápeža
Generálna audiencia u Pápeža (zdroj: Youtube Vatican News, 30.6.2021)

Ak by sme to mali rozmeniť na drobné, tak hlavný kontrolór by mal byť niekto, kto nepodlieha žiadnym vplyvom a je zodpovedný hlavne samotným obyvateľom mesta za svoju nestrannosť, objektívnosť a spravodlivosť pri kontrole verejných financií. A preto aj mzda hlavného kontrolóra je nadštandardná, je to 2,24 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za uplynulý kalendárny rok. V prípade Marty Bobovníkovej je to za rok 2021 cca 2.500 €/ na mesiac (brutto) + odmeny.  

Marta Bobovníková (v strede)
Marta Bobovníková (v strede) (zdroj: Zdroj Foto: Facebook Erika Šimková)

Prínos pre mesto?

Vedenie mesta, ktoré je tu už šestnásť rokov si urobilo z mesta svoj vlastný bankomat, z ktorého si vyberú kedy chcú a na čo chcú. Toto je jeden z príkladov. Nie je normálne, aby si poslanci a hlavná kontrolórka chodili na tajné služobné cesty do zahraničia, ktoré im platia Michalovčania.

Na jednej strane sa Zahorčák na zastupiteľstvách vyhovára, že nie sú peniaze na dotovanie obedov pre dôchodcov, alebo na nové vybavenie v školských jedálňach, a na druhej strane schvália sami sebe výlet do Vatikánu za mestské peniaze. Táto služobná cesta už od začiatku nemala žiadny prínos pre Michalovce. Ako by aj mohla? Veď o nej ani nemali v pláne informovať.

O vyvodení nejakej osobnej zodpovednosti pani Marty Bobovníkovej nemá zmysel sa baviť. Po skončení mandátu hlavnej kontrolórky sa medzičasom stala zástupkyňou prednostu. A na jej miesto, teda funkciu hlavnej kontrolórky zvolili vo februári hovorkyňu mesta Ivetu Palečkovú.

Iveta Palečková
Iveta Palečková (zdroj: Zdroj foto: TV Mistral)

Riešenie do budúcna?

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva podám Návrh na uznesenie o povinnosti zverejňovať zahraničné služobné cesty ešte pred ich samotným vykonaním na úradnej tabuli mesta, aby sa predišlo takýmto tajným výletom. Aby bolo jasné kam sa ide, kto ide a čo má byť cieľom cesty. Želám si Nové Michalovce, nie staré ani žiadne iné. Proste Michalovce bez klientelizmu a korupcie.

Poznámka: Tento článok bol odmietnutý k uverejneniu v dvojtýždenníku Michalovčan Redakčnou radou hlasovaním 5 proti ku 1 za v pondelok 1.augusta 2022. Zloženie Redakčnej rady: Jana Cibereová - predsedníčka, Miroslav Dufinec, Lýdia Sidivárová, Damián Tudoš (všetci SMER-SD), Michal Oros (?), Ján Várady (Nové Michalovce).

Zdroje informácií k článku:

2003 - Článok Korzára o zvolení Marty Bobovníkovej za Hlavnú kontrolórku mesta Michalovce

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/4612895/mestsky-urad-ma-novu-hlavnu-kontrolorku.html

2017 - Odmena pre hlavnú kontrolórku

https://www.cas.sk/clanok/635052/stedri-poslanci-v-michalovciach-neuverite-aku-odmenu-schvalili-pre-kontrolorku/

2021 - Video z generálnej audiencie, Vatican News, 30.6.2021, V čase 55.35 sa začína časť venovaná Slovenským pútnikom, do 58:05.

https://www.youtube.com/watch?v=PcS_qbomRIs&t=7s&ab_channel=VaticanNews

2021 - Sabinovská farnosť a ich oznam o púti do Ríma za cenu 635 €:

https://www.greckokat-sabinov.sk/?p=2194

2021 - Denník Postoj - Článok k Púti do Ríma

https://svetkrestanstva.postoj.sk/82427/novy-clanok

2021 - Materiály k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

https://www.michalovce.sk/sk/clanok/materialy-do-msz

2022 - Noviny Zemplína.sk, Nová Hlavná Kontrolórka Iveta Palečková

https://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=15734

2022 - Personálne obsadenie Mestského úradu v Michalovciach

https://www.michalovce.sk/sk/clanok/odbory-a-utvary-uradne-hodiny

2022 - Michalovčan - Základné informácie o vydavateľovi a členoch Redakčnej rady

https://www.michalovce.sk/sk/clanok/informacie-vydavatela

2022 - Zákon 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369

Filip Kaľavský

Filip Kaľavský

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  37x

Som predseda neziskového občianskeho združenia Medias Res, ktoré pre mládež mesta Michalovce uskutočňuje kultúrne a spoločenské podujatia. Som občiansky aktivista, ktorému nie je ľahostajný život naokolo, a svojimi nápadmi a riešeniami chcem rozvíjať môj rodný Zemplín. Posledné 4 roky som mestským opozičným poslancom, ktorý bojuje s veternými mlynmi. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu