Dôvodová správa - Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce