Žiadosť a odpovede, aby trestné konanie nevykonávali osoby z trečianskeho kraja v okrese Prievidza