Ponuky likvidácie nebezpečného odpadu od firiem, ktoré nelikvidujú nebezpečný odpad