reklama

MYŠLIENKY Z ANTIKY 1.

Výroky historicky známych celosvetových dejateľov, historikov, spisovateľov a básnikov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

PREDHOVOR

   

      Dovoľte mi povedať  niekoľko myšlienok k zostaveniu tohto diela.

Pri zostavovaní výrokov starých antických mysliteľov a intelektuálov, myslím tým predovšetkým gréckych a rímskych, mi išlo o to, aby som zachytil  jednak myšlienkové pochody jednotlivých dejateľov a v jednotlivých kultúrach hlavné prúdy obsahového toku ich zamerania. Ak si stanovíme základné body nášho bytia: život, zdravie, nábožnosť, šťastie, láska, priateľstvo, pravda, dobro, dobrodenie, zlo, štátnické veci  a iné, vidíme, že tie isté pohľady sú dennodenne na pretrase aj dnes. Všetko zostalo, zmenil sa len čas a stupeň života. Ale je zaujímavé sledovať vývoj týchto myšlienok najmä u starých Grékov, ktorých filozofia sa mohutne rozvíjala už od 7. storočia pred n. l. až na začiatok nášho letopočtu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

      Rímski dejatelia boli vo väčšej miere zameraní na občianske a štátnické oblasti, čo iste súviselo so snahou o politické udržiavanie  impéria Rímskej ríše. Pri dejateľoch s väčším počtom výrokov sú rozdelené do záujmových skupín.

      Na začiatok som uviedol najznámejších dejateľov  starého sveta z mimo európskeho priestoru, medzi ktorými vynikal hlavne Konfúcius, považovaný za najväčšieho čínskeho mysliteľa, politika a štátnika.

       Snažil som sa usporiadať  dejateľov podľa  roku narodenia, aby pri postupnom prehliadaní výrokov  a ich obsahovom posudzovaní bolo možné pozorovať ich kvalifikovaný posun k zrelosti. Určitou chybou pri tom je miera presnosti uvádzaných dát narodenia a úmrtia. Zdá sa, že presnosť údajov žitia dejateľov je u niektorých len vyvodzovaná odhadom alebo z istých historických súvislostí.  S presnosťou dní sa uvádzajú najmä osobné dáta u významných osobností rímskej kultúry.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

       Dovoľte mi poznamenať, že vyjadrené výroky predstavujú skoncentrované myšlienky, ktoré sa nedajú čítať ako román. Po prečítaní myšlienky  treba vnútornú úvahu sústrediť na podstatu, na jadro a pochopiť tak celý jej zmysel. Zároveň však si uvedomujem, že  zverejnené myšlienky jednotlivých autorov nemusia byť úplné a konečné.

Pripisované výroky sú doložené z historických prameňov, no niektoré sa dokazujú ťažšie. Ide hlavne o tie, ktoré sa dlhodobo tradujú , ale nie sú doložené literárne. Prosím, aby ste tieto nedostatky posudzovali s nadhľadom. Verím, že Vám tieto myšlienky pomôžu pri štúdiu antickej histórie, literatúry a tej doby v ktorej vznikali.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

ZDROJE:

Michal Zamkovský, Ján Buc: Prečo ľudia veria? , TV LUX, Spracované podľa dostupných rôznych tlačových a elektronických médií. 

30.11.2016

ZACHOVANÉ MYŠLIENKY NIEKTORÝCH  MIMOEURÓPSKYCH  MYSLITEĽOV  STAROVEKU

 Hamilton : „Kniha citátov nebude nikdy kompletná.“

  

ŠALAMÚN

Židovský kráľ asi v rokoch 970- 931 pred naším letopočtom (ďalej  p. n. l.). Syn kráľa Dávida, tretí kráľ židovský. pripisuje sa mu autorstvo Knihy prísloví, Knihy kazateľa, knihy múdrosti a Piesne piesní.

Hlúpy verí každému slovu, ale opatrný šetrí kroky svoje.

Víno spôsobí, že aj múdri zblúdia.

Veľký hnev ukazuj odpúšťaním trestu, ale ak si odpustil pohroz, že potom nabudúce viac trestať budeš.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dajte dobrý nápoj pocestnému, dajte vína tomu, kto má zlú náladu, aby sa napil a na svoj zármutok zabudol.

Radostným srdcom opeknie tvár.

Aj mlčiaci blázon za múdreho sa považuje, ak má zatvorené ústa.

Múdri sú láskaví k svojim nepriateľom.

Láska je dobrá ospravedlnenka pre každé zlo.

Veľkosť  človeka tkvie v tom, že dokáže prejsť krivdou.

Ako sa dvere otáčajú na svojich pántoch, tak leňoch na svojom lôžku.

  

ZARATHUŠRA – latinsky ZOROASTER (ZARATUS)

(nie je známe, kedy presne žil, uvádza sa väčšinou okolo r.1750 až 1000, alebo len okolo 600  p. n. l., staroperzský filozof, náboženský básnik, prorok, zakladateľ zoroastrizmu.

Keď ste sa naučili umeniu útechy, treba, aby ste sa naučili smiať sa.

Zaťažkávací kameň každej civilizácie, náboženstva, filozofie, či človeka je ich postoj voči svetu zvierat. Nakladanie so zvieratami spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcií. Povedz mi ako sa chováš ku zvieratám a ja ti poviem kto si.

Nenadobudne ničoho ten, kto nenadobudne pre svoju dušu.

Šťastie tomu, od koho ide šťastie každému.

Zlý je ten, kto je dobrý k zlému, dobrý je ten, kto je priateľom dobrého.

Ideš k ženám, nezabudni na bič!

Zlodejom povinností je ten, kto nedodržiava záväzky voči druhým ľuďom.

Nie je hrdinom ten, kto nie je hrdinský v spravodlivosti.

Na zemi existuje len trojaká láska, ktorou si môžeme byť celkom istí: láska Božia, láska materská a láska zvieraťa.

Ten, kto zabije psa, zabije svoju dušu na 9 pokolení, duša každého človeka, ktorý trápil zviera bude odchádzať na onen svet s bolestným krikom.

Čo je najťažšie - ponížiť sa a tým raniť svoju pýchu?  Dať zabrať svojim bláznovstvám a tým sa posmievať svojej múdrosti?

Milovať toho, kto nami pohŕda a podávať ruku strašidlu, ak nás chce vyľakať?

Nevinnosťou je dieťa a zabudnutím, je novým počatím, je hrou, je kolesom samo sa roztáčajúcim, je prvým pohybom, je posvätným „Áno“.

Vojna s odvahou dokáže viac veľkých vecí, než láska k blížnemu.

Kto má málo majetku, tým menej je majetkom iného: pochválená buď malá chudoba.

Je hrozné byť osamote so sudcom a pomstiteľom vlastného zákona.

Ako najhorším nepriateľom, s ktorým sa  môžeš stretnúť, budeš vždy sám sebe.

Dve veci chce pravý muž: nebezpečie a hru. Preto chce ženu, najnebezpečnejšiu  hračku.

Osamelý kráčaš cestou milujúceho, sám seba miluješ, a preto sebou pohŕdaš, ako len milujúci pohŕdajú.

Zomri v pravý čas.

Najhoršie sú malé myšlienky. To radšej páchať zlo, ako  myslieť prinízko (prikrčene).

Je nutné držať svoje srdce na uzde, lebo kto ho nechá klusať, tomu najskôr ujdem hlava.

Z hĺbky duše milujem svoj život- najviac vtedy, keď ho nenávidím.

Je ťažké vykonávať veľké veci, ale ťažšie je veľké veci rozkazovať.

Ó, Zarathušra, tvoje plody sú zrelé, ty však nie si zrelý pre svoje plody.

 

LAO – TSEU  (LAO – Ć)

v preklade „starý majster“ ( asi 604 – 531 p. n. l.), vlastným menom  Er – Li, čínsky filozof, zakladateľ  taoizmu.

Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemné slová nebývajú pravdivé.

Splnenie úlohy znamená večný život.

Začni s ťažkými vecami, kým sú ešte ľahké. Konaj veľké veci, kým sú ešte malé, pretože všetko ťažké na svete vzniká z ľahkého.

Aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.

Najväčším objavom je pokoj.

Svet sám je stále v neustálej prestavbe, tým skôr človek.

Kto sa vyťahuje, nestojí vysoko.

Škoda je základ úspechu.

Láskavé  slová prinášajú dôveru, láskavé myslenie prináša hĺbku, láskavá štedrosť prináša lásku.

Ak ťa niekto urazí, nehľadaj pomstu.

Ten, kto vynašiel čln, vynašiel aj stroskotanie.

Skúsenosť nie je svetlom, ktoré osvecuje samu seba.

Vnucovať vôľu iným je násilie, vnucovať ju sebe je najväčšie násilie.

Múdry človek zostáva v pozadí a tým sa práve dostáva na čelo ľudu.

Múdri vynikajú, lebo vidia seba ako súčasť celku.. Ich múdrosť je v tom akí sú a nie v ich názoroch.

Múdry človek, ktorý chce byť nad druhými sa ponižuje a aby sa dostal pred nich, stane za nich tak, že  hoci stojí nad nimi, nepociťujú jeho váhu  a aj keď stojí pred nimi nechápu to ako nespravodlivosť.

Človek, ktorý vie, že je hlupák, nie je veľký hlupák.

Žiť by sme mali tak, že všetko by sme mali konať bytím.

Meno, čo sa dá menovať už nie je to meno.

Čo sa potláča - šíri sa, čo sa oslabuje - posilňuje sa, čo sa ničí - prekvitá.

Vďaka náhode niekto môže vládnuť svetu, ale navždy ho môže ovládnuť láskou.

Je ťažké vládnuť ľudu, ktorý má mnoho vedomostí.

Dôvodom prečo je vesmír večný je, že nežije sám pre seba, ale ako sa mení, dáva život ostatným.                       

Kde je vedomosť a inteligencia, bude tiež falošnosť a pokrytectvo.

Kto robí dlhé kroky, nekráča najrýchlejšie.

K dobrým budem dobrý, k nedobrým budem tiež dobrý.

Kto víťazí nad ľuďmi, je mocný, kto sám nad sebou je najmocnejší.

Opravdivá láska robí človeka odvážnym.

 

 BUDDHA

(563 - 484 p. n. l.) vlastným menom Siddhártha Gautama.  Podľa théravádovej tradície  žil v rokoch 623-543 pred n. l. Zakladateľ budhizmu, meno Buddha znamená prebudený. Narodil sa ako princ kráľovského rodu v Nepále.

Láska, hnev

Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.

Láska tiel je ostrejšia ako kopija, ktorou sa krotia divé slony. Je teplejšia ako plameň, je ako šíp zabodnutý do mysle človeka.

Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.

Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.

Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane iba skrz lásku. Toto je večné pravidlo.

Tomu v kom prebýva láska je celý svet jedna rodina.

Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny.

Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav.

Neláskavé slovo je najostrejší meč.

Existuje iba jedno zlo- neznalosť.

Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.

Múdrosť, cnosť, pravda, dobré skutky

Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho okrem seba.

Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky.

Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.

Muž, ktorý nedbá o svoje vzdelanie, starne ako vôl. Len mäso rastie, múdrosť však krpatie.

Kto má cnosť a úspech, plní si povinnosť, kto hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý.

Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.

Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.

Chyby druhých si nevšímaj, ani čo a ako robia. Svoje vlastné konanie sleduj, čo si urobil a čo si pochybil.

Nech prečítate akokoľvek veľa svätých slov alebo akokoľvek veľa ich poviete, k čomu vám to bude, ak podľa nich aj nebudete konať?

 Žena, manželstvo

Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.

Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke troch zatečie.

Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.

Ženy majú rady zanedbaných mužov, aby sa mohli cítiť ako nevyhnutne potrebné, keď sa o nich starajú.

