...príliv obyvateľov z východného Slovenska do Bratislavy aj do Ružinova spôsobuje zahusťujúcu sa výstavbu, premávku a akútny problém s parkovacími miestami...