Lokality vhodné a nevhodné podľa starostky Čahojovej, výstavba Boomerang