Na základe hore uvedených čísel posúďte sami, ako sa bačuje "šetrí" na mestskom úrade.