Ani spojená škola Košická a gymnázium Juraja Hronca nevlastní svoj školský dvor