O etike, umení a divadle študentov aplikovanej etiky