Archívne zábery na časy minulé zdobia novozrekonštruovaný priestor