Rozličnosti

Zdravie je najväčšia hodnota, spokojnosť najväčší majetok, dôvera je najlepší priateľ a nirvána najvyššie blaho.

Človek je pánom sám sebe, kto iný by mu mal byť pánom? Ak ovládaš sám seba, máš pána, akého by si inak ťažko získal.

Cisár má vždy pravdu, ak pri ňom stojí kat.

Ničomu na tomto svete sa nemôžeme tešiť večne.

Násilie nad vôľou dáva násilie nad sebou.

Neusmrcujte, ale ctite život. Nie si na svete na to, aby si bol nešťastný. Avšak šťastie je iba vnútorný pokoj. Nauč sa ho nájsť. Dokážeš to.

Premôž sám seba a premôžeš celý svet.

Nijaké plané túžby  úrodu neprinášajú, iba práca.

Oheň ani voda, narodenie ani smrť  nemôže vymazať dobré skutky.

Tak ako najsilnejší vietor nepohne pevnou skalou, tak ani ohováranie ani chvála nepohne múdrym človekom.

Vašou úlohou je spoznať váš svet a potom sa mu celým srdcom odovzdať.

Sme výsledkom nášho myslenia.

Víťazstvo rodí nenávisť, lebo porazení sú nešťastní.

Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte.

Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.

Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadosti.

Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.

Tri veci sa nedajú dlho zakrývať: slnko, mesiac a pravda.

Neverte mojim slovám preto, že som Buddha, buďte sami sebe svetlom.

 

 KONFÚCIUS  - Kchung – Fu- c´

(asi 550-478 p. n. l.) najslávnejší čínsky mysliteľ, editor, učiteľ, politik, štátnik a sociálny filozof.

Cnosť, čistota, dokonalosť

Kto sa sústreďuje len na to, aby zachoval čistého sám seba, vnáša do ľudských vzťahov rozvrat.   

Byť cnostný znamená byť vnútorne slobodný, ľudia zotrvávajúci v zlosti, v strachu, vo vášňach, nie sú slobodní.

Cnosť je vlastnosť, ktorá sa nededí, ale je plodom osobného snaženia.

Učiteľ morálky má zostať slobodný.

Ešte som nestretol človeka, ktorý by bol v cnosti taký krásny ako v tvári.

Ešte som nestretol dokonalého človeka.

Ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by dokázal vidieť svoje chyby a sám pred sebou sa z nich obvinil.

Ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť.

Mám to ja len šťastie: kedykoľvek som urobil chybu, vždy som si ju vyčítal.

Chyby každého človeka ukazujú kam patrí.

Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.

Ak je niekto k tebe milý, buď k nemu milý.

Ak je niekto nepriateľom buď k nemu spravodlivý.

Šťastie, priateľ, priateľstvo

Priateľa nepokladaj za menej, než seba.

Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť iba tým, ž si tento poklad ukryješ v srdci  a budeš si ho vážiť viac ako svoj život.    

 Ži v priateľstve s najcnostnejšími.

Múdrosť , hlúposť

Čo hľadá veľký muž, je v ňom samom. čo hľadá obyčajný muž, je v iných.

Múdry človek je  ako múdry strelec. Ak minie cieľ, podíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania. (Keď šíp minie cieľ, strelec dáva vinu sebe, nie šípu; tak koná aj múdry človek.

Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania.

Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.

Nepokladám sa za múdreho, to len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede.

Múdry človek je prísny k sebe, ale nevyžaduje nič od iných.

Múdrym som sa nenarodil, to iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.

Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.

Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie.

Človek má tri cesty ako múdro konať: premýšľaním je tá najušľachtilejšia, napodobňovaním je tá najľahšia a skúsenosťou je tá najtvrdšia.

Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.

Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.

Múdrosť neznáša pochybnosti, ľudskosť neznáša obavy a odvaha neznáša strach.

Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.

Dobro, zlo, pravda

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.

Vedieť, čo je dobré nestačí, musíme ho tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež nadšene konať.

Zlo môže byť vylúčené len dobrom.

Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra.

 Žena

Žena sa za svojho života podriaďuje trom mužom: v detstve otcovi, v zrelom veku svojmu mužovi a v starobe svojmu synovi. Beda tej žene, ktorá sa tomu vzoprie.

Radšej sa spýtam starého muža kedy zomrie, ako prestarnutej ženy, kedy sa narodila.

Je vždy lepšie byť druhým, než prvým manželom vdovy.

Život

Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikácii trváme.

Ten, kto kradne naše sny, ten nás zabíja.

Zbabelosť je keď vieme, čo máme konať a nekonáme.

Všetko má svoju krásu, no len málokto ju vidí.

Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.

Napreduješ pokiaľ nezastavíš.

Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než spomienkami.

Nech ťa netrápi, že nezastávaš vysokú funkciu, ale nech ťa trápi, že nemáš ešte dosť vedomostí pre miesto, ktoré zastávaš.

Povedz mi aká bola tvoja minulosť a ja ti poviem aká bude tvoja budúcnosť.

Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, vysloviť ich želanie.

Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.

Človek

Šľachetný človek je spokojný a veselý, nešľachetný je stále mrzutý.

Náš najväčší úspech nie je v tom, že nespadneme, ale v tom, že vždy keď spadneme, sa znovu postavíme.

Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom  dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.

Ak je človek k sebe prísny, málokedy zlyhá.

Ak si človek nevšíma problémy, ktoré sú vzdialené, bude mať s nimi starosti, ak sa priblížia.

Ak ušľachtilý človek stratí vážnosť, stratí aj autoritu. a nech by bol ako učený nič mu to nepomôže.

Ako by sme mohli ospravedlniť službu duchom skôr, ako použijeme žijúcim ľuďom.

Bohov si vážim, ale držím sa od nich čo najďalej.

Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.

Človek si musí urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.

Človek, ktorému nemožno dôverovať, je veru nanič.

Dokonalý človek sa sťažuje na svoju neschopnosť a nie na ignorancie ostatných.

Disciplinovanosťou málo strácaš.

Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom.

Každý človek od cisára po žobráka sa má starať o svoje zdokonalenie, pretože iba to dáva blaho.

Každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: nebol som nedôsledný v pomoci iným?, nebol som neúprimný v styku s priateľmi?, zužitkoval som svoje vedomosti?

Keď nepoznáš život, ako chceš poznať smrť?

Keď si prišiel na svet všetci sa radovali, ži tak, aby všetci plakali až ho budeš opúšťať.

Kto nepozná váhu slov, ten nepozná ľudí.

Kto veľa hovorí, zriedkakedy napĺňa svoje slová skutkami. Ale múdry človek sa bojí, aby slovami nepredstihoval svoje skutky.

Kto žije podľa prírodných zákonov stane sa šťastným, kto ich odsudzuje, nešťastným.

Len dva typy ľudí sa nemôžu zmeniť: celkom múdri a celkom hlúpi.

Len silný donúti osud, slabého donúti osud sám.

Len ten, kto ľudskosť nezaprie, môže posudzovať iných.

Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj.

Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.

Lepšia je ťažká práca, než nečinnosť.

Urodzený človek sa vyzná v tom, čo je správne, rovnako ako malý človek v tom, čo sa vyplatí.

Rozchod je tragický len vtedy, keď dvaja, ktorí sa rozišli, žijú naďalej bok po boku.

Že s niekým dosiahneš  spoločné postavenie, to ešte neznamená, že s ním dosiahneš aj rovnakú autoritu.

Charakter

Charakter ľudí je rovnaký, sú to ich zvyky, ktorými sa odlišujú.                                                                            

Charakter je víťazstvom, nie darom.

František Srnka

František Srnka

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Tento blog zakladám pre svojho otca, ktorého celoživotnou záľubou je práca v záhrade a "slovo". Vzhľadom na vek už v tej záhrade toľko nepracuje, ale o to viac píše a v malom pre rodinu aj vydáva. Tak chceme dopriať širšiemu publiku .... Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu